Views
4 years ago

2004-21

 • Text
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Vaart
 • Wensen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 5 OKTOBER 2004 Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 Electrotechniek P.J. van Rikxoort VOF Voorstraat 124 2941 EW Lekkerkerk Tel: 0180-662204 Fax: 0180-661634 Controle vloeibaar gasinstallatie met IVW certificaat GEVRAAGD matroos voor ms 725 ton, vrije tijd n.o.t.k. Tel. 0049-172-2432857 GEVRAAGD deksman (i.b.v. dienstboekje) op mvs. Tel. 0653-422481 of 0171-6071504 TE KOOP EID lampen TL 4.20cm dubbel €100,- Voor info: (0031)-(0)478-403318 2 MATROZEN BIEDEN ZICH AAN meer dan 5 jr ervaring in duwvaart+tankvaart. Voorkeur op 1 schip. Tel. 0613-888215 Aangifte doen via SMS !w binnenhavengeld aangeven per SMS, dat is simpel, snel en gemakkelijk. ! hoeft niet meer van boord, u regelt alles gewoon met uw mobiele telefoon. Iedere keer dat u aangifte wilt doen, stuurt u ons een SMS. ! ontvangt direct een SMS>je met het tarief en de bevestiging. De@e wij@e van aangifte doen is speciaal ontwikkeld voor de schippers die niet beschikken over een vaste internetverbinding. POMP... • Groot programma ladingpompen • Voor nieuwbouw en vervanging • Korte levertijden • Aantrekkelijke prijzen • Volledige kwaliteitsrevisie • Garantie + testrapport • Inruil en inkoop gebruikte pompen • Aandrijving, leidingwerk, fundatie voor meer dealers !!!.#a%&'a.n' SCHEEPSVERWARMING Amsterdam 020 - 6916311 Leiden 071 - 5212101 S E R V I C E E N KAMPERS POMPSERVICE specialist in HOUTTUIN en BORNEMANN UW REGIONALE SERVICEBEDRIJF www.dejongtechnovaria.nl SERVICE!!! • 24 uurs noodservice, ook op locatie • Snel, betrouwbaar en vakkundig • Aanlegsteiger met kraan • Blauwe kegel service (bij uitzondering) • Nood- en ruilpompen • Vrijwel alle onderdelen op voorraad • Advies en begeleiding bij schade • Overige reparaties Telefoon: +31-(0)78-6763811 Oosthavenzijde 5 / Postbus 5606 NL-3297 ZG Puttershoek Fax: +31-(0)78-6764853 E-mail: pompservice@kampers.nl Vraag naar Gerbert (verkoop), Pim (service & reparatie) of Anouk (info & administratie) O N D E R H O U D Uw aangifte via internet ! kunt ook aangifte doen via internet. Daarvoor sluit u een contract met BBA. ! krijgt een wachtwoord waarmee u kunt inloggen en via internet aangifte doet. De@e vorm van aangifte doen is vooral interessant voor mensen met een vaste internetverbinding. Om van DDn de@e gemakkelijke manieren gebruik te maken, hoeft u alleen maar een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. ! kunt kie@en of u het binnenhavengeld met een acceptgiro wilt betalen of via een machtiging. Als u per machtiging betaalt, heeft u er helemaal geen omkijken meer naar! Download het aanvraagformulier op www.binnenwaterbeheer.nl of bel ons. Binnenwaterbeheer Amsterdam 4e 0?ijter#ade 6 1013 AA ATsterdaT Ke'eL&&n AdTinistratie 020 - @@0 36 44 Uax: 020 - @@0 36 00 Hir&re#enin:n?TTer 2@3@@00 sTsW%innen!ater%eXeer.n' !!!.%innen!ater%eXeer.aTsterdaT.n' !oor al uw sloopwerkzaamheden )*+,,-))./-,012 3,4,0.A34 6.7. +a8en!e: 1. -&st%?s @234 329@ E2 Fs-Hra8endee' Ke'eL&&n: 078-67360@@ A?t&te'. 06-@3199616 OECHIES Verkoop-, Installatie- en Reparatiecentrum De elektronische tachograaf voor de binnenvaart met ingebouwde printer. Poe Poe !!! ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF 17,5% BTW Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam · Telefoon (010) 297 39 99 NIEUWBOUW OMBOUW EN REPARATIE VAN DROGE LADING EN TANKSCHEPEN VERKOOP - REPARATIES - ADVIEZEN HARTOG & ZN. SCHEEPSSCHROEVEN V.O.F. Veerplaat 92, 3313 LJ Dordrecht Tel. 078-6148219, fax 078-6351120 www.hartogscheepsschroeven.nl • Reparatie van ontzette scheeps-, jacht en boegschroeven • Spoedaanpassing • Blad/dia vergroten • Draaiwerk asgat • Adviezen voor alle type schepen i.v.m. hermotorisering of andere wijzigingen van de aandrijvingen

