Views
3 years ago

2005-04

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Februari
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Pagina
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Koop

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 34 Alphacam Gesloten camerasysteem voor maritieme toepassing Compacte kleuren camera 3mm RVS gesloten behuizing met stikstofvulling Afwerking behuizing: gepolijst/gestraald Water- en stofbestendig IP68 Waterbestendige quick-release stekker met vergulde kontakten (IP68) Vaste of horizontaal regelbare montagevoet Standaard verwarming 15 FEBRUARI 2005 DEN BOER GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN - sterk en veerkrachtig - licht in gewicht - hoogwaardig lassen - gemakkelijk te repareren - nauwkeurig uitgebalanceerd ing. J.W den Boer Noord 41A Krimpen a.d Lek Tel. 0180 - 512264 b.g.g. 010 - 4820093 Proud to be aboard! Alphatron - communicatie, observatie, navigatie Internet: www.alphatronmarine.nl E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.nl Telephone: +31 (0) 10 453 40 79 Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen Voor alle reparaties & verbouwingen staan we direct voor u klaar hét adres voor: • denverhogingen • stalen vloeren • kalfdekken • boegschroeven • hermotoriseringen • alle reparaties boven de waterlijn Gespecialiseerd in verzekeringen voor de binnenvaart Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen. MARITIME BOOSTER KETELBINKIE Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129 - 6651 KB Druten Tel.: +31 487 - 515 544 - Fax : +31 487 - 517 088, e-mail: info@gerlienvantiem.com - Internet : http://www.gerlienvantiem.com EIGEN REPARATIEKADE, 3 STEVENDOKKEN, 2 WERKPONTONS, 5 TORENKRANEN v a k k u n d i g - v o o r d e l i g - s n e l De COMPACTE OLIEGESTOOKTE CV (COMBI) - KETEL VOOR MARITIEME DOELEINDEN Holland Warmte Jan v/d Heijdenstraat 1 Tel. +31 (0) 186 652599 3281 NE Numansdorp Fax. +31 (0) 186 655070 www.maritimebooster.nl Adres Telefoon Fax E-mail Website P.C. Hooftlaan 5 3362 TV Sliedrecht 0184 - 49 17 00 0184 - 49 17 99 info@deheerenkamphuis.nl www.deheerenkamphuis.nl De Heer & Kamphuis is sinds 2001 werkzaam voor de scheepvaartbranche op het gebied van financieringsaanvragen, bemiddeling bij de aan- en verkoop van schepen en detachering en aanwerven van personeel. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Tiemen Kamphuis, voormalig bankier en bij velen van u al jaren bekend als oude rot in het vak. Vanaf 1 december 2004 is er versterking bij gekomen in de persoon van Henk Schoonderwoerd, eveneens een oud-bankman en net als Tiemen iemand bij wie het binnenwater door de aderen stroomt. Vanwege het succes met de eerder genoemde werkzaamheden krijgen we ook steeds vaker de vraag of we de complete administratie voor scheepvaartondernemingen kunnen verzorgen, tot aan het uitschrijven van betalingsopdrachten toe. Deze dienst willen we verder uitbreiden, zodat ook u de (complete) administratieve verzorging van uw onderneming, tot en met het opstellen van de jaarrekening, uit kunt besteden tegen zeer acceptabele tarieven, waarbij we bereid zijn om een vast jaarbedrag af te spreken voor de vaste jaarlijkse werkzaamheden. Daarnaast staat onze rechtstreekse relatie met De Heer & Hempel, Accountants + Belastingadviseurs, er voor garant dat u altijd onmiddellijk kunt beschikken over de juiste adviseurs op het juiste terrein. Ontwikkeling, Ontwerp, Productie KLIMAATWERK Heinen & Hopman Engineering, het adres voor een zorgeloos binnenklimaat. Wat bij Heinen & Hopman op de tekentafel begint, eindigt met gegarandeerd maximaal comfort aan boord van uw schip. Van ventilatie tot air conditioning. Naast standaard oplossingen kunnen wij u ook maatwerk bieden voor schepen en jachten van 10 tot 100+ meter HEINEN & HOPMAN ROTTERDAM B .V. Distributie, installatie, inbedrijfstelling DON’T SAIL WITHOUT US Tel,: (+31)180 411633 Fax: (+31)180 413631 E.: info@heinenhopman.nl Transafe Noordeinde 176 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht T 078-6824300 F 078-6814329 E info@transafe.info Marcel Kind: 06-54326502 • veiligheidsadviseur • kwaliteitssystemen • trainingen Voor een grenzeloos & waterdicht advies

