Views
2 years ago

2004-04

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Februari
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Schip
 • Meter
 • Onze

PAGINA 6 10 FEBRUARI

PAGINA 6 10 FEBRUARI 2004 VOF REMBRANDT VAN RIJN vraagt voor haar passagiersschip het m.p.s. Rembrandt van Rijn: STUURMAN Voor deze functie is gewenst: • Rijnpatent • Goede technische kennis • Representatief uiterlijk • Directe inzetbaarheid • Beheersing Engelse taal • Goede contactuele eigenschappen MATROOS Voor deze functie is gewenst: • Dienstboekje • Goede technische kennis • Representatief uiterlijk • Directe inzetbaarheid Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer Van Hengst, 06-53125546 of 026-4452805 Schriftelijke reacties s.v.p. zenden aan V.O.F. Rembrandt van Rijn, p/a Rijnkade 42 - 6811 HB Arnhem GSM: 0653-558772 Het adres voor al uw: • Baggermateriaal • Casco’s drogelading en beunschepen • Ook verzorgen wij de complete ombouw bij een bestaand achterschip aan een nieuw voor- en middenschip Gezocht Enthousiast stel als Deksman m/vr of lichtmatroos op koppelverband Sanne en Femke In bezit van dienstboekje. Vrije tijd en loon in nader overleg. Tel. 0162-580120 Gevraagd matroos ibv dienstboekje, op kvb Sandokan. Internationale vaart. Systeemvaart, loon volgens CAO. Zonder benodigde ervaring onnodig om te solliciteren. Tel. 0653-399963 SCHEEPS- BETIMMERING OOK JACHT- BETIMMERING Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij ARIE VAN LOENEN BV Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht Telefoon (078) 610 39 39 Gevraagd: 2e kapitein op dubbelwandige tanker i.b.v. Rijnpatent tot Mannheim. ANDR is een pré. 14/14. Reiskosten en menage vrij, loon n.o.t.k. Tel. 0035-2 21211485 O"P%QR! $+21)

