Views
3 years ago

2004-15

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 34 13 JULI 2004 Rabobank Shipping Wij leverden het complete schip Postbus 10017 3004 AA Rotterdam Tel: +31(0)10-4003700 Fax: +31(0)10-4003730 www.rabobankshiping.nl E-mail: rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl en wensen familie Besjes veel succes en een behouden vaart met het Rabobank Shipping feliciteert familie Besjes met het mts Noordkaap en wenst schip mts Noordkaap en bemanning een behouden vaart Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht Tel. 078-6191233, Fax 078-6120653 Ook na werktijden altijd bereikbaar op telefoonnummer: 0653-383964 De volledige afbouw van het mts Noorkaap werd door ons verzorgd. Wij wensen familie Besjes een goede en behouden vaart. Postbus 61 2920 AB Krimpen aan den IJssel Middelland 59 2931 AK Krimpen aan de Lek Telefoon (0180) 551311 Telefax (0180) 510946 ).+.,. C.E. van ’t Hof BV Niveau - alarmering Overvul beveiliging Drukmeting en -alarmering Temperatuurmeting en -alarmering Eclipse niveaumeting NXT Computer systeem Diepgang meting X-BOB met Lloyds certificaat !um$s !arts Nijverheidsstraat 10 - 3371 XE Hardinxveld Postbus 9 - 3370 AA Hardinxveld Tel. 0184-676730 Fax 0184-621130 Ringdijk 34 2981 EW Ridderkerk Telefoon; NL 0180 - 430327 Telefax: 0180 - 433728 Wij wensen mts Noordkaap een goede en behouden vaart

