Views
4 years ago

2004-03

 • Text
 • Adverteren
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Januari
 • Schepen
 • Schip
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Vaart

PAGINA 14 27 JANUARI

PAGINA 14 27 JANUARI 2004 OP VOLLE TOEREN Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. Dealer van: Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) 49 38 88 Fax: (0184) 49 38 89 ■ Optimale verzekeringsconcepten voor de binnenvaart ■ Aantrekkelijke premies ■ Probleemloze en snelle schadeafwikkeling MEER DAN ”GOED VERZEKERD!“ Voor een offerte of verdergaande informatie: Trostbrücke 4 · D-20457 Hamburg Tel. +49 (0)40 376 00 40 · Fax +49 (0)40 37 27 87 E-Mail: info@georg-duncker.com www.georg-duncker.com ” RUYVEN” Nieuwbouw & Bemiddeling van drijvende materialen !I88&384IM+$."$F*869'8###COLUMNCONTENT###E$F$P-:;$DT$F$X&3+"J T&>? ;.E/F:;:DP: D)3? T? !&#&J" 6&>? ;0:/F:/:;0; G"H$;.E/F:;:D.P D)3? R?T? R'S6 &3,$ 6&>? ;0-;F./0DQ. M"I>@ 3?3'S6 &3,Z[>"#&6?#> D)3? R? R'S6 &3,$ 6&>? ;0:/F.:D.0. M"I>@ J"3I6IJ&ZJ"3I6IJ&?#> 2047) M/s afm 110x9.5x3.5m, bj 1974, 2803 ton, 2x 900 pk Baudouin afgesteld op 750 pk bj 2000, boegschroef 550 pk van'98. 2 ruimen met stalen vloer en Fr kap luiken met kar. Mooie woningen van '92. Inruil mogelijk. 2022) M/s afm 105x9.5x2.72m, bj 1955, 1837 ton, 2x 680 pk Cat, 2 ruimen dubbelw. met alu luiken met wagen. 365 pk boegschroef. Kruiplijn 4.3m. Snel en goed doorgerepareerd schip. Inruil mogelijk. 2034) M/s afm 86x9.5x3.02m, bj 1967, 1613 ton op 2.95m, 900 pk Deutz, rev 1999. 2 ruimen met Fr. kap luiken met wagen. Boegschroef met 320 pk, Gen 40, 15 en 20 kva. Kruiplijn 4.3m. Grote nette woning met 2 slpk. 2019) M/s afm 81.5x10x3m, bj 1966, 1633 ton, 1000 pk Cum bj '02, 2 ruimen met schuifluiken, 2150 m3, boegschroef met 205 pk. 30 en 27 kva Gen. Nieuw achterschip van 2000. Mooie woning met cont.stuurhut. 2009) M/s afm 73x8.2x2.62m, bj 1962, 730 pk Cat bj 1998, 1 ruim, boegschroef 240 pk. Net compleet schip. 2130) duwbak afm 80x9.5x2.63m, bj 1939, 1286 ton, 1 ruim dubbelwandig met alu luiken. 1700 m3, boegschroef van Ballegooy met 380 pk. Met woning en gen. van 15 kva, t.e.a.b. 2127) 2x duwbakken afm 76.5x11.4x3.32m, bj '80, 1840 ton op 2.65m, schuifluiken vernieuwd, waarvan 1 met boegschroef 220 pk en een gen. van 8 kva 2139) containerduwbak afm 90x11.45x4m, bj '99, 480 pk boegschroef fab v. Wijk, 146 teu. Op 3 lagen. Voor meer info: www.ruytenberg.nl Tevens kunnen wij nieuwbouw duwbakken van 76.5/90/110m en midden- voorschepen aanbieden. Ook kunnen wij snel en voordelig nieuwbouw- pontons, splijtbakken of ander materiaal leveren tegen zeer scherpe prijzen. Te koop Varende Cafetaria L12xB5,80xD0,80m, 2x80 pk Iveco voortstuwing, boegschroef, 2 x spudpalen van 7 mtr elk, generator 120 pk Deutz 55 kVa 220/380 V, RVS bakwand ± 5 mtr, stroom- aansluiting voor walstroom, zowel geschikt voor varende exploitatie als voor liggend op een vaste plek (bv een jachthaven), geheel verkeert in goede staat van onderhoud en er kan direct mee gestart worden, inruil op dit object is mogelijk. Tel. 06 - 25 227574 of 06 - 51 169925 Huizinga & Snijder B.V. Nieuwbouw, bemiddeling, in- en verkoop van alle drijvende materialen. Tel.: +31 183-500862 Fax.: +31 183-500739 Internet: www.huizinga-snijder.nl E-mail: h-s@planet.nl Scheepsreparatie Gielen BV !"#$%&&'(&#)*&+(&,$-. //.0$A!$D*343&5)6 7*869'8$/:- //;;$A?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./;0/: G"H?