Views
3 years ago

2004-15

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 Digital Port Rotterdam ging 21 april open. Op 25 juni ontving het onafhankelijke ICT-centrum voor praktisch en intelligent ondernemen zijn duizendste bezoeker. Dat was Richard van den Bulk van Deutz Benelux. Hij nam deel aan de workshop Supply Chain Management, die Digital Port samen met Sogeti Nederland organiseerde. Van den Bulk ontving twee toegangskaarten voor een evenement in de Heineken Music Hall naar keuze. Digital Port is gevestigd in het Beurs-WTC in Rotterdam. Ondernemers kunnen er praktische workshops volgen over ICT-onderwerpen die bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Digital Port is een initiatief van de KvK en het OBR (Gemeente Rotterdam) en werkt nauw samen met de overheid, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en bestaande initiatieven. Haven en vervoer behoren tot de belangrijke branches die er aan bod komen; vandaar ook de naam van het centrum. Ieder kwartaal wordt een compleet workshop-programma samengesteld. Ook worden onderwerpen voor specifieke branches ontwikkeld. Na de zomer worden onder andere workshops gegeven over RFID, de opvolger van de barcode, internetstrategie, internettoepassingen, internetbeveiliging, breedband en kosteneffectief opleiden. De workshop die Richard van de Bulk volgde, Supply Chain Management, is gericht op de verbetering van communicatie tijdens bedrijfsprocessen, waardoor beter samengewerkt kan worden met leveranciers en afnemers. De bijeenkomst is zodanig opgebouwd dat deelnemers met een concreet resultaat weer naar huis kunnen. Na een introductie over het onderwerp wordt hun reactie gevraagd met behulp van stemkastjes. Vervolgens wordt met computers gebrainstormd over de onderwerpen. Bij de laatste stap krijgt iedere individuele deelnemer inzicht in de mogelijkheden die ICT zíjn bedrijf biedt en werkt hij of zij zelf een plan van aanpak uit. ‘Supply Chain Management is 13 JULI 2004 Duizendste bezoeker Digital Port Rotterdam op dit moment een hot item,’ lichtte Van den Bulk zijn komst naar Digital Port toe. ‘Ook voor Deutz Benelux, dat service en verkoop van dieselmotoren verzorgt, is het interessant. We ontvangen veel onderdelen van ons moederbedrijf en een groot aantal leveranciers waarbij het belangrijk is dat proces te beheersen. Je hoort over ICT vaak de mooiste verhalen, maar in de praktijk werkt het vaak anders. Digital Port is een goed initiatief. Je krijgt onafhankelijk advies vanuit een praktische invalshoek. Ik heb een aantal praktische tips gekregen waarmee ik verder kan.’ Richard van den Bulk (tweede van rechts), wordt als duizendste bezoeker ontvangen door directeur Jan Pons van Digital Port (rechts), Mike van Vliet van Sogeti (links) en directeur Ton Geerts van de Kamer van Koophandel Rotterdam. (foto Digital Port) (ADVERTENTIES) GEZOCHT Matroos! Bel 078 619 12 90 SWETS. SPECIALISTEN AAN HET WERK ! Kantoorruimtes te huur aangeboden in LUXEMBURG van 10 tm 90m2 Tel. 00352-26119619 OP VOLLE TOEREN Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. Dealer van: Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) 49 38 88 Fax: (0184) 49 38 89 GEZOCHT Stuurlieden! Bel 078 619 12 90 SWETS. SPECIALISTEN AAN HET WERK ! ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTERENADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- 0 1 0 4 1 4 0 0 6 0 A D V E R T E R E N ? B E L D E B I N N E N V A A R T K R A N T TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TERENADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN SCHIPPER ZOEKT afloswerk of een schip om op te varen. Tel.06-42741212 of 06-14885701 De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 13 JULI 2004 CREATING ook voor Centraal-Europa Lege transportader De Donau is nog zo goed als leeg. Er wordt twaalf miljoen ton goederen vervoerd over de 1300 kilometer lange rivier. ‘De Donau is niet meer dan een transportlijn,’ vertelde Reinhard Vorderwinkler van het Oostenrijkse verkeersministerie in de vorige Binnenvaartkrant. ‘Wij kennen hier nog niet het logistieke netwerk zoals dat op en rond de Rijn is ontwikkeld.’ Manfred Seitz, directeur van CREATING-deelnemer Via Donau, bevestigt dat het aandeel van de binnenvaart in de logistiek in de Donaulanden beperkt is, zo’n tien, vijftien procent. ‘Het merendeel gaat over de weg.’ Hij stelt het op prijs dat Oostenrijk en Nederland in het Europese project CREATING een strategisch partnership hebben. De dienstverlening van de Europese binnenvaart moet verbeteren, er moeten strategische concepten worden ontwikkeld en de infrastructuur dient te worden geoptimaliseerd. ‘We hebben de vrije capaciteit van de vaarwegen nodig.’ Verladersorganisatie EVO neemt mede namens ESC (European Shipping Council, de Europese koepel van verladersorganisaties) deel aan CREATING. ‘Een uitstekend project,’ aldus Rob Brekelmans van EVO op de openingsbijeenkomst van CREATING in het Weense Crown Plaza Hotel. ‘Dit overstijgt de traditionele Tijdens de Pinksterdagen is ingebroken op het motorschip Ee-tru-je van de familie Berends. Het schip lag afgemeerd in de haven van Oss, nabij de sluis van Macharen. Toen Eef en Trudie Berends dinsdag na Pinksteren weer terug aan boord kwamen, bleken de stuurhut, woning en boegschroefmachinekamer opengebroken te zijn. De ravage was enorm en de schade bedroeg naar schatting meer dan 50.000 euro. De Ee-tru-je is een in 1961 gebouwd beunschip van duizend ton. De familie Berends is sinds 1999 eigenaar. ‘Door de week zijn we aan boord en in het weekend gaan we gewoonlijk naar huis.’ Het schip lag met Pinksteren alleen in Oss. ‘We hadden ligplaats nabij het sluisje van Macharen en dachten dat het wel een rustig plaatsje was.’ Door Harrie van Eeuwijk De Rijn mag nog flink wat capaciteit hebben voor de groei van de binnenvaart, de Donau (hier met sluis Freudenau bij Wenen, op de achtergrond een Servisch duwkonvooi) is nog zo goed als leeg. (foto MGR) denkwijze en bestrijkt het oude en het nieuwe Europa. Goed is dat ook naar nieuwe ladingstromen wordt gekeken. Als je het schip en de logistiek aanpast, kun je nieuwe trajecten voor de binnenvaart winnen.’ Ook de milieuaspecten van CREATING worden onderschreven door de vertegenwoordiger van de verladers. ‘Die onderstrepen het innovatieve karakter van het project, maar Op drie plaatsen aan boord zijn de inbrekers binnen geweest. Dat lijkt uit louter vandalisme te zijn gebeurd. Op zaterdagmiddag had de dienstdoende havenmeester om half vier tien tot twaalf jongeren aan boord gezien. Hij meldde dat bij de politie. ‘Toen dreef er al olie in het kanaal en allerlei attributen, die we nu kwijt zijn,’ aldus Berends. Over de vraag of de politie op die middag nog bij het schip is gaan kijken, kon de familie Berends later geen zekerheid krijgen. ‘De politiefunctionaris die er op zaterdag mee van doen had, zou nog met ons contact opnemen, maar dat is niet gebeurd,’ vertelt Eef half juni. ‘De ravage was enorm. Ze zijn er echt op uit geweest om zoveel mogelijk schade aan te richten. Alle poederbrandblussers waren leeggespoten. Met name in de stuurhut. Alle nautische apparatuur was onder gespoten. Ook waren in de stuurhut alle kasten met bruut geweld ingetrapt en hadden ze alles er uitgehaald en rond gegooid. Alle knoppen van de installaties in de stuurhut die maar aangezet of omgedraaid konden worden, moesten het ontgelden. Alles dat los in de stuurhut lag, zoals de verrekijkers en de handmarifoons, was weg.’ Verder bleek dat de boegschroefmotor en de aggregaten allemaal gestart zijn. Dankzij de beveiligingen bij oververhitting die daarop zitten, waren ze wel afgeslagen, maar overal dreef olie. De extra schakelaar in de machinekamer om de hoofdmotor aan te zetten, hadden de vandalen niet kunnen vinden. Ook in de woning zijn de ongenode gasten flink tekeer gegaan. Uit de proviandkast waren alle eieren op diverse plaatsen kapot gegooid. ‘Ze hebben eveneens pakken chocolademelk rond gestrooid en pakken vruchtensap lek gestoken. Al het linnengoed hebben we moeten wassen, omdat er overal troep overheen gegoten was. De diepvrieskast was geopend en de hele voorraad vlees lag op de grond. De in de diepvries liggende ijsjes waren allemaal weg. Kennelijk heeft het gespuis die opgegeten.’ Buiten hadden de vandalen getracht de roeiboot overboord te zetten, maar dat is niet gelukt, omdat ze de overeind blijft dat de economische aspecten de hoofdrol spelen. Het milieu mag geen beperking zijn voor meer gebruik van de vaarwegen.’ Hij ziet ook grote mogelijkheden voor de binnenvaart op de Donau. Ook zonder nieuwe vaarwegen die aansluiten op de Donau. ‘In de nieuwe situatie maakt de binnenvaart juist deel uit van een logistiek netwerk. Daar is geen nieuwe infrastructuur voor nodig.’ stroom daarvoor niet aan konden zetten. ‘Daarom hebben ze de hydraulica van de davit gewoon helemaal vernield en hing de roeiboot half buiten. Ze hebben ook alle reddingsboeien, brandblussers en wrijfhoutjes overboord gegooid; die zijn we nu allemaal kwijt.’ Bang Direct na constatering van de ravage belde de familie Berends die dinsdagochtend de politie. Na ongeveer een kwartier arriveerde die. ‘Eerst mochten we niet naar binnen gaan, omdat de technische recherche nog zou komen. Maar onze verzekering, Noord-Nederland, schakelde expertisebureau Van Pelt uit Rotterdam in en toen daar iemand van gekomen was, heeft die de beslissing genomen om daar niet meer op te wachten maar alle apparatuur in de stuurhut veilig te stellen. Want alle nautische en computerapparatuur zat dik onder het bluspoeder. Een schoonmaakbedrijf is met twee personen drie dagen bezig geweest om alles schoon te maken.’ De schipper en zijn vrouw mochten van de verzekering niet meer varen met het schip. Daarom kwamen er twee sleepboten die het schip naar Nijmegen sleepten om de boel bij Van Gemert te laten repareren. ‘We konden enkele weken niet varen.’ De familie Berends kan maar niet begrijpen dat niemand uit de omgeving iets heeft gemerkt. ‘Er lopen hier regelmatig mensen met honden langs en niemand iets gezien heeft,’ aldus Trudie Berends. De infrastructuur moet wel worden aangepakt, ook en vooral in Centraal-Europa. ‘Er wordt in Hongarije niet geïnvesteerd in de vaarwegen, een beetje in het spoor en veel in het wegennet. Geld is het probleem niet,’ zegt Béla Szalma, directeur van het Hongaarse expeditiebedrijf Portolan. ‘Aan overheid, verladers en aan de milieubewegingen moet duidelijk worden gemaakt hoe belangrijk de ‘Volgens ons kan dat haast niet. We denken dat de mensen bang zijn voor represailles. De huizen staan boven aan de dijk en van daaruit kijkt men zo op het schip. Die mensen moeten het toch gezien hebben. Als in zo’n stil haventje aggregaten en kopschroef volaan lopen, dan moet toch iemand dat gehoord hebben die daar woont.’ Inmiddels heeft de familie Berends een brief geschreven aan het gemeentebestuur van Oss. ‘Misschien dat men er dan nog iets aan doet om de (advertentie) binnenvaart is voor de toekomst van het transport.’ Portolan Dunaferr (Hongaars voor ‘Donau’) is in Hongarije de grootste expediteur die met scheepvaart werkt en beschikt over een eigen haven: Dunaûj Va’nos. Szalma verwacht de komende tien jaar een modal shift naar de Donau te realiseren van acht procent. ‘Ik ben blij met de samenwerking met de Nederlanders in dit project.’ Vandalen richten ravage aan op ms Ee-tru-je daders te achterhalen. Als ze bijvoorbeeld een buurtonderzoek zouden doen, zou er misschien wat uitkomen.’ ‘We verwachten dat de totale schade zeker meer zal bedragen dan 50.000 euro en onze bedrijfsschade is nergens te verhalen. We moesten wel 120 euro betalen om binnen te komen in die haven; dan mag je toch verwachten dat er enig toezicht is. En wat die jongelui betreft: ze zullen wel niet begrijpen wat ze ons hebben aangedaan.’ Eef en Trudie Berends in de stuurhut, waar alle apparatuur met brandblussers ondergespoten was. (foto Harrie van Eeuwijk) SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN )IER 8 ROTTERDAM 111-4261888 Dwarshellinglengte 61 m.

Binnenvaartkrant