Views
2 years ago

2004-11

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Vaart
 • Behouden
 • Twee

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 50 18 MEI 2004 kuipen & kolommen stuurhuizen HAROLD plaat- en constructiewerken !e#aratie ) ombouw ) renovatie van 1ee2 en binnenvaarts4he#en o# eigen lokaties te 9ordre4ht en ;liedre4ht en kunt u niet bij ons komen, dan komen wij naar u > ?everen en installeren van !"#$%&'()#$ &$+%$,- .+'/$,- 0$,#'."#'$/",".$, $, %112#$%2 $, "..$ 10$%'3$ (1,2#%+(#' ', 2#"".- %02 $, ".+4','+4 @ dagen #er week, AB uur #er dag staat ons uiterst gemotiveerd en vakkundig #ersoneel voor u gereed. rvs werkzaamheden alu reparatie roefdeuren Alubouw De Mooy BV Nieuwe Bosweg 4 3341 LH H.I. Ambacht Tel.: (078) 682 12 14 Fax: (078) 682 12 17 www.alubouwdemooy.nl radarmasten Dielengroe# !"# %&&'(&#)*&+(&, -. /*012'0 34- 3355 67 8*9:9&;)1 ?3.(5)BCDE.35E34 F"G> ?3.(5)BCDE.3C3BC (&20H1&I (((>,H&=&#,9*&J>#= &K"H=I H#L*M,H&=&#,9*&J>#= FULL TIME SERVICE '9b979(0%%e(7""*)"#e/de(e%e)'*i,-.e(e/ e%e)'*"/i,-.e(i/,'0%%0'ie,(e/V"W(0$###COLUMNCONTENT###*0'22* 01 223 45367859 : ; ?53 @55AB -57=5347>=5C DE 0F00 /G '37H?5> EDLE M ND OO OO P2QKQ5C5JKK> R ES M NODS1D0N )53A?C;*K R#1&9#&1I (((>J"0K"#>;*K Gespecialiseerd in scheepsmotoren en aggregaten. Onze vestiging in Nijmegen beschikt over een eigen kade aan de Handelsweg 17. Tel. 024-3886063 Tevens uw adres voor Laser uitlijning en endoscopie. De Specialist in SCHEEPSCLEANING Drechttankcleaning b.v. Postbus 573, 3330 AN Zwijndrecht Tel. 078 - 6165527 Olieservice: 0620 - 405292 / Olieservice II: 0620 - 405289 Olieservice III: 0651 - 182516 / Zwaantje: 0620 - 405297 Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 • SCHEEPSLUIKEN • HAVENSERVICE • ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN • STALEN VLOEREN Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 Voor kleine tot ingrijpende reparaties en kompleet onderhoud. Helling 120 meter. Groot schroevendok.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 51 Urk heeft groot aandeel in vlagvloot In 1986 bestond de Urker vloot uit zo’n 145 Noordzeekotters (boomkorkotters en rondviskotters). Nu is dat ruim de helft minder. Desalniettemin is het aandeel van het Urker ondernemerschap in de Europese vloot niet gering. Vanaf het moment dat Brussel de vangstquota begon af te knijpen en de prijzen voor individuele vangstrechten in Nederland de pan uit rezen, kozen veel ondernemers noodgedwongen voor een kotter onder buitenlandse vlag. Met name de Urkers bleken gedreven te zijn in het aankopen van buitenlandse visserijbedrijven en licenties en dan vooral die uit het Verenigd Koninkrijk (Schotland), België en Duitsland. Voor velen was het een manier om het eigen bedrijf voort te zetten en daarmee de werkgelegenheid op peil te houden. Vissen onder buitenlandse vlag betekent namelijk dat aankoop van individuele vangstrechten niet nodig is. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vissen de schepen op het nationale quotum. Dat geldt ook voor België, maar daar is de laatste jaren incidenteel verandering in gekomen door gedurende een bepaalde periode van het jaar vangsthoeveelheden per schip toe te wijzen. Liefst 24 boomkorkotters onder Britse vlag zijn in handen van Urker schippers /ondernemers. De meeste daarvan staan geregistreerd in het Schotse Peterhead. Verder vaart er ook nog een twinrigger met Urker roots onder Britse vlag. Van de drie Noorse kotters is er recentelijk één voor de kant gelegd, maar daarentegen hebben de Urker ondernemers ook een fiks aandeel in de Belgische boomkorvloot; zes grote bokkers en zeven Eurokotters, waaronder onder andere de Z-474 en de Z-525. Ook de Duitse kottervloot telt nogal wat vaartuigen waarin Urker schippers en visserijbedrijven participeren. Zo zijn er vijf grote bokkers, de NG-1, NG-12, SC-25, SC-31 en de ST- 27. De NG-12 is de grootste 18 MEI 2004 met 2000 pk, gevolgd door de SC-31 van rederij Bakker. Verder