Views
4 years ago

2004-23

 • Text
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • November
 • Maritime
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Onze
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 2 COLOFON De Binnenvaartkrant is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 30.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Verantwoordelijke uitgever: Riomar BV Adres redactie en acquisitie: Bezoekadres: Pr. Hendrikkade 12e, 3071 KB Rotterdam Postadres: Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam T 010-4140060 F 010-4140212 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl Acquisitie: Tineke Leeuwestein Fokko van der Werf Danielle van den Broeke Secretariaat: Karin Hell Marie-Louise Hell Redactie: Martin Dekker (hoofd -/eindredacteur) M 06-50645515 emdee@tiscali.nl Michèl Gonlag (verv. hoofd -/eindredacteur) M 06-53244445 michel@gonlag.nl Eckhard-Herbert Arndt (Noord– en Oost-Duitsland) T +49-4173512170 F +49-41735009070 arndt.redaktionsbuero@t-online.de Jo Bindels (Limburg) T 0475-468246 F 0475-468247 jobindels@home.nl Harry van Eeuwijk (Oost-Nederland) T 024-3584468 F 024-3584468 h.eeuwijk@hetnet.nl Dorothé van Geemert (Noord-Holland) T 020-4215917 d.vangeemert@wanadoo.nl Jan Johan ten Have (Noord-Nederland) T 0599-331445 F 0599-331534 info@tenhavetekst.nl Willem den Heijer (Visserij) T 070-3597465 wdenheijervis@freeler.nl Jan Hoek (Brabant en Drechtsteden) T 0162-521303 F 0162-521779 jan.hoek@planet.nl Sarah de Preter (Duitsland en België) T +31(0)6-22701893 spreter@chello.nl Cor Spek (Rotterdam en Drechtsteden) T 0184-425245 F 0184-425246 binnenvaartkrant@tekstatelier.nl Lay-out: Bitfactory, Rotterdam Danny Gruteke danny@bitfactory.nl Druk: PCM Grafische Bedrijven, Amsterdam Verspreidingspunten: U kunt onze verspreidpunten vinden op onze site; www.binnenvaartkrant.nl Abonnement: Nederland: € 20,50 (incl. 6% btw) per jaar Europa: € 60,00 (incl. 6% btw) per jaar 26 nummers Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het aflopen van het jaarabonnement. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. ACCU’S VARTA 230 Amp. 96801 pr. op aanvr. DAVECO 120 Amp. € 75 150 Amp. € 95 200 Amp. € 115 230 Amp. € 135 Excl. BTW - 2 jaar garantie TRAKTIEBATTERIJEN 490 Amp. • 24V € 1125 590 Amp. • 24V € 1275 690 Amp. • 24V € 1495 790 Amp. • 24V € 1695 890 Amp. • 24V € 1925 990 Amp. • 24V € 2095 exclusief BTW 4 jaar garantie Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Leeghwaterstraat 19 4251 LM Werkendam Tel. 0183-501016 www.daveco.nl WASMACHINE DEFECT V-Service 0180-412271 servicegebied groot Rotterdam e.o. Tel 0620-492 155 MR M.A. VAN ROTTERDAM Poststraat 32 4301 AD Zierikzee Tel.: 0111-450445 Fax.: 0111-450446 Specialist vervoersrecht GEVRAAGD Postzegels mbt afbeeldingen v/d binnenvaart (ook van buitenlandse afbeeldingen), aanbiedingen naar buro van dit blad onder nr.200004 Let op! Superkleine "DRAADLOZE TELEFOON" voor op het schip, loods, wal enz. div. mod., bereik 500m tot wel 5 km! Info: 0622-416888 of 0164-241707 Ook 's avonds en in het weekend! TE KOOP GEVRAAGD dieselaggregaten, defect geen probleem, contante betaling. Aanbiedingen: 0654-203350 Handels-ond. Eggo Verwer in Vollenhove. HEEFT U VEEL VERFWERK. Ervaren scheepsschilder voor binnen en buiten werk op alle schepen. Allround medewerker voor nieuwbouw projecten. 078-6106798/0653-135007 OOK VERF LEVERANTIES TEGEN INTERESSANTE PRIJZEN. VERKAUF Fahrgastschiff Pontonform Bj 1948/86, 20x5.20x0.80 Meter. 88 KW Volvo Penta, Durchfahrt

