Views
3 years ago

2004-15

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 4 13 JULI 2004 PERSONEEL GEVRAAGD Waalbandijk 123 6651 KB Druten Wij zijn op zoek naar stuurlui met patent Wanneer u in het bezit bent van ADNR basis, marifoon, radar en/of tankervaring heeft, is dit een pré. Indien u op kleinere rvs schepen (in de dagvaart) wilt werken en daar ervaring wilt opdoen, dan verzoeken wij u nadrukkelijk te solliciteren Tevens hebben wij een vacature voor een matroos (m/v) Onze tankschepen worden ingezet in Nederland, Duitsland, België en eventueel Noord-Frankrijk. Voor de functie geldt: • Beloning volgens CAO Rijn- & Binnenvaart. • U werkt 1 week op / 1 week af volgens het systeem 24:28. Voor sollicitaties kunt u contact opnemen met: Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen B.V. T.a.v. mevrouw A.C.W. van de Pol Postbus 24 6650 AA DRUTEN Telefoon: 0487-587651 E-mail: a.vandepol@wijgula.nl 0589aa Aon Hudig Makelaars in Assurantiën Risico-Adviseurs kantoor Rotterdam mw. J.A. Blacquière tel: 010 448 75 94 dhr. J.J. de Pooter tel: 010 448 76 53 kantoor Groningen tel: 050 521 55 42 Uw contactpersonen op gebied van binnenvaartverzekeringen ADBEMAR UITZENDBUREAU b.v. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de Binnenvaart? Wij hebben diverse mogelijkheden voor u, afloswerk maar ook vaste dienstverbanden. Per direct zoeken wij: MATROZEN / STUURLIEDEN I.b.v. een dienstboekje I.b.v. Rijnpatent en / of Groot Vaarbewijs Voor informatie: Ringdijk 466 C, 3331 LK Zwijndrecht, the Netherlands Telefoon : 078-619 4342 Fax : 078-619 4866 E-mail: uitzendbureau@mercurius-group.nl www.tos.nl dé maritieme vacaturesite. Voor ons bunkerstation WAALKADE te NIJMEGEN zoeken wij een: SCHIPPER/VERKOPER Maritieme personeelsdiensten voor zee- en binnenvaart TOS Rotterdam ‘Westerkadehuys’, Westerkade 7a 3016 CL Rotterdam Telefoon (010) 436 62 93 Telefax (010) 436 62 86 Cambio Scheepvaart Vraagt op chemietanker - Matrozen - Stuurman met patent TOS Vlissingen Boulevard Bankert 308 4382 AC Vlissingen Telefoon (0118) 44 09 11 Telefax (0118) 44 09 12 Gevraagd nette stuurman/ matroos i.b.v. de benodigde papieren, liefst Rijnpattent of lerende hiervoor, op mvs Dirk-Romy. Weekend vrij, goed loon. Tel. 06-22566500 of 0180-550863 TOS Delfzijl Landstraat 3 9934 BG Delfzijl Telefoon (0596) 620828 Telefax (0596) 622138 Voor handen die de weg weten. GEZOCHT Duwbakkenladers! Bel 078 619 12 90 SWETS. SPECIALISTEN AAN HET WERK ! Algemeen E-mail: info@tos.nl Internet: www.tos.nl 24 hrs service: (+31)6557485 09 Gevraagd matroos op koppelverband 14/14, niet rokend 0651176831 Ms 760 t, bj 1891, vlak van 1974, afm 60x8.25x2.43m, 1150 m 3 , alum.schuifluiken, 360 pk GM 1989, zr goede staat van onderhoud. Inter.prijs 010-4671204 Tel.: 010 - 4667106 Gezocht: • in bezit van groot vaarbewijs • bij voorkeur in bezit van radarpatent, ADNR • commerciële instelling Voor informatie: Adbemar Uitzendbureau Ringdijk 466c, 3331 LK Zwijndrecht, the Netherlands Nederlands sprekende Matroos i.b.v dienstboekje met aant. matroos voor int. vaart op m/s Limbo. 0653-901511 of 0049171-5111011 Voor informatie: Dhr. E.J. Bulder, 010-2171600 Gevraagd TWEEDE KAPITEIN i.b.v. patent tot minimaal Mannheim & tankerervaring voor MTS YOURI type C, RVS duplex tanks, bouwjaar 2004Reiskosten en vrij. Vaarsysteem 14/14. Telefoon: 078-619 4342 06-54907319 Fax: 078-619 4866 Email: uitzendbureau@mercurius-group.nl Gevraagd op mts Wervelwind Stuurman/2e Kapitein Systeem 14/14 Loon notk Tel. 00352-21211485

