Views
2 years ago

2004-04

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Februari
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Schip
 • Meter
 • Onze

De nieuwe vastmaakvlet

De nieuwe vastmaakvlet VLB 2 is door IVW-Divisie Scheepvaart (voorheen de Scheepvaartinspectie) niet alleen gecertificeerd volgens de ROSR/BSBeisen, maar voor de aantekening ‘sleepboot met duwsteven’ ook aan Rn 7.1.2.19 en 7.2.2.19.3 voor volledig ADNR. Overeenkomstig de nieuwe geherstructureerde richtlijnen voor koppelverbanden. Dat laatste was een absolute primeur voor een klein werkschip met een lengte van nog geen dertien meter. De VLB 2 werd in Sliedrecht gebouwd in opdracht van de Vlissingse Bootliedenwacht (VLB). Het casco kwam voor rekening van Scheepswerf J. Schlieker & Zn; de gehele technische inbouw en elektrische installatie werd door Vink diesel verzorgd. De VLB 2 moest een zusterschip worden van de in 1999 geleverde vastmaakvlet VLB 7, eveneens door Schlieker en Vink diesel gebouwd en ook voorzien van een SI-certificaat met volledige ADNR. Door de inwerkingtreding van de geherstructureerde ADNR-regels en de strengere richtlijnen voor certificering pakte het nu geheel anders uit. Met name voor de elektrische installatie. De Vlissingse bootlieden willen vastmaakboten met volledig ADNR, hoewel ze zelf geen gevaarlijke stoffen vervoeren. De grotere schepen uit de VLBvloot zijn multifunctionele vaartuigen die voor meerdere taken worden ingezet. Zoals het afmeren van zeeschepen in het Vlissingse havengebied; dus ook tankschepen met gevaarlijke lading. Verder vervoeren ze supplies van de wal naar zeeschepen. Dat gebeurt met een ponton, waarbij de vastmaakvlet als duwboot in een koppelverband gebruikt wordt. Deze goederen bestaan veelal uit proviand, medicijnen, trossen, smeermiddelen, gereedschappen, verf, machinedelen, maar kunnen ook chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen bevatten. Hoewel de vastmaakvletten zelf geen gevaarlijke stoffen vervoeren, komen ze dus regelmatig binnen de ladingzone langszij van tankers. Ze opereren ook bij laad-/lossteigers van raffinaderijen en petrochemische bedrijven, die weer hun eigen veiligheidsvoorschriften hebben. De VLB beschikt over een vloot van vijf schepen, waarvan de drie grootste SI en volledig ADNR gecertificeerd zijn. Veiligheid De Vlissingse Bootliedenwacht stelt de hoogste prioriteit aan de veiligheid voor de mensen en het materieel. Alleen het beste materiaal is goed genoeg voor het vaak risicovolle vastmaakwerk in het Vlissingse zee- PAGINA 42 10 FEBRUARI 2004 Vlissingse vastmaakvlet VLB 2 voldoet aan de zwaarste ADNR-eisen De VLB 2 is een rondspantvlet van het Schlieker-type Multiworker 41. havengebied. Betrouwbaar en veilig materiaal is één ding, veilig werken met goed materieel is weer een ander facet van een verantwoorde bedrijfsvoering. Ook hieraan besteedt de VLB veel aandacht met VCA-cursussen voor de bemanningen en het personeel dat in de havens werkt. De Vlissingse Bootliedenwacht is tot op heden het enige bootliedenbedrijf in de Nederlandse zeehavens met een DNV-klassecertificaat voor het veiligheidsmanagementsysteem, wat een extra aanvulling vormt op het VCA-gecertificeerde personeel. De VLB 2 is een rondspantvlet van 12,75 x 4,10 meter van het Schlieker-type Multiworker 41, voorzien van een duwsteven om als koppelverband te kunnen varen voor het vervoer van grote partijen zogeheten shipstores. Het casco is zowel technisch als elektrisch geheel door Vink diesel uit Sliedrecht geïnstalleerd. Hierbij werd een 379 pk MAN scheepsdiesel van het type D- 2866 LXE40 ingebouwd met een Twin Disc MG 5114 reductiekeerkoppeling, een vetgesmeerd schroefassysteem, een hydraulisch stuurwerk met twee roeren voor optimale wendbaarheid, een straalbuis, een brandstof-, beunkoel-, lens- en uitlaatsysteem, een cvinstallatie, sanitaire voorzieningen en een in eigen beheer vervaardigd overdruksysteem. De elektrische installatie