Views
2 years ago

2004-04

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Februari
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Schip
 • Meter
 • Onze

PAGINA 46 10 FEBRUARI

PAGINA 46 10 FEBRUARI 2004 verbouw • nieuwbouw • reparatie Feliciteert Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland dienstkring Nieuwe Waterweg met het nieuwe Patrouille- en inspectievaartuig Maeslant (RWS 14) Wij wensen de Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, dienstkring Nieuwe Waterweg een behouden vaart met de Patrouille- en inspectievaartuig Measlant (RWS 14) www.scheepselectra.com tel: (+31) 0321 - 382315 DRONTEN HOLLAND Het Europese servicecentrum voor: ZF Mathers motorbedieningsapparatuur STELLENDAM: Deltahaven 18. Postbus 23, 3250 AA Stellendam. Tel.: 0187 49 80 20. Fax: 0187 49 80 50. Magazijn-Fax: 0187 49 80 55. e-mail: info@padmos.nl. Website: www.padmos.nl. BRUINISSE: Havenkade 12, 4311 BA Bruinisse. Tel.: 0111 48 15 51. Fax: 0111 48 13 17. O F F I C I E E L D E A L E R M I T S U B I S H I D I E S E L M O T O R E N MACHINEFABRIEK PADMOS H OLLAND OFFICIEEL DEALER VERKOOP.SERVICE.ONDERDELEN EN CONSTRUCTIEWERK Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, dienstkring Nieuwe Waterweg veel succes en behouden vaart met de Patrouille- en inspectievaartuig Measland (RWS 14) wenst Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, dienstkring Nieuwe Waterweg een behouden vaart Prins Hendrikkade 12e • 3071 KB • Rotterdam Postbus 24202 • 3007 DE • Rotterdam Telefoon: 010 - 414 00 60 • Fax: 010 - 414 02 12 Internet: http://www.binnnenvaartkrant.nl • Email: advertentie@binnenvaartkrant.nl Wij leverden en installeerden op de Patrouille- en inspectievaartuig ”Maeslant” (RWS 14) 2x MAN hoofdmotor type D-2842LE 410, elk 809 kW / 1100 pk Wij wensen Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, dienstkring Nieuwe Waterweg veel succes met de inzet van het schip !"#$ &"'(') *! "( +,,"-"'') &'.)'/ 0++/ 123 '# 425 &"'(')6+7+/'# 0++/ (-8''90../7 '# "#&:(7/"'; Vink diesel BV Rivierdijk 76 Postbus 62 3360 AB SLIEDRECHT Telefoon : 0031 - (0) 184 - 415455 Fax : 0031 - (0) 184 - 412933 E-mail : info@vinkdiesel.nl

