Views
2 years ago

2004-17

 • Text
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Augustus
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Nederland

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 10 AUGUSTUS 2004 NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ GVF/TRIPLE-R dieptefiltratie: De perfecte oplossing! tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.nl Tevens voor: • dekkranen • takels • (katrol) blokken en schijven • fairleads • verhuur van lieren Toepassingen !"#$%%&#'()*$+%,-.'&#,/-0$%%###COLUMNCONTENT###,&- &/#-1&&*2%,&302&"$--,/4&/ Voordelen !%,&5&-"$*,/4#6$/#.#89: ;9:#

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 In een recente aanbeveling over het infrastructuurbeleid in Vlaanderen geeft de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) een goed overzicht van de inspanningen die de afgelopen 25 jaar werden geleverd voor alle vervoersmodi en de wegen die ze gebruiken. De binnenvaart komt er niet slecht uit naar voren. Na een periode van financiële verwaarlozing zette de ommekeer zich eind jaren negentig in. Nu is het een kwestie van doorzetten, vindt de SERV die ervoor pleit de missing links in het Mobiliteitsplan Vlaanderen zo snel mogelijk te realiseren en bovendien een aantal nieuwe projecten mee te nemen in het debat. Voor de binnenvaart gaat het met name om de ontsluiting van de haven in Zeebrugge. Tussen 1980 en 1997 tuimelden de investeringen in de Vlaamse binnenvaart omlaag met veertig procent. Maar sinds enkele jaren tekent zich een omslag af ten gunste van de binnenvaart. Tussen 1999 en 2003 is er ruim veertig procent meer geld vrijgekomen. Vorig jaar werd in totaal ruim 87 miljoen in de binnenvaart geïnvesteerd. Ook voor onderhoud aan de vaarwegen gingen de budgetten fors omoog. In 2003 werd daarvoor 32,5 miljoen euro uitgetrokken tegenover 16,6 miljoen vier jaar geleden. De investeringen in bruggen schommelen jaarlijks rond de tien miljoen. Door Sarah De Preter Deze positieve ontwikkeling werpt vruchten af. Want in de afgelopen jaren is het goederenvervoer over het water sterk toegenomen – zelfs in periodes van economische groeivertraging. Er wordt ook meer werk gemaakt van de achterstand die is opgelopen bij het onderhoud van de vaarwegen. En dat is goed, oordeelt de SERV: ‘Verwaarlozing van het structureel onderhoud betekent ernstig gevaar voor de bevaarbaarheid en de diepgang van de vaarwegen.’ De raad is van mening dat de inhaalslag zich zo snel mogelijk moet voltrekken. Daarbij hebben baggerwerkzaamheden de grootste prioriteit. Inmiddels werd hiervoor ook een nieuw systeem ontwikkeld. De vaarwegen worden nu regelmatig geïnspecteerd volgens een geijkte procedure met invulling van standaardfiches. Afhankelijk van zijn staat wordt een vaarweg opgenomen in één van vijf categorieën. Het uiteindelijke doel is het optillen van de hele infrastructuur tot de twee hoogste categorieën. Dat zijn ‘optimale staat’ en ‘goede staat’, waarbij alleen maar normaal onderhoud vereist is. Het Vlaamse binnenvaartbeleid focust zich tegenwoordig op vijf grote projecten: de kaaimuren, de modernisering van de Leie, het Albertkanaal, de Ringvaart rond Gent en het Zeekanaal. Er zijn inmiddels zo’n 45 nieuwe kaaimuren in gebruik en een honderdtal ondernemers heeft nog een aanvraag lopen. De modernisering van de Leie door Kortrijk moet in 2009 worden afgesloten. Dan is de rivier bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton. Het project liep grote vertraging op nadat er zware bodemverontreiniging werd vastgesteld. De totale kosten ervan worden geraamd op 86,3 miljoen euro. De modernisering van het Albertkanaal, Vlaanderens grootste vaarweg, wordt onverminderd voortgezet. Eind vorig jaar waren de verbreding in het vak Eigenbilzen-Gellik in uitvoering en de vernieuwing van de sluizen in Ham en Olen. Vorig jaar werd ook een bedrag van 21,4 miljoen euro aanbesteed aan projecten als de vervanging van de sluisdeuren in Wijnegem, een studie voor de verbreding van het kanaal in Wijnegem en de vernieuwing van het communicatiesysteem op de sluizen. De studies voor de bouw van een tweede sluis in Evergem zijn inmiddels gestart. Het project gaat zo’n 34 miljoen euro kosten. Aanbesteed zijn de werken – die zullen worden gespreid over een periode van vier jaar – nog niet. Op het Zeekanaal worden zeven bruggen hersteld (2,25 miljoen euro), een nieuwe boulevardbrug aangelegd (12,2 miljoen euro) en baggerwerkzaamheden uitgevoerd (drie miljoen euro). Het grootste deel van deze projecten staat ook in het Mobiliteitsplan Vlaanderen. De SERV dringt erop aan dat deze projecten zo snel mogelijk worden afgewerkt. Vaarweg naar Zeebrugge Een aantal missing links is echter nog niet opgenomen in het 10 AUGUSTUS 2004 Sociaal Economische Raad presenteert aanbevelingen infrastructuurbeleid ‘Realiseer zo snel mogelijk de missing links’ Begin jaren negentig bevonden de