werd door Vink diesel geheel in eigen beheer ontworpen en aangepast volgens de nieuwe, geherstructureerde (en aangescherpte) ADNR-eisen, die van toepassing zijn aan boord van vastmaakboten die binnen de ladingzone van VBG-schepen opereren. (Lees verder op pagina 43) SZ J.SCHLIEKER & ZONEN B.V. SCHEEPSBOUW en CONSTRUCTIE Rivierdijk 60 - 3361 AR Sliedrecht Tel. 0184 - 41 32 65 Fax. 0184 - 42 02 15 OFFICIEEL DEALER VERKOOP.SERVICE.ONDERDELEN EN CONSTRUCTIEWERK Wij verzorgden de volledige afbouw en leverden op de VLB 2: MAN hoofdmotor type D-2866 LXE 40 van 379 pk bij 1800 omw./min Wij wensen de Vlissingse Bootliedenwacht veel succes met de nieuwe VLB 2 Vink diesel BV is officieel dealer voor DAF en MAN dieselmotoren voor scheepvaart en industrie. Vin$ diesel *V Rivierdij$ 70 Postbus 02 7700 A* SLIEDRECHT Telefoon C 0071 E F0G 1H4 E 41J4JJ Kax C 0071 E F0G 1H4 E 412977 EEmail C infoPvin$diesel.nl VAN VOORDEN-PROMAC VAN VOORDEN GIETERIJ B.V. • Scheepsschroeven • HODI straalbuizen • Industrieel gietwerk VAN VOORDEN REPARATIE B.V. • Schroefreparatie • Occasion schroeven • Zinkanoden • Slijtsloffen • Droogsystemen voor werkkleding PROMAC B.V. • Stuurmachines • Roeren • Verstelbare schroeven met reductiekasten • Boegschroeven • Speed-up kasten • Hydraulische dekkranen • Reddingsboten en davitsystemen • Koel-, vries-, en scherfijsinstallaties • Bilgewaterreinigers • R.O.-installaties • Zeewaterpompen • Verdampers EEN VOORSPRONG IN KWALITEIT EN TECHNIEK VAN VOORDEN Tel. +31(0)418-571200 Fax +31(0)418-515790 Web www.vanvoorden.nl E-mail info@vanvoorden.nl Wij wensen de Vlissingse Bootliedenwacht BV veel succes met de ”VLB 2” en een behouden vaart! PROMAC Tel. +31(0)418-683333 Fax +31(0)418-683355 Web www.promac.nl E-mail info@promac.nl

(Vervolg van pagina 42) Hier openbaart zich dan ook het belangrijkste verschil met de VLB 7. Bij het bijna vier jaar oude zusterschip mag alle elektrische apparatuur in de van een overdrukinstallatie voorziene stuurhut nog normaal gebruikt blijven worden in een situatie van gasalarm langszij een VBG-schip. Bij de VLB 2 moet alle apparatuur in de stuurhut met overdrukinstallatie die niet aan beschermingsklasse IP55 voldoet (beperkt explosieveilig is), automatisch worden uitgeschakeld. Alleen installaties die noodzakelijk zijn om het schip varend en manoeuvreerbaar te houden, mogen als zogenoemde preferente groep ingeschakeld blijven. Mits zij beperkt explosieveilig zijn en dus aan beschermingsklasse IP55 voldoen! Dit betekent in de praktijk dat radarbeeldscherm, marifoons, VHF-radio en dergelijke in een gasalarmsituatie automatisch uitgeschakeld worden omdat deze niet in IP55-uitvoering leverbaar zijn. Het motorbedienings- en instrumentenpaneel, het bedienings- en alarmeringspaneel van de stuurmachine, de bedieningsschakelaars van de preferente groepen in de bedieningslessenaar, de hoofdverdeelkast, de noodverlichting in de stuurhut en verblijfsruimten en de elektrische apparaten die in de machinekamer in bedrijf moeten blijven, zullen voortaan allemaal IP55 beperkt explosieveilig uitgevoerd moeten zijn. Zo zijn nu bij de nieuwe VLB 2 de instrumenten- en bedieningspanelen aan de onderzijde uitgevoerd met gasdichte omkastingen; de afdichtingen in de dashbordplaat zijn aangepast en de stuurhutverlichting is van een beperkt explosieveilig type. Het schakelpaneel is uitgevoerd met IP55 gekeurde telemechaniqueschakelaars. Ook in de machinekamer heeft het nieuwe ADNR de nodige gevolgen. Voortaan moet ook de elektromotor van de hydraulische noodstuurpomp conform IP55 uitgevoerd zijn, omdat het noodstuursysteem tijdens de vaart standby moet blijven. Hetzelfde geldt voor de alarmschakelaars op de motor en de keerkoppeling. Ook een elektrische noodlenspomp moet beperkt explosieveilig zijn uitgevoerd. De multifunctionele VLB 2 is het eerste kleine vaartuig dat door de Inspectie Verkeer en Waterstaat volgens de nieuwe geherstructureerde ADNRrichtlijnen is gekeurd