Views
4 years ago

2004-21

 • Text
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Vaart
 • Wensen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 6 5 OKTOBER 2004 Christa Intershipping vraagt stuurlieden met patent en tankerervaring matrozen en deksmannen Tel. 0035-221211485 E-mail christa.int@pt.lu Wij zoeken starters om een motortankschip te exploiteren. Financieringsmogelijkheden aanwezig Veka-Oost bv J.A. Oost tel. 0653-153374 Telnr.: 0183-505230 Oossi@planet.nl Gevraagd stuurman met patent op MTS "Majestic" 14 dgn op/14 dgn af. Kost+reizen vrij. Tel. 06-53976356 of 0049-1716065931 GEVRAAGD kapitein op mds JABO per begin november, 14 dagen op, 14 dagen af, Loon n.o.t.k. Info bij Dhr. Janssen, tel. 0622-787744 of 0622-787752. Own Ships Support BV zoekt voor het jaar 2005 een ervaren kapitein voor ons Ms Rembrandt 82x9.5m bouwjaar 2003. Ervaring met roerpropellors en in het bezit van Rijn- en radarpatent met goede referenties. Wij bieden een jaarcontract. Rhein-Main-Donau Schiffahrtsagentur GmbH Lotsen- und Ablösser Vermittlung der Lotsengemeinschaft "Rhein-Main" Ginsheimerstr. 1 D-65462 Ginsheim-Gustavsburg Tel.: +49(0)6134-63423 Mail info@rhein-main-donau.de Fax: +49(0)6134-750610 Home www.rhein-main-donau.de Te koop Handy: +49(0)171-5482268 Rond/partyboot Wir suchen: Kapitäne, Steuerleute mit-oder ohne Patent und 250/300 p, bjr. ‘88 Matrosen für Lötsen- und Ablöserdienste. 36 x 6 x 1,10 mtr., 280 pk Cummins, Te koop 60 & 40 kva, 160 kopsch., mbs Stelvio (zelfladend), 1078ton zeer kompl. evt. met vast contract (periode 5 jaar) in zeer goede staat Tel. 0032-475-519908 0165-348104 ” RUYVEN” Nieuwbouw & Bemiddeling van drijvende materialen !"##$%#&"'()*+),)-.#/01#)23),)4567)89),):$%($;&+< Tevens stuurman gezocht. Beide functies M/V Alleen schriftelijk solliciteren. Own Ships Support BV Ringdijk 528 2987 VZ Ridderkerk Fax 0180-465420 OWN Ships Support B.V. Gevraagd: Per direct schipper met tankerervaring en/of bunkerervaring met de benodigde binnenvaart papieren. Vaarsysteem 14/7. Telefoon 0104876232, 0621235244 E-mail ahofman@zwaansvdheuvel.nl VOF Rojan Gevraagd: Stuurman op mcs Ensemble 2 op - 1 af Traject Rotterdam-Born Info: 0622-20 79 61 WERKGEVERS OPGELET! Wij geven u de mogelijkheid om uw personeel via LUXEMBURG te laten werken Tel. 0035 (0) 22.121.14.85 Gevraagd Matroos Op MTS "Majestic" =$>?)7*3@,676A46 8B%?)9?)!$;$?)726@,6@6727 C+D)7*3@,676A*4 8B%?)E?9?)E1F/$;0$%G) /$>?)7257,*@2AH* I+">J)%?%1F/$;0$%GKL>+;$/?;> 8B%?)E?)E1F/$;0$%G) /$>?)726@,*6A*2* I+">J)

