Views
3 years ago

2005-04

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Februari
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Pagina
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Koop

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 24 Stichting voor Aquakids voetbaltoernooi De afgelopen jaren rustte de organisatie van het Aquakids voetbaltoernooi grotendeels op de schouders van Joop den Haan (mts Favoriet). Met het succes van het jaarlijkse toernooi voor schipperskinderen en (ouders) groeiden ook de omvang en de financiële belangen. Met het oog op de zorgvuldigheid en continuïteit is nu Stichting Aquakids opgericht. ‘De organisatie wordt te groot om het (bijna) alleen te doen,’ legt Den Haan uit. Er doen elk jaar honderden kinderen en ouders mee aan het voetbalspektakel, dat op de velden van VVOR in Rotterdam wordt gehouden. ‘We hadden vorig jaar ook 104 sponsors. Ik kan wel weer een week vrij nemen, maar dan red ik het nog niet.’ Hij vond versterking in Alex Veldman (ms Primo), die vorig jaar ook al meehielp, Dirk Pols (mbs Eleondi) en Peter van Mullem (mbs Secunda). De Twee weten meer dan één. De Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) en het Da Vinci College (DVC) ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. De Dordtse onderwijsinstelling leidt onder meer dieselmotortechnici op, waarbij de scheepsdieselmotoren centraal staan. De VIV ondersteunt deze opleiding nu met financiële middelen en expertise. Met steun van de VIV kocht het DVC elektro- en elektronicademonstratiemateriaal om zo de werking van complexe elektrotechnische systemen inzichtelijk te maken. In een gezamenlijke meeting leggen de betrokkenen het waarom van hun samenwerking uit. voorzitter Jules Schöningh van de VIV: ‘Het is voor ons belangrijk de juiste jongelui te krijgen. We dachten eerst zelf de opleidingen te gaan verzorgen. Toen kwamen we in contact met de opleiding. Als VIV gaven we een elektronicapaneel. Leerlingen en leraren kunnen nu aan de slag.’ Patricia Bos van Brancheverenging FME-CWM: ‘We kozen voor het Da Vinci College, laatste is voorzitter. Den Haan is vice-voorzitter. Veldman is penningmeester; Pols secretaris. Christiaan Klaverdijk van accountantskantoor Riegman & Klaverdijk verrichtte het voorwerk voor de oprichting. ‘Hij is mijn boekhouder en heeft geholpen bij het opstellen van de statuten en dergelijke,’ legt Den Haan uit. ‘Dat scheelde in de notariskosten.’ Stichting Aquakids is ingeschreven door de ook in de binnenvaart bekende notaris Van Nieuwland uit Rotterdam. Het Aquakids Voetbaltoernooi voor Schipperskinderen wordt dit jaar op 28 mei gehouden. Aanmelden kan nog. Dat geldt ook voor sponsors. Zij kunnen contact opnemen met Joop den Haan: 0653 12 58 98 (verkort: 17242). Die is al weer druk bezig. Vorige week vond hij Caterpillar (Pon Power en Dolderman) bereid om de tent tijdens het toernooi te sponsoren. omdat dat al heel ver is met de driehoek bedrijfsleven, opleiding en leerling.’ Teamleider Onderwijsondersteuning Piet Stoel van het DVC is er blij mee. ‘Als opleiding willen we modern lesgeven. De budgetten van het ministerie vormen dan een probleem, zeker als er dingen buiten het onderwijspakket vallen.’ In de zogenaamde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) zijn jongelui in dienst van een bedrijf en gaan ze één dag per week naar school. Piet Stoel: ‘Die dag bleek veel te theoretisch. We hebben er nu voor gekozen meer vanuit de praktijk te werken.’ Schöningh: ‘De wetgever zegt dat leerlingen de eindtermen moeten kennen. Maar die zijn te beperkt. Wij willen meer. Wij willen inschieten op andere competenties. Het bedrijfsleven vraagt dit ook.’ VIV-bestuurslid Theo Vogels vult aan: ‘Sleutelen aan een motor wordt gezien als minderwaardig werk. Dat imago moeten we doorbreken. Daar moeten wij dus aan sleutelen.’ Dick Smit, docent op het Da Vinci College, meent dat het onderwijs zich in het verleden 15 FEBRUARI 2005 Het voltallige bestuur was bij de officiële oprichting aanwezig: Peter van Mullem, Alex Veldman, Dirk Pols en Joop den Haan (vlnr) gingen samen met Heleen Verstoep van notariskantoor mr. J.B. van Nieuwland op de foto. (foto Aquakids) Onderwijs en bedrijfsleven sleutelen aan praktijkgerichte opleidingen te veel alleen met het onderwijs bemoeide. ‘Dat willen wij niet. Als we iets opzetten, moet het bedrijfsleven er iets aan hebben. Als er gevraagd wordt: “Heb je een cursus elektrotechniek?”, dan maken we die. Zo komen we verder.’ Plannen zijn er dus genoeg. Bij de uitwerking daarvan zal de VIV ook nauw betrokken blijven. Theo Vogels, Dick Smit, Piet Stoel en Jules Schöningh (vlnr) sleutelen samen aan praktijk en opleiding. (foto T2oP tekstatelier) Blankenstein 150 7943 PE Meppel Tel.: 0522 24 36 00 Fax: 0522 24 36 99 Ook Fa. B.L.P. Verheij koos voor de EFM onderlinge schepen verzekering u.a. en verzekerde het ms Meruada bij ons. Wij wensen het schip en bemanning een behouden vaart www.efmverzekeringen.nl Op het ms Meruada leverden wij: • 22 Aluminium scheepsluiken type FRK 10.100/3670/2.5 patent • Hydraulische luikenwagen type HLW 10/6000 met gepatenteerd inschuifsysteem Wij wensen Fa.B.L.P. Verheij met het ms Meruada een behouden vaart Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem Telefoon 03 / 353.26.89 Telefax 03 / 353.35.90 Bezoek ons op onze website: www.sme-maritiem.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 25 De Kamerleden Pieter Hofstra en Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink waren vrijdag 4 februari op werkbezoek in de binnenvaart. Het leverde wat op voor de bedrijfstak. Deze twee volksvertegenwoordigers zullen zich inzetten voor de positie van de sector. Na een ochtendje varen op de Oude Maas en de Merwede, veelal in de mist, en enkele bezoekjes aan langsvarende schepen weten ze in elk geval waar ze het over hebben als ze over een binnenschip praten. BVB-secretaris Kees de Vries vertelde bij de introductie van de binnenvaart aan de Kamerleden op werkbezoek: ‘De groei van de binnenvaart was de afgelopen tien jaar beter dan de economische groei in Nederland, vooral dankzij enkele stimulerende maatregelen van de overheid. Het wegvervoer groeide echter veel harder. Nu de stimuleringsmaatregelen zijn afgelopen, zal de groei van de binnenvaart minder worden.’ Een duidelijk statement, waar Pieter Hofstra wel de ernst van inzag. Hofstra zit al ruim tien jaar in de Tweede Kamer en is gefascineerd door het vervoer. Hij houdt zich in de Kamerfractie van de VVD vooral bezig met personenvervoer, maar als civiel ingenieur is hij zeer geïnteresseerd in vaarwegen en kunstwerken en als vice-voorzitter van de Vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat beperkt zijn belangstelling zich zeker niet tot louter personenvervoer. ‘De achterstand in het onderhoud van de vaarwegen is niet acceptabel,’ aldus Pieter Hofstra. ‘We moeten ook ons eigen huis onderhouden.’ Kees de Vries had uitgelegd waarom de binnenvaart niet stond te juichen terwijl er het afgelopen jaar wel wat extra’s bijkwam op de vaarwegenbegroting. ‘De voorafgaande jaren had de Kamer met moties afgedwongen dat er meer geld naar de vaarwegen moest. Dat geld kwam er wel maar werd geleend van de eigen begroting. Nadat minister Zalm had gezegd dat het geleende geld moest worden terugbetaald, zijn de latere meevallers daarheen gegaan.’ Een reden om de discussie aan te gaan met de minister, vindt Hofstra. ‘De binnenvaart heeft een sigaar uit eigen doos gekregen. Via de achterdeur is het geld dat extra naar de vaarwegen ging, weer teruggehaald van de begroting voor de vaarwegen. Dat is gerealiseerd zonder dat de Kamer hiervan op de hoogte is gebracht. De Kamer is dus voor de gek gehouden. We hebben met de Commissie Duivesteijn gezien dat Kamerleden vaker door moeten vragen bij de minister. Kijk, volmaakt zal het nooit zijn, maar Duivesteijn heeft wel nuttige voorzieningen voor de lange termijn voorgesteld.’ Later bij een bezoek aan de prachtige – vorig jaar verbouwde - woning van het Vlaamse echtpaar Ceulemans aan boord van het containerschip Goudvis, riep Pieter Hofstra uit: ‘Ik wil ook een boot!’ Voor degenen die nog dachten dat Pieter Hofstra vooral een lans wil breken voor het vervoer over de weg: hij is helemaal om. Affiniteit ‘Ik heb veel affiniteit met de binnenvaart,’ aldus Ineke Dezentjé, die tot zij lid werd van de Tweede Kamer in 2002 tien jaar lang directeur was van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Haar affiniteit ten spijt is bevoordeling van de binnenvaart voor haar niet direct een optie. ‘Ik geloof in de kracht van de binnenvaart zelf. Het is immers een prachtoplossing voor problemen op de wegen en het zal daarom ook het vervoer van de toekomst zijn. Het is wel jammer dat zoiets als Distrivaart dan niet makkelijker van de grond kan komen.’ Maar of de overheid dat zou moeten ondersteunen om het van de grond te helpen, kan haar goedkeuring niet zomaar wegdragen. ‘Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Projecten moeten van zichzelf levensvatbaar zijn. Ja, ik geloof in het maatschappelijk belang van de binnenvaart. Toch geloof ik niet in het verlenen van fiscale voordelen aan verladers.’ De Raad voor Verkeer & Waterstaat heeft geadviseerd dat verladers als tegenprestatie voor het over water laten vervoeren van hun lading een fiscaal voordeel zouden krijgen. ‘Ik vind dat dubbel. De belastingen worden geheven om de uitgaven van de overheid te financieren. Ik geloof er niet in dat we daarmee dit soort fiscale regelingen moeten starten. De overheid zou echter de ontwikkeling van de binnenvaart niet dwars mogen zitten. Ik zet daarom zeker vraagtekens bij de proeven en de invoering van het multitrailer vervoer. Dat zou ten koste kunnen gaan van de binnenvaart terwijl we het vervoer toch juist van die weg af willen hebben. En de Betuwelijn is voorlopig nog niet klaar.’ De Betuwelijn wordt door Ineke Dezentjé gezien als een goede vervanger van het wegvervoer. ‘Het vervoer naar bijvoorbeeld Oost-Europa zal nog verder groeien en het moet toch ergens heen. De binnenvaart is prachtig – ik promoot het al 25 jaar.’ In 1978 kwam de voormalige stewardess van Lufthansa bij ECT als PR-executive. Ze studeerde Nederlands recht en bedrijfskunde in de avonduren werd ze na in 1993 algemeen directeur van de RPPC om in juni 2003 voor de VVD in de Kamer zitting te nemen – op het nippertje, ze schoof naar een verkiesbare plek op de VVD-lijst toen enkele Kamerleden zitting namen in het kabinet. Voordien had ze al warm kunnen lopen in de locale politiek van de gemeente Cromstrijen (Numansdorp en Klaaswaal), waar ze fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad was. Ze heeft dat nog wel enige tijd gecombineerd met het Kamerlidmaatschap, maar met haar locale activiteiten is ze vorig jaar gestopt. ‘Mijn mentor in de Kamer, Frans Weisglas, vindt dat alle Kamerleden zich 15 FEBRUARI 2005 Werkbezoek aan de binnenvaart van VVD-Kamerleden ‘Achterstand vaarwegen niet acceptabel’ Ineke Dezentjé en Pieter Hofstra in de stuurhut van Petroplus 7, een tanker uit 1958. Ook dat is binnenvaart. (foto’s MGR) Turen in de mist naar schepen. Het was het eerste werkbezoek van Kamerleden, dat werd getroffen door zware mist. tevens met de lokale politiek bezig zouden moeten houden, om voeling te houden met wat er lokaal speelt. Daar zit wel iets in.’ De binnenvaart is bijzonder voor Ineke Dezentjé. ‘Ik bewonder het ondernemerschap en vooral de gezinsbedrijven.’ Voorzichtige gang door het gangboord van het containerschip. (advertentie) Pascal Ceulemans van de Goudvis geeft uitleg aan de bezoekers. Links van Ineke Dezentjé, Jozien Lommerts, de persoonlijk medewerkster vna het Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff. Achter hen Henk van der Velde, directeur CBOB, die deel uitmaakte van de binnenvaart-delegatie. Marine and Industrial applications MTU Detroit Diesel Benelux Tel. 078 - 639 57 77 / info@mtudd-benelux.com

Binnenvaartkrant