Views
2 years ago

2004-04

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Februari
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Schip
 • Meter
 • Onze

PAGINA 4 10 FEBRUARI

PAGINA 4 10 FEBRUARI 2004 FAMILIEBERICHTEN PERSONEEL GEVRAAGD !ierbij geven wij u kennis van 0et plotselinge overlijden van mijn e70tgenote8 onze moeder en oma !l#$%&'t)*+,'t$-* .%n*0'r 2'#30'*2''uw*.%n*6''n'n :inds ;< november ;=>? e70tgenote van @ Aeiden8 B= september ;=CC Korrespondentieadres : Van Nuvenvoordestraat BC >;?; BP Haalwijk 6#7t8'*.%n*0'r 2'# D Eilburg8 F Gebruari B

‘Werklicht!’ ‘Toneel vrij!’ ‘Ruimte houden tot aan het proscenium.’ Voor en achter de coulissen van de Dordtse schouwburg Kunstmin was het een drukte van belang. Regisseur Wim van Gelderen bleek bij de generale repetitie van de 37e toneelavond een rots in de branding. De kinderen van internaat De Singel en De Meerpaal traden opnieuw samen op in een musical in vijf bedrijven. Gielen Scheepswerf uit Sliedrecht maakte in februari 2001 te veel lawaai. Tenminste, volgens een omwonende. De werf werd uiteindelijk veroordeeld voor een bedrag van 4500 euro, waarvan tweeduizend voorwaardelijk. Het bedrijf ging in hoger beroep en het Haagse Gerechtshof vonniste conform de eis. Gielen laat het er niet bij zitten en vecht door. Een zuur resultaat. Eigenaar Wijnand Gielen en bedrijfsleider Jan van der Heide waren het pertinent oneens met deze uitspraak. Niet dat er geen geluid gemaakt zou zijn (‘Je bent een scheepsreparatiewerf. Wat moet je?’), maar de uitgangspunten waren onjuist. Door Cor Spek Gielen: ‘Er is één klager. Die zit buiten de geluidszone. Dat is de buurman van de verhuurder. Die twee liggen met elkaar overhoop. Jaren geleden heeft die man gezegd: “Ik ga zorgen dat die werf gaat sluiten.” Uit de lijsten blijkt wie er gebeld heeft. Dat was steeds maar één naam. Dat weten ze bij de rechtbank ook. Van de zomer zal hij wel weer gaan bellen. We hebben met hem om de tafel gezeten. Hij heeft er niet de verhuurder mee, maar ons. Wij huren die werf.’ Gielen heeft indertijd maatregelen genomen om het geluid te beperken. Wanden en deuren werden geïsoleerd. Van der Heide: ‘Op dit moment ligt de handhaving stil omdat we in een nieuw vergunningstraject zitten. De uitslag kan van De molenaar (Sander de Heer) verjaarde. Tachtig lentes maar liefst. Zijn zonen moesten de molen gaan bestieren. Aan tafel in de huiskamer werd de boedel onder de broeders verdeeld. De kat des huizes (wat moet je ermee?) was voor Fred (Cheryl Kerst), de jongste zoon. Naar later bleek, niet zo’n gekke geste. De viervoeter kon spreken. Aan het Hof des Konings brak een invloed zijn hierop.’ Gielen heeft moeite met de hoogte van de dwangsom, die naar zijn idee discutabel is. ‘Er zijn, uit mijn hoofd, twintig metingen geweest, waarvan tien overtredingen. Dat in een tijdsbestek van een kwartier of zo. Voor iedere overtreding staat een bepaald bedrag. Doe je dat maal tien dan kom je op de dwangsom uit. Maar de rechtbank van Dordrecht ziet het als één overtreding.’ ‘Dat was in het hoger beroep onze vraagstelling ook: “Zijn het er tien, of is het er één?” Ik zie het als één overtreding. Dus één keer dat bedrag. In het hoger beroep mocht ik daar niks over zeggen. Ze zijn werkelijk tientallen keren wezen meten. En dan wordt er één keer een overtreding geconstateerd. Er is een overschrijding op de ons toegestane vergunning.’ ‘Nu bouwen ze voor de poort een flatgebouw. Hoe is het dadelijk als dat klaar is? Dat konden we ook niet tegenhouden. Je hebt niets te vertellen. Ze dwingen je gewoon tot sluiting.