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 35 15 FEBRUARI 2005 Beslissingen inzake uitbreiding Maasvlakte nietig verklaard Belangen kleinschalige visserij niet onderschatten Op woensdag 26 januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat was aangetekend door de Nederlandse vissector tegen de Tweede Maasvlakte. De sector is zeer tevreden met het feit dat hun beroep geheel gegrond is verklaard. Dat geldt ook voor de advocaten van bureau Den Hollander Advocaten uit Middelharnis, die namens de vissector de zaak bepleit hebben. De uitspraak betekent dat het besluit van de Ministerraad van 26 september 2003 , waarin beslissingen zijn genomen over landaanwinning, zeereservaat en zandwinning voor de Tweede Maasvlakte, is vernietigd. ‘Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte werd voorbij gegaan aan de belangen van de visserij. Voordat je tot iets ingrijpends als de Tweede Maasvlakte overgaat, moet je Eind december arriveerde de onder Duitse vlag varende kotter SC-21 van de firma Kaptein in Scheveningen. De schipper manoeuvreerde de kotter langszij de drijvende machinefabriek van de familie Roeleveld. Na het visruim te hebben uitgebroken kon Roeleveld beginnen met het inbouwen van een nieuw visruim. De bestaande koelinstallatie werd volledig gescreend en daarna weer geïnstalleerd. Roeleveld voegde daar uiteraard wat eerst de consequenties daarvan goed in kaart brengen,’ aldus directeur Van Balsfoort van het Productschap Vis. Volgens hem is er geen duidelijk beeld van de effecten van de aanleg op het hele systeem van de Noordzee en Waddenzee en zijn beslissingen niet op de juiste manier genomen. De directeur van het productschap is zeer tevreden dat de Raad van State dat nu heeft erkend. ‘Eerst iets goed onderzoeken en daarna pas beslissen, dat is de enige juiste volgorde.’ Door Willem den Heijer De Raad van State vindt dat de ministerraad bij het nemen van een beslissing over de landaanwinning beter had moeten kijken naar de gevolgen voor de Waddenzee. Een heel belangrijk element daarin zijn de onduidelijke gevolgen van De GO-29 van Jan de Visser is één van de kleinere kotters die afhankelijk is van de visserij in het kustgebied voor de Maasvlakte. (foto Willem den Heijer) Roeleveld neemt SC-21 onder handen De SC-21 langszij de drijvende machinefabriek te Scheveningen. (foto Willem den Heijer) technische onderdelen aan toe zodat er straks sprake is van een optimale werking van het koelconcept. Voor Roeleveld is het de zoveelste kotter die onder handen wordt genomen en er wachten nog meerdere schepen op een koeltechnische behandeling van de Scheveningse specialisten. De SC-21 heeft in de eerste week van februari de haven van Scheveningen weer verlaten om de visserij met de boomkorren te hervatten. de aanleg voor de slibvorming en trekroute van larven. Het beoogde Tweede Maasvlaktegebied is een belangrijke trekroute voor de baby-platvisjes (larvenstroom) richting de Waddenzee. Aanleg van een nieuwe Maasvlakte zal naar verwachting dus ook directe consequenties hebben voor het hele platvisbestand in de Noordzee. De vissector heeft altijd gepleit voor meer duidelijkheid hierover voordat een besluit over de aanleg van de Tweede Maasvlakte genomen kan worden. Iets wat in de uitspraak door de Raad van State De Duitse vlagkotters van het visserijbedrijf Snoek hebben rond de jaarwisseling vrijwel allemaal bijna vijf weken stilgelegen en van die time-out hebben de Eurokotters SC-35 en SC-45 optimaal gebruik gemaakt. Met hulp van personeel van machinefabriek Padmos is er bij de SC-35 een nieuwe Mitsubishi-hoofdmotor geïnstalleerd en werd de motor Mechanische kokkelvloot geweerd van Waddenzee van de SC-45 volledig overhaald. De beide Duitse Eurokotters hebben ook nog droog gestaan bij Scheepswerf Balk in Urk (voorheen Metz). Bij de SC-45 werd de schroefasafdichting verwijderd en compleet vernieuwd. In de laatste week van januari vertrokken de kotters