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 3 ’NOx-uitstoot binnenvaart moet omlaag’ (Vervolg van pagina 1) Ir. Hans Blom is voortvarend van start gegaan met MCA- West, waarmee logistieke knelpunten in de Randstad ‘op creatieve wijze en middels nieuwe allianties’ moeten worden opgelost. Manager Blom presenteerde MCA- West tijdens het Govera congres in Amsterdam als ‘tolk tussen bedrijfsleven en overheid’. ✂ Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: De Binnnenvaartkrant Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag * Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden Het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum is bekend in Brabant waar het onder leiding van ir. Bert Hilberts de afgelopen vijf jaar succes heeft geboekt als bemiddelaar bij het verschuiven van goederenstromen van de weg naar voornamelijk het water en de begeleiding van nieuwe terminals en andere initiatieven. MCA- West heeft vergelijkbare doelstellingen. Blom omschrijft zichzelf als ‘makelaar in multimodaal en efficiënt vervoer’. ‘MCA heeft in Brabant leuke dingen opgeleverd. We wilden het hier ook altijd al. Zelf ken ik de politiek, ben enige tijd raadslid geweest (van de gemeente Soest – red.). Het mechanisme bij de overheid werkt eender als bij het bedrijfsleven, al lijkt het alsof de overheid geen problemen heeft met het verliezen van geld. Toch is voor zowel bedrijfsleven als overheid ‘De Kern van de Economie’ van professor Heertje van kracht. Alleen moet je de munt veranderen van euro’s in kiezers.’ Het door hem aangehaalde boek van professor Heertje is bij middelbare scholieren maar al te bekend als verplichte leerstof bij de economielessen. Blom ziet het als een uitdaging van MCA-West om het vervoer onafhankelijk te maken van files. ‘Het inrichten van doelgroepstroken is goed. Ook goed is meer vervoer per schip of samen door binnenvaart en wegvervoer. Govera en MCA-West zoeken zo praktisch mogelijke projecten. Het is de uitdaging om bruikbare ideeën te oogsten. Ik weet zeker dat er goede ideeën zijn.’ MCA-West is anders dan MCA in Brabant opgezet door louter overheden; vier provincies en vier directies van Rijkswaterstaat hebben hierin de krachten gebundeld. De focus van MCA-West is gericht op relatief simpele, pragmatische initiatieven, die moeten leiden naar tastbare .. ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! .. ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: BTW nummer: Email: ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van € 19,- (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: Peijs wil zelf niet meedoen aan de discussie over welke transportmodaliteit nu eigenlijk de schoonste is: over de weg, het water of het spoor. ‘Maar ik ben er niet op tegen dat het een wedstrijdje wordt wie de schoonste is. Misschien is de scheepvaart wel de schoonste. De binnenvaart is in elk geval wat betreft geluidshinder zeer bescheiden. De NOx-uitstoot is echter nog veel te hoog; dus die moet omlaag.’ Waar het over vaarwegen ging, wees de minister op de plannen van V&W in de Nota Mobiliteit om na 2010 miljarden te steken in het onderhoud en de uitbreiding van de vaarwegen. Ze wees voorts wel op de internationale bottleneck van de Donau, maar op de problemen met de vaarwegen in eigen land wilde ze niet ingaan. Het deel van de Donau tussen Straubing en Vilshofen was voor CBRB-directeur Ton Roos aanleiding op te merken dat de Duitsers na de investering van ‘vele miljarden’ in het Main- Donau-Kanaal niet de bottleneck in de Boven-Donau op kunnen lossen. ‘Waarmee het kanaal maar zeer beperkt gebruikt kan worden. Ook een onbegrijpelijke positie van de Duitse Groenen die hiermee een milieuvriendelijke vervoerwijze het werken bijna onmogelijk maakt.’ (lees op pagina 17 ‘Ruimte voor kritiek tijdens jubileumcongres’) Hantekening: ❍ Ik betaal de verzendkosten van € 20,50 incl. 6% btw met de acceptgirokaarten die mij worden toegezonden. Minister Peijs bij het congres van de 75-jarige CBRB. (foto MGR) MCA-West wil nieuwe allianties (advertentie) Hans Blom werd bij Govera door Fons de Poel aan de tand gevoeld. (foto MGR) en waar mogelijk navolgbare resultaten. Hans Blom was wetenschappelijk medewerker aan de TU Delft, hoofd Verkeer bij de gemeente Den Haag, hoofd van de afdeling Stedelijke Planning & Infrastructuur bij consultancybureau Arcadis en directeur van TNO Inro. Sinds 2000 is de 58-jarige Hans Blom zelfstandig consultant met zijn bureau Innovia in Wageningen. Als zodanig werkte hij mee aan het NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling) project ‘Duurzame logistiek’, waarin onder andere de containerbinnenvaart werd onderzocht. Europese subsidie voor binnenvaart De Europese Commissie heeft 300.000 euro subsidie over voor het Nederlandse initiatief voor een masterplan voor River Information Services voor de binnenvaart. Het geld is afkomstig uit het voor 2004 beschikbare budget voor de Trans-Europese Netwerken (TEN's). Duidelijk is hiermee dat het de Europese Commissie ernst is met de onder Nederlands EU-voorzitterschap aangenomen 'River Information Services-richtlijn', waarmee RIS een Europees kader krijgt. Inquisitie 2 NOVEMBER 2004 Ha, wat fijn dat de democratie in 2004 zo krachtig is dat we voorkomen dat middeleeuwse waanzin niet in het bestuur doorsijpelt. Mooi dat zo’n arrogante knaap wordt afgerekend op een fout standpunt over homo’s en vrouwen. Te vaak al word je er door waanzinnige fundamentalisten aan herinnerd dat er ooit een inquisitie was, het toppunt van verneukeratief, religieus misbruik van angsten en onwetendheid. De man die zich vandaag aan de overkant herkiesbaar stelt, weet er alles van. Maar de religie van nu is natuurlijk ook niet misselijk. Wat te denken van de vrije markt? Aanbeden door velen, maar verraderlijk als de pest. Eén van de thema’s in de foyer van het Nieuwe Luxor was de vraag: ‘Is de explosie aan boord van de Charlotte het gevolg van de wurggreep die verladers en bevrachters hebben op de vrije tankvaartondernemers?’ Vrije ondernemers, alleen de term schijnt al een lachertje te zijn. Ze zijn helemaal niet vrij. Ze hebben niks te vertellen. Niet over hun vaargebied, niet over hun (onder)bemanning, niet over hun boekhouding en begroting, niet over hun facturering en over het eigendom van hun schip moeten ze helemaal hun kop houden. Dat bepaalt de bevrachter wel. Iedereen haalt daarover z’n schouders op. Het is toch een vrije markt? Ja, en daarin zijn sommigen erg slim bezig geweest de lusten van de lasten te scheiden, maar ten koste van wat en van wie? Ik weet niet of het inderdaad om tachtig procent van de tankvaartondernemers gaat. Dan is de term ‘tankvaartondernemer’ eigenlijk achterhaald. In de ITV-tijd mocht ik het woord ‘schipper’ niet voor ze gebruiken. Het waren immers ondernemers. Nou, ik denk dat de schippers die maar al te graag schipper willen worden genoemd, meer ondernemer bleken te zijn dan de mensen die zich hebben laten strikken voor levenslange contracten met tankvaartbevrachters. Als het waar is tenminste dat deze varende tobbers zó snel van de losnaar de laadplek moeten varen dat ze geen tijd hebben om op een fatsoenlijke plek de tanks te ventileren. Je zal maar leeg zijn van benzeen of tolueen en langs een voetpad waar moeders met kinderwagens lopen, even een walm van een paar honderd kilo kankerverwekkende damp uitstoten. Dat gaat tenminste tien keer sneller dan het afvoeren van de giftige gassen via een dampretourinstallatie. Want er is haast bij. De volgende partij wacht. Nee, besparen op de veiligheid aan boord kan niet, want dat is controleerbaar. Dan maar zo. Wie weet nog wat de oorzaak was als die baby kanker krijgt na tien jaar? Zij had niet de vrije keus om gezonde lucht in te ademen. De middeleeuwen zijn niet voorbij, alleen herken je de i n q u i s i t e u r s niet. Ze dragen s t r o p d a s s e n met mooie dasspeldjes van BASF en Bayer. www.gonlag.nl

Binnenvaartkrant