zijn er zo’n twaalf Duitse Eurokotters met Urker belang en enkele rondviskotters. In totaal telt de Urker vlagvloot ongeveer 65 kotters. Daarmee komen de huidige Urker vloot en de vlagvloot tezamen uit op een totaal van 140 kotters. Op vijf schepen na is dat het aantal dat in 1986 onder Urker vlag voer. Het span NG-2/NG-4 van Rederij Van den Berg in de haven van IJmuiden. De WN-1 Sola Fide van Andries de Boer in de haven van Stellendam. (foto’s Willem den Heijer) Honderdjarige visafslag Urk blijft handmatig sorteren Verschillende afslagen, zoals die in Stellendam, Scheveningen en Den Helder, maken gebruik van een automatische installatie om de schol te sorteren. In het Belgische Zeebrugge wordt ook de tong zelfs gesorteerd. Desalniettemin blijft de visafslag van Urk de voorkeur geven aan handmatig sorteren. Op drukke aanvoerdagen zijn soms meer dan honderd sorteerders actief in de visafslag en zij doen het werk in rap tempo. Op Urk is er nog voldoende aanbod en hebben de meeste hulpkrachten affiniteit met de vis. Dat gaat niet op voor plaatsen als Den Helder, Scheveningen, Stellendam en Vlissingen. In die plaatsen worden regelmatig uitzendkrachten opgeroepen om op vrijdagmorgen te assisteren. Maar zij hebben weinig van doen met de visserij. Scholsorteerinstallaties kunnen daardoor een uitkomst zijn. Daar is op Urk nog geen sprake van. Het leger sorteerders is in staat om op een zeer snelle manier grote hoeveelheden schol en tong af te handelen. De visafslag van Urk bestaat op 19 mei honderd jaar. De afslag werd opgericht voor de verhandeling van vis afkomstig uit de toenmalige Zuiderzee. De inpoldering in de jaren ‘30 had ingrijpende gevolgen voor de Urker gemeenschap. De vloot verplaatste haar activiteiten naar de Noordzee. Door de visie en het doorzettingsvermogen van de vissers ontwikkelde zich een moderne en imposante kottervloot. Deze kottervloot bleef de visafslag op Urk altijd trouw. Daardoor is de huidige visafslag qua volume en omzet de grootste in Nederland en één van de belangrijkste in Europa. Afgezien van het handmatig sorteren, wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën op het gebied van logistiek, klimatisering en communicatie. Door satellietcommunicatie is er veelvuldig contact met de vloot en vindt er uitwisseling plaats van relevante informatie over de vangsten en de prijzen. Kopen via internet behoort ook tot de mogelijkheden en dit systeem wordt verder geperfectioneerd en uitgebouwd. Sorteerders in Urk staan wekelijks hun mannetje. (foto Willem den Heijer) De Z-35 Ora et Labora in de haven van IJmuiden. Visserijbeurs op Urk geniet veel belangstelling De organisatie van de Nationale Visserijbeurs op Urk heeft tegen de verwachting in behoorlijk wat bedrijven geïnteresseerd weten te krijgen om op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei hun producten en deskundigheid te tonen. Gelet op de vangstmogelijkheden heeft de aanvoersector het de laatste jaren zeker niet makkelijk. Desalniettemin blijft de individuele schipper altijd belangstelling tonen voor ontwikkelingen op het vlak van vistuiguitrusting en noviteiten in bijvoorbeeld de nautische apparatuur. De visserijbeurs is mede naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de visafslag Urk opgezet. Kijk voor meer informatie op www.visserijweek.nl. Programma vrijdag 21 mei: 09.00 uur Botters in haven. 10.00 – 21.00 uur Visserijbeurs op terrein Visafslag Urk 10.00 – 18.00 uur Bezichtiging kotters en botters 19.00 – 20.30 uur Officiële happening Visafslag 20.30 – 22.15 uur Jubileumreceptie Visafslag Urk voor relaties. Programma zaterdag 22 mei: 09.30 – 10.00 uur Ontvangst gasten Dag van de Nederlandse Zeevisserij 10.00 – 14.00 uur Visrookdemonstraties op haventerrein 10.00 – 18.00 uur Bezichtiging kotters en botters 10.00 – 12.00 uur Officieel programma met uitreiking productschapsprijzen 09.00 – 18.00 uur Visserijbeurs op terrein Visafslag Urk 10.00 – 16.00 uur Braderie

Binnenvaartkrant