en akkoord bevonden. De aanscherping van de ADNR-eisen zal in het vervolg ook grote gevolgen hebben voor de nieuwbouw van bunkerboten, patrouillevaartuigen en andere hulpverleningsvaartuigen. Hoewel de keuring van de elektrische schema’s voor het nieuwe ADNR door het IVWkantoor naar hun oordeel te lang op zich liet wachten, hebben Vink diesel en VLB veel waardering voor het constructieve overleg met en de medewerking van de IVW-inspecteurs tijdens de afbouwfase. Daardoor verliep de eindafname voor certificering zonder problemen en kon de overdracht op de geplande opleveringsdatum plaatsvinden. Geluidsnormen Voor het verkrijgen van een certificaat van goedkeuring dient een klein werkschip als de VLB 2 aan dezelfde geluidseisen te voldoen als een groot binnenvaartschip. Zoals maximaal 70 dB(A) in de stuurhut en 110 dB(A) in de machinekamer. Het laat zich niet moeilijk raden dat het realiseren van zulke stringente geluidsnormen bij een dergelijk klein schip aanmerkelijk gecompliceerder is. Toch kwam de VLB 2 bij de eerste IVW-keuring voor de werktuigbouwkundige eindafname door de test. Veel kennis kon worden overgenomen van het zusterschip VLB 7, dat aan dezelfde geluidsnormen voldoet. Toch zijn er nu PAGINA 43 10 FEBRUARI 2004 Extra aandacht voor explosieveiligheid en geluid De 379 pk sterke MAN-motor. (foto’s Vink diesel) nog andere, innovatieve oplossingen toegepast om tot een verbeterde versie te komen. Dat de VLB 2 binnen de geluidsnormen valt, is te danken aan het realiseren van een 2-stappenplan voor geluidsreductie aan boord van de vastmaakvlet. De eerste stap was eigenlijk de belangrijkste fase en bestond uit maatregelen om geluid en trillingen direct bij de bron te isoleren door ze als het ware ‘in te kapselen’. Zo is bij de VLB 2 veel zorg besteed aan de flexibele motoropstelling: een optimale afstemming tussen frequentie van de motortrillingen en het geselecteerde type trillingdempers, alsmede speciaal aangepaste motorsteunen in plaats van de trillingdempers onder de standaard fabriekssteunen te monteren. De verbinding tussen de flexibel opgestelde dieselmotor en de star gemonteerde reductiekeerkoppeling wordt gevormd door een superelastische Stromag-koppeling. De reductiekeerkoppeling staat star opgesteld en vangt de stuwdruk van de schroef op middels het geïntegreerde stuwdruklager. De keerkoppelingsteunen staan op zware stalen platen, die gedragen worden door gietvullingen met trillingabsorberende eigenschappen. De topplaten en langsdragers van de fundatie in het casco zijn van een extra verzwaarde uitvoering om meer demping door de aanwezigheid van massa te verkrijgen, zodat resterende motorresonanties niet naar het casco getransformeerd worden. De schroefas draait in een dubbelwandige schroefaskoker, waarbij de massarijke dikwandige binnen- en buitenkoker ook weer door trillingabsorberende compound gescheiden worden. De 4-bladsschroef van Van Voorden (diameter 1200 mm) is van een geluidsarm type. Onder andere doordat de bladen van skews zijn voorzien. De buitenmantel van de buitenste schroefaskoker is geheel glad om verstoring in de toestroming van het water naar de schroef door bijvoorbeeld ongewenste wervelingen te voorkomen. Dit laatste komt ook het rendement van de schroef ten goede. Verder zijn de tunnel in de achterpiek en achterin de machinekamer en de huid- en kielplaten aan de voorzijde van de machinekamer (daar waar machinekamer en stuurhut elkaar gedeeltelijk overlappen) aan de binnenzijde voorzien van een laag ontdreuningscompound met metalen massastrips. De ballastblokken in het achterschip zijn ingegoten in spantvakken om schuiven tijdens de vaart tegen te gaan, waarbij hun massa tevens een goede ontdreunende werking heeft rondom de straalbuisbevestiging in het achterschip. De doorlaat van de hydraulische leidingen van stuurmachine, hydrauliek-unit en orbitrol is vergroot ten opzichte van de standaard voorgeschreven diameter om hydrauliekgeluid