Vlaamse vaarwegen zich in relatief verwaarloosde toestand. Maar de afgelopen acht jaar is er veel veranderd en die positieve tendens moet worden doorgezet, meent ook de SERV. Op het Albertkanaal werd vorig jaar gestart met de vernieuwing van de sluis Ham. (foto Sarah De Preter) Meer zeezand naar Gent Bij de uitgang van het station Zeebrugge-Bad is een monument onthuld ter ere van baron August de Maere d'Aertrycke (1826-1900). Deze liberale politicus wordt ook de vader van Brugge Zeehaven genoemd. De schrijver George Rodenbach beschreef de stad Brugge in de tweede helft van de negentiende eeuw als een verarmde, doodgebloede stad. De publicatie D’une communication directe de Bruges à la mer van De Maere uit 1877 zorgde voor een ommezwaai. De Maere was waterbouwkundig ingenieur en schepen van Openbare Werken van de stad Gent. Hij wilde zijn eigen stad In de haven van Gent liep eind juni het nieuwe Nederlandse schip Scelveringhe binnen. Het was geladen met 6.400 ton zeezand voor de Gentse zanden grindhandelaar Kesteleyn. Het lossen van de lading duurde 2,5 uur. Bij Kesteleyn wordt het zeezand gemengd met industriezand. Dat levert voor de bouwnijverheid een kwaliteitsproduct op voor de aanmaak van cement. Het product wordt vervolgens overgeslagen in binnenschepen en naar betoncentrales in België, Nederland en Frankrijk gebracht. Kesteleyn verhandelt op jaarbasis 1,6 miljoen ton zand. Het aandeel van zeezand wordt steeds groter, zeker nu de Scelveringhe twee keer per week naar Gent komt. Dat betekent een extra lading van zeezand van 500.000 ton op jaarbasis. Zeebrugge eert geestelijke vader met kunstwerk opnieuw verbinden met de zee maar kreeg weinig bijval van zijn stadgenoten. In Brugge schaarde zich wel een grote groep mensen achter het idee. Het waren niet alleen politici maar ook burgers die de economische ontwikkeling van de stad wilden aanmoedigen. In die tijd woedde in Brugge een heftige strijd tussen katholieken en liberalen. Over het project Brugge Zeehaven waren de twee fronten het wel eens. Eén van de kopstukken aan liberale zijde was de atheneumleraar Julius Sabbe. Voorman in katholieke kringen was burgemeester Amedeé Visart. Ook Koning Leopold II was een sterk voorstander van de nieuwe zeehaven aan de kust. Uiteindelijk werd er in 1891 een commissie in het leven geroepen: Commission Mixte de Bruges Port de Mer. Die commissie schreef een wedstrijd uit voor de bouw van een zeehaven in Brugge. Aan het einde van de eeuw besloot de regering tot de bouw van de haven. Toen het groene licht uit Brussel kwam, barstte er een geweldig feest los. Het monument voor baron De Maere is een initiatief van de Julius Sabbe Studiekring. Het kunstwerk stelt een letter Z voor (van Zeebrugge) in een golvende beweging. Het werd ontworpen door de Brugse kunstenaar Renaat Ramon. Mobiliteitsplan. In 2007 moet een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) klaar zijn. De SERV stelt voor om bij de opmaak daarvan een aantal projecten mee te nemen in het debat. Eén daarvan is de verbetering van de vaarweg naar Zeebrugge. De SERV noemt het ‘opvallend’ dat slechts twee procent van het achterlandverkeer van de zeehaven per binnenschip gebeurt. Over het algemeen straalt het SERV-rapport vertrouwen uit in het Vlaamse infrastructuurbeleid, dat na jaren van stilstand en neergang een duidelijke opbloei kent. Aan de nieuwe Vlaamse regering vraagt de SERV over enkele knelpunten na te denken. De SERV raadt bijvoorbeeld aan de doorlooptijden in de planning en de uitvoering van infrastructuurprojecten zo kort mogelijk te houden. Ten slotte wil de raad het debat op gang brengen over nieuwe financieringsconcepten. Want ondanks de toename van budgetten voor investeringen in infrastructuur ziet de SERV weinig duidelijkheid over de financiering van enkele hoogstnoodzakelijke projecten. Van een aantal peperdure projecten is het nog steeds onzeker of ze ook daadwerkelijk gefinancierd kullen worden. In de vorm van een forum zou onderzoek kunnen worden verricht naar nieuwe financieringstechnieken. Scouts overvaren door visserboot Veertien jonge Noorse scouts en hun zes volwassenen begeleiders zijn er onlangs met de schrik vanaf gekomen nadat hun zeilschip Mohawk II bij Vlissingen werd overvaren door een vissersschip. Het zeilschip is gezonken maar de bemanning kon worden gered. De scouts waren onderweg van IJmuiden naar Dover. Het ongeval gebeurde kort na één uur ’s nachts. De opvarenden konden op tijd aan boord klimmen van hun eigen reddingsvlotten. Hulpdiensten brachten hen naar de wal waar ze werden opgevangen door de Belgische Loodsen Sociëteit. Door de aanvaring was één van de twee vaargeulen tussen Antwerpen en de Noordzee korte tijd gestremd, maar de scheepvaart richting haven van Antwerpen werd niet gehinderd. De precieze oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) in Vlissingen startte een onderzoek.

Binnenvaartkrant