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 7 5 OKTOBER 2004 Shiphoppen is succesformule Vrijdag 17 september bezochten topfunctionarissen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Europese Unie de binnenvaart. Na de presentatie van secretaris Kees de Vries gingen de genodigden aan boord van een duweenheid en twee drogeladingschepen. Mede door het warme welkom aan boord van de schepen hebben de gasten een positieve kijk op de binnenvaart gekregen. Het BVB bedankt andermaal alle binnenvaartondernemers en Rijkswaterstaat die het shiphoppen tot een succesformule maken. Film De nieuwe dvd De Drijvende Kracht (speelduur tien minuten) over de binnenvaart kan telefonisch of per e-mail worden besteld bij het BVB. Hij kost tien euro inclusief BTW. De film is bedoeld voor educatieve doeleinden en geeft een algemeen beeld van de Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com branche. In de vorige aflevering van Voortouw stond een uitvoerige omschrijving van de inhoud van de film. The Power Als voorzitter van de Europese Unie organiseert het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 11 en 12 november 2004 het internationale binnenvaartcongres The Power of Inland Navigation. Het congres vindt plaats in het Scheveningse Kurhaus. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een inschrijfformulier op www.verkeerenwaterstaat.nl. Rotterdam Maritime Van 16 tot 20 november vindt de beurs Rotterdam Maritime plaats in Ahoy’. In Stand 492 staat het Bureau Voorlichting Binnenvaart samen met Koninklijke Schuttevaer, de SAB, BIB (Innovatie), BTB (Telematica), VTL (Vakopleiding Transport en Logistiek) en de onderwijscoördinator. CBRB-directeur Ton Roos aan boord van de Jowi, waar hij een radio-interview gaf voor Vara radio in verband met de hoorzitting van de Commissie Duivesteijn over grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn, waarbij bleek dat de potentie van de binnenvaart in de besluitvorming werd genegeerd. (foto Lisette Booij/BVB) Voortouw Nieuws van het BVB Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com GOLF WATER DOOR DE RIJN BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART Waar varen we langs? Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat het er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie antwoordt op Kamervragen dat de tarieven voor het civiel gebruik van de NAVO-pijpleidingen zo worden berekend dat concurrentievervalsing met de binnenvaart wordt voorkomen. De Tweede Kamerleden Kortenhorst en Hessels (beiden CDA) hadden gevraagd hoe dat zat met de NAVO-pijplijn. De staatssecretaris antwoordt mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Hij legt uit welke kostenposten precies zijn meegenomen, maar niet hoeveel die kosten bedragen: 'De exacte berekening van de prijs is overigens commercieel vertrouwelijk van aard en niet voor publicatie bestemd.' Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. De binnenvaartorganisaties CBRB en ITV hebben in 1993 in een civielrechtelijke procedure de Staat beticht van concurrentievervalsing. Die zaak loopt nog. Op 21 maart 2003 heeft de Hoge Raad een tussenarrest van het gerechtshof te Den Haag vernietigd en de zaak terugverwezen naar het gerechtshof te Amsterdam. in zijn beantwoording is de staatssecretaris vrij uitvoerig over de toepassing van de pijpleidingen van de NAVO. ‘Sinds 1962 worden militaire buisleidingen ook gebruikt voor olietransporten ten behoeve van het bedrijfsleven. De afgelopen vijf jaar werd voor het bedrijfsleven gemiddeld 9,5 miljoen Uw inzending moet uiterlijk 13 OKTOBER 2004 in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie van de vorige krant was: KM 480,8 HAVEN OPPENHEIM LINKER OEVER Naam: - (geen winnaar) Plaatsnaam: - Scheepsnaam: - Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. Staatssecretaris: NAVOpijp eerlijke concurrent Eindelijk kade in Oostkanaalhaven Schepen kunnen straks weer veilig aanmeren aan de kade bij schrootbedrijf De Ruiter aan de Nijverheidsstraat op het bedrijfsterrein Oostkanaalhaven in Nijmegen als binnenkort de 200 meter lange verankerde damwand klaar is. In noordelijke richting komt nog eens 150 meter damwand. Het project maakt deel uit van de revitalisering van de Noord- en Oostkanaalhavens. De Nijmeegse wethouder Lenie Scholten ‘sloeg’ de eerste damwandplaat in de bodem van de kanaalhaven, verzuchtend: ‘…het eerste concrete project na een periode van twee jaar alleen maar praten. Hierdoor maken we de havens voor lange tijd veilig en goed bruikbaar. Het geeft aan dat wij de kanaalhavens belangrijk vinden voor de werkgelegenheid. Hier werken 6500 mensen en dat willen we graag zo houden.’ kubieke meter per jaar door het Central European Pipeline System van de Navo vervoerd. De hoeveelheid getransporteerd product vertoonde over deze periode een lichte stijging.’ De overheid kan volgens de bewindsman indien nodig haar benutting van het systeem onmiddellijk tot de maximaal beschikbare capaciteit opvoeren. ‘Ieder contract voor olietransporten ten behoeve van het bedrijfsleven bevat de bepaling dat wanneer de militaire situatie daartoe aanleiding geeft de militaire transporten prioriteit krijgen. Producten van het bedrijfsleven aanwezig in het pijpleidingsysteem kunnen desnoods direct worden afgeleverd aan de militaire gebruikers.’ Kosten De kostenposten die worden betrokken bij de berekeningen van de vervoerskosten per NAVO-pijp zijn volgens Van der Knaap: rente en afschrijvingen voor pijpleidingen; depots en andere faciliteiten; energiekosten; personeelskosten; onderhoudskosten infrastructuur; kosten kwaliteitszorg; kosten verbindingen en communicatie; toeslagkosten van assurantie; toeslag in verband met onder meer hogere bedrijfszekerheid; toeslag reservering t.b.v. omleggingen; toeslag overheadkosten en winstopslag.

Binnenvaartkrant