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 35 Het schooljaar zit er (voor de meesten) weer op. De examens zijn in elk geval achter de rug. De diploma’s inmiddels uitgereikt. Ere wie ere toekomt; daarom publiceren we de namen van de geslaagden die op het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam een binnenvaartopleiding volgden. BBL matroos Op vrijdag 25 juni vond op de locatie Willem Buytewechstraat 45 van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam de diploma-uitreiking plaats van de groep BBL-matroos jaargang 2002. Nadat afdelingsdirecteur B. van Katwijk de jongeren gefeliciteerd had en de BPVbedrijven (leerbedrijven) bedankt voor hun inzet , kon BPV-begeleider Jos Hubens aan 25 leerlingen het diploma Matroos uitreiken. Hiermee behaalden 75 procent van de jaargroep 2002 het diploma. Dat hoge percentage is volgens Van Katwijk mede te danken aan de mogelijkheid die de bedrijfstak de school biedt om de leerlingen aan boord te bezoeken. De geslaagden zijn: Niels van Dijk, Mike Hagenus, Daniël de Hartog, Geurt Heimensen, Stefan Huigen, Marius de Jager, Gert Kik, Marco Koppejan, Sander van Os, Leon Verheezen, Bram Abrahamse, Wilco Boom, Mike Bruinings, Sjoerd Buurmeijer, Wiljan van Haaften, Richard Kornet, Bennie Loeve, Bastiaan Paans, Arie Sterrenburg, Barry van der Stigt, Mark Tholenaar, Patrick Walhout, Karin Waslander, Floris Weijma en Matthijs Wemmenhove. BOL kapitein Na de diplomering van de matrozen was later op de middag de feestelijke bijeenkomst voor de BOL-opleiding kapitein van de jaargang 2001. Ook hier sprak Van Katwijk namens de directie van het STC de geslaagden en hun genodigden toe, waarbij hij weer de leermeesters bedankte. De volgende leerlingen ontvingen hun diploma stuurman/schipper dan wel kapitein: Rick van Dijk, Donmar Eekhout, Daniels Gerrets, Richard Goudriaan, Martin van Houten, Henk Jansen, Eduard Leunis, Dirk Jan De BOL-leerlingen die 25 juni hun diploma kregen. (foto Chris van Eijmeren) Mudde, Herman Mudde, Ralf Niemans, Johan Oosse, Ed Pater, Bart van der Pluym, Arjen Roelfsema, Peter Slagte , Jeroen Verboom en Dennis Vogelaar. Daarnaast ontvingen Tom Groeneweg, Kevin Merk, Oskar Morsink, Mark Muis, Adriaan Munters en Daniël Voets uit de eerste klas BOL na hun BPV matroos het diploma Matroos, waarna zij in het nieuwe schooljaar met de opleiding BBL stuurman/schipper verder gaan. VMBO Voetbal of niet, een diploma is belangrijker. Dus werd de uitreiking voor de leerlingen van het vmbo Rijn- en binnenvaart gewoon op woensdagavond 30 juni (toen Nederland klop kreeg van Portugal) gehouden, zij het met een aangepast programma. Dit jaar werd naast het brandbluscertificaat en het EHBOdiploma voor het eerst het certificaat ADNR 1.3 uitgereikt als aanvulling op het vmbo-diploma. Alle leerlingen die begonnen aan de opleiding, hebben die ook afgerond. Nog meer goed nieuws: de instroom voor komend cursusjaar is met 24 procent toegenomen. Namens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Technici op Scheepvaartgebied kreeg Joey Thalen de aanmoedigingsprijs in de vorm van een oorkonde en een geldprijs van 225 euro. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de leerling die zich het meest heeft ingezet tijdens de opleiding. De geslaagden voor de Kader Beroepsgerichte leerweg zijn: S. Aartsen, B. de Brabander, P. Dekker, J. van Dongen, H. Engel, H. van Ewijk, P. Gevers, C. Gielen, D. van der Gun, M. Holmgren, C. de Jong, R-J. Kap, J. Ketting, N. Kleijweg, P. Kooijman, M. Kortland, D. Spaargaren, R. Stakebrand, J. Thalen, R. Thiel, J. Versendaal, S.van de Waardt en M.van Wanum. Geslaagden voor de Basis Beroepsgerichte leerweg zijn: K. Bijkerk, P. Bolhuis, A. Frederiks, D. Goossens, R. de Jonge, M. Krpan, R. Nanninga, E. Poldervaart, B. de Ronde, O. Schuilenburg, P. Timmerman, D. van der Vegt en R. Zippro. Alle deelnemers aan de vmbo-opleiding haalden hun diploma. (foto STC) Harlingen scoort honderd procent Op het Noordzee College in Harlingen ging vrijdag 25 juni de vlag in top voor de diplomauitreiking van de maritieme vmbo-opleidingen. Met een 100-procent score, dus iedereen was geslaagd. Er deden twintig leerlingen examen voor de basisberoepsgerichte leerweg en zestien leerlingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg. Voor de leerling die blijk heeft gegeven van een uitzonderlijke prestatie, was er een aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Nederlands Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied. Deze prijs werd deze keer toegekend aan twee leerlingen: Jan Jacob Boschma en Herman van der Bergh. Lammert Neut, hoofdbestuurslid van de KNVTS, overhandigde hen de prijzen. De geslaagden van de Basis Na 31 jaar aan het Noordzee College, neemt Ypke Leo Boersma afscheid van de voormalige school voor Rijn-, binnen- en kustvaart, of zoals veel Harlingers nog zeggen, de zeevaartschool. Zijn grote passie was altijd de leerlingen te motiveren voor het varen, in het bijzonder voor de machinekamer. Als het om motoren ging, was hij altijd enthousiast. Zijn bijnaam was op school niet voor niets “Ypkediesel”. Boersma was een groot aantal jaren verbonden aan het internaat van de school, als assistent van de directeur. Later werd deze functie veranderd in studiebegeleider op school, zodat de leerlingen van de school ook in de avonduren geholpen konden worden met 13 JULI 2004 Beroepsgerichte Leerweg zijn: Aaltsen Bergsma, Jort de Boer, Bas Danes, Raymond van Doorn, Tim van Elburg, Dan Hardt, Sandra Horn, Jan-Willem Lambeck, Timo van de Lustgraaf, Patrick van der Mee, Vincent van der Meulen, Sanne Piek, Jacco Schotanus, Klaas Schuil, Richard van Sloten, Ron Tilroe, Shiva Traanman, Jappie Visser, Michel Visser, en Ike Zuidam. Degenen die via de Kader Beroepsgerichte Leerweg hun diploma ontvingen, zijn: Mikel van Asperen, Age Bandstra, Herman van den Berg, Jan Jacob Boschma, Sjors van Heeringen, Syl de Hoo, Arjan Lodewijkx, Kris van der Made, Herman Roffel, Klaas Schippers, Kevin Siepel, Tom Stoel, Rick Stokroos, Gerben Stuiver en Joost Zaal. Afscheid “Ypke-diesel” leerproblemen. Heel lang was Ypke Boersma verbonden aan de Binnenvaartavondschool, eerst als docent, later als directeur. Ook deze taak vervulde hij met veel enthousiasme en plezier. De school maakte de laatste jaren een enorme groei door, terwijl drie jaar terug weer een nautische mbo-afdeling aan het instituut werd gekoppeld. De volgende verandering staat alweer voor de deur. Op 1 augustus gaat de school verder onder de naam Maritieme Academie Harlingen, VMBO en MBO voor Binnen- en Zeevaart. Ypke Boersma maakt deze verandering niet meer actief mee. Na 31 jaar voor de klas is het welletjes. Zijn naam blijft nog wel aan de school verbonden. Zoon Ypke junior neemt de vlag over. Proefexamens KOFS op internet Cursisten die studeren voor de certificaten ADNR basis en Marifonie, kunnen voortaan proefexamen doen op de internetsite van KOFS, dat de vakexamens verzorgt. Op www.kofs.nl kunnen bezoekers onder de button “inloggen examens” voor het examen oefenen. De proefexamens zijn samengesteld uit officiële examenvragen en geven een goed beeld van het echte examen. Cursisten kunnen zo meteen ervaring opdoen met digitale examens. Het KOFS wil kijken of examens in de toekomst digitaal kunnen worden gehouden. Daarom is de organisatie benieuwd naar reacties van bezoekers. Onder hen worden tien t- shirts verloot. Wij wensen het mts Noordkaap Wij wensen familie Besjes een behouden vaart met het mts Noordkaap en haar bemanning Wij leverden het stuurhuis met overzakbare bovenbouw en hefkolom Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek Telefoon (078) 676 38 11 - Telefax (078) 676 48 53 een behouden vaart. OP ZEKER VAREN Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00 W W W . O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L

Binnenvaartkrant