Views
3 years ago

2004-15

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 13 JULI 2004 Nassaustraat 18, 2000 Antwerpen tel: 32(0)32311613, fax: 32(0)32266607 mail: gh-francois@skynet.be GEZOCHT Matroos! Bel 078 619 12 90 SWETS. SPECIALISTEN AAN HET WERK ! • Tresco Inland ECDIS viewer / PC - Navigis 7.0 • Bijna alle Europese vaarwegen in kaart • Zwarte Zee en Kaspische Zee • Met NAVIGO Routemodule verkrijgbaar • NTS, RIZA berichten aan de schipperij • Met AIS optie ( Transponders ) • Meer dan 2000 systemen in de binnenvaart • Basispakket vanaf € 995 www.vlootschouw.nl www.vlootschouw.nl MARITIME BOOSTER KETELBINKIE De COMPACTE OLIEGESTOOKTE CV (COMBI) - KETEL VOOR MARITIEME DOELEINDEN Holland Warmte Jan v/d Heijdenstraat 1 Tel. +31 (0) 186 652599 3281 NE Numansdorp Fax. +31 (0) 186 655070 www.maritimebooster.nl TRESCO CVBA Sint Willebrordusstraat 30 B-2990 WUUSTWEZEL Tel: +32 3 669 57 36 Fax: +32 3 669 57 37 E-mail : info@tresco.org !!!"#$%&'()*'#%+),#'"-. BOUWPAKKETTEN DEN BOER GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN - sterk en veerkrachtig - licht in gewicht - hoogwaardig lassen - gemakkelijk te repareren - nauwkeurig uitgebalanceerd ing. J.W den Boer Noord 41A Krimpen a.d Lek Bouwnummer 25 zojuist gesneden /0123456237430895:1 ;7703/