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 654 TEU in één keer Vorige week heeft de duwboot Riad met vier duwbakken een recordaantal containers naar Antwerpen vervoerd: 654 TEU. Het konvooi vertrok maandag 27 september van ECT’s Delta-terminal. De 415 volle containers waren allemaal bestemd om de import naar Antwerpen te verzorgen van verschillende rederijen die de haven van Antwerpen overslaan in verband met hun strakke schema's. Het konvooi was tweehonderd meter lang, 23 meter breed en negen meter hoog. Door de korte route waren er weinig restricties en konden de containers vier hoog worden gestapeld. Zodoende konden in plaats van 576 TEU nu 654 TEU worden geladen. Naar verluidt een absoluut record in de binnenvaart. Kapitein Wout Weima van de Riad is trots op het record. 'Qua nautische eigenschappen was het geen enkel probleem. Alleen de snelheid was wat lager dan normaal; we draaiden tien kilometer per uur.' Directeur Diederik Antvelink van binnenvaartoperator WCT-MTA meldt dat de grote aantallen voornamelijk komen door het streven om zo de containerterminals te ontlasten. 'Normaliter zouden we deze hoeveelheden in twee à drie verschepingen doen, maar daarbij heb je kostbaar tijdverlies voor de terminals door het verhalen van de schepen.' (foto Flying Focus) Amsterdams SMS-systeem voor binnenhavengeld werkt naar wens Sinds februari is het mogelijk om met een mobiel telefoontoestel via SMS aangifte te doen van het verschuldigde binnenhavengeld Amsterdam. Met vaste commando’s, pincode en datum, wordt een bericht gestuurd naar het Binnenhavengeldsysteem van BBA. Het systeem berekent het voordeligste tarief en stuurt binnen een aantal minuten een SMS-bericht terug. Het bericht vermeldt het door de computer berekende bedrag dat de schipper verschuldigd is. Het systeem werkt naar wens. Om gebruik te maken van aangifte per SMS, dient eerst een aanvraagformulier opgestuurd te worden. Op dit formulier moeten de gegevens van het scheepvaartbedrijf worden ingevuld en de bevestiging dat men gebruik maakt van SMS-aangifte. Vervolgens moet worden aangegeven of men Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) machtigt het verschuldigde havengeld automatisch van de opgegeven rekening af te schrijven of per acceptgiro wil betalen. Erg belangrijk is het aangeven van welke mobiele nummers er SMS-jes worden verzonden en voor welke schepen (Europanummers) er aangifte wordt gedaan. Zonder deze gegevens kan geen aangifte per SMS worden gedaan. Als de benodigde gegevens binnen zijn bij de dienst Binnenwaterbeheer krigjt de scheepseigenaar een pincode. Die is nodig om aangiftes te bevestigen. Een ononderbroken vaart door Amsterdam moest tot nu toe contant worden afgerekend aan één van de havengeldposten. Wie zich heeft aangemeld voor SMS- aangifte, kan een doorvaart ook per SMS opgeven. Overigens kan dit alleen als er een machtiging is afgegeven om de verschuldigde bedragen van de opgegeven rekening af te schrijven. De aangever ontvangt wel een factuur als bewijs van betaling. Het aanvraagformulier voor SMS-aangifte is te downloaden van de BBA-website: www.binnenwaterbeheer.ams terdam.nl. Het kan ook worden aangevraagd bij de administratie, telefoon: (020) 550 36 44. Hier kan men tijdens kantooruren ook terecht met vragen. Het ingevuld en ondertekend formulier moet worden gestuurd naar: Binnenwaterbeheer Amsterdam, antwoordnummer 10621, 1000 RA Amsterdam. Insturen kan ook per fax naar (020) 550 36 00. Op de website staat alle nodige informatie over aangifte van binnenhavengeld in Amsterdam. Er wordt ook helder uiteengezet hoe het SMSsysteem werkt. Er liggen grote kansen voor de binnenvaart in de Donau oeverstaten. Alleen wordt het milieuelement van de binnenvaartpromotie nog nauwelijks serieus genomen. Dit zijn hoofdthema’s uit het PINErapport. PINE staat voor ‘Perspectieven voor Binnenvaart in de uitgebreide Europese Unie’ ('Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe). Directeur Karamitsos van het Directoraat-generaal Transport en Energie van de Europese Commissie zei dat deze studie – die anderhalf jaar een groot aantal onderzoekers bezig hield – bevestigt de steun aan de ontwikkeling van binnenvaart als belangrijk middel om de doelstelling van het opnieuw in balans brengen van de vervoersmodaliteiten te bereiken. Hiermee kan een duurzaam vervoersbeleid voor de toekomst vorm krijgen. De belangrijkste voordelen van binnenvaart, economische efficiency en veiligheid, die te koppelen zijn met milieuoverwegingen, spreken duidelijk niet vanzelf. De efficiency hangt sterk samen met de toestand van de infrastructuur, grote volumes, laadeenheden en afstand, terwijl milieuoverwegingen überhaupt een beperkte rol spelen in de besluitvorming.’ Het PINE-project, dat begin 2003 van start ging, geeft een uitvoerige beschrijving van de huidige situatie van de binnenvaartsector en zijn perspectieven in een uitgebreide Europese Unie. In opdracht van, en gefinancierd door de Europese Commissie, is het project uitgevoerd door een consortium van vier organisaties, namelijk Buck Consultants International 5 OKTOBER 2004 Binnenvaartperspectieven in uitgebreide EU (advertentie) (Nederland), ProgTrans (Zwitserland), VBD (Europees ontwikkelingscentrum voor kusten binnenvaart (Duitsland) en Via Donau (Oostenrijk). Onderscheiden worden vier binnenvaartcorridors: het stroomgebied van de Rijn en zijn zijtakken, de oost-westcorridor (het noorden en oosten van Duitsland, Polen en Tsjechië), de Donau-corridor (zuidoostelijk Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije) en de noord-zuid corridor (delen van België en Nederland, Frankrijk). ‘De uitbreiding van de EU zal voor alle goederen en alle modaliteiten de vervoervraag beduidend doen groeien. De grootste groei is te verwachten in de Donaucorridor. Het wordt in de komende decennia de belangrijkste uitdaging van de binnenvaart om dit op een duurzame manier te faciliteren, tegen de achtergrond van toenemende beperkingen van weg- en spoorinfrastructuur.’ Aanbevolen wordt eerlijke concurrentie door geharmoniseerde randvoorwaarden en behoorlijke infrastructuur. Een samenhangend Europees Investeringsschema (Masterplan) zou moeten worden samengesteld. Het volledige PINE-rapport beslaat meer dan 500 pagina's. Een verkorte versie van de bevindingen, samen met de conclusies en aanbevelingen van het consortium, is uitgebracht aan de Commissie als beknopt eindrapport. Rapport en samenvattingen kunnen worden gedownload via de nieuwe binnenvaartsite van de Europese Commissie: http://europa.eu.int/comm/tra nsport/iw/index_nl.htm. (bericht van www.vaart.nl) Snippers voor schippers Langs de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Nieuwegeinse vestiging van afvalverwerker Van Vliet is een kade ingericht voor de overslag van houtsnippers. Van Vliet wil de houtsnippers per binnenschip vervoeren naar afnemers in België en Duitsland. Op die manier spaart het bedrijf per jaar 6500 transporten met vrachtwagens uit. Van Vliet verwacht dat meer afvalverwerkers op binnenvaart overstappen. Het gaat om steeds grotere volumes over steeds langere afstanden. Van Vliet kon nog profiteren van subsidie van Verkeer en Waterstaat om tonkilometers over de weg terug te dringen. Het hout wordt bij Van Vliet in Nieuwegein gesorteerd in betrekkelijk schoon hout en geschilderd of verlijmd materiaal. Het wordt verwerkt tot snippers van maximaal 100 millimeter. Stof wordt zoveel mogelijk apart gehouden en afgevoerd. Verontreinigingen worden zoveel mogelijk verwijderd. Zo’n dertig procent van de snippers gaat naar energiecentrales. ‘s Zomers is de vraag gering, ‘s winters hoog. Onduidelijk is of houtsnippers al dan niet als groene brandstof aangemerkt worden. De concurrentie op de afvalmarkt is sterk, dus het is voor Van Vliet zaak de kosten te drukken. De schaalvergroting als gevolg van de ingebruikname van de houtbreekinstallatie in Nieuwegein maakt deel uit van de schaalvergroting. Sinds drie jaar maakt Van Vliet deel uit van het Engelse conglomeraat Shanks-groep van afvalverwerkers met een notering aan de beurs van Londen. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !""#$"%&'()*&+(,(+-..&+/"0 12134561,,,(/789:;?@=

Binnenvaartkrant