Bij Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten twee enorme witte deuren de Nieuwe Waterweg af. Op deze manier wordt Zuid-Holland beschermd tegen het hoge water. Voor nog meer regionale veiligheid zorgen de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland. Onlangs is bij machinefabriek Padmos Stellendam een patrouillevaartuig van 22,62 x 5,20 meter afgebouwd, dat op zaterdag 24 januari de passende doopnaam Maeslant kreeg. Het vaartuig zal door de Dienstkring Nieuwe Waterweg worden ingezet voor technische en milieu-inspecties, scheepvaartbegeleiding en bij calamiteiten in het werkgebied. Door Jan Hoek Dienstkring Nieuwe Waterweg zorgt voor het onderhoud en het beheer van de natte infrastructuur in het gebied van de Maas, de Nieuwe Waterweg en de Hollandse IJssel tot Gouda. Daarnaast beheert de dienstkring de kustlijn van Hoek van Holland en de rijkspercelen op en rondom de Maasvlakte. De mogelijke aanleg van de Tweede Maasvlakte en een uitbreiding van de werkzaamheden van de Dienstkring langs de kustlijn maakten de komst van een zeegaand vaartuig noodzakelijk. Joop Verboom is, samen met collega Karel Diepenhorst, vlootbeheerder bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. Hij vertelt in zijn in Dordrecht gevestigde kantoor over de werkzaamheden: ‘Wij beschikken over 28 vaartuigen, die verdeeld zijn in drie disciplines, te weten peil- en meetvaartuigen, kantonniers- en patrouillevaartuigen. Wij coördineren en zijn verantwoordelijk voor het dagelijks en groot onderhoud en hebben met ons nieuwbouwteam, bestaande uit Pieter Peeters, Claudia Theunisse, Dirk Kuijt, Karel Diepenhorst en mijzelf, nauw contact met de betreffende scheepswerf. Vroeger had Rijkswaterstaat alle mogelijke technici zelf in dienst, maar dat werd door allerlei bezuinigingen in de loop der tijd steeds verder afgebouwd. Sinds een jaar of drie beschikken we bij Rijkswaterstaat in Rijswijk gelukkig over een kennisloket vlootzaken. De daar aanwezige ingenieurs staan ons bij de ontwikkeling van de vloot met raad en daad bij, iets waar we enorm veel profijt van hebben.’ ’Zouten mannen’ De Maeslant wordt voortgestuwd door twee MAN-motoren van 800 kW, die zijn afgesteld op 700 kW (952 pk). Het vaartuig heeft een snelheid van iets meer dan vijftien knopen per uur, ofwel 28 kilometer. Rijkswaterstaat had een concept voor de nieuwbouw van het patrouillevaartuig met daarbij de functieeisen laten maken. Verboom: ‘Het was in feite een beschrijving zoals wij het vaartuig voor ogen hadden. In samenwerking met Padmos is het concept verder uit- en bijgewerkt tot er uiteindelijk een goede werktekening was. Een ingenieursbureau heeft voor ons het een en ander op papier gezet, maar toen ontstond er een discrepantie; de ontwerper kan wel zeggen dat het concept haalbaar is, maar de scheepswerf stelde met haar ervaring dat het op bepaalde punten absoluut onhaalbaar is. Derhalve diende het concept op bepaalde punten bijgesteld te worden. Een compliment voor de flexibiliteit van Padmos is hierbij zeker op zijn plaats. Projectleiders Karel Wisse en Iman van de Zande van Padmos hebben er alles aan gedaan om het vaartuig zo te krijgen als wij dat op het netvlies hadden. Ik noem de medewerkers van Padmos de “zoute mannen”; ze denken in het zout en zo links en rechts kwamen er dan ook zonder problemen wat onderdelen in roestvrijstaal bij.’ PAGINA 47 10 FEBRUARI 2004 Padmos Stellendam bouwt patrouillevaartuig Maeslant voor Rijkswaterstaat Aan stuurboord is aan de binnenzijde van het vaartuig een drenkelingenplatform gebouwd. Daar staat ook een kraantje met een hefvermogen van één ton, dat onder meer zal worden gebruikt om drijfhout en ander vuil uit het water te halen. Verboom: ‘Vlakbij dat platform is op het dek een tweede stuurstand gerealiseerd; deze is volledig ingericht, zodat er geen sprake is van afstandsbediening. Bij reddingsoperaties heeft de schipper vaak onvoldoende uitzicht om de drenkelingen te zien, terwijl het schip toch bestuurd moet worden. Met deze extra stuurstand buiten kan de schipper bij eventuele reddingsacties alles goed overzien.’ ‘De Maeslant heeft als noviteit, althans voor onze vloot, een dieptemeter die ongeveer driehonderd meter vooruit kan kijken. Daardoor kunnen we obstakels ruim van tevoren zien, hetgeen met name bij werkzaamheden in havens niet alleen handiger, maar ook aanzienlijk veiliger is. Verder heeft de Maeslant een olie-absorptieworst aan boord voor het onder controle houden en ruimen van kleine olievlekken.’ Hoofd Vlootzaken Verboom vindt een tweekoppige bemanning voor het patrouillevaartuig voldoende; de Scheepvaartinspectie eist echter een bemanningslid meer. ‘We zijn daarover nog in discussie met de inspectiedienst. Een bemanning bestaande uit een schipper en een matroos is in onze ogen zonder meer voldoende; gezien het werkterrein is het vaartuig altijd binnen twee uur terug in de haven en daarnaast beschikt de boot over twee motoren. De Scheepvaartinspectie is een onderdeel van Rijkswaterstaat en derhalve zijn het in feite collega’s van ons. Ik heb echter de indruk dat we harder aangepakt worden dan anderen. Anderzijds is IJtama Scheepstimmerbedrijf verzorgde de complete betimmering aan boord, inclusief lessenaar. (foto de Binnenvaartkrant) De Maeslant liggend in de haven van Stellendam, waar Padmos de bouw verzorgde. (foto de Binnenvaartkrant) het ook weer niet zo onlogisch, omdat we natuurlijk wel een voorbeeldfunctie hebben.’ Nederlands casco De Maeslant is niet het eerste vaartuig van Rijkswaterstaat dat gebouwd is door machinefabriek Padmos. Hans Padmos zegt daarover: ‘We hebben hiervóór een aantal peilvletten gebouwd; twee voor de directie Zeeland, twee voor de directie Groningen en drie voor diverse projecten in India. Wij hebben de complete afbouw van de Maeslant verzorgd. Alleen de bouw van het casco hebben we uitbesteed aan Van Santen in Sliedrecht. Normaal laten wij casco’s uit Polen komen, maar qua tonnage was dit casco te klein om in het buitenland te laten fabriceren.’ ‘Van oudsher bouwen we visserijschepen. In 1955 werd het eerste vissersvaartuig bij Padmos gebouwd. Als het om visserijschepen gaat, is de klant niet gebonden aan een bepaald model. Het uiterlijk van het schip wordt ontworpen naar de wensen van de opdrachtgever. Verder hebben we ons arbeidsterrein uitgebreid met de bouw van nieuwe sleepboten, kleine suppliers, werkboten, de peilvletten voor Rijkswaterstaat, binnenvaartschepen en natuurlijk het patrouillevaartuig Maeslant. Wij beschikken over een eigen scheepsbouwafdeling met ontwerpbureau. Ik durf te stellen dat je niet gauw een scheepswerf vindt met een zo grote diversiteit aan mogelijkheden als bij Padmos.’ Wie leverden op het patrouille- en inspectievaartuig Maeslant Padmos Machinefabrieken Dokmij B.V. Ontwerper en afbouwer Van Santen BV Constructie en Scheepsbouw Bouw casco Vink diesel bv 2 x MAN dieselmotoren type D-2842LE410, elk 809 kW/1100 PK Delta Isolatie BV Ontdreunings-en geluidsisolatie Tio BV Geluid gedempte uitlaatdempers Elektro Westhoeve Complete elektrische installatie ADS Van Stigt 2 x ZF Marine ZF 1900 keerkoppeling, reductie 2,571:1 Sim Holland BV Generatorset 1 x ONAN type MDKBF, 28.1 kVa Van Voorden Promac BV Promac-Stuwa balansroeren type 2xR2-Z-V-2490-800-120L, Promac-Stuwa hydraulische stuurmachine, type 2C-2L-Z-80/40- 400-60, Promac-Effer Knuckleboom marine kraan, type 2600-2 E, Promac boegschroefinstallatie met hydraulisch aandrijfsysteem, type HFP 60-480, Van Voorden schroeven, diameter 950 mm IHC Lagersmit BV 2 stel SUPREME LD Schroefaskokerafdichtingen 125/110 en bijbehorende met witmetaal gevoerde lagerbussen Blokland Non Ferro bv Bunkoelers Heinen en Hopman Rotterdam Airconditioning- overdrukinstallatie en machinekamer ventilatie Hi-Safe Systems Brandblusinstallatie FM 200 G.J. Wortelboer Jr. B.V. Ankers en kettingen Viking Life Saving Equipment BV 2 reddingsboten a 12 personen en 3 x overlevingsoveral Desmi K&R Pompen B.V. Algemene dienstpompen Winel B.V. WD hydraulische schuifdeur Alphatron Marine BV Nautisch pakket Hora B.V. Scheepsramen Dubbelglas ramen Loggers Rubbertechniek Dordrecht Flexibele opstelling accommodatie IJtama Scheepstimmerbedrijf bv Complete betimmering inclusief keuken en isolatie accommodatie Duivelandse Meubelhuis BV Complete stoffering OJW Oosterschelde Jachtwerf Verfwerkzaamheden Shell Marine Products Shell smeermiddelen fa. P. Redert b.v. Scheepsbenodigdheden A.J. den Breejen & Zn. Straalbedrijf Stralen casco Straathof Scheepselectra 2 x Cruise Command motorbediening Phoenix Vibration Controls BV Alivio 2000: luchtgeveerde opstelling Dräger Safety Nederland B.V. Gasdetectie apparatuur Observator Instruments BV Zonwering TBU Technisch Bureau Uittenbogaart Vacuüm toilet

Binnenvaartkrant