Views
4 years ago

2004-08

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Vaart
 • Adverteren
 • Nederland

PAGINA 6 6 APRIL

PAGINA 6 6 APRIL 2004 SA/EECS- BETIMMERINI OOK LAA/T- BETIMMERINI T"##$%- ( S*+$$,-."##$%/###COLUMNCONTENT###%"123 4/#78$%"1 ARIE VAN LOENEN BV M"le%&liet *+, ---+ L/ 01ij%drecht Telef""% 9:;: -? -? GEVRAAGD kapitein op kvb Privilege, 14 dgn op, 14 dgn af. Tel.0049-1716052263 of 0610-562544 GEVRAAGH OP 4TS IJKK TON STUUR4AN met pate%t 9"f aa% het lere% hier&""r= L""% e% &rije tijd %\"\t\k\ Tel. 06-55 734219 of 0049-160 4788184 GEZOCHT VOOR MTS TYPE C-RVS STUURMAN M.P. Vaart 14/14 Voeding en reizen vrij Goede doorgroeimogelijkheden 06-10990958 of 06-53196172 Glamona nv Putsebaan 125G 2040 Zandvliet België Gevraagd Vaste afloskapitein voor motortankschepen. Graag in bezit van radarpatent, Rijnpatent en ADNR. Tel. 0032-(0)475-94 54 34 Joh. BOELE b.v. Op k"rte termij% Q"eke% 1ij &""r RR% &a% "%Qe k"ppel&erba%de% RR%U SCHIPPER >V daWe% "p, >V daWe% af met mi%imaal Rij%pate%t t"t Ma%%heim AXNR e% radarpate%t e% ee% 4ATROOS met die%stb"ekje Rij%&aart EOHF BOELE BV C"stbus [:>>, [?-: AA Krimpe% aa% de Lek Tel\U :*-+V\;+\+[\>- 9]\ &a% Valke%burW= Cambio Scheepvaart Vraagt op chemietanker - Matrozen - Stuurman met patent int. vaart, systeem vaart, loon n.o.t.k. Tel. 06-53 972985 Gevraagd op koppelverband Independent Vaste containervaart Antwerpen / Basel. Nette Kapitein/Stuurman i.b.v van Rijnpatent min.tot Mannheim,Radarpatent. Nette matroos i.b.v. dienstboekje 2 op 2 af , vrije kost en vrij reizen. Eventueel Luxemburgse condities mogelijk. Zonder duwvaart ervaring onnodig te reageren. D.Werkman jr. tel: (06)53.41.49.89 MHR BV, (ehorend tot de STC-Gro56, i8 een m:n:;ement :;ent55r ;e86eci:li8eerd in het ver?or;en v:n: Loo6(::n:dvie8, (emiddelin; en (e;eleidin;, (edrijf en 6roject:dmini8tr:tie, (em:nnin;8?:Den het leveren v:n volledi;e (em:nnin;en en flexi(ele :r(eid8Dr:chten voor de ;ehele m:ritieme 8ector. Voor diverse opdrachtgevers in verschillende sectoren Oijn wij op Ooek naar beginnende en ervaren kandidaten voor de functie van: Koo6v::rdij: Vapitein Stuurman Scheepswerktuigkundige Maritiem officier T:nDerv::rt: Vapitein met tanker kwalificaties Stuurman met tanker kwalificaties Scheepswerktuigkundige met tanker kwalificaties Binnenv::rt: Vapitein met en Oonder rijnpatent MatroOen met en Oonder dienstenboekje B:;;er N Off8hore: Technisch inspecteur Technisch inkoper Yroject engineer project administrateur Uitvoerder Offshore Engineer Vraanmachinist Hydrografic surveyor Vapitein Scheepswerktuigkundige Stuurman Yipe operator ;utterschipper Termin:l en Oe6ot: Vraanmachinist Heftruckchauffeur ;ontainer monteur ;ontainer reiniger Warehouse medewerker Terminaltrekker chauffeur MARITIEME HJMAN RESOJRCES BV, SOERWE& 31, 3088 &R ROTTERDAM TEL: 010-4876780 7A8: 010-4876799, EMAIL: SE;RETARIAAT

