Views
3 years ago

2004-13

 • Text
 • Schip
 • Juni
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Vaart

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 52 15 JUNI 2004 Voortstuwing en hulpvermogen van 75 tot 1700 kW Bezoek onze stand tijdens de Maasbrachter Havendagen (Volvo dealer) Maessen Motoren bv Veerweg 3 6051 AH Maasbracht Tel.: 0475-461294 Fax.: 0475-464800 Het is leuk om van stapel te lopen! U bent van harte welkom in onze stand tijdens de Maasbrachter Havendagen Schweitzerlaan 4 9728 NP Groningen tel. 050 - 5255500 fax 050 - 5255515 www.son.nl Boelewerf 46 2987 VE Ridderkerk tel. 0180 - 487227 fax 0180 - 487228 VERZEKERD VAN HOUVAST Waar staan wij voor en wat zijn onze sterke punten: - KENNIS VAN DE BINNENVAART - VASTE PRIJSAFSPRAKEN - FLEXIBILITEIT Heeft u concrete vragen over uw eigen situatie BEZOEK ONZE STAND OP DE MAASBRACHTER HAVENDAGEN 2004 voor een vrijblijvend individueel gesprek Havenstraat 7c • Postbus 7171 • 6050 AD Maasbracht Tel.: 0475 - 460060 • Fax: 0475 - 460069 • www.pvsa.nl ELECTRO-TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF SCHEEPVAART EN JACHTBOUW Voor al uw nieuwbouw en renovatie projecten ★★★★ Officieel dealer Radio Holland ★★★★ Linssen Electronica b.v. Kloosterstraat 3 Maasbracht Telefoon: 0475-461838 Telefax: 0475-464621 E-mail: info@linssen-electronica.nl HRP Thruster Systems b.v. Zaag 27 • P.O. Box 2020 2930 AA Krimpen aan de Lek The Netherlands Bezoek onze stand op de Maasbrachter Havendagen 2004 T: +31 (0)180 33 10 00 F: +31 (0)180 33 10 99 E: info@HRP.nl I : www.HRP.nl Uw adres voor: • Verkoop en inbouw van nieuwe en gebruikte Cummins motoren • Verkoop originele Cummins onderdelen • Motorenrevisie • Allerhande scheepsreparaties • Stevendok voor onderwaterlijn reparatie Thrustful solutions Scheepsschroeven Straalbuizen Schroefreparaties Roerpropellers Boegschroeven !""#$%"&'( $* G,&,%(-.-&,,%/ *012,3# VC677 ,3 ISO ;

