Views
4 years ago

2004-23

 • Text
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • November
 • Maritime
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Onze
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 92 2 NOVEMBER 2004 de VeKa-group, een andere kijk op Scheepvaart VeKa is een scheepvaartonderneming die zich specialiseert in scheepsbouw. Het bedrijf is in 1988 gestart en is zich in 1996 gaan toeleggen op het ontwerpen en bouwen van diverse typen schepen. De zeer goede snelheid met de gunstige verbruikskosten maken deze schepen heel aantrekkelijk. Uiteraard voldoen alle schepen aan de eisen die de classificatie-bureaus eraan stellen. De medewerkers van VeKa Scheepsbouw BV te Werkendam en in Lemmer (Bijlsma Shipyard) hebben hun sporen verdiend in de scheepvaart. Ze hebben zelf een ruime ervaring op de vaart en weten daardoor exact waarover zij praten. Dat schept niet alleen een band van vertrouwen, maar geeft ook aan dat zij weten welke eisen hun gebruikers aan hun schepen stellen. VEKA UW PARTNER IN SCHEEPVAART! Biesboschhaven Zuid 10-11 4251 NM WERKENDAM Tel. 0183 50 52 30 Fax 0183 50 56 60 E-mail info@veka-group.nl Internet www.veka-group.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 93 2 NOVEMBER 2004 Nieuwenhuijsen Geertruidenberg: dienstverlenend in binnenvaart Mossel legt het af tegen ICCP-systeem In 1990 had Tem Nederlof de visie om zijn bedrijf Nederlof Scheepsbouw aan te passen voor 135 meter lange en 2500 ton zware schepen. Hij begon in 1994, maakte onder water twintig hellingbanen van 35 meter lang, geplaatst op honderd zestien meter diep geheide buizen (diameter 600 millimeter) met houders voor de railbaan. Twee jaar nam de operatie in beslag. In 1996 zijn tachtig man bezig geweest met het karwei. Het eigen werk lag deels stil, maar aan de milieueisen en wetgeving werd voldaan. Buiten kranen en hellingtransporteurs was de investering vijf miljoen euro. Sinds 1996 lagen er veertig 135- meterschepen op de helling. Om de Zonnebloem, met zijn gewicht van 1500 ton, uit het water te halen, volstonden elf wagens. Als een krant dan in 2004 schrijft: ‘Nederlof kan de echte zware 135-meterschepen niet omhoog krijgen,’ zakt in Geertuidenberg de broek af. Door Johan de Witte Het bedrijf heet tegenwoordig Nieuwenhuijsen Geertruidenberg. Tem Nederlof heeft zich teruggetrokken. Zijn opvolger Tiny Nieuwenhuijsen is na zijn schoolopleiding onder leiding van zijn vader Bertus als leerling op de werf gestart. Hij is niet de enige. Meer medewerkers uit de jaren ’70 hebben nu een begeleidende functie en doen nog altijd fluitend hun werk. Door de jaren heeft het bedrijf met de eigen opleiding in vakmensen voorzien. Mensen die in elke dicipline hebben gewerkt. De derde generatie Nieuwenhuijsen is inmiddels in functie. Bij schepen breder dan 14,50 meter worden zeventien hellingwagens, elk belastbaar met twee honderd ton, om en om stuurboord en bakboord geplaatst; de twee achterste wagens en de voorste blijven in de as van het schip. Hiermee kan het schip worden droog gezet. Alvorens men besluit tot hellingen van grote schepen, wordt een tekening van Via een 2-duimspijp voeren zeven kabels zowel aan stuur- als bakboordzijde van de sensors naar een computer in de machinekamer. het schip bestudeerd, teneinde risico te vermijden. Overigens worden schepen voor een langdurige reparatie door transporteurwagens op de helling verplaatst. Deze transporteurs zijn uitgevoerd met een licht-indicatiesysteem: elke wagen geeft tijdens het transport zijn belasting visueel weer. Via een radiografische afstandbediening zijn de wagens hydraulisch regelbaar, waarmee het scheepsgewicht gelijkmatig wordt verdeeld en transportschade kan worden uitgesloten. Nieuwenhuijsen Geertruidenberg is een dienstverlenend bedrijf in de binnenvaart en houdt als zodanig ook de onderhoudskosten van klanten in het oog. Dienstverlenend ook in de zin van advies, veiligheid voor schepen en bemanning, onderhoudscontracten. Een scheepswerf is in 2004 onderhevig aan een verregaande wetgeving die grote investeringen vereist en onvergelijkbaar is met de scheepshelling anno 1990. Tiny Nieuwenhuijsen: ’Door het schone water in de rivieren is geconstateerd dat de corrosie van het onderwaterschip vijftig tot 75 procent verergerd is. Hierdoor zijn de laatste vijf, zeven jaar conserveringsproducten beproefd om te voorkomen dat de corrosie zich voortzet, waarbij het advies blijft éénmaal in de vier jaar te “knippen en scheren”. Voor schepen van circa tien jaar oud, waarbij de corrosie nog geen ernstige putvorming laat zien, adviseren wij het Corrosie Control System.’ Onverkoopbare mosselen De nauwelijks drie maanden oude 135 meter lange tanker Servus staat op de wagens. Met de hogedrukspuit is het onderwaterschip ontdaan van circa tien ton onverkoopbare mosselen, aangegroeid op de route tussen Rotterdam-Antwerpen en tijdens vletwerk in de havens. Op beschadigde aanlooppunten met afgesleten conserveringslaag is Ook de Servus kon eenvoudig de helling van Nieuwenhuijsen Geertruidenberg op. (foto’s Johan de Witte) na drie maanden al duidelijk lichte putvorming waarneembaar. De eigenaars van de Servus, Fré Molegraaf en Dennis Mandemaker, hebben zich proefondervindelijk laten overtuigen: door de VT Vlissingen, dat is uitgerust met het ICCP-systeem van Nieuwenhuijsen Geertruidenberg. Op 8 oktober is die tanker door duikers geïnspecteerd na zes maanden eerder in een dok te zijn ontdaan van ongeveer twintig ton aangroei-mosselen. De bevindingen van de duikers waren zeer positief: het schip was nog zo glad als een aal. In één week tijd wordt de Servus voorzien van het ICCP-Systeem. ICCP staat voor Impressed Current Cathodic Protection. Dat betekent kathodische bescherming met opgedrukte stroom. Aan beide zijden van het schip worden anodes geplaatst; een extra, kleine sensor in het midden van het schip zijn twee sensors die waardes meten. De in middellijn dertig centimeter grote anodes worden ingebouwd na de huid in een cirkel van één meter te stralen en met speciaal middel te hebben geconserveerd – dit om te voorkomen dat de uitgaande elektrische spanning direct rondom de anode wordt geabsorbeerd. Aan dek wordt met een 2-duimspijp een bestekrand gemaakt waardoor zeven kabels zowel aan stuur- als bakboordzijde van de anodes naar een computer in de machinekamer voeren. Controle van de werking van het systeem, waarbij het schip na een half jaar opnieuw wordt droog gezet, is onderdeel van de installatie. Voordelen van het ICCP-systeem: geen aangroei of corrosie onder de waterlijn; geen snelheidverlies; en niet meer spuiten of conserveren. Beschermend spanningsveld Corrosion & Water-Control uit Moerkapelle heeft het ICCPsysteem, dat is gebaseerd op hetzelfde principe als het ICCP-systeem voor zeegaande schepen, zodanig veranderd dat het voor zoetwater toepasbaar is. Het is een kathodisch beschermsysteem dat geschikt is voor de binnenvaart. Een actief computergestuurd systeem legt een beschermend spanningsveld rond de scheepshuid, dat het proces van aangroei en corrosie volledig stopt. De energie daarvoor vraagt een gelijkstroombron, die aangesloten kan worden op het wisselstroomnet. Speciale sensors meten voortdurend de beschermingsgraad van de romp en sturen het systeem aan. Corrosion & Water-Control heeft een samenwerkingsverband met scheepswerf Nieuwenhuijsen. Samen hebben ze het systeem gedurende vier jaar getest. De cementtanker Schippersgracht van rederij RCT werd er in 1998 als eerste binnenvaartschip mee uitgerust. Omdat de proef met glans geslaagd is, spreken deskundigen van een doorbraak in de bescherming tegen corrosie. Ook wordt met dit systeem een belangrijke bijdrage aan het milieu geleverd. Inmiddels heeft de RCT er dertien schepen mee uitgevoerd. Nieuwenhuijsen heeft in totaal veertien systemen geplaatst en opdrachten voor nog drie. De verwachting is dat schepen met ICCP fors besparen op hellingkosten en brandstof. Tiny Nieuwenhuijsen: ‘Het gaat om dienstverlenen, adviseren en kosten van de klant in het oog houden. Het is de enige manier om voor de ondernemer en voor ons “de vaart erin te houden”.’ Kijk voor meer informatie over ICCP op www.corrosion.nl of bezoek op Rotterdam Maritime stand 332.

Binnenvaartkrant