Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-05

 • Text
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Vaart
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 1 MAART 2005 UIT VOORRAAD LEVERBAAR DCS SAT automatisch volgsysteem • Behuizing slechts 50 cm in diameter en 58 cm hoog • Compleet met voedingsunit voor 220V, 50 Hz met standaard 4-voudige switch unit • Slechts 2 coaxkabels nodig tussen dome en switchbox DCS SAT v.a. euro 3.150,- Scheepsnieuwbouw & Reparatie - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - haven direct aan toegankelijk vaarwater Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 Direktkauf per Internet von rumänisches Fabrik Ankerwinden, Zurrwinden, Anker, Ketten, Rollen, Klampen, Decksausrüstung aus Stahl gestrichen oder verzinkt, etc. Anfragen bitte an SC LORITEX SRL Galati Email: loritexgalati@aol.com, Fax: +49403603922759 Plasma en TFT schermen voor: • TV • PC • Camera of in combinatie Afmetingen van 15" tot 60" D.C.S. International b.v. Marchantstraat 10 | 3332 CL Zwijndrecht Tel 078-6192003 | Fax 078-6191539 | Mob. 06-53688226 Email: info@dcsint.nl | Website: http://www.dcsint.nl Scheepswerf Jac. den Breejen b.v. Havenstraat 7, Postbus 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam telefoon: 0184-676140, fax: 0184-676160 info@breejen-shipyard.nl www.breejen-shipyard.nl www.euroshipservices.nl BOUWPAKKETTEN Vele tientallen pakketten reeds geleverd BEL, FAX, OF E-MAIL VOOR ONZE BROCURE TEL : 0487 57 1498 FAX : 0487 57 3350 EMAIL : info@euroshipservices.nl DEN BOER GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN - sterk en veerkrachtig - licht in gewicht - hoogwaardig lassen - gemakkelijk te repareren - nauwkeurig uitgebalanceerd ing. J.W den Boer Noord 41A Krimpen a.d Lek Tel. 0180 - 512264 b.g.g. 010 - 4820093 www.vlootschouw.nl www.vlootschouw.nl MARITIME BOOSTER KETELBINKIE De COMPACTE OLIEGESTOOKTE CV (COMBI) - KETEL VOOR MARITIEME DOELEINDEN Holland Warmte Jan v/d Heijdenstraat 1 Tel. +31 (0) 186 652599 3281 NE Numansdorp Fax. +31 (0) 186 655070 www.maritimebooster.nl Airconditioning van Airconomics, de professionele installateur (STEK erkend), ook voor overdruk- en luchtfilteringsystemen aan boord van uw schip. Bel 0180-464648 voor vrijblijvende informatie en een scherpe aanbieding! SNELLE MONTAGE, EVENTUEEL TIJDENS DE VAART. DE SCHANS 32, 2983 GT RIDDERKERK, TEL. 0180-464648 - FAX 0180-464883 Vaar met vertrouwen de toekomst tegemoet... E-mail: info@de-groot-motoren.nl http:// www.de-groot-motoren.nl een Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied • Scheepsinstallaties voor Zeeen Binnenvaart • Yachting Plankstraat 48, 3316 GS Dordrecht Telefoon: 078 - 6515150 Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Telefax: 078 - 6177944 Internet: http:/www.mousbv.com E-mail: contact@mousbv.com De Groot Motoren en V. Ballegooy Scheepstechniek is een bundeling van krachten van twee gespecialiseerde bedrijven. De organisatie herbergt veel ervaring en beschikt over een deskundigheid van ruim 50 specialisten die dag en nacht paraat staan om de vaart erin te houden. De organisatie staat garant voor de complete afbouw van schepen en is specialist in hermotoriseringen, boegschroeven, onderhoud en reparaties boven de waterlijn. Kortom, groot en sterk in elk werk. Bij De Groot Motoren en V. Ballegooy Scheepstechniek kunt u altijd terecht. beresterke combinatie Grevelingenweg 23, 3313 LB Dordrecht, Tel: 078 - 6165599, Fax: 078 - 6166600 • Navigatie & Communicatie • Reparatie E-mail: info@ballegooy.nl http:// www.ballegooy.