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 53 15 JUNI 2004 Burgemeester Wilms van Maasbracht: ‘Samengaan Thorn, Heel en Maasbracht levert kansen’ Fusie Limburgse gemeenten ook in belang van binnenvaart Burgemeester Wilms pleit voor synergie tussen beroeps- en pleziervaart in Maasbracht. (archieffoto Jo Bindels) In 1996 verzetten veel inwoners van Maasbracht, onder wie ook veel schippers, zich met ludieke acties tegen de Roelof Fransbergen treedt op 1 januari 2005 terug als voorzitter van het Comité Maasbrachter Havendagen. Na vijf jaar is het mooi geweest, vindt hij. Vijf jaar geleden hield het Comité Open Scheepvaartdagen op te bestaan. De havenondernemers waren voorstander van een andere invulling. Bovendien waren alle partijen van mening dat het oorspronkelijke doel was bereikt om schippers en walbewoners uitgebreid kennis met elkaar te laten maken. Nu was het zaak om de ‘kennismaking’ om te zetten in een jaarlijks terugkerend gezellig ‘samenzijn’. Het Comité Open Scheepvaartdagen maakte plaats voor het Comité Maasbrachter Havendagen. De insteek van dit comité was en is nog steeds de promotie van Maasbracht én de haven. Door Jo Bindels Roelof Fransbergen trad aan als voorzitter en hij begon direct met de uitbouw van de havendagen. Zijn wens was het om het parcours van de Havendagen uit te breiden van het voetbalveldje bij de sluis via de Tipstraat, de Havenstraat, de Hoofdstraat, de rotonde, de Molenweg en de Markt. Hij vindt dat het centrum van Maasbracht ook ‘erbij hoort’. In 2003 kreeg hij zijn zin, zij het gedeeltelijk. Dat had te maken met verkeerstechnische annexatieplannen van de gemeente Roermond. Het gevaar werd toen afgewend, maar nu zijn er weer plannen maatregelen. Desondanks was de inbreng van de ondernemers van Maasbracht Centrum een groot succes. Ook dit jaar zal het niet lukken om het gehele gewenste parcours te realiseren. Door de bouw van een appartementencomplex en de aanleg van het Kerkplein is de verbinding H o o f d s t r a a t / H a v e n s t r a a t geblokkeerd. Toch zijn de ondernemers van Maasbracht Centrum tevreden met hun zondagprogramma. Roelof Fransbergen blikt terug op vijf jaar enerverende Maasbrachter Havendagen. Nu is het tijdstip gekomen de fakkel over te dragen. Er zijn al enkele kandidaten benaderd. ’Ik vind een periode van vijf jaar voor een voorzitter genoeg. Dan moet je plaats maken voor een jongere en de zaak gezond overdragen. Qua omvang en uitbreiding naar de Markt heb ik mijn doel bereikt. Het comité beschikt over jonge en enthousiaste leden en ik wil de weg vrij maken voor een jongere voorzitter met nieuwe ideeën.’ Over één aspect spreekt Fransbergen zijn teleurstelling uit. De werving van sponsorgelden liep dit jaar heel wat moeizamer dan in 2003. Hij is zich er van bewust dat de recessie een rol speelt. Desondanks neemt hij enkele ondernemers hun afwijzende reacties op de sponsorverzoeken niet in dank af. ’Enkele Maasbrachtse ondernemers vonden het waarschijnlijk niet nodig de voor een nieuwe gemeentelijke indeling. Nu heerst bij de meeste bij deze Midden-Limburgse herindeling betrokken Comitévoorzitter Roelof Fransbergen geeft de fakkel door Alles voor promotie van Maasbracht én haven havendagen te ondersteunen. Zij vergeten dat zij het voor hun nering ook moeten hebben van de Maasbrachtse promotieactiviteiten,’ constateert hij. Havenman van het Jaar Zaterdag 26 juni vindt om 17.00 uur voor de eerste keer de verkiezing plaats van de Havenvrouw en Havenman van het Jaar. Deze eer valt te beurt aan die man en vrouw die veel voor de haven hebben betekend. De jury bestaat uit Theo Woutermans, Leo van Bussel en Philip Maas. Er zijn plannen voor een gemeentelijke fusie van Maasbracht met Thorn en Heel. Fransbergen verwacht dat de samenwerking tussen de ondernemers in de toekomstige gemeente dan ook gestalte krijgt. ‘Ik hoop dat na de samenvoeging van de drie gemeenten de neuzen dezelfde richting op staan. Nu al hebben we een samenwerking met de ondernemers in Thorn en Heel en ook met die in de Belgische gemeenten Kinrooy en Maaseik.’ Zaterdag 26 juni spreekt Fransbergen de genodigden van de Maasbrachter Havendagen voor de laatste keer toe tijdens de ontvangst op het mps Princess. ‘Maar,’ zo belooft hij, ‘ik blijf als adviseur aan de havendagen verbonden en op verzoek van de voorzitter zal ik ook inspringen om mijn expertise in te zetten.’ partijen de algemene opvatting dat de voorgenomen fusie van Maasbracht, Heel en Thorn alleen maar voordelen oplevert. Burgemeester Frans Wilms van Maasbracht is een van de mensen die de voorgenomen fusie toejuicht. Hij constateert dat de drie gemeenten veel overeenkomsten hebben. Zoals vergelijkbare kernen (in totaal tien), een sterk gemeenschapsleven, een samenhangend cultureel erfgoed en – het meest in het oog springend – water: de Maas en de door de ontgrindingen ontstane Maasplassen. Door Jo Bindels Enkele feiten. De Maasplassen met de huidige gemeenten Heel, Thorn, Maasbracht en de twee Belgische gemeenten Maaseik en Kinrooy vormen met hun 2800 hectare water het grootste aaneengesloten watersportgebied in Nederland. De nieuwe gemeente zou hiervan ongeveer de helft voor haar rekening nemen en ruimte bieden aan meerdere jachthavens met in totaal 3300 ligplaatsen (inclusief uitbreidingsplannen). Het aangrenzende Belgisch-Limburg voegt daar nog eens 1300 ligplaatsen aan toe. De nieuwe gemeente zal 172 geregistreerde monumenten tellen en komt daarmee op de vierde plaats in Limburg. De Maas, de ruggengraat van Limburg is goed voor 39 miljoen ton goederen per jaar. 35.000 schepen passeren jaarlijks de sluizen van Maasbracht. ‘Water is altijd al de kracht van dit gebied geweest. Het gebied kent een groot aantal jachthavens met bijbehorende dienstverlening. De fusie betekent een fantastisch vooruitzicht voor de drie gemeenten en levert geweldige kansen. De kernen met hun cultuurhistorisch erfgoed en gemeenschapszin profiteren van het toerisme en de waterrecreatie en omgekeerd. Een vruchtbare kruisbestuiving dus,’ onderstreept Wilms nog eens de Maas met zijn Maasplassen als een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor van de nieuwe gemeente. Haven Hoe ziet Frans Wilms de toekomst van de binnenvaart, de haven en de Maasbrachter Havendagen in de nieuwe gemeente? ‘Het water is en blijft een belangrijke factor en we moeten blijven bevorderen dat de binnenvaart in Maasbracht terecht kan voor reparaties.’ ‘Ook in de nieuwe gemeente blijft de binnenvaart ongetwijfeld een van de speerpunten. Maar we moeten rekening houden met een beperktere binnenvaart. Er zijn tekenen dat de binnenvaartbedrijven zich ook steeds meer richten op service aan de pleziervaart. Dat juich ik toe. Die leggen een steviger fundament onder die bedrijven dan uitsluitend werkzaam zijn voor een beperktere binnenvaart. Deze ontwikkelingen garanderen tegelijkertijd dat je de voorzieningen voor de binnenvaart, zoals winkels en verzekeringskantoren, in stand kunt houden.’ Wat de haven betreft pleit Frans Wilms voor een samengaan van pleziervaart en beroepsvaart. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot synergie, een meerwaarde voor de haven. En wij zijn nog steeds in gesprek met Rijkswaterstaat over een eventuele overname en onder welke condities dat kan. De haven kent nu veel achterstallig onderhoud omdat Rijkswaterstaat het beheer zeer minimalistisch invult en de haven daadoor alleen maar achteruit gaat.’ Over de toekomst van de Maasbrachter Havendagen in de nieuwe gemeente is Frans Wilms kort. ‘Alsjeblieft laten voortbestaan. Daar mag geen twijfel over mogelijk zijn.‘

Binnenvaartkrant