Views
6 years ago

2004-22

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Oktober
 • Schepen
 • Schip
 • Nieuwe
 • Cbrb
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Rotterdam

www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 !n de&e Binnenv**rt-r*nt. Pagina 24 t/m 35 75 jaar CBRB: - historie, heden en toekomst - de voorzitters - de hoogtepunten De binnenvaart heeft grote moeite met de registratie van afvalvervoerders, zoals die sinds 1 mei 2004 verplicht is. Deze week ontvangen minister Sybilla Dekker (VVD) en staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) van VROM een brief over dit onderwerp van de binnenvaartorganisaties (Kantoor Binnenvaart, CBRB, Koninklijke Schuttevaer en ASV). Ook de leden van de Vaste Kamercommissie voor VROM krijgen de brief. Zij hebben al toegezegd de kwestie in te zullen brengen bij het plenair overleg in de Tweede Kamer. Tweewekelijks medium voor Rijn- en binnenvaart ’Bureaucratische en lastenverzwarende onzin’ Schepen die met afvalstoffen varen, dienen te worden geregistreerd bij het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Het betreft de implementatie van de Europese richtlijnen 75/442/EEG uit 1975 en 91/156/EEG uit 1991 in het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA). Beide regelingen traden op 1 mei 2004 in werking. In de binnenvaart waren die regelingen vóór die datum volkomen onbekend. Aanvankelijk was gekozen voor een simpele registratie. 19 oktober 2004 8e jaargang 22 ‘De EU schrijft voor dat alle vervoerders van afvalstoffen op een lijst moeten komen, tenzij ze een vergunning hebben,’ vertelt Peter van Driel van Kantoor Binnenvaart. ‘In Nederland werd eenvoudig een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel met Officieel dealer van DAF scheepsmotoren • Boegschroefinstallaties • Ballastpompen Roodevaart 38, 4782 RC Moerdijk Tel: 0168 - 412890, Fax: 0168 - 412828 E-mail: info@ballegooy.nl, www.ballegooy.nl www.de-groot-motoren.nl Binnenvaart wil af van registratie afvalvervoerders naam- en adresgegevens geaccepteerd voor de registratie. Dat vond Transport en Logistiek Nederland niet genoeg – gevreesd werd voor een schijnstatus als je op de lijst staat. (Lees verder op pagina 3) Wegwijs op Govera-congres een beresterke combinatie (advertenties) www.vlootschouw.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Alles draait om kwaliteit! SERVICE AAN: TANDWIELKASTEN KEERKOPPELINGEN binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl In de brief wordt uit de doeken gedaan waarom met de huidige regelgeving voor de binnenvaart een onwerkbare situatie ontstaat. Er is al overleg geweest met het ministerie van VROM; toegezegd is dat er geen handhaving plaatsvindt zolang onduidelijk is wat de regels voor de scheepvaart precies inhouden. Kantoor Binnenvaart roept binnenvaartondernemers op zich niet te laten registreren. Intussen is al van één bevrachter bekend dat hij schepen van deze zogeheten VIHB-lijst (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars) weert bij het indelen voor het vervoer van voedingsmiddelen. Richtlijnen (advertenties) Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Met twee plenaire en acht parallelsessies was het voor de bezoekers van het congres van Govera (Goederenvervoer Randstad) afgelopen vrijdag (15 oktober) in Amsterdam af en toe zoeken naar de juiste zaal. Vandaar dat deze twee sympathieke artiesten bereid waren als levende wegwijzers te fungeren. De binnenvaart ontbrak echter bij de meeste onderwerpen, zo viel enkele bezoekers op. Alleen bij Unitnet en dan met name de Agrologistiek kwam de binnenvaart echt aan bod als onderdeel van de oplossing Er komt toch weer een studie naar de haalbaarheid van de Westerschelde Container Terminal (WCT) bij Vlissingen. Protesten van omwonenden hadden de plannen lamgelegd, omdat ze overlast voorzagen door een te grote toename van weg- en spoorvervoer. Het argument dat zoveel mogelijk transporten zullen worden afgehandeld door de binnenvaart heeft een gunstig effect gehad op de discussie. Provinciale Staten van Zeeland hebben met een ruime meerderheid ingestemd met een maatschappelijke kosten/baten analyse. Een onderzoek van tien maanden. Een definitieve beslissing wordt over ongeveer een jaar verwacht. In die tien maanden wil het provinciebestuur ook overleggen met de gemeenten die protesteerden tegen de komst van de WCT. De terminal wordt ontwikkeld door Exploitatiemaatschappij Schelde-Noord (ESN), een joint venture van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam. Beoogd exploitant is Hesse Noord Natie uit Antwerpen. Voorzitter G. Kok van Zeeland Seaports heeft toegezegd een strategie te ontwikkelen om meer containers per binnenschip af te voeren, maar hij benadrukt (advertenties) voor overigens zeer grootschalige verschuivingen van fruittransporten van de weg naar het water. Bij het congres presenteerde Hans Blom MCA West, een nieuw zusje van het Brabantse Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum van Bert Hilberts. (foto MGR) Toch studie naar Westerscheldeterminal dat de vervoerskeuze aan verladers is en niet aan de overheid. Kok is tevens gedeputeerde. De Raad van State heeft vorig jaar de plannen voor de aanleg van de terminal vernietigd in verband met de onduidelijkheden over het achterlandvervoer en over de vermeende strijdigheid tussen de activiteiten op de terminal en de Europese vogel- en habitatrichtlijn. Valt volgend jaar een positief besluit, dan zullen andere procedures nog eens vier tot zes maanden in beslag nemen. Dus vóór medio 2006 zal er geen schop de grond in gaan voor de terminal. • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen VOOR NEDERLAND EN BELGIË BARTH AGGREGATEN 's-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 (NA 18.00 UUR 078-673 48 00) AGGREGATEN - reparaties/aanpassingen - leveringen (nieuw/gebruikt) - straalbuizen Tel. 078-6133831 Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Official dealer De Haas Diesel Motoren BV onderhoud en service van keerkoppelingen TwinDisc Dealer Tel.010-5912611 www.dehaasdiesel.nl

Binnenvaartkrant