Views
4 years ago

2004-23

 • Text
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • November
 • Maritime
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Onze
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 Dit jaar verwacht de Rotterdamse haven ruim veertig miljoen ton olie en olieproducten uit Rusland te ontvangen. Dat is ruim dertig procent van het Rotterdamse totaal voor deze goederen. In de overslag van olie en olieproducten staat Rusland daarmee op de eerste plaats in de Maasstad. In 2001 was het aandeel nog zeventien procent. Om de groeiende stroom te kunnen verwerken, wordt de terminalcapaciteit in Rotterdam met de helft uitgebreid; van twee miljoen kuub medio 2003 tot drie miljoen kuub half 2006. Ook wordt geïnvesteerd in voorzieningen voor specifieke behandeling. Dat maakte Pieter van Essen, hoofd Industrie van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), 26 oktober bekend tijdens de 4th Russian Oil and Gas Week. De belangrijkste Russische uitvoerhaven voor Rotterdam is Primorsk, aan de Baltische Zee (dicht bij Sint Petersburg). De overslag van de olieterminal daar is sinds de opening eind 2001 toegenomen tot vijftig miljoen ton ruwe olie in dit jaar. In 2010 moet de capaciteit rond de honderd miljoen ton liggen. Een belangrijk deel van de Wij bieden u vrijblijvend te koop aan: Marina 2 x 250 pk, 675 ton, bj. '62 57 x 6.60 x 2.60m Favoriet 500 pk, 830 ton, bj. '66, 67 x 8.20 x 2.62m Concordia 520 pk, 889, ton, bj. '62, 66.78 x 7.19 x 2.62m Avance 640 pk, 962 ton, bj. '59, 67 x 8.20 x 2.67m Baccara 540 pk, 964 ton, bj. '60, 67 x 8.20 x 2.57m Samrok 720 pk, 980 ton, bj. '58, 67 x 7.40 x 2.71m Otto Klinkenberg Sr 578 pk, 1000 ton, bj. '57, 77 x 8.24 x 2.54m Centurion 608 pk, 1046 ton, bj. '60, 77 x 8.20 x 2.52m Lucienne D 950 pk, 1078 ton bj. '55, 80 x 8.20 x 2.53m Lammy 862 pk, 1100 ton, bj. '57, 80 x 8.20 x 2.47m Orabda 620 pk, 1151 ton, bj. '65, 73 x 8.25 x 2.82m Joma 750 pk, 1207 ton, bj. '28, 80 x 9.50 x 2.55m Admar 1060 pk, 1228 ton, bj. '72, 80 x 9.00 x 2.47m Shamrock 825 pk, 1280 ton, bj. '63, 80 x 8.20 x 2.82m Diana 1000 pk, 1281 ton, bj. '46, 85.60 x 8.51 x 2.80m Limbo 2 x 620 pk, 1599 ton, bj. '40, 89.86 x 9.52 x 2.67m Acheron 1500 pk, 1800 ton, bj. '71, 86 x 9.10 x 3.00m Vintage 1x730,1x950 pk, 1897 ton, bj. '27, 93 x 11.28 x 2.78m Revisio 1230 pk, 1907 ton, bj. '72, 105 x 9.50 x 2.84m Linquenda 1200 pk, 1950, ton, bj. '72, 100 x 9.50 x 3.02m Necton 1600 pk, 2000, ton, bj. '88, 105 x 9.40 x 2.97m Te koop Koppelverbanden: Anaconda 1 2 x 1521 pk , 2133.ton, bj. '95, 86 x 11.40 x 3.25m Anaconda 2 2361 ton, bj. '95, 86 x 11.40 x 3.21m Lindos 2 x 1800 pk, 2980 ton, bj. '94, 108.5 x 11.40 x 3.42m Lindos 2 2413 ton, bj. '70, 76.50 x 11.40 x 3.48m stroom uit Primorsk loopt via Rotterdam. Het HbR wil het Rotterdamse aandeel op peil houden. Om dat mogelijk te maken is een uitbreidingsprogramma gestart. In de eerste plaats verdubbelt de terminalcapaciteit voor olieproducten – met name zware stookolie – tot twee Van T.v.d. Boogaartstraat 20a, 4251 EN Werkendam Postbus 199 4250 DD Werkendam Tel.: 0183-505588 Fax.: 0183-504644 Mob.: 06-53 186642 E-mail: cornetshipping@planet.nl Te koop Mts "Carbonis" (melassetanker), afmetingen: 50x6.60x2.60, 500 ton, 240 pk GM, vast contract binnenlandse vaart. Reacties: 078-6191498 HANDEL IN, AAN- EN VERKOOP VAN SCHEPEN- EN NIEUWBOUW CASCO’S !"#"$%&"'(#))(*+,-*./0.*!1*2345)6"#*78 2"49:*;