voor het eerst weer naar zee. Evenals de SC-10 en de SC-20, ook onderkend wordt. De aanleg van de Tweede Maasvlakte betekent voor de visserij in eerste instantie verlies aan visgronden. In het gebied vindt met name regionaal georiënteerde kustvisserij plaats. Vaak dagvisserij op schol en tong en garnalenvisserij. Het zijn vooral de schepen die niet ver de zee op kunnen en dus ook niet veel alternatieven hebben. Met name kleinschalige visserijbedrijven uit Stellendam, Ouddorp en Goedereede, maar ook Tholen en Scheveningen zijn voor een deel afhankelijk van de vangstresultaten in het kustgebied. Vanuit Stellendam zijn dat vooral de SL-22, GO-10, GO-21, GO-29, GO 33, GO-57, GO-58, OD-3, OD-5, OD-7 en de OD-18. Deze kotters zijn afhankelijk van de garnalenvisserij, de platvisvisserij en een enkeling vist in de wintermaanden ook op rondvis. Naast directe effecten op de visserij zijn er ook indirecte effecten. Voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte is zandwinning nodig. Zandwinningsgebieden doen er gemiddeld zes jaar over om op hun oude natuurlijk niveau terug te keren; pas dan zijn ze weer aantrekkelijk als visgebied. Voorzitter Jan Loonen van het Productschap Vis had in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie eind januari in Wassenaar veel kritiek op de overheid en vooral op de politiek, daar waar het de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij op het wad betrof. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de mechanische kokkelvisserij politiek wisselgeld is geweest ten gunste van de gaswinning op het wad. Minister Veerman, die was uitgenodigd om het een en ander over de quotaonderhandelingen uit te leggen, liet een ander geluid horen. De bewindsman vond de indruk van Loonen niet de juiste weergave. ‘De afweging natuurbehoud en kokkelsector berust bij mij,’ aldus Veerman. Volgens de minister is er geen perspectief om een duurzame kokkelvisserij op de Waddenzee voort te kunnen zetten. Daarvoor zijn er volgens hem te veel aanwijzingen die nadelig zijn voor de natuurwaarden van het wad. Bovendien stelde Veerman tijdens de nieuwjaarsreceptie vast dat de mogelijkheid van gaswinning los staat van het beëindigen van de kokkelsector. De kokkelsector kan rekenen op een goede uitkoopregeling. De minister heeft een passende vergoeding in het vooruitzicht gesteld. Nu de kokkelvloot van het toneel verdwijnt, vrezen de mosselkwekers dat zij de volgende zullen zijn. De natuuren milieuorganisaties zijn in de ogen van de kwekers nog lang niet tevreden met het behaalde resultaat. De schelpdiersector verwacht een offensief, maar hoopt dat de overheid zich zal inzetten voor het behoud van de mosselkweek. SC-35 en SC-45 weer up-to-date De SC-45 voor de kade bij machinefabriek Hoekman in Urk. (foto Willem den Heijer) Een deel van de Nederlandse kokkelvloot ligt werkloos in de Waddenzeehaven van Den Oever. (foto Willem den Heijer) die eigendom zijn van dezelfde rederij, zijn de SC-35 en de SC- 45 begonnen met het uitoefenen van de twinrigvisserij. Volgens woordvoerder Evert Snoek van de rederij biedt op dit moment alleen nog de twinrigvisserij enig soelaas. ‘Normaliter zouden we ook kunnen snurren, maar als je dan met twaalf centimeter maaswijdte vist, krijg je van Brussel slechts negen dagen per maand ter beschikking en daar kun je niet mee uit de voeten. De investeringen in snurrenlijnen liegen er niet om en die haal je er niet uit als je maar negen dagen in de maand naar zee mag.’ Het bedrijf heeft een aantal jaren geleden ingezet op een flexibele visserij. De Eurokotters zijn geschikt om verschillende vangsttechnieken toe te passen. Brussel heeft hen de kans om flexibel te opereren ontnomen. De regelgeving is de laatste jaren veel te star om visserijbedrijven de mogelijkheid te bieden een gemengde visserij op te starten. Het is volgens de eigenaar van de vier Duitse vlagkotters allemaal heel erg tegenstrijdig.

Binnenvaartkrant