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./E/DE Scheepswerf Gielen BV RILI&34IM+$-D0 //0.$A!$N>I&43&5)6 7*869'8$/:- //;;$A?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./;0/: G"H?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./E/DE Scheepsinterieur Gielen BV !"#$%&&'(&#)*&+(&,$-. //.0$A!$D*343&5)6 7*869'8$/:- //;;$A?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###/:-D;D G"H?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./E/DE Harold BV !"#$%&&'(&#)*&+(&,$-. //.0$A!$D*343&5)6 7*869'8$/:- //;;$A?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###.PQPPQ G"H?@ A/.$B;CDE$F###COLUMNCONTENT###./-DEP F$>"8(&3+ F"">(&3+ F$&>&+63I85)&$I#86">>"6I& F$)&3J*6*3I8&3I#, F&56I&9*'( Gielen-groep e-mail: info@gielengroep.nl www.gielengroep.nl F$-$)&>>I#,&#$L"#$::$J&6&3 F$.$*L&34&+6&$)&>>I#,$L"#$D:$J&6&3 F$">>&$(&3+O""J)&4&#$*#4&3$&#$$$$$$$$$ 9*L&#&$("6&3>IM# F&6IJJ&3I#,&# F*&L&# F''3)'IO&# F$+&'+ F"4+"J&38 F$("6&34I5)6&&'3&#R>'I+&# F$J"86&# F$,"#,("S8 F*34&88&# F$>'5)6+"#">&# F*#863'56I&(&3+&# TE KOOP AANGEBODEN MOTORVRACHTSCHEPEN O.A. 0P: 6*# TM? U:E 0- H DV/D H -VP-$J? W3? .PD DE0 6*# TM? U0- 0- H DV:- H -V0D$J? W3? //P E-E 6*# TM? U:0 0D H DV;: H -V:.$J? W3? -.Q$ Q;- 6*# TM? U0: D; H DV/; H -V0;$J? W3? ///$$ .;.: 6*# TM? U0. 0D H EV-/ H -VDD$J? W3? /;Q ..;Q 6*# TM? U:D DE H EV-: H -V0-$J? W3? //: ../D 6*# TM? U:P E; H EV-P$ H$ -V:P$J? W3? -:0 ..P: 6*# TM? U0- E;$ H EV-; H -V0:$J? W3? D/ ..D:$ 6*# TM? UPQ E; H QV;P H -VD0$J? W3? .;; .--Q$ 6*# TM? UD- E; H QV;; H -VPDJ? W3? DP ./-E$ 6*# TM? U-D E0 H QV:; H -V0;$J? W3? -PQ .P;Q$ 6*# TM? U0/ E; H QV;; H -VDE$J? W3? -ED .PQ-$ 6*# TM? U0P E: H QVPQ H -VE;$J? W3? /./$ .:PQ$ 6*# TM? UD; E0 H QV:; H -VD-$$J? W3? 0 .0/-$ 6*# TM? U:E E0 H QV:; H -VQ-$J? W3? -:: .Q;:$ 6*# TM? UD- .;: H QV:;$ H -VD/$J? W3? 0. .Q::$ 6*# TM? UDP .;; H QV:; H /V;-$J? W3? P --QQ 6*# TM? UD/ E: H ..VP; H /V/DJ? W3? /;: -/E;$ 6*# TM? UQP .;: H .;V:; H /V.E$J? W3? -:; -0P;$ 6*#$$$$ TM? U0DFUEE QE H ..VP; H /V-:$J? W3? -Q0 -D;P$ 6*#$$$$ TM? U.-FUDP Q; H$ ..VP; H /VD0$J? W3? /.D -Q0E$ 6*#$$$$ TM? U:EFUE. ..; H ..VP; H /VPD$J? W3? /;0 /D:E$ 6*#$$$$ TM? UD:FUQ. .;E H ..VP; H PV-/$J? W3? /;/ Nr 286 / ms / bj. '72 / 1803 ton / 95 x 9,50 x 2,87 mtr. / 2250 m 3 / MWM 800 pk / straalbuis / boegschr. 320 pk van Tiem / ijzeren vloer / alu. luiken / naut. compl. / 2 slpk. / met financieringsmogelijkheden Nr. 266 / ms / bj. '57 / 875 ton / 68 x 7,20 x 2,63 mtr. / 1100 m 3 / Bam Deutz 560 pk / boegschr. / alu Fr. Kap + luikenw. / naut. compl. / alu. stuurhut / scherpe prijs / met financierings mogelijkheden Op diverse schepen is inruil mogelijk TE KOOP GEVRAAGD MOTORVRACHTSCHEPEN / MOTORTANKSCHEPEN / VRACHTDUW- BAKKEN IN ALLE TONNAGES

PAGINA 15 27 JANUARI 2004 Bernhard van Welzenes ook verantwoordelijk voor kermis- en circuspastoraat Al vele jaren is pater Bernhard van Welzenes hoofdaalmoezenier van het schipperpastoraat. Hij vervult die functie nu ook voor het kermis- en circuspastoraat. Op 1 november 2003 werd Van Welzenes door kardinaal Simonis van het aartsbisdom Utrecht, waar dit pastoraat onder ressorteert, benoemd. Eigenlijk verandert er voor Van Welzenes niet zo veel. Zijdelings had hij als zielzorger ook al vele jaren met kermismensen van doen. ‘Doordat ik regelmatig op de internaten Stella Maris en Mariën-Enk in Arnhem kwam, waar ook veel kinderen uit de kermiswereld geplaatst waren, is deze bevolkingsgroep mij bepaald niet onbekend,’ vertelt Van Welzenes. ‘Want via die internaten verleende ik al ruim dertig jaar zo allerlei hand- en spandiensten voor de kermismensen.’ Door Harrie van Eeuwijk Vroeger had de kermis- en circuswereld een eigen aalmoezenier. Dat was pater Henk van Genuchten OFM. Door omstandigheden moest hij zijn werkzaamheden beëindigen. Daarna kreeg het kermis- en circuspastoraat eerst een pastoraal werker en daarna een diaken, doch die kregen later allebei een andere baan. ‘Daarom nam de vicaris van het aartsbisdom Utrecht contact op met mij, om met mij over het kermispastoraat te praten,’ vervolgt Van Welzenes. ‘Na ruggespraak met het bestuur van het schipperspastoraat heb ik toen besloten dat ik de taak van zielzorger voor mensen die in de kermisen circuswereld werkzaam zijn, ook voor mijn rekening zou nemen.’ De schipperswereld telt ongeveer 16.000 varenden, waarvan een groot gedeelte katholiek is – de kermis- en circuswereld heeft ongeveer 8000 parochianen. Aan werk zal het de aalmoezenier in de toekomst dus bepaald niet ontbreken. Echter het streven is erop gericht dat hij assistentie krijgt van een pastoraal werker, die aangesteld wordt voor zowel het schipperspastoraat als het kermis- en circuspastoraat. Deze pastoraal werker zal dan vooral ingezet worden voor de catechese, de zorg voor de jeugd en de voorbereidingen op eerste communie en vormsel. Anders Het praktische werk voor de kermiswereld door de aalmoezenier zal enigszins anders worden aangepakt dan in de schipperswereld. Zo zal het voorgaan tijdens de eucharistievieringen onregelmatiger zijn. ‘Voor de schippers is dit altijd op zondag aan boord van het schip van het KSCC- Schipperscentrum in Nijmegen,’ aldus Van Welzenes. ‘Bij de kermissen gaat dat meer incidenteel gebeuren. Bijvoorbeeld bij de opening van een grote kermis. Zo’n misviering wordt dan niet in een kerk, maar in de ruimte van een kermisattractie gehouden; die van de botsauto’s. Ook zal het vieren van de eerste communie en van het vormsel op een andere wijze plaatsvinden. Bij kermisexploitanten gebeurt Werkboot voor ‘frisse vutters’ Peter Engel heeft een boot ontworpen voor ‘frisse vutters’, zoals de bedenker van het Ingenieursburo Peter Engel (gevestigd aan boord van ms Dageraad in Koudum) het zelf noemt. De Werkboot is volgens hem nergens mee te vergelijken. Engel combineerde allerlei positieve eigenschappen van verschillende vaartuigen, met als resultaat een nieuw ontwerp. ‘Het is een stoer, functioneel schip geworden, dat zijn naam alle eer aandoet.’ Aanleggen kan de schipper in zijn eentje; vanuit de stuurhut! De boot heeft een open haard en kan een zeilboot (met een gewicht van maximaal twee ton) of een auto aan dek meenemen. Toch is de Werkboot maar 19,98 meter lang en vijf meter breed (op het dek; de romp is 4,50 meter). De diepgang is zeventig centimeter. Frankrijk is zodoende ook als vaargebied binnen bereik. Engel heeft als basis een eerder door hem ontworpen ro/ro-boot genomen die in gebruik is bij een natuurorganisatie. ‘Die boot trekt nauwelijks golven, vaart als een streep achteruit, manoeuvreert fantastisch en is bovendien behoorlijk snel: vijftien kilometer per uur met slechts 60 kW.’ De Werkboot is een geheel nieuwe benadering, aldus Engel, dankzij de combinatie van bestaande ideeën. ‘Mensen die de zeilboot wegdoen vanwege het ontbreken van comfort en het niet meer aankunnen van het zware werk, doen dat meestal met pijn in het hart. De Werkboot biedt alle comfort van een normale woning. En met de 2-tonskraan kan een leuke zeilboot meegenomen worden, zoals een draak of een saffier.’ ‘Dezelfde kraan tilt ook met gemak een flinke auto aan of van boord,’ vervolgt Engel. ‘Daardoor kan het vaargebied aanzienlijk uitgebreid worden. Voor een verjaardag van de (klein)kinderen hoeft de Werkboot immers niet terug naar de thuishaven.’ Net als een echte werkboot heeft het vaartuig twee lange (Illustratie Peter Engel) Ook voor de mensen van kermiswereld verzorgt aalmoezenier Van Welzens nu regelmatig eucharistievieringen. Dat gebeurt dan in de attractie met botsauto’s. (foto Harrie van Eeuwijk) spudpalen. ‘Hiermee is manoeuvreren en aanleggen een peulenschil. Ook ankeren gebeurt met de spudpalen.’ Voor schippers die willen stoppen met hun bedrijf, is de Werkboot een interessant alternatief voor een woning aan de wal, denkt Engel. ‘De Werkboot wordt dan onder SI gebouwd en uitgerust als duw/sleepboot (met een beting op het roefdak, red.). Door enkele reisjes per jaar te maken, bijvoorbeeld met woonarkjes, kan de stoppende schipper zo voorkomen dat hij zijn stakingswinst bij de belasting moet inleveren.’ Zwaar ongeval op de Rhône Op de Rhône nabij Voulte (Ardèche) is zondag 18 januari een zwaar scheepsongeval gebeurd. Daarbij is een 33-jarige man overboord gevallen en meegesleurd met de stroom. Sindsdien is er van de man geen spoor meer. De autoriteiten achtten op dinsdag 20 januari de kans klein dat hij nog in leven is. Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend. Een koppelverband raakte door nog onbekende oorzaken de pijler van een spoorbrug. De duwboot raakte zwaar beschadigd en zonk. De bakken (waarvan één geladen met containers en de ● Importeur ● Sales ● Parts & Service (advertenties) dat gewoonlijk telkens voor één kind en dan wordt daar een echt familiefeest van gemaakt.’ ‘Ik wil trachten om contactpersonen in de diverse regio’s te zoeken, die meehelpen het pastoraal-sociaal werk op te gaan zetten voor de kermisen circusmensen, zodat we ook voor die groeperingen netwerken krijgen. Dit is temeer belangrijk omdat we, net zoals we dat doen binnen de schipperswereld, voor de parochianen ook bij diverse sociale problemen ondersteuning willen bieden. Zover dat in ons vermogen ligt.’ Daar waar het mogelijk is, zal Van Welzenes het bezoeken van de kermismensen combineren met de reizen die hij maakt om schippers op locatie te bezoeken. En zeker zal hij, evenals dat ook voor de schippers geldt, trachten om bij dringende aangelegenheden aanwezig te zijn en zo klaar te staan voor de mensen die pastoraal aan hem zijn toevertrouwd. ‘Daarbij voel ik me dan bijzonder gesteund door de bisschoppen, want die staan duidelijk achter het beleid dat we voeren en zij wenden hun invloed zeker aan als er iets voor de parochie van de schippers of van de kermismensen bereikt moet worden. Ik prijs me gelukkig dat ik altijd ook op hun steun kan rekenen.’ andere met benzol) bleven wel boven water. Om veiligheidsredenen werden in Voulte verschillende families geëvacueerd. Er is geen lading ontsnapt, werd later vastgesteld. Vier bemanningsleden van het duwkonvooi konden zich tijdig van boord redden. Een vijfde is in het water gevallen en vermoedelijk meegesleurd door de stroming. Een grootschalige zoekactie met schepen, helikopters en duikers leverde geen resultaat op. Het hoge debiet van de Rhône (3.000 kuub per seconde) bemoeilijkte de zoektocht. De man is waarschijnlijk niet meer in leven. Tel. 078-6395777, e-mail: post@mdb-roodenburg.nl

Binnenvaartkrant