PAGINA 7 6 APRIL 2004 Binnenvaart slaat terug met feiten en cijfers Waar varen we langs? In de vorige Binnenvaartkrant stond vermeld dat de ASV vond dat er te weinig informatie naar buiten gaat over de milieuvoordelen die met de binnenvaart te behalen zijn. Het wegvervoer zou verkeerde gegevens verspreiden over de verschillen in uitstoot van schadelijke stoffen door dieselmotoren in trucks en in schepen. Met de feiten en de cijfers in een helder en kleurrijk boekwerkje slaat de binnenvaart terug. Kees de Vries presenteerde bij de jaarvergadering van de CBOB de tweede – geheel geactualiseerde – uitgave van het boek ‘Waardevol transport’. Het staat vol met overzichtelijke tekeningen, infographics en grafieken. Klip en klaar staat er ook in aangegeven hoe dat nu precies zit met het verschil in brandstofgebruik tussen de verschillende modaliteiten. Op pagina 33 staat een simpel grafiekje met een bootje, een wagonnetje, een truckje en een vliegtuigje. Daarboven de afstanden die een ton lading aflegt per modaliteit bij het gebruik van vijf liter brandstof. Per vliegtuig 6,6 kilometer, per truck 100 kilometer, per trein 330 kilometer en die ene ton wordt per schip vijfhonderd kilometer vervoerd met vijf liter brandstof. Dat is precies het antwoord op de vraag hoe dat nu zit met dat brandstofverbruik. Het boekje ‘Waardevol Transport’. Een truckmotor kan wel minder brandstof per kilowatt nodig hebben, per tonkilometer kan hij het nooit winnen van de binnenvaart. Het is een prachtige uitgave geworden, zestig pagina’s met informatie. Ook de haven van Rotterdam komt er overtuigend in naar voren. Met name de overzichten van de goederenstromen over de wereld maken duidelijk hoe centraal de positie is van Rotterdam. Richting Delft Het Havenbedrijf Rotterdam zoekt een binnenvaartondernemer die regelmatig richting Delft vaart voor het TV-programma ‘Ik zie de haven al’. Meer informatie hierover via het kantoor van het BVB. Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat het er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Uw inzending moet uiterlijk 15 APRIL 2004 in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie (NR 7) was: BRUG TE TEMSE IN BELGIË OP DE SCHELDE Naam: Wuyts Leopold Plaatsnaam: Merksem - België Scheepsnaam: - Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com Voortouw Nieuws van het BVB Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART EMANCIPATIE VROUW IN BINNENVAART VALT TEGEN Baggerfestival Sliedrecht dit jaar zonder grote namen Het tweejaarlijkse Baggerfestival in Sliedrecht moet op de centjes letten. Grote namen van bekende artiesten zitten er mogelijk niet in. Toch wordt het festival op 11 en 12 juni een ‘spetterend feest’, belooft de organisatie. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat de kosten voor het inhuren van bekende artiesten fors gestegen zijn. Er is meer geld nodig om het festival in zijn huidige opzet te handhaven. De voorzitter van de Stichting Baggerfestival Sliedrecht, burgemeester Boevée, wilde het complete programma nog Veka koopt Bijlsma Lemmer Veka heeft de failliete scheepswerf Bijlsma Lemmer overgenomen. Het Werkendamse bedrijf gaat er nieuwe binnenvaarttankers afbouwen, maar neemt ook andere opdrachten aan. Aan de eerste tanker wordt inmiddels op de werf gewerkt: de Sajeba. Na het faillissement van de Bijlsma-werf in Warten, vorig jaar, viel in maart ook het niet prijsgeven. Duidelijk werd wel dat het Baggerfestival 2004 groots van opzet zal zijn. De officiële opening is traditiegetrouw op vrijdagavond. Dit keer op een groot podium voor het raadhuis. Een vier uur durend spektakel, in een Night of the Proms-setting biedt de bezoekers een mix van klassiek en populaire muziek. Hoe het populaire deel wordt ingevuld, wilde de burgemeester nog niet zeggen. Dat komt aan de orde tijdens de volgende persconferentie, op 12 mei. In 2002 bezochten 70.000 doek voor Bijlsma Lemmer. Er werkten 75 mensen. Veka heeft circa tien man aan het werk in Lemmer. Peter Koopmans, al zes jaar verantwoordelijk voor de afbouw bij Veka, heeft er de leiding. Daarnaast zullen er gemiddeld vijftig tot zestig personeelsleden van onderaannemers op de werf actief zijn. Veka was al een tijdje op zoek naar een locatie om schepen af te bouwen. Gesprekken mensen het festival in het baggerdorp. Een zelfde hoeveelheid bezoekers wordt dit jaar verwacht op de braderie, de kermis en bij de demonstraties van baggerbedrijven en de Koninklijke Marine in de Sliedrechtse haven. IHC Holland houdt zijn gebruikelijke open huis. Het complex is tijdens de festivaldagen te voet bereikbaar via een loopbrug vanaf de Havenstraat. Ook het Baggermuseum timmert deze dagen aan de weg met eigen activiteiten. Een grote taptoe is de hekkensluiter van het festival. met de directie van Bijlsma Lemmer om dat werk aan de werf uit te besteden, werden doorkruist door het faillissement van de werf. Peter Versluis van Veka is blij dat zijn bedrijf nu een tweede eigen afbouwlocatie heeft. ‘We kampten in Werkendam met een gebrek aan afbouwcapaciteit. De werf in Lemmer biedt ruimte voor speciale schepen en grotere binnenvaartschepen.’

Binnenvaartkrant