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 5 Het Centraal Overleg Vaarwegen heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gevraagd het vaarwegenbudget voor onderhoud in 2005 met vijftig procent te verhogen. De organisaties in het COV, Koninklijke Schuttevaer, EVO en VBKO, dringen in hun brief ook aan op het terugdraaien van de bezuiniging op het budget voor aanleg en verbetering van 250 miljoen euro uit 2003. Het COV vraagt Peijs om zich voor deze infrastructuurbudgetten bij minister Zalm van Financiën in te zetten. Hij zal het geld op de begroting moeten vinden. Met het huidige budget kan slechts de helft van de noodzakelijk werkzaamheden worden uitgevoerd, aldus het COV. Dat maakt zich zorgen over het achterwege blijven van onderhoud aan vaarwegen, ‘waardoor het bestaande veiligheidsniveau en de economische kracht van het scheepvaartverkeer worden aangetast’. Onderhoud Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer stelde Karla Peijs eerder dit jaar alsnog 35 miljoen euro voor vaarwegonderhoud beschikbaar. Verder heeft ze een plan van aanpak voor het inlopen van de onderhoudsachterstanden voor 2010. Daarvoor heeft ze tot 2010 700 miljoen euro vrijgemaakt. Daarvan is in 2004 vijftig miljoen en in 2005 75 miljoen voorhanden. Met die bedragen zou het natte onderhoudsbudget van circa 300 miljoen euro per jaar moeten worden verhoogd. ‘Ondanks uw waardevolle inspanningen terzake en de extra impuls van 35 miljoen moeten wij constateren dat in de huidige praktijk van 2004 gemiddeld genomen slechts de helft van het benodigde budget beschikbaar is,’ schrijven voorzitter Jan Terlouw en secretaris Kees de Vries van het COV in hun brief aan Peijs. ‘In grote delen van Nederland wordt vanaf Een belangrijke en aanvankelijk niet te nemen horde die het Grensmaas-project om zeep dreigde te helpen, is toch geslecht. De Europese Commissie is van mening dat voor de ontgrinding geen Europese aanbesteding nodig is en dat de opdrachten dus onderhands mogen worden gegund. Voor de aanleg van infrastructuur en de ontwikkeling van de natuur is wel een openbare Europese aanbesteding noodzakelijk. In oktober neemt de Europese Commissie het formele besluit, waar het rijk en de provincie Limburg zich dan bij aansluiten. In 2007 kan dan de uitvoering van het Grensmaasproject starten, dat voorziet in het opbaggeren van vijftig miljoen ton grind. Extra vervoer voor de binnenvaart. Ondanks de positieve berichten voor het Grensmaas-project maakt de Panheelgroep momenteel moeilijke tijden door. Het Stevol-project loopt eind dit jaar af, maar door de recessie waren de baggeraars gedwongen minder grind te winnen. Ze hebben daarom bij medio 2003 geen preventief onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken meer uitgevoerd, doch nog uitsluitend correctief (nadat iets is stukgegaan) en vrijwel alleen voor die hoofdinfrastructuur die bepalend is voor het gaande houden van de verkeersstroom.’ Voor andere zaken, zoals herbestrating van toevoerwegen naar autoafzetplaatsen, het snoeien van hinderlijke begroeiing, steigeronderhoud, begeleiding van schepen, onderhoud aan patrouillevaartuigen en vervanging van verlichting en vaargeulmarkeringen, is geen geld, aldus het COV. Ook niet voor noodzakelijke reparaties of onderhoud. ‘Rijkswaterstaat is zelfs niet meer in staat om te garanderen dat dagelijks de minst gepeilde diepgang van rivieren wordt afgegeven, omdat de dienst niet meer over voldoende middelen beschikt om dagelijks te peilen. Dit betekent ook dat op sommige vaarwegen van steeds meer lichtopstanden de lampen niet (of niet tijdig) worden verwisseld (Hollandsche IJssel), zodat het varen bij nacht ernstig wordt bemoeilijkt. En dat indien het vervangen van omgevallen kribbakens achterwege blijft, dit voor de scheepvaart bij hoog water een ernstig risico op strandingen zal opleveren.’ Het ontbreken van adequate gegevens over de minst gepeilde dipgang kan risico’s opleveren, doordat schepen dieper zouden kunnen afladen dan verantwoord is. Risico’s ‘Het gevolg van deze zaken is dat binnen afzienbare tijd risico’s ontstaan voor verloedering op en aan de vaarweg, waardoor het bestaande veiligheidsniveau en de economische kracht van het scheepvaartverkeer wordt aangetast. Een dergelijk beeld is Nederland, als vooraanstaande scheepvaartnatie, onwaardig,’ stellen Terlouw en De Vries in hun brief. ‘Ondanks de extra middelen zijn wij van mening dat uw en onze inspanningen richting de Minister van Financiën zodanig zouden moeten