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 Transportinfrastructuur loopt achterstand op Voka: ‘Vlaanderen heeft beter kader nodig voor PPS’ Het Vlaams Economisch Verbond (Voka) werkt aan een juridisch en bestuurlijk kader voor PPS-constructies (publiek private samenwerking). Dat is nodig om de financiering van de transportinfrastructuur in Vlaanderen te garanderen, aldus Voka. Ellenlange files, oponthoud door stroomstoringen op het spoornet en lang aanslepende dossiers voor de aanpassing van de vaarwegen. Het zijn geen typisch Vlaamse problemen; vrijwel ieder Europees land kan er inmiddels over meepraten. Studies dichten centraal gelegen regio’s een mooie toekomst toe als logistieke knooppunten. De enige voorwaarde: ze moeten degelijk worden ontsloten. In het verleden kwam het geld voor infrastructuur vooral van de overheid. Inmiddels zijn de kassen daar leeg. Daarom vindt op internationaal vlak een verschuiving naar PPS-financiering plaats. Zo worden in Nederland enkele grote projecten als de aanleg van de A59, het spoorproject RandstadRail en de N31 op deze basis gefinancierd. De Nederlanders kijken daarbij graag richting Engeland, waar publiek-private constructies al veel langer bestaan. Ook in Duitsland heeft PPS (vooral in de wegenbouw) haar intrede gedaan. Hoe zit dat eigenlijk bij ons, vroeg zich de Voka onlangs af. Eén ding werd alvast duidelijk: Vlaanderen heeft nood aan een inhaalslag op infrastructureel vlak. Er wordt minder dan 2,5 procent van het Bruto Nationaal Product aan investeringen in infrastructuur uitgegeven. Dat is veel minder dan in de omringende landen. De reguliere Vlaamse begroting kan de behoefte aan infrastructuur niet meer dragen, aldus Voka. Ontsporen Prioriteiten Zeekanaal Waterwegen en Zeekanaal nv heeft haar prioriteitenlijstje voor 2005 gepresenteerd. Daarop staat onder andere de herstelling van de Verbrande Brug in Grimbergen. De brug stortte in december vorig jaar in. Als alles volgens plan verloopt, kan ze in augustus weer in gebruik worden genomen. In Tisselt wordt aan een ontsluitingsweg langs de Blaasvelstraat gewerkt. Die loopt over de terreinen van Mazda. Aan de Brielenbrug in Tisselt worden dit jaar ook rotondes aangelegd. In Willebroek vinden herstellingswerken plaats aan de verouderde oevermuren. Daar wordt dit jaar ook de centrale verkeerspost in gebruik genomen, van waaruit alle bruggen en kunstwerken op het kanaal worden De gemeente Ham heeft dringend behoefte aan een nieuwe kanaalbrug. Maar wie gaat die financieren? Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) vraagt zich af of hij het misschien zelf moet doen. Twee jaar geleden werd in Genebos de brug over het Albertkanaal afgesloten om veiligheidsredenen. De kabels waren zozeer aangetast dat zij het ieder moment konden begeven. Ook de draagbalken Helemaal nieuw is PPS voor Vlaanderen niet. Het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen en Leuven en Aquiris, de waterzuiveringsinstallatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn voorbeelden van PPS-constructies. Hoewel de constructie de mogelijkheid creëert om betrekkelijk snel en pragmatisch aan nieuwe infrastructuur te bouwen, heerst gereserveerdheid ten aanzien van de samenwerking. PPS is complex en vergt zorgvuldigheid van overheid en bedrijfsleven. In NMBS blokkeert bruggenbouw In een brief aan De Binnenvaartkrant wil de watersporter en lid van de scheepvaartpolitie in Antwerpen Peter Simons de aandacht