te vermijden daar de dubbelroers Promac-stuurmachine een relatief hoge werkdruk van 130 bar heeft. De mechanische bedieningskabels voor motor en keerkoppeling zijn voorzien van isolatoren; zowel op de buitenmantels als op de bevestigingspunten aan de uiteinden van de kabels zelf. De uitlaatdemper hangt niet flexibel aan de dekspanten, maar is flexibel opgesteld met een eigen fundatieframe op de hoofdspanten. De uitlaatleiding tussen de dieselmotor en uitlaatdemper is uitgerust met dubbelwerkende compensatoren. De tweede stap bestaat uit het isoleren van de compartimenten waarvoor geluidseisen gelden. De stuurhut is voorzien van een 97 mm dikke, zwevende Bolidt-vloer (type Bolideck A60SI) en een akoestisch plafond waarin geluidabsorberend isolatiemateriaal is verwerkt achter geperforeerde plafondplaten. Dankzij de zeer effectieve maatregelen uit stap 1 bleek verdere akoestische isolering niet nodig om de vereiste IVW-geluidslimieten te halen. De VLB 2 is voorzien van enkele comfortverhogende accessoires, zoals het vanaf de stuurstand kunnen strijken van de mast via een elektro-hydraulische unit, een cv-systeem dat na het starten van de hoofdmotor automatisch omschakelt van de cv-ketel naar de warmtewisselaar in het motorwatercircuit door middel van een servogestuurde 3-wegkraan (en omgekeerd als de dieselmotor weer gestopt wordt), elektrisch verwarmde ramen en radio- /cd-speler. Milieubewust Ook aan het milieu is gedacht. Zo worden de schroefas en de roerkoningen gesmeerd met een speciaal vet op teflonbasis. Met als belangrijkste kenmerk dat het vetverbruik slechts circa 25 procent bedraagt ten opzichte van gebruik van conventioneel schroefasvet. Bovendien zijn de schroefaskoker en hennegatkokers voorzien van een vetretoursysteem met een centraal opvangreservoir. De schroefasafdichten aan de voor- en achterzijde bestaan uit De Waal Alpha seals. Gebruikt kraanwater en toiletspoelingen worden verzameld in een zwartwatertank met afgiftepunt. Afgewerkte motor-, keerkoppeling- en hydrauliekolie worden verzameld in een vuilolietank, eveneens met afgiftepunt. De 379 pk sterke MAN-motor is qua emissieniveau zowel IMO- als CCR-gecertificeerd. Een vastmaakvlet is een specifiek vaartuig voor zeer specialistisch werk waaraan unieke eisen worden gesteld. Zowel scheepswerf Schlieker als Vink diesel hebben al meer dan 45 jaar ervaring met het bouwen van vastmaakboten voor diverse bootliedenbedrijven, waarmee ze in nauw overleg samenwerken om tot een optimaal eindproduct te komen. De praktijkervaringen van de eindgebruikers vormen voor de bedrijven een belangrijke inbreng. Dat leidt, in combinatie met de jarenlange ervaring en de aanwezige expertise, tot een perfect en zeer duurzaam vaartuigtype. Ook bij de VLB 2 vonden scheepsbouwer Schlieker en inbouwer Vink diesel dat ze weer op een prettige manier intensief konden samenwerken met Anne Kooistra en Wim van Splunder van VLB. ‘Wat opnieuw heeft geresulteerd in een puur Nederlands topproduct, dat inmiddels tot volle tevredenheid van de Vlissingse Bootliedenwacht en haar bemanningsleden wordt ingezet in het havengebied aan de Westerscheldemonding.’ Wie leverden op de VLB 2 J. Schlieker & Zonen B.V. Bouw casco Vink Diesel B.V. Volledige afbouw en levering MAN hoofdmotor type D-2866 LXE 40, vermogen 379 pk bij 1800 omw./min. Van Voorden Promac Hodi Superior straalbuis diameter inwendig 1220 mm, 2 x Promac Stuwa dynamic roeren type R3-B-T2-2150-900-100-L, Promac hydraulische stuurmachine type 2C-2L-B-63/32 x 400-58/75C en een Van Voorden 4-blads schroef diameter 1200 mm. Esco Aandrijvingen bv Twin Disc keerkoppeling type MG 5114 deep case red. 4,59:1 Muilwijks Scheeps timmerbedrijf bv Volledige betimmering Bolidt Kunststoftoepassing BV Zwevende geluid dempende en trillingwerende vloer type Bolideck A60SI en akoestisch plafond Alphatron Marine BV Nautische apparatuur De Waal Machinefabriek Schroefasafdichtingen de Waal Alpha seals

Binnenvaartkrant