Views
4 years ago

2004-08

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Vaart
 • Adverteren
 • Nederland

PAGINA 10 6 APRIL

PAGINA 10 6 APRIL 2004 Te koop Stalen Woonboot Bouwjaar 1967, in topconditie, gekeurd volgens " Deutsche Schiff Unters.kommission" tot 2009, Lengte: 23,3 m Breedte: 4,87 m, Diepgang: 0,5 m, volledig nieuw geschilderd, geen motor, geen roer, nieuwe oliegestookte centrale verwarming, toilet, water- en afwatertanks, watersysteem, 14 grote ramen, ca. 80 m2 woonoppervlak, Vaste prijs EUR 35.000,- Huidige ligplaats Duitsland/Leverkusen (Rheinland), Tel: 0049 2219014942 of 0049 1798783279 email: gneuheis@ford.com TE KOOP: ms Concorde afm. 67x7,20x2,60m, 837 ton, bj. 1961 (Fulton). 565 pk Cat., kopschroef 250 pk Scania, hydr. stuurwerk, nautisch compleet, SI en ADNR van 2003. ms Ichthus afm. 80x8.20x2.62m, 1133 ton, bj. 1962 (Boele Bolnes) gelast, 1700 kuub. 811 pk Cummins, kopschroef 200 pk, st.hut alu overzakbaar, nautisch compleet met daglichtradar, hydr. stuurwerk, 1 roer. Te bevragen: scheepvaart bemiddeling J. VLIETSTRA, 078-619 82 28 OF 0653-59 69 24 KORT 18357 ()*)+,-.)+,/0+)1/+* 2)-300.4 56,-78220-9:/+3)+;)1*-?@AB C-AA-D-EFGHB >III-20+-0.-GFHAB >JII-KLB +/)MN-O%"-)+-?99&+$&,@&9*?8;A&,$&6)38 ! :))',%&'%)&',%#+,*#8)9?&,&+,A&+B?+& K&$&'?D,K?+*))3,&+,T))+,+% :&'$&'&,?+C)'(#3?&,3&,%&'='?D*&+,)6,)+$&'83##+$,#$'&8E F)';=>)%&+9&?,GH -IG/,@JKLMKNJO4 P,Q1-R,Q/R1,-12,H2,H2 '&$&'?DS'?+*))3.A& %&'%)&',3&,&6&+,*&B);>3 ! "#$%&'! Nieuwbouw & Bemiddeling van drijvende materialen !"##$%#&"'()*+),)-.#/01#)23),)4567)89),):$%($;&+< =$>?)7*3@,676A46 8B%?)9?)!$;$?)726@,6@6727 C+D)7*3@,676A*4 8B%?)E?9?)E1F/$;0$%G) /$>?)7257,*@2AH* I+">J)%?%1F/$;0$%GKL>+;$/?;> 8B%?)E?)E1F/$;0$%G) /$>?)726@,*6A*2* I+">J)

PAGINA 11 6 APRIL 2004 Leveranciers zoeken via Maritieme Gids en SeaQuipment Wereldwijde promotie van Nederlandse maritieme bedrijven onder HME-vlag De website van Holland Marine Equipment is zo Hollands als voor afnemers van onze maritieme industrie buiten Nederland te bevatten is. HME probeert vooral buitenlandse klandizie te interesseren in zakendoen met Nederlandse toeleveranciers; Engels is daarom de voertaal op de site. Tegelijk gebeurt er genoeg wat voor binnenlandse site-bezoekers interessant is. Bijvoorbeeld het uitgebreide scholingsprogramma en de Maritime Innovation Award 2004. In het promoten van de maritieme industrie van Hollandse bodem staat HME er intussen niet alleen voor. Het Web klikt ook door naar de wereldwijd bereikbare sites MaritiemeGids.nl en SeaQuipment.com. Op www.hme.nl heb je ‘The Companies’ en ‘The Association’. Om met de laatste keus te beginnen, Holland Marine Equipment werkt vanuit het Hulstkampgebouw aan de Maaskade in Rotterdam. Vijftien maritieme toeleveranciers hebben de HME in 1986 opgericht, vooral om samen de internationale markt op te gaan. Ter verbreding van het initiatief werd de European Marine Equipment Council (EMEC) opgezet. In 1997 waren er al veertig leden, maar na een strategische heroriëntatie en samenwerking met de Nederlandse scheepsbouwers ging het hard: honderd leden in 2000; 150 aan het eind van 2002. Driekwart van de Nederlandse maritieme industrie (gerekend naar het aandeel in de sectoromzet) zoekt inmiddels nieuwe buitenlandse afnemers via de HME. Volgens ‘Facts & Figures’ moeten we daarbij denken aan een sector met 2,6 miljard euro jaaromzet en 28.000 werknemers. (advertenties) Voor nieuwe leden geldt als eis dat men is gevestigd in Nederland, maar de site blijft de nieuwelingen in het Engels aanspreken: ‘In the information package that will be forwarded, you will find all information on our activities, membership fee, subsidies and much more. You will soon feel at home as a new partner a- board!’ Beetje overdreven, en daarom is het prettig te zien dat tenminste voor de aangeboden scholingsmogelijkheden van de Engelse koers is afgeweken. Rond een viertal hoofdthema’s worden in HME-verband cursussen opgezet: regelgeving, scheepstechniek in bedrijf, marktinzicht en commercieel ondersteunende vaardigheden. Bijvoorbeeld een communicatietraining met de veelzeggende titel ‘De maritieme servicemonteur als ambassadeur’. Onder ‘Innovation’ geeft HME een uitgebreide opsomming van vernieuwende projecten waar de organisatie bij betrokken is. ‘Composition’ is er één van, in 2002 door HME samen met Syntens opgezet om door het gecombineerd laten werken van maritieme toeleveranciers te komen tot versterking van het Nederlandse aanbod op de internationale markt. Per project informeert de website eventuele gegadigden zeer uitvoerig. Bij tenminste twee innoverende bedrijven beginnen de harten al sneller te kloppen naarmate 19 april nadert, de dag waarop minister Peijs (V&W) in Rotterdam de Maritime Innovation Award 2004 zal uitreiken. Uit enkele tientallen inzendingen nomineerde de jury er drie: ‘ChartPlanner - The ultimate voyage planning tool’ van Datema Delfzijl, ‘UniMACS Blue Line - Digital Integrated Bridge’ www.vlootschouw.nl Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, Nieuw toegevoegd: • Embata • Manouk leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen. NU 381 SCHEPEN! • Passant • Marte-Meo • Swiss Corona en ‘Shoremaster - shore connection converter’ beide van Imtech Marine & Offshore. In de rubriek ‘News’ lezen we dat diezelfde dag ook de prijsuitreiking plaatsvindt van de Ontwerpwedstrijd Ballastloos Schip, die met 44 inzendingen voor de hoofdprijs van 10.000 euro alles weg had een Maritieme Idols. The Companies Zoals op veel sites is wat je op de webpagina’s al browsend tegenkomt maar een deel van de functionaliteit. HME biedt deelnemende bedrijven en projectdeelnemers toegang tot een afgeschermd gedeelte voor het onderhoud van de eigen bedrijfsgegevens of communicatie over projecten. Via de ‘home’-knop maken we de overstap naar het andere publieke deel van de site, ‘The Companies’. Een lange alfabetische lijst rechts op de pagina geeft links naar bedrijfsprofielen. We pikken er willekeurig een paar uit. Bij Lankhorst Touwfabrieken komen op één pagina alle bijzonderheden overzichtelijk in beeld: adres- en productgegevens (‘ropes’ in vele varianten) aangevuld met informatie over marktsegment, bedrijfsomvang, concernrelaties en de wereldregio’s waar het bedrijf actief is. Zo ook voor bijvoorbeeld Pols Aggregaten (‘112 countries around the world’) en Veth Motoren, dat van de mogelijkheid gebruik maakt om binnen het HME-platform te adverteren voor een werktuigbouwkundig monteur en een verkoper. Behalve uit de lijst kunnen bedrijven via een zoekpagina gevonden worden op bedrijfsnaam, merk of product/dienst. Andere webgidsen Wie maritieme bedrijven zoekt op het web kan ze ook op andere plaatsen vinden. Nieuw is www.maritiemegids.nl / www.dutchmaritimeguide.com van internetbedrijf Navingo in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land. Aanmelding op deze combi-site is gratis voor maritieme bedrijven en organisaties in Nederland. Eenmaal aangemeld kan een deelnemer de eigen bedrijfsgegevens ieder moment zelf aanpassen. De Maritieme Gids werkt met een ruime indeling in categorieën: van binnenvaart tot watertoerisme, van havendienstverlening tot werken in de maritieme sector en van koninklijke marine tot marktplaatsen en portals. Hiërarchisch zoeken per categorie is mogelijk, maar kan ook net zo snel door alle categorieën heen via een vrije zoekopdracht. De site houdt een interessante Top 100 bij van best bezochte profielen. Via de link ‘Marktplaatsen’ treffen we het profiel aan van SeaQuipment. Daarin het logo van de site, een korte omschrijving (‘Op SeaQuipment vindt u snel producten en diensten van maritieme toeleveranciers’), contactinformatie en uiteraard een link naar de site www.seaquipment.com, die net als de Maritieme Gids wordt onderhouden vanaf de Westerlaan in Rotterdam. SeaQuipment werd een aantal jaren geleden opgezet vanuit de scheepsbouworganistie VNSI, maar mikt met 553 deelnemers van over de hele wereld duidelijk niet alleen op promotie van Nederlandse maritieme bedrijven. De zoekindex telt 1760 componenten en subsystemen, die heel systematisch stap voor stap van systeem via subsysteem, component en merknaam zijn te lokaliseren bij geselecteerde leveranciers. Maar wie via het vrije zoekveld op zoek gaat naar bijvoorbeeld ‘anchor chain’ krijgt direct vier Nederlandse, twee Chinese en één Duitse aanbieder op het scherm. Deze 96ste aflevering van Het Web is met klikklare links terug te vinden op www.vaart.nl/web/04/08.ht m. Daar staan ook alle vorige afleveringen. Dirk van der Meulen onderhoudt de website VAART! op www.vaart.nl en bericht in de Binnenvaartkrant over ontwikkelingen op Internet en hoe binnenvaarders zich die eigen maken. door Dirk van der Meulen

Binnenvaartkrant