‘ Principezaak De bedrijfsleiding zet bovendien vraagtekens bij de wijze van de geluidsmetingen. Gielen: ‘Ze geven meetpunten op, waarbij ze bij mensen door de woonkamer naar de waterkant gaan om te meten. Wij zijn bij die mensen geweest, maar daar waren ze niet eens binnen geweest. Laat staan in de achtertuin. Dus daar hebben ze niet gemeten. Maar waar dan wel? Daar krijg ik geen antwoord op. Op de genoemde meetpunten zijn ze rattenplaag uit. Niets vervelender dan dat. De (Gelaarsde) Kat bleek goud waard en ontpopte zich als ’s werelds beste rattenbestrijder. Door Cor Spek PAGINA 5 10 FEBRUARI 2004 37e feestavond van internaten De Singel en De Meerpaal in Kunstmin Kweekvijver voor de stallen van Van den Ende De derde hoofdrol in de musical De Gelaarsde Kat was toebedeeld aan Vera van der Hoff. De ster in spé Klagende buurman zit Gielen Scheepswerf dwars absoluut niet geweest. Het rapport is voor mij dus niet ontvankelijk.’ Van der Heide bevestigt het verhaal. ‘Twee jaar geleden zijn we zelf bij de Provincie geweest. Daar hebben we de zaak op tafel gelegd. Maar ons verhaal wordt van tafel geveegd. Ze zeggen: “Onze ambtenaar is beëdigd. Dus als hij zegt dat hij daar gemeten heeft, heeft hij daar gemeten.” Maar de mensen die dat ontkennen worden niet gehoord.’ Voor Gielen is het nog niet klaar. Strijdvaardig: ‘We gaan door, desnoods tot aan het Europese Hof. Het is een principezaak.’ vertolkte de rol van Joris, de tweede zoon. Tijdens de generale speelde ze ‘de huiskamerscène’, met daarin het verdelen van de molen, de woning en dé kat. Vera genoot zichtbaar. ‘Bij de auditie moest je zeggen wat je kon. ’s Avonds zei Gerard van de regie dat ik de derde hoofdrol had!’ Fred (Cheryl), de jongste broer, ‘vond het jammer dat ze volgend jaar niet meer mee kon doen met het stuk’. Het klonk triest. Misschien valt voor Cheryl het doek wel niet, en is er een kans volgend jaar achter de schermen mee te doen. Opvallend hier dan ook de vele oudgedienden. Voormalige medewerkers, ex-pupillen en vrienden van… Op en rond het podium maakten ze deel uit van ‘een team van onschatbare waarde’, aldus regisseur Van Gelderen. Co Wage (toneelknecht), ex-hoofdleider van De Singel: ‘Ik was erbij vanaf 1973. Ik kan het gewoon niet missen.’ Ex-internaatsbewoner André Korporaal (geluid) draait al voor de zestiende keer mee. Dit jaar als knoppenman, daarvóór vele jaren in de lichtregie. Cryptisch sprak hij: ‘We deden ook dit jaar weer ons best. Leuk? Meestal wel.’ Expupil Renate Scherpenisse (geluid orkest): ‘Ik ben hier blijven hangen. De sfeer is advertentie leuk. Als de kinderen presteren ben ik trots.’ Bij Vincent Heuvelman (toneelknecht) lag het niet anders. Hij woont weliswaar nog op het internaat, zijn reden van meedoen was niet anders: ‘Ik heb één jaar (in een rol – red.) meegespeeld. Ik was wachter bij Asterix en Obelix.’ Nu achter de schermen: ‘Leuk. Zeker weten. Absoluut.’ Wat is er dan zo leuk? Gekruid met enig chauvinisme: ‘Je leeft er naar toe. De sfeer met zijn allen, schippers onderling. Dat maakt het ieder jaar weer mooi.’ Wim van Gelderen, normaliter het hoofd van de Technische Dienst, regisseerde dit jaar voor de vierde achtereenvolgende maal. Hij toonde zich tevreden. ‘De kinderen werken keihard. Ze spelen lekker. Tijdens de generale kunnen we nog veel aansturen. Het is jammer dat het maar een eenmalige uitvoering is.’ Over zijn crew: ‘Geweldig. Ze nemen drie dagen vrij. We hebben een sterke kernploeg van een man of tien. Ik kan daar blind van op aan. Zonder iemand tekort te willen doen. Anderen werkten ook keihard.’ Het programmaboekje telde 133 kinderen en 76 medewerkers. Aantallen waar Joop van den Ende jaloers op zou zijn. De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Bedrijfsleider Van der Heide: ‘Mensen die ontkennen dat daar is gemeten, worden niet gehoord.’ (Foto T2oP) Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com

Binnenvaartkrant