zijn, dat een structurele verhoging van de middelen en het eerder beschikbaar komen daarvan, haalbaar zou moeten zijn. We beschikken immers over goede argumenten en niemand heeft er belang bij dat de Nederlandse natte infrastructuur afzakt naar een niveau de provincie om verlenging van het Stevol-project gevraagd. Bureau Stroming voor natuur en landschapsontwikkeling legt in een rapport uit dat de verlengde grindwinning het ook mogelijk zou maken een ander doel te bereiken: recreatie, natuurontwikkeling en een aantrekkelijke leef- en woonomgeving. Het plan omvat onder andere de inrichting van de Hompesche molen als bezoekers- en informatiecentrum met aan de zuidkant een zwemstrand en de inrichting van het gebied Walburg als vrij toegankelijk wandel- en natuurgebied. Het is de vraag of de provincie positief besluit op dit verzoek gezien de weerstand die het Stevol-project in het verleden bij de bevolking opriep. Als verlenging wordt toegestaan, kunnen de baggeraars de drie jaar tussen het oorspronkelijke einde van Stevol en de aanvang van het Grensmaas-project overbruggen. Volgens directeur Hans van de Zande van de Panheelgroep zal een afwijzing van de provincie onvermijdelijk een negatieve uitwerking hebben op de directe en indirecte werkgelegenheid in Midden-Limburg die verbonden is aan de grindwinning en geschat wordt op duizend arbeidsplaatsen. waarbij verladers het vertrouwen in onze vervoersmodaliteit verliezen.’ Het onderhoudsbudget zou in 2005 in elk geval met de helft moeten groeien om de meest noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast zou de bezuiniging van 250 miljoen euro op de aanleg- en verbeteringsprojecten uit 2003 moeten worden teruggedraaid. Voorlopig ziet het er naar uit dat omstreeks december voor het Grensmaas-project het juridische traject kan starten van aanvragen ontgrindingsvergunning, Europese aanbesteding, wijziging streek- en bestemmingsplannen, eventueel beroep en bezwaar en overleg met België. Dit traject duurt twee tot drie jaar, zodat het Consortium Grensmaas 13 JULI 2004 COV: veiligheid vaarwegen is in geding Het COV zoekt zelf naar alternatieve (voor)financiering van projecten die Verkeer en Waterstaat wel gepland heeft, maar waar het ministerie de komende jaren geen geld voor heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouw van een tweede sluishoofd bij de Keersluis Zwartsluis, de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven in Lobith en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond Den Bosch. Brandaris heeft de bokaal De medewerkers van Verkeerspost Brandaris op Terschelling poseren trots met de Jan Caspersbokaal, die hoort bij de verkiezing tot Beste Verkeerspost 2004 van Nederland. Zaterdag 3 juli werd de prijs in het Maritiem Instituut Willem Barentsz op het Waddeneiland uitgereikt. De prijs wordt door het RACON, het gilde van verkeersdienstmedewerkers jaarlijks toegekend. De bokaal is genoemd naar Jan Caspers, een verkeersleider die zich heeft ingezet voor het vak van verkeersleider. De varenden (beroeps- en pleziervaart) vormen de jury. Zij konden op beurzen en via de website van Racon (www.vts-racon.nl) hun stem uitbrengen. Daar is ook de volledige uitslag na te zien. De Brandaris van Rijkswaterstaat werd het vaakst als beste gekozen. De tweede prijs ging naar Post Dordrecht en de derde prijs naar Post Wemeldinge. Onder degenen die op de winnende post hebben gestemd wordt jaarlijks een boeken-, of cd-bon verloot. Dit jaar is die gewonnen door de familie Middelkoop van motorschip Finefleur. Zij krijgt de bon zo spoedig mogelijk toegezonden. (foto Frans Heijlaerts) Grensmaas-project is stap dichterbij De baggeraars willen dat het Stevol-project wordt verlengd. (foto Jo Bindels) naar verwachting in 2006 of 2007 kan starten met de ontgrinding en beveiliging van de Grensmaas. Het Consortium bestaat uit de aannemers Bos Kalis, van Oord, Van de Biggelaar, Geocontrol, de grindproducenten, L’ortije en de Vereniging Natuurmonumenten.

Binnenvaartkrant