PAGINA 7 10 FEBRUARI 2004 De free publicity is geslaagd, dankzij River Hopper Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com Voortouw Nieuws van het BVB Het doel van de prachtige poster van de opengewerkte River Hopper is absoluut gehaald. De River Hopper kreeg veel free publicity mede dankzij de poster. Veel media hadden geen eigen beeldmateriaal van de overdracht van de River Hopper (van NDL/Connekt aan de rederij River Hopper) en gebruikten de opengewerkte tekening van het BVB als illustratie bij het bericht over het schip dat bierboot werd genoemd maar ook wel Colaschip. Het belangrijkste is dat de boodschap goed overkwam in de media: de binnenvaart is slim genoeg om ook hoogwaardige goederen op pallets te vervoeren en daarmee een geduchte concurrent van de truckers. Het is een op de computer gemaakte airbrush tekening door het bureau Idetif Beeldcreatie. Rotterdams Dagblad, BN De Stem, Brabants Dagblad, Nieuwsblad Transport gebruikten de airbrush-tekening als afbeelding bij het artikel over de marktoverdracht van Distrivaart. De afbeelding van de poster is geheel gratis te downloaden via onze internetsite. De volgende scheepvaartonderneming die ook een afbeelding van één van zijn schepen wil laten maken is al gevonden en er zal op zeer korte termijn met de vervaardiging van deze illustratie begonnen worden. Binnenvaartondernemers of aanverwante bedrijven die zelf ook geïnteresseerd zijn om hun schip/schepen op een dergelijke wijze vast te laten leggen kunnen contact met het BVB opnemen om te vragen naar de mogelijkheden en kosten. Dankzij de levendige tekeningen waarop ook mensen in beeld worden gebracht, krijgt de binnenvaart een sympathiek gezicht. Wereldhavendagen De Wereldhavendagen van 2004 moeten opnieuw zo’n succes worden waarbij honderdduizenden gelegenheid krijgen kennis te nemen van de mogelijkheden van de binnenvaart. In 2003 was er te weinig plek voor de binnenvaart. Daarom is het BVB al deze maand gestart met de voorbereidingen ervan. Dit jaar vinden de Wereldhavendagen plaats in het weekend van 3, 4 en 5 september. De havendagen hebben een iets andere opzet dit jaar en zullen zich hoofdzakelijk afspelen in en rondom de Rijnhaven/Wilhelminakade. Voorgaande jaren was de kaderuimte van de binnenvaart steeds verder teruggedrongen, zelfs zo erg dat we afgelopen jaar maar één schip voor de kant kwijt konden. Na kritiek van het Bureau Voorlichting Binnenvaart hierover is er besloten om dit jaar meer ruimte vrij te maken voor binnenvaart aan de kades, wij willen dus weer eens flink uitpakken met een sterk vertegenwoordigde binnenvaart. Hiervoor zijn natuurlijk wel schepen nodig. En daarvoor is het nooit te vroeg om alvast een oproep te plaatsen: het BVB roept schippers op die minimaal één dag, maximaal het hele weekend hun schip ter bezichtiging open willen stellen. Zij kunnen voor het bespreken van de mogelijkheden contact opnemen met het BVB. Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART TANKVAART MOET HET MET WAT MINDER DOEN Waar varen we langs? Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat het er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Het Twentekanaal wordt opgeknapt en geschikt gemaakt als klasse Va vaarweg. Dat houdt in dat schepen van 110 bij 11,40 meter er kunnen varen. Het was wegens de bezuinigingen even onzeker of de werkzaamheden aan het kanaal wel door konden gaan, maar inmiddels is verruiming van die vaarweg zeker gesteld. De uitvoering van het project Twentekanalen is daarvoor gekoppeld aan het project A35. Weg en water samen kregen wel prioriteit. Het zand dat vrijkomt bij de verdieping en de verbreding van het Twentekanaal wordt gebruikt als ophoogzand voor de A35, de weg tussen Wierden en Almelo. Een constructie die Rijkswaterstaat twintig miljoen euro uitspaart. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende projecten: reconstructie van de sluis Eefde, het traject Goor-Sluis Delden, traverse Lochem en traverse Goor, baggeren en het laatste project betreft het kanaaldeel Eefde-Diepenheimsebrug. De zwaaikom in Lochem wordt gedempt. De vaart wordt daar 92 meter breed gemaakt. Aan de noordzijde van het kanaal bij Goor wordt een nieuwe ligplaats voor de scheepvaart ingericht. Het kanaal wordt volledig gebaggerd vanaf Sluis Eefde tot aan de Diepenheimsebrug, tien kilometer voorbij Lochem. Tussen Goor en Sluis Delden wordt de vaart elf meter breder, zodat het Twentekanaal overal tenminste 51 meter breed zal zijn. Van Delden tot Hengelo wordt de vaarweg voorlopig (advertenties) Uw inzending moet uiterlijk 18 FEBRUARI 2004 in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie (NR 3) was: EMMERICH NET BENEDEN DE BRUG AAN DE RECHTEROEVER MET INLOOP JACHTHAVEN AAN SB WINNAAR: Naam: Rosaline Besjes Plaatsnaam: Zwijndrecht Scheepsnaam: Mvs Mariposa Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. Ophoogzand voor weg door verruiming Twentekanaal niet verruimd. Er zijn onvoldoende middelen om dit deel te financieren. Het wachten is op meer budget. Ook het zijkanaal richting Almelo heeft niet voldoende prioriteit om te verruimen. De diepgang is daar onlangs op 3,30 meter gebracht. Bovendien, zo redeneert rijkswaterstaat, is er minder intensief scheepvaartverkeer op het kanaal naar Almelo. Voor actuele informatie over de werkzaamheden en eventuele hinder voor de scheepvaart: www.twentekanalen.nl. Tijdens de bouwvak zal evenals vorig jaar Sluis Eefde gestemd zijn. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !""#$"V&'()*&+(,(+-..&+/"0 12134561,,,(/7arshellin@len@te(61(mC

Binnenvaartkrant