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 De gratis dienstverlening van de Radio Medische Dienst staat ook ter beschikking van de binnenvaart. Deze dienst, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, verleent nu nog alleen medische adviezen aan de Nederlandse zeevaart, visserij en pleziervaart – waar ook ter wereld – maar kan ook door binnenvaartschippers worden geraadpleegd bij ziekte of ongevallen van opvarenden. Dat biedt Sip Wiebenga, die als directeur van de KNRM ook verantwoordelijk is voor de Radio Medische Dienst, aan naar aanleiding van vragen van de Binnenvaartkrant. De Radio Medische Dienst bestaat in 2005 75 jaar. In het begin werd het werk gedaan door het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag; later ging de dienst over naar het Rode Kruis zelf. In 1999 werd de Radio Medische Dienst overgeheveld naar de KNRM. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid vergoeden de helft van de kosten. De Reddingmaatschappij draait zelf op voor de andere helft. Op die manier is de dienstverlening voor varenden (als het schip vaart) gratis. Er wordt per jaar circa achthonderd keer een beroep gedaan op de Radio Medische Dienst. Vaak lopen de contacten met de schepen via het Kustwachtcentrum in IJmuiden. In Nederland kan dat via kanaal 16. De hulp kan variëren van een medisch advies voor de behandeling aan boord: welke medicijnen (mits aan boord) het beste gebruikt kunnen worden, hoe eerste hulp verleend moet worden en hoe de zieke of gewonde op een snelle en veilige manier onder specialistische behandeling gesteld kan worden. ‘Dat kan per reddingboot of helikopter.’ ‘De arts kan adviseren om de patiënt bij aankomst in een haven in een ziekenhuis te laten onderzoeken,’ zegt Wiebenga. ‘We hebben goede relaties met ziekenhuizen en specialisten.’ Bij ernstige ziekte of verwonding moet de patiënt van boord worden gehaald. Het Kustwachtcentrum coördineert dan samen met de Radio Medische Dienst de evacuatie. Via 112 De hulp op afstand wordt verzorgd door vijf gespecialiseerde huisartsen, die weten hoe het er op een schip aan toe gaat en kennis hebben van ziektes die veel aan boord voorkomen. Ze draaien bij toerbeurt een weekdienst. Zodoende is het hele jaar door en 24 uur per etmaal deskundige ondersteuning beschikbaar. Tot nu toe wordt de Radio Medische Dienst vooral geraadpleegd door opvarenden van zeeschepen, vissersboten en jachten. Ook de binnenvaart kan er terecht voor een gratis consult. Wiebenga heeft die mogelijkheid inmiddels besproken met de vijf artsen en de medische commissie van de KNRM, en die stemden ermee in. ‘Uiteraard blijft de normale lijn naar de huisarts misschien wel de beste oplossing en in een haven liggend is de plaatselijke huisarts de aangewezen deskundige.’ Binnenvaartschippers kunnen op diverse manieren in contact komen met de Radio Medische Dienst. ‘Via de marifoon door het Kustwachtcentrum op kanaal 16 op te roepen. Maar ze kunnen ook gewoon 112 bellen. Als er mobiel gebeld wordt, komen telefoontjes naar 112 automatisch bij de KLPD in Driebergen binnen. Een schipper kan dan vragen om met het Kustwachtcentrum verbonden te worden, die de RMD inschakelt.’ Zinkend binnenschip Dat de Radio Medische Dienst er ook voor de binnenvaart is, is gezien de link tussen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de binnenvaart eigenlijk logisch. De Reddingmaatschappij moet meerdere keren per jaar in actie komen om assistentie te verlenen aan binnenschepen in nood. In 2003 was dat negen keer het geval. ‘Gemiddeld drie keer per jaar varen we uit om een zinkend binnenschip op het IJsselmeer te helpen.’ De banden met de binnenvaart zijn divers. ‘Er is geen regelmatig overleg,’ legt Wiebenga uit. ‘Maar wat niet is, kan komen,’ klinkt het bijna als een uitnodiging. ‘Er zijn heel wat mensen die uit de binnenvaart afkomstig zijn en als vrijwilliger bij de Reddingmaatschappij werken.’ De Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is ontstaan uit fusie. ‘In 1991 gingen de KZHMRS (Rotterdam) en KNZHRM (Amsterdam) samen. Drie jaar later verhuisde de KNRM naar IJmuiden, waar het een nieuw pand aan de haven betrok. De historie gaat terug tot 1824. De Reddingmaatschappij is sindsdien uitsluitend door vrijwillige bijdragen in stand gehouden. Er zijn 75.000 donateurs. Het donateurschap kost jaarlijks minimaal vijftien euro. Inkomsten zijn er ook uit nalatenschappen en giften, de verkoop van reddingsartikelen, de bunkerbootjes in hotels, cafés, havenkantoren en winkels waarin klanten klein geld 2 NOVEMBER 2004 Radio Medische Dienst is er nu ook voor de binnenvaart Gratis medische adviezen in noodgevallen Directeur Sip Wiebenga van de KNRM. (foto KNRM) kunnen stoppen, en uit opbrengsten van beleggingen. Al valt die laatste bron de laatste jaren tegen door de slechte beursprestaties. Organisatorisch en qua uitvoering gaat het goed met de Reddingmaatschappij. Er zijn 39 stations; er werken vijftig mensen in loondienst; en de KNRM kan steunen op de hulp van zo’n 850 vrijwilligers. Vorig jaar werden 1517 reddingen en hulpverleningen verricht. Daarbij werden 2699 personen en negentig dieren gered. Zwaar weer Financieel zit de KNRM in zwaar weer. Wiebenga: ‘We hebben elf miljoen euro per jaar nodig. Het lijkt erop dat we dit jaar drie miljoen euro te kort komen. We hebben gelukkig reserves, maar het is niet de bedoeling die uit te hollen. Tot 2001 ging het goed. Toen zette de dalende lijn in.’ De daling van de aandelen ging niet alleen ten koste van de eigen middelen van de Reddingmaatschappij; ook schenkers zagen een deel van hun belegd vermogen verdampen, en dus konden zij minder naar de KNRM overmaken. De Reddingmaatschappij studeert op acties om nieuwe fondsen te werven. Wiebenga noemt loterijen als een optie. Veel andere goede doelen hebben daarin ook al een extra geldstroom gevonden. ‘We gaan dat dan niet zelf doen; daar hebben we geen ervaring mee. Misschien kunnen we ons aansluiten bij de Postcode Loterij.’ Er moet iets gebeuren. ‘Het redden doen we nog steeds gratis. Als de nood echt aan de man is, zou er uiteindelijk misschien voor betaald worden. Maar daar moet je toch niet aan denken. ’ De KNRM neemt van 16 tot en met 20 november deel aan Rotterdam Maritime. De Reddingmaatschappij is te vinden op stands 1818 en 1917. De Reddingmaatschappij komt meerdere keren per jaar in actie voor binnenschepen in nood. Onder andere op het IJsselmeer. De inzet voor deze doelgroep is dus niet nieuw, maar wordt uitgebreid met radio-medisch advies. (archieffoto KNRM) (advertentie) Eenmaal aan land na een reddingsactie worden de gewonden overgegeven aan ambulancepersoneel. (foto Dick Teske) Marine and Industrial applications MTU Detroit Diesel Benelux Tel. 078 - 639 57 77 / info@mtudd-benelux.com

Binnenvaartkrant