Views
5 years ago

2004-14

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Juni
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Adverteren

www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 In deze Binnenvaartkrant: Pagina 15 Draadloos internetten stap dichterbij met “Anywi” Pagina 59 Terugblik op Nationaal Kamp Deutsche Beilage Seite 45 Grünes Licht für Ausbau des Magdeburger Hafens (advertenties) www.vlootschouw.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl Na de publiciteit over de risico’s voor binnenschepen als gevolg van te hoge vaarsnelheden van zeeschepen op de Westerschelde, nam het aantal meldingen over te snel varende zeeschepen af. Volgens de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) blijft het probleem bestaan. ‘De KLPD heeft geen bevoegdheid op te treden; in onze ogen is de binnenvaart vogelvrij op de Westerschelde.’ De ASV, die eerder dit jaar de problematiek op de Westerschelde aankaartte bij de minister van V&W en de Provincie Zeeland, in een brief aan minister Peijs (V&W): ‘Er is sprake van een betere communicatie tussen zeevaart en binnenvaart en vaarsnelheden werden aangepast, waarmee hinderlijke of gevaarlijke golfslag wordt voorkomen. Waaruit blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn tot een veilige vaart op de Westerschelde. Helaas blijken er loodsen te zijn die geen enkele behoefte hebben aan respect, gezien de klachten die er nog steeds zijn.’ ‘Een maximumsnelheid is niet aan de orde; wel het uit elkaar trekken van de verschillende soorten scheepvaart,’ stelde in maart een woordvoerder van de werkgroep nautische veiligheid Westerschelde, die onder leiding staat van de Zeeuwse Commissaris van de Koningin W.T. van Gelder. Ook het ministerie geeft dat als mogelijkheid aan. Scheiding van soorten scheepvaart is volgens de ASV geen oplossing. Temeer daar het aantal ‘kruisingen’ van vaarroutes dan toeneemt. Bovendien: ‘Tussen Hansweert en Antwerpen is scheiding van vaarroutes in ieder geval onmogelijk. De problemen bij het passeren van de haven Walsoorden, waar over laag water de afgemeerde binnenschepen worden losgetrokken door de zuiging van – te snel passerende – zeeschepen, blijft eveneens bestaan.’ (advertenties) DIESEL ENGINES Hendrik Ido Ambacht Tel. 078 - 6813127 Fax 6812025 Tweewekelijks medium voor Rijn- en binnenvaart Het Schelde Coördinatiecentrum SCC verklaarde tegenover Provinciale Staten van Zeeland dat de schade zeker niet altijd wordt Drie grote dubbelwandige tankers werden afgelopen zaterdag (26 juni) tegelijkertijd gedoopt. In de Rotterdamse Rijnhaven ontvingen de Tanzanite, de Titan en de Jade de zegen van aalmoezenier Mackar Verhaeghe uit Antwerpen. Deze schepen zijn gebouwd voor het bunkeren van zeeschepen en 29 JUNI 2004 8e jaargang 14 Driemaal scheepsrecht Havenmeester Jaap Lems van Rotterdam is het eens met de uitgangspunten voor ‘binnenvaartbeveiliging’ zoals die werden opgesteld door de gezamenlijke binnenvaartorganisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en Koninklijke Schuttevaer. De binnenvaart hamert op uniformiteit in de haven en in de regelgeving. Jaap Lems is de eerste Port Security Officer in Rotterdam en was dagvoorzitter op de bijeenkomst over ‘security in de binnenvaart’, dinsdag 22 juni. De binnenvaart haakt hiermee in op de voor de haven vanaf donderdag 1 juli (overmorgen) van toepassing zijnde ISPS-code (International Ship and Port Facility Security). Die code is niet direct van toepassing op de binnenvaart, maar bij het contact met de terminals en de zeeschepen zal de binnenvaart er toch mee te maken krijgen. Bovendien heeft de EU de plannen voor Port Security 11 juni goedgekeurd. Daarmee wordt de ISPScode nog verder aangescherpt en bovendien van kracht voor alle Europese havens. Het vervolg daarop zal zijn een Europese ‘ketenbeveiliging’, en zeker bij dat laatste – voorzien in 2007 – zal de binnenvaart wel worden geconfronteerd met security-maatregelen. Dit alles in het belang van de strijd tegen het internationaal terrorisme. De binnenvaart wil: 1. minimale, doorzichtige en duidelijke maatregelen 2. waar mogelijk aansluiting op bestaande systemen, procedures en regels (advertenties) een beresterke combinatie Officieel dealer van Cummins motoren • Complete afbouw van schepen • Specialist in hermotoriseringen • Alle ijzerwerk boven de waterlijn Grevelingenweg 23, 3313 LB Dordrecht Tel: 078 - 6165599, Fax: 078 - 6166600 E-mail: info@de-groot-motoren.nl, www.de-groot-motoren.nl www.ballegooy.nl ’Binnenvaart vogelvrij op Westerschelde’ veroorzaakt door te hoge vaarsnelheden, maar ook doordat de binnenvaart te weinig voorzorgsmaatregelen treft. Bijvoorbeeld slecht afmeren of varen met open luiken en open machinekamerdeuren. (lees verder op paginan 3) gaan alle drie varen voor de nieuwe Belgisch/Nederlandse bevrachter Vinotra. De Tanzanite zal dat voornamelijk doen in Zeebrugge, de andere twee in Rotterdam en/of Antwerpen. De unieke gelegenheid in de Rijnhaven werd – ondanks de verkeersopstoppingen in Rotterdam door het NK Wielrennen in de Maasstad – bezocht door honderden gasten. Op de foto de Jules Verne, die al deze mensen herbergde, met in de weerspiegeling de kop van de drie tankers, waarop ook nog tientallen mensen de doop gadesloegen. In de volgende Binnenvaartkrant reportages over de nieuwe schepen. (foto MGR) Terminals moeten ‘security’ harmoniseren 3. zo min mogelijk belasting voor de binnenvaart 4. zo min mogelijk nieuwe administratieve lasten 5. rekening houden met dat een binnenschip zowel een onderneming als een woning is 6. nieuwe maatregelen moeten een zinvolle bijdrage leveren aan de beveiliging (dus géén papieren tijger creëren) 7. uniformiteit in maatregelen, Europabreed, zowel in havens als op terminals 8. security benutten als kans voor versterking binnenvaartpositie 9. nauwe samenwerking tussen vervoerders, verladers, overheden en andere betrokken partijen. (lees verder op pagina 11) • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen VOOR NEDERLAND EN BELGIË BARTH AGGREGATEN 's-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 (NA 18.00 UUR 078-673 48 00) AGGREGATEN - reparaties/aanpassingen - leveringen (nieuw/gebruikt) - straalbuizen Tel. 078-6133831 Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Official dealer De Haas Diesel Motoren BV KOSTEN BESPAREN MET NTZ! NTZ Radiaal Bypass Filter: • Minder olie verversen • Minder onderhoud • Langere levensduur van: - motor - keerkoppeling - hydraulisch systeem. Tel. 010-5912611 www.dehaasdiesel.nl

Binnenvaartkrant