Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-04

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Februari
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Pagina
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Koop

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 15 FEBRUARI 2005 BIJ DE MEESTE WERKSCHOENEN ZIE JE DE ONDERKANT HET EERST! SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. € 1.125,- excl 4 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR 120 AMP € 75,- excl 200 AMP € 115,- excl 230 AMP € 135,- excl 2 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR GRATIS BEZORGING HEEL NEDERLAND EN IN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen BARTH AGGREGATEN ‘s-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 FAX 078-673 27 26 aggregaten@barth.nl AGGREGATEN VOOR : • alle onderhoudswerkzaamheden • alle scheepsreparaties • verlengingen / inkortingen • hellingdok tot 60 meter Veerweg 59A - H.I. Ambacht Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446 w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl www.euroshipservices.nl BOUWPAKKETTEN Vele tientallen pakketten reeds geleverd BEL, FAX, OF E-MAIL VOOR ONZE BROCURE TEL : 0487 57 1498 FAX : 0487 57 3350 EMAIL : info@euroshipservices.nl Voorkom uitglijden! Met de nieuwste Heckel Sécurité schoenen haalt u veiligheid aan boord. P. Hoenderop BV, Ridderkerk, telefoon: +31(0)180 460 760. Levering uitsluitend via de handel. Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 M a c h i n e - e n M o t o r e n f a b r i e k DE MAAS B.V. g e v e s t i g d s i n d s 1 9 2 2 Engelenburgstraat 26 7391 AM TWELLO Tel. 0571-276 900 Fax 0571-276 800 E-mail: brinie@worldonline.nl Olympiaweg 252-254 3078 HT ROTTERDAM Tel. 010-4196 530 Fax 010-4194 789 E-mail: maasbv@worldonline.nl Feliciteert Vink Diesel BV met het 100-jarig jubileum en met het predikaat ''Hofleverancier''. Wij wensen u een goede toekomst met een succesvolle verkoop van veel dieselmotoren (met name Daewoo's)

