Views
4 years ago

2004-23

 • Text
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • November
 • Maritime
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Onze
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 60 2 NOVEMBER 2004 Vereniging Aqualink Postbus 6852 6503 GJ Nijmegen www.aqualink.biz info@aqualink.biz STANDNUMMER: 1916 Vereniging voor Watergebonden Bedrijven Oost-Nederland Pasman Motoren & Aggregaten V.O.F. Tel. 0575-441150 mrp@pasman.com V.O.F. Scheepsservice Installatietechniek J. de Jong Tel. 024-3551250 Rabobank Nijmegen Tel. 024-3818500 relatiebeheer@nijmegen.rabobank.nl Bunkerstation Heijmen B.V. Tel. 0481-438310 info@bunkerstationheijmen.nl Duik- en Bergingsbedrijf Visschers B.V. Tel. 0487-518181 info@visschersdiving.nl Inzamelstation Nijmegen SUN Marine Seats B.V. Tel. 026-3258937 info@sunmarineseats.nl Van Tiem Elektro B.V. Tel. 0487-591278 info@vantiem.nl Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetimmering B.V. Tel. 026-3250336 info@willemsen-interieurbouw.nl Rudolphus B.V. Tel. 026-4429923 info@rudolphus.nl Inzamelstation Nijmegen B.V. isngendt@betuwe.net H.HAAN B.V. SUN Roestvaststaal B.V. Tel. 026-3251666 info@sun-rvs.nl Isolatiebedrijf Franssen B.V. Tel. 0487-510716 isolatiebedrijf@franssen.nl Scheepswerf Gelria B.V. Tel. 024-3770717 info@scheepswerfgelria.com Scheepswerf Grave B.V. Tel. 0486-472464 info@scheepswerfgrave.com Scheeps- en Schoonmaakbedrijf H. Haan B.V. habhaan@hetnet.nl Alewijnse Marine BV Tel. 024-3716311 am@alewijnse.nl Bunkerbedrijf Waalkade/Calpam B.V. Tel. 024-3786863 bunkerbedrijfbv@chello.nl Markerink B.V. Tel. 0316-541041 info@markerink.nl Scheepsreparatie en Constructiebedrijf H. van Gemert B.V. Tel. 024-6782233 info@van-gemert.nl Bodewes Binnenvaart B.V. Tel. 0481-438238 info@bodewes-millingen.nl Bunkerstation Rijn en Waal/Fiwado B.V. Tel. 0481-431450 millingen@fiwado.com V.O.F. Technische Groothandel Peter Blom Tel. 024-6774243 info@tgpblom.nl Scheepswerf en Machinefebriek Vahali B.V. Tel. 0481-421546 info@vahali.nl VPG Scheepsservice B.V. Tel. 024-3731919 toon.vandelogt@vpgscheepsservice.nl Autena Marine V.O.F. Tel. 024-3559417 info@autena.nl Scheepsmakelaardij Roelofs & de Bot B.V. Tel. 0316-543660 info@scheepsmakelaar.com R. Arendsen Scheeps- en Industriemotoren Tel. 0313-632865 info@arendsenscheepsmotoren.nl Constructiebedrijf Willems B.V. Tel. 0487-592304 info@willems.nl Drie B B.V. Tel. 024-3446623 eb@masterflex.nl Vaart Info B.V. info@vaart.nl Het Maritieme Hart van Oost-Nederland! De Gerlien van Tiem Tel. 0487-515544 info@gerlienvantiem.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 61 2 NOVEMBER 2004 Vereniging treedt voor het eerst naar buiten op Rotterdam Maritime 2004 Aqualink: het maritieme hart van Oost-Nederland STAND 1916 Stand 1916 Aqualink is dé vereniging voor watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. In het eerste jaar dat Aqualink actief is op de binnenvaartmarkt, is er al veel bereikt. Over de oprichting, de activiteiten en de doelstellingen van deze organisatie hebben we in een gesprek met een van de bestuursleden, Joop Bonnikhorst, een beter inzicht in deze gemotiveerde club mensen gekregen. Op de vraag wat Aqualink doet, volgt een uitgebreide uiteenzetting van activiteiten. ‘We willen een centraal aanspreekpunt zijn voor overheden en andere organisaties namens de watergebonden sector,’ zegt Bonnikhorst. ‘Daarnaast fungeert Aqualink uitstekend als netwerkmedium voor alle leden. Netwerken is in onze branche van levensbelang. Er zijn, net als bij andere verenigingen, ledenvergadering waarin de dagelijkse gang van zaken besproken wordt. Om het verhaal meer diepgang te geven brengen de leden ook onderwerpen in waar ze graag geïnformeerd over willen worden en vindt er kennisuitwisseling plaats.’ ‘Dit betekent eveneens actieve stimulering van promotionele activiteiten. Een goed voorbeeld van gebundelde kracht is bijvoorbeeld gezamenlijke vertegenwoordiging op vakbeurzen, ondersteuning van symposia of watergebonden evenementen in de regio zoals haven- & transportdagen. Allemaal goede initiatieven die de binnenvaart ten goede komen,’ zegt Bonnikhorst. Oprichting In oktober 2003 is Aqualink opgericht. ‘Het bestuur was unaniem van mening dat een goede voorbereiding het halve werk is,’ zegt Joop Bonnikhorst. ‘Daarom hebben we besloten om eerst onze zaakjes goed voor elkaar te willen hebben, voordat we naar buiten treden in de vakbladen en regionale kranten. Die inburgeringstijd is voltooid en nu is eindelijk het moment aangebroken waarop wij ons naar buiten toe willen presenteren.’ ‘Aqualink telt inmiddels 31 enthousiaste leden, wat een heel respectabel aantal is; zeker voor een nieuwe club,’ stelt Bonnikhorst met gepaste trots. ‘Op onze advertentie bij dit interview kun je zien dat we inmiddels al een behoorlijk clubje met binnenvaartervaring bij elkaar hebben. Een vijftal werven, meerdere installateurs en olieboeren, alle soorten bedrijven die toeleveren aan de binnenvaart zijn vertegenwoordigd.’ Aqualink is ook interactief te bereiken, via www.aqualink.biz. ‘De website is een belangrijk communicatiemiddel voor onze vereniging,’ zegt Bonnikhorst. ‘We zijn daarom ook nog steeds enthousiast bezig om deze site verder vorm te geven.’ Bestuur De tweede ledenvergadering op locatie vond plaats bij constructiebedrijf Willems. De aanwezige leden te gast bij Van Gemert in Nijmegen. Waar kon de foto beter worden genomen dan in een stuurhut? (foto’s Aqualink) Het bestuur bestaat uit voorzitter Willie Verberck van bunkerbedrijf Rijn en Waal, secretaris Désiré Savelkoul van Autena Marine, penningmeester Erwin Blok van Drie B en de twee algemene bestuursleden Toon van de Logt van VPG en Joop Bonnikhorst van Alewijnse Marine Systems. ‘We hebben inmiddels vijf ledenvergaderingen gehad, waarvan twee “op locatie”. Op locatie wil zeggen bij één van de leden op het bedrijf. Op die manier krijg je een beter beeld van de werkzaamheden en activiteiten. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van de leden onderling en daarnaast kun je eens bij een ander bedrijf “in de keuken kijken”. Iets wat anders bijna nooit mogelijk is. Zo kunnen wensen en behoeften beter op elkaar afgestemd worden. Uiteindelijk weet je nooit wat je in de toekomst nog voor elkaar kunt beteken. Door het leggen van deze link – hoe toepasselijk – wordt dat alleen maar gestimuleerd.’ Aqualink op locatie De eerste ledenvergadering op locatie was bij Hennie van Gemert. Vol trots liet hij zijn nieuwe pand in Nijmegen zien. Van Gemert heeft zich gespecialiseerd in het repareren en renoveren van alle voorkomende onderdelen boven de waterlijn en natuurlijk het bouwen van stuurhutten. De tweede ledenvergadering op locatie was bij constructiebedrijf Willems in Boven-Leeuwen. ‘Ook daar bleek wederom hoe nuttig en interessant het is om te weten wat de leden afzonderlijk doen. Meer nog hoe ze elkaar kunnen aanvullen in de binnenvaart. Het is goed dat je weet wat de anderen in de markt doen,’ zegt Bonnikhorst, die tevreden terugkijkt op de locatiebezoeken. ‘Om tijdens de algemene ledenvergaderingen, die minimaal vier maal per jaar worden gehouden, niet alleen beleidsmatig bezig te zijn, maar ook informatief, nodigen wij in veel gevallen een gastspreker uit. Deze spreker kan vanuit zijn perspectief informatie verstrekken die voor alle leden interessant is. Zo was er onder andere een presentatie over de toekomst en visie met betrekking tot de infrastructuur rondom het KAN: Knooppunt Arnhem-Nijmegen, een gebied dat ook in landelijk opzicht nog steeds belangstelling geniet in het kader van infrastructurele, culturele en economische ontwikkeling.’ En nu op naar Rotterdam Maritime 2004? ’Ja inderdaad. Dat hadden we als bestuur van tevoren niet durven dromen,’ zegt Bonnikhorst met een brede lach op zijn gezicht. ‘Want die beslissing is natuurlijk al een tijd geleden genomen. En toen waren we eigenlijk nog maar net bezig met Aqualink. Het is mede door de inspanning en het enthousiasme van alle leden uiteindelijk gelukt. Aqualink staat met een grote stand op Rotterdam Maritime Tien bedrijven staan er actief. Dat wil zeggen: zij laten de beursbezoekers daadwerkelijk zien wat hun eigen bedrijf te bieden heeft in de vorm van producten en diensten. De bedrijven die zich presenteren zijn Willemsen Interieurbouw Nederland, Isolatiebedrijf Franssen, Scheepswerf Gelria, Van Tiem Elektro, Constructiebedrijf Willems, Scheepsreparatie- en constructiebedrijf H. van Gemert, Duik- en bergingsbedrijf Visschers, Sun Marine Seats, Sun Staalunie Nijmegen en Pasman Motoren en Aggregaten. ‘Voor de overige bedrijven was het te kort dag om actief deel te nemen in de Aqualink stand, omdat zij deel uitmaken van een grote organisatie of al zaken geregeld hadden Hennie van Gemert ontving een knopenbord voor in zijn nieuwe bedrijfspand. voor Rotterdam Maritime. Dus veel van de andere Aqualink-leden zal men toch treffen op de beurs. Is het niet op de Aqualink-stand zelf, dan wel in hun eigen stand. Wij verwachten veel bezoekers op de Aqualink-stand te ontmoeten. Is het niet vanwege dit nieuwe initiatief, de leden die zich presenteren en onze professionele stand, dan is het wel voor de gezellige bar! ‘We nodigen iedereen van harte uit op de beurs om nader kennis te met Aqualink en onze enthousiaste leden,’ besluit Bonnikhorst. ‘We zijn te vinden in het paviljoen naast de Scheldehal, stand 1916. Tot beurs, tot Aqualink!’

Binnenvaartkrant