vestigen op een aanvulling op de wet van 3 mei 1999 die de bevoegdheidsverdeling regelt tussen zeevaartpolitie, luchtvaartpolitie en spoorwegpolitie. Deze aanvulling verscheen begin februari in het Staatsblad. Zij bepaalt dat de scheepvaartpolitie bij overtredingen van de scheepvaartwetgevingen – indien geen schade aan derden werd veroorzaakt – onmiddellijke inningen kan uitschrijven. bediend. Tussen Willebroek en Boom wordt doorgewerkt aan de bouw van een nieuwe brug. In 2008 is die klaar. Herstel van de Verbrande Brug is een van de prioriteiten. (archieffoto F. en Ch. De Preter-Van Landuyt) In het wegverkeer is dit systeem al bekend, schrijft Simons. Maar terwijl de onmiddellijke inningen daar maximaal 300 euro zouden bedragen, ligt dat bedrag in de aanvulling op de wet voor de scheepvaart bij minimum 500 euro. Peter Simons schrijft verbaasd te zijn: ‘Niemand heeft dat bedrag cash bij. Omdat we op een boot zitten, bestaat ook niet de mogelijkheid om naar de dichtstbijzijnde bankcontact te gaan.’ Maar vooral: ‘Niets rechtvaardigt de hoogte van dit bedrag. Dit staat niet in verhouding tot de aard van zijn niet meer veilig zeker, stelde onlangs de Dienst voor de Scheepvaart vast. Om ongelukken door vallende brokstukken te vermijden werden de jaagpaden langs het kanaal inmiddels afgesloten. Vlak bij deze brug ligt een ijzeren spoorwegbrug die al jaren buiten gebruik is. Ze vormt – net als de brug in Genebos – een flessenhals voor de scheepvaart. De doorvaarhoogte is te gering voor modern containertransport. De Dienst voor de Scheepvaart wil het liefst beide bruggen afbreken en een nieuwe brug voor het wegverkeer bouwen. Alleen is voor de afbraak van de spoorbrug toestemming nodig van de NMBS. En die eist van de overheid een nieuwe spoorbrug. Ondertussen zien de ondernemers uit Genebos hun omzet dalen door de slechte bereikbaarheid. Ook voor de binnenvaart is het wachten geblazen. overtredingen en het statuut van de overtreder.’ Als de boete niet wordt betaald, moet de overtreder een (nader te bepalen) som in consignatie geven. Het vaartuig wordt ingehouden tot deze som is betaald. Niet alleen de schippers staan hierdoor volgens Simons met de rug tegen de muur. Hij vreest ook intimidatie van de politieambtenaren. ‘Er zullen in de toekomst veel politieambtenaren gesmaad worden als er niet tot fysiek geweld zal worden overgaan.’ België heeft één van de oudste België is de ervaring met PPS nog beperkt. Volgens de Confederatie Bouw ontbreekt het ook aan een goed kader. Lopende PPS-projecten dreigen daardoor constant te ontsporen. Voka wil nu de transparantie rond PPS vergroten. Het verbond pleit bij de Europese Commissie PPS te promoten als instrument van bestuurlijke kwaliteit en omzichtig te werk te gaan bij het uittekenen van een juridisch kader. Op veel extra regels zit Voka niet te wachten. Het moet vooral eenvoudig en uitvoerbaar blijven, aldus het verbond. In Oostende vraagt de Kamer van Koophandel dat Vlaams Minister van Openbare werken Kris Peeters dringend werk maakt van een nieuwe haventoegang. De haventoegang is niet meer aan deze tijd aangepast, vindt de ondernemersvereniging, die wil dat schepen de haven recht kunnen binnenvaren. Op de nieuwjaarsreceptie van de Kamer heeft Peeters gezegd te laten onderzoeken hoe de 1 MAART 2005 Ook de Vlaamse minister van Openbare Werken besteedt in zijn beleidsnota aandacht aan een gedeelde financiering van infraprojecten. ‘Om het Vlaamse wegennet op het gewenste kwaliteitsniveau aan te leggen en te houden, zijn belangrijke extra middelen noodzakelijk. Perspectieven naar financiering worden geboden door publiekprivate samenwerking. Hier zal tijdens deze legislatuur onderzocht worden wat de verschillende mogelijkheden zijn met betrekking tot het genereren van de vereiste extra middelen voor infrastructuurinvesteringen.’ Baken voor haven Brussel Haventoegang Oostende Groei op ABC-as en meest achterhaalde scheepvaartwetgevingen, klaagt Simons, die weinig vernieuwingsdrang vaststelt. ‘Ons land hinkt achterop bij al onze buurlanden.’ Hij stelt voor eens naar het buitenland te kijken, bijvoorbeeld Nederland. ‘In Nederland heft men ook onmiddellijke inningen die echter een veel realistischer vervolgingsbeleid tonen en een reëel alternatief zijn. Het is noodzakelijk dat de betrokken Belgische overheden dit systeem opnieuw bekijken en naar analogie met buitenlandse systemen een “boetekaart” Met de Havenfeesten in mei 2006 zal de haven van Brussel beschikken over een moderne nieuwbouw voor de cadetten van de Marine. Ook de Zeilschool en de Zeescouts krijgen onderdak in dit nieuwe pand. Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) trekt hiervoor 1,6 miljoen euro uit. Het nieuwe gebouw zal het eerste zijn dat je ziet zodra je vanuit Vlaanderen Brussel inrijdt. Grouwels wil dan ook een goed zichtbaar gebouw, als een soort baken van de Brusselse haven. Momenteel staan er drie oude gebouwen die binnen twee maanden gesloopt worden om plaats te maken voor één nieuw gebouw. Dat zal drie etages tellen en wordt voorzien van een lift. haventoegang kan worden verbreed. De geplande havenuitbreiding zouden ten vroegste in 2007 van start gaan en pas klaar zijn in 2011. Dat is te laat, vinden de ondernemers in de regio. Peeters wil daarom een tussentijdse oplossing voor het probleem van de kromme haventoegang laten onderzoeken. Die zou erin bestaan om het betonnen Oosterstaketsel te slopen. Begin maart komt Kris Peeters op werkbezoek in de haven. Het transport op het Zeekanaal Brussel-Schelde is vorig jaar met bijna twintig procent gestegen. Inmiddels wordt jaarlijks 11,52 miljoen ton goederen via het kanaal vervoerd. Dat is ruim drie miljoen meer dan tien jaar geleden. De binnenvaart heeft met 10,6 miljoen het grootste aandeel. Kustschepen nemen bijna een miljoen ton voor hun rekening. Vooral het vervoer van delfstoffen en bouwmaterialen is vorig jaar sterk gestegen: van vier miljoen naar bijna vijf miljoen ton. De vaste brandstoffen gingen van 0,65 naar 0,93 miljoen ton. Samen maken deze goederen zestig procent uit van de totale tonnage op de ABC-as in 2004. Het verkeer richting Wallonië is sterk toegenomen. Naar Charleroi werd 25 procent meer vervoerd dan in 2003. Op het Kanaal Leuven-Dijle bedroeg de groei 9,5 procent. Ook de kleine vaarwegen evolueren mee met de globale trafiekstijging op het Vlaamse water. Peter Simons (Scheepvaartpolitie) roept op tot protest tegen aanvullende wet ‘Minimumboete onmiddellijke inning veel te hoog’ opstellen waarin verschillende categorieën van overtredingen overeenkomen met realistische boetes.’ Op zich is de scheepvaartpolitie wel blij met de mogelijkheid om onmiddellijk inningen te heffen, aldus Simons. ‘Op deze wijze kunnen veel overtredingen ter plekke worden afgehandeld.’ Maar over de omvang van het bedrag is volgens hem duidelijk niet nagedacht. Hij roept belangenverenigingen nu op hun leden te informeren en via een petitie alsnog een aanpassing van de wet te eisen.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant