Views
2 years ago

2004-26

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Schip
 • Pagina
 • Schepen
 • Wensen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 44 14 DECEMBER 2004 Bodewes Binnenvaart B.V. Postbus 35 6566 ZG Millingen aan de Rijn Tel.: 0481-438238 Fax.: 0481-433166 E-mail info@bodewes-millingen.nl www.bodewes-millingen.nl REPARATIE OMBOUW NIEUWBOUW van alle soorten binnenvaartschepen. Wij wensen al onze relaties prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Uw reparatiewerf voor alle onderhoud en schades Levering/afbouw van binnenvaartschepen Types: Damen River Liner 960, 1080, 1145 Scheepswerf H. POPPEN ZWARTSLUIS BV Hellingcapaciteit 110 meter Wij wensen alle vrienden, bekenden en relaties prettige kerstdagen en een gelukkig 2005 Zwartsluis, Zomerdijk 64 Telefoon (038) 386 74 96 Telefax (038) 386 69 49 scheepswerf.poppen@planet.nl www.scheepswerfpoppen.nl Een welvarend 2005! HEINEN & HOPMAN ROTTERDAM • Airconditioning • Centrale verwarming • Machinekamer-/ ruimventilatie • Overdrukinstallaties Wij zijn gespecialiseerd in airconditioning, ruim- en tankventilatie volgens de laatste ADNR-eisen. Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en een voorspoedig 2005 Scheepvaartcentrum “Bolnes” Phone: 0031 (0)180 411633 Ringdijk 520b Postbus 4089 Fax: 0031 (0) 180 413631 2987 VZ RIDDERKERK 2980 GB RIDDERKERK E-mail: binnenvaart@heinenhopman.nl Natuurlijk wel... Maak het u alvast gezellig... En binnen 10 minuten zijn we naar u onderweg! Welke dag dan ook! wij redden u! Met het allerbeste materieel. Met aan boord goed opgeleide en zeer gemotiveerde redders. Vanuit 39 reddingstations staan 800 vrijwilligers voor u klaar. Waar u ook bent op de Nederlandse wateren: wij komen. Gratis! Hoe kan dat? Hoe komt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij aan het geld? Niet van de overheid. Wij moeten het hebben van donaties, schenkingen en nalatenschappen. En het werkt! De KNRM bestaat al 180 jaar op deze manier, maar de toekomst is altijd duurder dan je denkt. Daarom nodigen wij u uit: Word Redder-aan-de-wal! Wat ons betreft hoeft u uw leven niet te wagen door in striemende regens tegen enorme golven op te boksen. U hoeft ook niet dag en nacht klaar te staan om onmiddellijk naar de reddingboot te vliegen bij een alarm. Alles wat ú nodig heeft is ….. een pen. Stuur ons deze strook. De KNRM is een Goed Doel met een transparante structuur. Iedere euro wordt direct besteed aan hulpverleningen en reddingen. Uw bijdrage is hoogst welkom. Sterker nog: zonder u redden we het niet. Vul alstublieft de bon in en doe ‘m op de post. Ik hoop jullie niet nodig te hebben, maar op mij kun je rekenen als Redder-aan-de-wal, want ik zet meteen mijn handtekening voor 15,00 25,00 35,00 45,00 of meer € ,- elk: kwartaal halfjaar jaar Ik geef u hierbij de machtiging om dit bedrag af te schrijven van mijn: giro bankrekening nr. de heer/mevrouw adres: postcode en woonplaats: Deze coupon trof ik aan in: handtekening: Dan sturen wij u naar keuze: • Het unieke en rijk geïllustreerde boek ‘Redders’. • 4 x per jaar het actuele verslag ‘De Reddingboot’. • Een KNRM-wimpel, klein of groot. Gratis! Stuur mij een acceptgiro. datum: Als nieuwe Redder-aan-de-wal ontvangt u een KNRM-wimpel naar keuze cadeau. Plus het boek 'Redders'. Ik laat graag de KNRM-wimpel wapperen. Stuur mij formaat: 20 x 30 cm 35 x 50 cm geen wimpel Stuur deze bon in een envelop naar: KNRM Antwoordnummer 507 1970 WB IJmuiden ✃ Stuur mij geen boek www.knrm.nl Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Shipmate Vlaggen (Binnen een maand na ontvangst van uw kaart wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.) Hartelijk dank en een hele fijne kerst!

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 45 14 DECEMBER 2004 In het zicht van de haven De haven van Rotterdam was dit jaar wel in beeld. Niet zozeer tijdens de Wereldhavendagen, als wel kort daarvoor door het vertrek van de directeur van het Havenbedrijf, het toch weer twijfelachtige overheidsbeleid over de uitbreiding van de Maasvlakte en helaas voor de binnenvaart ook door de stagnatie in de handling van containers. Stuwadoor Hans Vervat vertrok dit jaar als voorzitter van havenondernemersvereniging Deltalinqs. Hij zei veel te verwachten van het verzelfstandigde Havenbedrijf Rotterdam: ‘We verwachten een slimmer, goedkoper en intelligenter interpretatie van de Haagse regels.’ Hij wist vast en zeker niet wat directeur Willem Scholten kort daarvoor had gedaan, namelijk heel veel geld – dan honderd miljoen euro – van de gemeente toegezegd aan zakenvriend Joep van den Nieuwenhuyzen (eigenaar RDM). Deze onmogelijke constructie heeft de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf in 2004 veel geld gekost. Scholten had garanties gegeven aan van den Nieuwenhuyzen die met zijn RDM dankzij die garanties geen duikboten aan Taiwan hoefde te leveren. Zo konden China en Rotterdam goede maatjes blijven, moet de Havendirecteur hebben gedacht. Of deze lezing helemaal klopt is vooralsnog onduidelijk. De werf RDM zou toch nooit toestemming hebben gekregen voor export naar Taiwan, dus waarom zou ‘Havenkeizer’ Willem Scholten die garantie hebben moeten verstrekken? Verschillende onderzoeken spraken elkaar tegen. Willem Scholten heeft zich klaarblijkelijk bij zijn ontslag neergelegd. Hij zou tegen het Rotterdams Dagblad hebben gezegd: ‘Mijn rol is uitgespeeld.’ Terminals De containerstuwadoors in Rotterdam kunnen de groei van de aanvoer nauwelijks aan. Dit blijkt vooral uit de wachttijden bij de terminals voor de binnenvaartschepen. Hoewel een echte oplossing nog is niet gevonden, is de gemiddelde wachttijd wel afgenomen. Maar is het niet een luxe- Omstreden wijzigingen Nadat in januari wijzigingen waren doorgevoerd in het Binnenvaart Politie Reglement, besloot het Ministerie van Verkeer & Waterstaat in februari na overleg met de binnenvaartorganisaties de invoering van het negende wijzigingsbesluit van het BPR voorlopig uit te stellen en de voorschriften inzake de dode hoek (en het varen met spiegels) niet te wijzigen. Deze wijzigingen zouden te veel consequenties hebben voor schepen met een dode hoek groter dan 350 meter. Die mocht volgens de voorgenomen wijzigingen in het BPR niet meer worden gecompenseerd met optische hulpmiddelen, zoals spiegels en radar. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen zou na invoering van het aangepaste voorschrift alleen nog toegestaan zijn ter compensatie van het uitzicht bij passage van een brug of sluis. De wijziging was bedoeld om een halt toe te roepen aan onwenselijke situaties waarbij schepen, zonder daarvoor eigenlijk uitgerust of aangepast te zijn, zich begeven in bepaalde binnenvaartsegmenten. Goede voorlichting over een gewijzigd BPR. Een spiegel zou niet voldoende zicht bieden. Uit het parlement gevallen Europarlementariër Herman Vermeer (VVD) kreeg woensdag 2 juni aanschouwelijk onderwijs over de duwvaart. Op uitnodiging van directeur Peter Hoogwout van duwvaartrederij Veerhaven voer hij mee met een duwkonvooi van Dordrecht naar de laadplaats in de Dintelhaven in Rotterdam. Vermeer was de transportspecialist voor de VVDfractie in het parlement. Helaas werd hij niet herkozen. Containeroverslag naar binnenschepen aan de zeeterminal op de Maasvlakte. De onafhankelijke internationale adviesgroep European Framework Inland Navigation (EFIN) heeft, onder voorzitterschap van Jan Terlouw, geconcludeerd dat de potenties van de Europese binnenvaart groot zijn, maar dat ze op bestuurlijk en politiek niveau nog steeds worden onderschat. Het EFINrapport stelt voor dat er een nieuwe Europese organisatie voor de binnenvaart komt, een verbetering van de bestaande structuur zou dat inhouden. Maar het EFIN geeft ook adviezen over de samenwerking tussen CCR, Donaukommissie en EU. Dit is vooral belangrijk nu Bij het jubileumcongres van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart waren maandag 25 oktober zevenhonderd mensen verzameld in het nieuwe Luxor Theater in probleem? ‘De zeehaventerminals lopen tegen hun grenzen aan,’ zegt Arjen van Klink, onderzoeker bij Rabobank Corporate Clients. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het volume bij de binnenvaartoperators met achttien procent. De snelle groei zorgt ook tegelijk ook voor een bedreiging: Rotterdam loopt vol en Antwerpen is al vol.’ Verladersorganisatie EVO vindt eigenlijk dat er lading naar de terminal in Amsterdam zou moeten worden overgeheveld. De kans daarop lijkt echter niet zo groot. De overslagcapaciteit in het stukgoed is sinds jaren weer flink toegenomen. All Weather Terminal van de Gevelco Transport Groep is klaar en in bedrijf. Het is een gecompliceerde combinatie van overslagtechniek en bouwvaardigheid en de bouw ervan heeft veel gevergd van de betrokken aannemers en uiteraard ook van de directie van Gevelco. Temeer omdat de overdekte terminal ‘slechts’ een onderdeel is van een veel groter complex aan de Brittanniëhaven. Nieuwe organisatie er veel Centraal- en Oost-Europese landen aan vaarwaters bij zijn gekomen in de Europese Unie. EFIN acht het bestaande kader te zwak om op politiek niveau de nodige aandacht te vestigen op de problemen van de binnenvaart en om de – zeer diverse – middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze sector verder te ontwikkelen. Aangezien het niet de bedoeling is om naast de reeds bestaande instellingen nog een nieuwe instelling in het leven te roepen, adviseert de groep om uit te gaan van de reeds bestaande instellingen en de taken beter te verdelen. Grote opkomst bij jubleum CBRB Rotterdam. Onder hen Kroonprins Willem-Alexander, minister Karla Peijs en haar voorgangers Annemarie Jorritsma (voorzitter van Inland Navigation Europe) en Tineke Netelenbos. Minister Karla Peijs reageert op de vragen van een panel van deskundigen tijdens het jubileumcongres van het CBRB. In het midden Victor DeConinck, die de sprekers ‘ aan elkaar praatte’ .

Binnenvaartkrant