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 13 JULI 2004 Recht Vooruit een bijdrage van Experiment no cure, no pay afgeblazen www.damkru.nl Gelijk hebben is één ding, gelijk krijgen een tweede. Wanneer mensen er bij een verschil van mening niet samen uit kunnen komen, wenden zij zich van oudsher tot een onafhankelijke persoon of instantie, die dan de beslissing velt. Vroeger was dat koning Salomon, de dorpsoudste of soortgelijke personen, tegenwoordig hebben we betaalde professionals, de rechters, die in deze behoefte voorzien. Toegang tot een rechter die kan beslissen over rechten en plichten van burgers is belangrijk in een moderne, democratische rechtstaat. Zó belangrijk dat dit is vastgelegd in internationale verdragen, zoals in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit artikel schrijft voor dat een ieder recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter, die op redelijke termijn uitspraak moet doen. Hoewel Nederland een behoorlijk justitieel apparaat heeft, blijkt de toegang tot de rechter in de praktijk toch niet altijd even makkelijk. Advocaten zijn duur en omdat er vaak één nodig is en de tussenkomst van een advocaat zelfs veelal verplicht is, is procederen duur. Wie zich dat niet kan veroorloven, kan worden weerhouden van een op zichzelf gerechtvaardigde gang naar de rechter. De wet kent wel mogelijkheden om aan personen met een gering inkomen zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand te geven, ook wel bekend als “de toevoeging”. De daarvoor gestelde inkomensgrenzen zijn echter zodanig dat men al snel niet meer voor de toevoeging in aanmerking komt, of met een hoge eigen bijdrage wordt geconfronteerd. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het van de (Amerikaanse) tv-series bekende no cure, no pay te hanteren. Een dergelijke beloningsafspraak zou de toegang tot de rechter wellicht kunnen vergemakkelijken: de schadelijdende partij maakt immers geen kosten, tenzij hij gelijk krijgt, in welk geval dan het honorarium van de advocaat wordt betaald uit de verkregen schadevergoeding. Om te onderzoeken of dit soort afspraken de toegang tot de rechter inderdaad zou kunnen verbeteren, heeft de Orde van Advocaten voorgesteld een experiment te doen: in letselschade zaken zou het maken van een no cure, no payafspraak worden toegestaan, waarna na enige tijd de resultaten zouden worden geëvalueerd. Over de inhoud en vorm van het experiment is uitgebreid gesproken met allerlei belangenorganisaties en binnenkort zou worden overgegaan tot uitvoering ervan. Onlangs heeft minister Donner van Justitie daar echter een stokje voor gestoken en het experiment verboden. Minister Donner is onder meer van mening dat het maken van no cure, no pay-afspraken de onafhankelijkheid van de advocaat in het geding zou brengen, omdat deze een eigen rechtstreeks belang zou krijgen bij de uitkomst van de procedure. Het experiment had mede kunnen dienen om te bezien of deze vrees van de minister gerechtvaardigd is. Het leek ook te passen in de gedachte dat de markt het beste in staat is de juiste prijs en kwaliteit te bewerkstelligen. De minister heeft echter de uitkomsten van het experiment niet willen afwachten. Er valt dan ook al het nodige protest te beluisteren tegen deze beslissing: de Consumentenbond, die van het initiatief nu juist wel een verbeterde toegang tot de rechter verwachtte, heeft een boze brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de minister er toe te bewegen op zijn besluit terug te komen. Het lijkt erop dat we vooralsnog niet te weten zullen komen of no cure, no pay daadwerkelijk de toegang tot de rechter zou hebben kunnen verbeteren. Gelukkig zijn er nog andere omstandigheden die de toegang tot de rechter beïnvloeden en dus mogelijkheden om die te verbeteren. Denk aan de behandelcapaciteit van de rechterlijke macht, waaraan nog veel gedaan kan worden, bijvoorbeeld door alternatieve vormen van geschillenafdoening, zoals mediation. Daarover een volgende keer. J.F. Bienfait en A.A. Marcus, Van Dam & Kruidenier advocaten De tekst is als leidraad bedoeld en de auteurs streven geen volledigheid na. In voorkomend geval is het altijd raadzaam eerst advies in te winnen. Vijf uur draadloos gratis bellen? Technisch kan het! Bellen met je internetverbinding? Over de hele wereld, zonder een cent te betalen, zelfs draadloos? Het hoeft straks allemaal geen probleem meer te zijn. Internet wordt zeker voor de binnenvaart weer een stukje aantrekkelijker. Als straks de meerkosten van een breedbandverbinding kunnen worden terugverdiend op de telefoonrekening. Het is nog niet zo ver, maar technisch is het allemaal mogelijk. Het is het vervolgverhaal van de toekomstmuziek. Wat nu als de binnenvaart volledig kan beschikken over internetverbindingen zoals die aan de wal al jaren voorhanden zijn? Wat is er dan nog meer mogelijk behalve ‘lekker surfen op een binnenschip’? Een verbinding is een verbinding en als die permanent is, dan kan die ook voor andere communicatie worden gebruikt. Waarom niet gewoon met elkaar spreken? Nu wordt de ‘spraak’ van gsmverbindingen gebruikt voor dataverkeer. Tegen de tijd dat er goede dataverbindingen zijn, moet daar toch ook spraak mee mogelijk zijn? Dat klopt, antwoordt Milko van den Wollenberg. ‘Er zijn eenvoudige systemen verkrijgbaar waarmee je gewoon kunt telefoneren via je internetverbinding.’ Apparaten waarmee deze zogeheten IP-telefonie (Internet-Protocol) mogelijk is, biedt hij al twee jaar aan met zijn bedrijf Xeloq Communications in Hoofddorp. Zoals met alle nieuwe technieken duurt het even voor de markt het ontdekt heeft, maar dat het vroeg of laat zo ver is dat mensen begrijpen dat deze IP-telefonie wereldwijd geweldige besparingen oplevert, dat staat vast voor Van den Wollenberg. ‘Eén van mijn partners woont in Venezuela. Ik bel soms wel vijf uur lang met hem, voor niets.’ Die partner beschikt uiteraard ook over een geschikt IP-toestel. Zou hij dat niet hebben, dan kan wel degelijk met hem worden gebeld via internet, gebruik makend van het telefoonnetwerk in Venezuela. Het grootste deel van de afstand wordt namelijk via de internetverbinding overbrugd. Het heeft iets weg van intermodaal vervoer. Het grootste deel van het traject wordt door de goedkope grootschalige binnenvaart gedaan, en zo lang niet overal vaarwegen liggen, is het voor- en natransport voor de veel kleinschaliger trucks. lijk van een pc of een vaste verbinding draadloos direct op een hotspot worden ingelogd. Het ziet er uit als een doodgewone handy, maar de ZyXEL is dus een telefoon en internetverbinding in één. Het zou op dit ogenblik nog niet direct nuttig zijn voor binnenvaartondernemers, maar met het groeien van het aantal hotspots komt ook die toepassing binnen bereik. Van den Wollenberg wijst op de combinatie met Anywi, het instrument waar rederij Koole gebruik van maakt op de eigen schepen. Met Anywi kan een permanente verbinding worden onderhouden, gebruik makend van alle mogelijke verbindingen. (advertentie) Maar hoe zit het met de IPtelefonieverbinding zelf? ‘Die levert Xeloq Communications. Je kunt voor 5,95 euro per maand een abonnement bij ons afsluiten, dan zorgen wij dat die verbindingen altijd werken.’ Daarnaast worden de telefoontarieven doorberekend via een prepaid-afrekening. ‘Je betaalt 25 euro en dat bedrag heb je ter beschikking. Het telt af en je wordt gewaarschuwd als het beschikbare budget onder de vijf euro komt. Het lage tarief dat je betaalt, is afhankelijk van de tarieven die per land verschillen. Maar ten opzichte van gsm ben je af van het roaming-systeem waarbij je voor verschillende netwerken moet betalen om internationaal te kunnen telefoneren. Bovendien rekenen wij geen startkosten. Iets dat bij elk gesprek – al duurt het maar een paar seconden – behoorlijk aantikt. Het mooiste is natuurlijk als de zender én de ontvanger beschikken over een IP-toestel, want dan is bellen gratis, afgezien van het abonnement van 5,95 euro per maand. Wij bieden de dienst aan, niet de handel in apparatuur.’ Het zal zeker even duren voor het zo ver is dat alle schippers draadloos internetten en gebruik kunnen maken van zo’n telefoon, maar de voordelen zijn te groot om te mislukken. Milko van den Wollenberg was netwerkbeheerder voor hij zich op Voice over IP-verbindingen stortte. Hier toont hij de ZyXEL, een wi-fi telefoon. Draadloos internetten, gewoon door te praten met elkaar, gratis als het even kan. (foto MGR) Ontwikkeling Voice-over IP is geen nieuw verschijnsel, maar zoals met alle nieuwe technieken maakt ook deze hightech-toepassing een razendsnelle ontwikkeling door. Er kan zelfs onafhanke- Marine and Industrial applications MTU Detroit Diesel Benelux Tel. 078 - 639 57 77 / info@mtudd-benelux.com

Binnenvaartkrant