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 Hoge exploitatiekosten versus lage vrachtprijzen doen schippers de das om VBR: ‘We varen in een pseudo vrije markt’ De vrije markt is een ‘succesvolle puinhoop’, een ‘mallemolen’ die maar doordraait en vooral in de tankvaart ‘een droomscenario voor verladers’. Tijdens de jaarvergadering van VBR schetste voorzitter Amand Bauwens de machteloosheid van de particuliere binnenvaartondernemer, die de vrachtprijzen ziet kelderen terwijl de exploitatiekosten steeds hoger worden. Een breekbare situatie, volgens hem. ‘Als je de statistieken bekijkt, is de binnenvaart een echte groeier. Jaar na jaar wordt er meer vervoerd. Maar de schippers zijn verwikkeld in een bikkelharde strijd om het vervoer voor een redelijke prijs te bedingen. Vrachtprijzen die concurrentieel worden genoemd tegenover andere vervoersmodi zijn zó scherp dat het uiterste aan inzet wordt gevergd van de schipper en soms wel meer dan dat. De vervoerspijzen zijn in veel gevallen omgekeerd evenredig aan de steeds hogere exploitatiekosten.’ Door Sarah De Preter Zes jaar na het sluiten van de schippersbeurzen is een ‘pseudo vrije markt’ ontstaan, zegt Bauwens. ‘De mallemolen draait maar door. Er zijn te weinig ladingsaanbieders en zeer veel vervoerders met een massaal aanbod aan scheepsruimte. Zeker in de tankvaart Voorzitter Amand Bauwens (rechts) en ondervoorzitter Karel Verberght. (foto Sarah De Preter) ‘Ik héb dit niet gedaan!’ Germain Landuyt in actie tijdens de VBR-vergadering. (foto Sarah De Preter) De Belgische tankschipper Germain Landuyt wordt ervan beticht vijf jaar geleden geprobeerd te hebben de tanker Korinthos in brand te steken. Hij houdt vol niet schuldig te zijn aan het voorval. Landuyt heeft drie maanden in de gevangenis doorgebracht; zijn schip werd destijds aan de ketting gelegd. De schipper gaat nu in cassatie tegen de veroordeling. De verzekeraar van de Korinthos eist een forse som geld. Op de jaarvergadering van VBR mocht Germain Landuyt zijn verhaald doen. Op het podium, onder gebruik van een flipchart, schetste de schipper zijn persoonlijk drama. Landuyt heeft destijds zelf een branddeskundige betaald die zou hebben aangetoond dat de schipper onmogelijk verantwoordelijk kan zijn voor de brand op de Korinthos. Maar dit duur betaalde bewijsmateriaal werd volgens de schipper nooit meegenomen in de gerechtelijk onderzoek. ‘Hoe is het mogelijk dat je in dit land wordt veroordeeld zonder dat de rechter moet antwoorden op vragen van inspecteurs?’ Een heleboel zaken waaruit zijn onschuld zou blijken, zijn volgens Landuyt nooit onderzocht. ‘Ik héb dit niet gedaan,’ houdt hij vol. is de vrije markt een complete illusie. Dat bleek ook uit een tankvaartstudie van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Verladers hebben het voor het zeggen en dicteren de regels van de vrije markt. De gevolgen zijn ons bekend. Tegen alle economische logica in en dankzij enkele goedgeplaatste kreten over groen imago en veiligheid wordt elke week dubbelwandige tonnage toegevoegd aan de markt.’ ‘Sanering van enkelwandige tonnage zou de logica moeten zijn, maar daar heeft het blauwgekleurde EU-fabriekje wat op bedacht. Eerst moet minstens één lidstaat een crisis aanmelden. Gezien in ieder EU-land de statistieken van de vervoerde tonnage belangrijker worden geacht dan de rendabiliteit van de transportondernemingen, zal die crisis voorlopig niet aangemeld worden.’ Met de Wet Durant van 2003 heeft de binnenvaart een kans gemist om wat aan de rendabiliteit te doen. ‘Van deze wet gaat een preventieve werking uit. Verladers, tussenpersonen en vervoerders delen de verantwoordelijkheid bij calamiteiten die zich voordoen door aantoonbare economische druk. De Wet Durant geldt voorlopig alleen voor het wegvervoer. Samen met andere organisaties hebben we het initiatief genomen om de wet ook van toepassing te laten worden op de binnenvaart. Afgesproken was dat Landuyt vijf minuutjes de aanwezigen zou toespreken. Maar Karel Verberght en Amand Bauwens konden er nauwelijks een speld tussenkrijgen. ‘Enge zaken,’ zei Amand Bauwens toen Germain Landuyt uiteindelijk het podium verliet. Inmiddels hadden enkele aanwezigen de zaal verlaten. Morrend en grommend (‘hiervoor betaal je geen lidgeld’) zochten ze de toog op. Of en in welke omvang individuele drama’s aan bod mogen komen tijdens een jaarvergadering, werd na afloop ook door de bestuursleden nog druk besproken. Het voorstel ligt nu bij de bevoegde ministers.’ In Brussel wachten nog steeds de 38 miljoen euro uit het reservefonds op een eindbestemming. ‘De bedrijfstak is er niet in geslaagd om de Commissie vóór de toetreding van een aantal nieuwe lidstaten van een nuttige besteding te overtuigen. Binnen de ESO is er nu een akkoord om het geld te gebruiken voor bedrijfsbeëindiging. Daarmee wordt ook de sanering van de schepen bedoeld die bij dit bedrijf horen. Het is nu wachten op de EBU.’ Voor de tankvaart zou het gebruik van het reservefonds slechts een klein deel van de problemen oplossen, stelt Bauwens. ‘Wat blijft is de mogelijkheid om een ecologisch vervangingsprogramma voor enkelwandige tankschepen op touw te zetten. Ieder binnenvaartland zou hiervoor zelf de kosten moeten ophoesten. In de bedrijfstak tankvaart is een groot draagvlak om zelf te investeren in zo'n vervangingsprogramma, als men daarvoor een rendabele markt terugkrijgt.’ ISPS Naast de inkomsten baart ook de dagelijkse schipperspraktijk de sector zorgen. In de haven van Antwerpen heeft de toegenomen regelgeving het leven aan boord haast ‘onleefbaar’ gemaakt. ‘De flexibiliteit waarmee de haven groot is geworden, dreigt door invoering van het ISPS-controlesysteem, in combinatie met het gebrek aan ligplaatsen, verloren te gaan. Vooral in de tankvaart en de containervaart stapelen zich de klachten.’ Bron van ergernis is ook de slepende bemanningsproblematiek. ‘De verkorte opleiding tot matroos is een teken van goede wil maar kan niet het jaarlijks verloop binnen het huidige bemanningsbestand opvangen. Met het afgeven van arbeidsvergunningen blijft België spaarzaam. Dat heeft negatieve gevolgen voor onze bedrijfstak. We worden er niet concurrentiëler op ten opzichte van onze buitenlandse collega’s.’ De Federale Overheids Dienst Mobiliteit koestert plannen om de Belgische Transportinstituten onder één dak te brengen. Het gaat om het Instituut voor Wegtransport (IWT), het Instituut voor Vervoer per Car en Bus (IVCB), het Voor de controle van scheepsdocumenten beschikt de federale politie over een checklijst met een aantal standaardvragen. Eén daarvan heeft betrekking op het radarpatent. Als er een radar aan boord is, moet men controleren of de schipper ook in het bezit is van een radarpatent of een radardiploma. Instituut voor Expediteurs en Transportorganisatoren (IET) en het Instituut voor Transport over de Binnenwateren (IBT). Veel animo lijkt daarvoor binnen de afzonderlijke instituten niet te bestaan. ‘De voorzitter van het IWT heeft duidelijk aangegeven dat het IWT het patrimonium blijft van het wegvervoer. Het geld van de sector mag niet worden afgepakt “om binnenschippers op te leiden”. Vanuit de binnenvaart sluit ik me hierbij aan. Het IBT is óns patrimonium. Een fusie zou ook herschikking betekenen in de personeelsbezetting van de instituten. Dat zou de werking niet bevorderen. Daarbij komt dat het nieuwe instituut het “Instituut voor Vervoer te Land” zou gaan heten. Alleen al de naam doet me huiveren als binnenvaartman.’ Opvolging 15 FEBRUARI 2005 Amand Bauwens blijft ook dit jaar nog voorzitter van de VBR. De organisatie komt maar moeilijk aan opvolgers voor de huidige bestuursleden. ‘Vorig jaar hebben we het voor de eerste keer zonder fulltime ombudsman moeten doen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de taken van onze vice-voorzitter zouden worden verdeeld onder meerdere bestuursleden. In de praktijk is gebleken dat het niet zo eenvoudig is om het drukke varende beroep te combineren met actief verenigingswerk. Dat is een teken aan de wand. Men moet beseffen dat een binnenvaartorganisatie in de toekomst niet meer gerund kan worden zoals de VBR dit nu al 73 jaar doet.’ De VBR-methode is vooral op idealisme gebaseerd, blijkt uit de VBR-archieven. ‘Steeds komt hetzelfde beeld naar voor van particuliere binnenschippers die er tegen hooguit een beperkte vergoeding een dure hobby op nahielden.’ In die context vroeg Bauwens vooral de jonge generatie nadrukkelijk om actieve deelname aan het verenigingswerk. Het model Koninklijke Schuttevaer, waarbij mensen op fulltime-basis en tegen betaling voor de organisatie werken, wimpelde hij af. ‘Dit lijkt me niet evident. Want dan gaat het om de lieve centjes en die worden zuur verdiend in de huidige markt.’ Rumoer om radar Een VBR-lid is hierdoor in Wallonië in een bizarre situatie geraakt. Hij kreeg een procesverbaal nadat bleek dat er wel een radar maar geen patent aan boord was. Misschien wordt het proces-verbaal geseponeerd, maar het VBRbestuur heeft alvast de bevoegde instanties aangesproken op het voorval. ‘Het zou toch te gek voor worden zijn dat je geen schip meer mag kopen met een radar als je geen patent hebt. Moet je die er dan eerst afhalen misschien?’ Controle op het radarpatent moet volgens VBR gebeuren tijdens het optisch gebruik van de radar, in het bijzonder bij mist. ‘Nautisch gebruik – bij normale zichtbaarheid – moet altijd kunnen. Hoe kan je anders in de praktijk leren varen?’

Copied successfully!

Binnenvaartkrant