Views
4 years ago

2004-01

 • Text
 • Adverteren
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Teren
 • Rotterdam
 • Januari
 • Schip
 • Pagina
 • Twee

PAGINA 10 6 JANUARI

PAGINA 10 6 JANUARI 2004 FAMILIEBERICHT Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen wanneer ik scheep ga voor de laatste reis. Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen en landen aan Gods eeuwig paradijs? Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen, en laat me dankbaar op het voorschip staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden, maar veilig in Uw haven binnengaan. Bedroefd en toch dankbaar, dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede, dat na een langdurige ziekte , die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen en doorstaan, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn man en onze lieve zorgzame vader Zoek de verschillen U ziet het goed, er is op de nieuwe naam en het nieuwe logo na verder niets veranderd. De naam van de organisatie is dan wel veranderd maar de gezichten van onze organisatie en de kwaliteit van onze producten blijven gelijk. Door de samenvoeging van Fina en TOTAL ontstaat er een wereldwijd bekende merknaam met een breder en versterkt assortiment. U komt voor Fina, u krijgt TOTAL. TOTAL Inland Marine Nieuwe Havenstraat 2 2272 AD Voorburg T. 070 - 318 0409 F. 070 - 318 0525 www.total-inlandmarine.nl JACOB WOORTMAN Jaap *Zwolle, 22 juni 1950 † Wiesbaden, 26 december 2003 E. Poznanska Nathalie Sophia De begrafenis heeft 3 januari plaatsgevonden te Delfzijl. Correspondentieadres: L. Woortman-Smit, Olderman 40, 9936 GT Farmsum wenst al haar relaties en medewerkers een voortvarend 2004! In verband met de groei van onze activiteiten in de sectoren tankvaart, droge lading, containervaart, sleep- en duwvaart en passagiersvaart, zijn wij met spoed op zoek naar: Binnenvaart Matrozen : i.b.v. dienstboekje Stuurlieden : i.b.v. Groot Vaarbewijs of Rijnpatent, Radar en Marifoon Schippers : i.b.v. Groot Vaarbewijs, Radar, Marifoon en ADNR Kapiteins : i.b.v. Rijnpatent tot Bazel, Radar, Marifoon en ADNR Zeevaart Officieren : i.b.v. vaarbevoegdheidsbewijs STCW 95 Kom langs of bel ons! Veerplein 22, 3331 LE Zwijndrecht, (078) 619 12 90 ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- ADVERTEREN? BEL DE BINNENVAARTKRANT 010 4140060 TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN- ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN- ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN E X E C U T O R I A L E V E R K O O P !en overstaan van +r ,-.- /eerling3 notaris te 4otter5a63 kantoor 8a9ta- ;9tilh 8-=-3 a5vocaten notarissen belastinga5vise9rs3 o@ AiBn plaatsvervanger op 5ins5ag DE Ban9ari DEEF o6 GF-EE 99r in 5e /o95riaan 4oo6 o@ een 5er an5ere Aalen van het HEJ4K-LM4N; !4,;E OE8!E4 te 4otter5a63 He9rsplein PQ3 vanR G- het 8e5erlan5se stalen 6otorbe9nschip3 genaa65 S+E4EN ,88ES ge6erkt SGGQTD H 4ott GUTFS3 6et een verplaatsing van UEV 6P3 hoo@5- a@6etingen TU3TU 6- x Q3XG 6- x D3UV 6-3 gebo9Y5 te /reenock in GUPF3 hebben5e laa5r9i63 5ek3 roe@ voorop3 st99rh9t3 6otorka6er3 salonroe@ achterop3 voortbeYogen 5oor een Oaterpillar 6otor van FXE pk3 tZpe ;I!, PFEX\ D- het 8e5erlan5se stalen 6otorbe9nschip3 genaa65 SE++, ENIK,HE!.S ge6erkt SQGG H Nee9Y GUTVS3 6et een verplaatsing van UUQ3QEX 6P3 hoo@5- a@6etingen TQ3ED 6- x X3GV 6- x P3EV 6-3 gebo9Y5 te Lartena in GUTV3 hebben5e een piek3 ingeAonken roe@3 een r9i6 6et F l9chtkasten aan ie5ere AiB5e3 po6pka6er ]excl9sie@ po6p^3 roe@ achterop3 6otorka6er en on5erbo9Y st99rh9t3 voortbeYogen 5oor een /-+- 6otor van PVP kL-3 tZpe GT = QG\ P- het 8e5erlan5se stalen 6otorbe9nschip3 genaa65 SNJO - 8I8,S ge6erkt SVXGU H ,6st GUTGS3 6et een verplaatsing van G-EEV3TQF 6P3 hoo@5- a@6etingen TT3UU 6- x U 6- x P3EG 6-3 gebo9Y5 te Herg96 ]Fr^ in GUTG3 hebben5e achterroe@3 D laa5r9i6en3 po6pka6er3 lantaarn6astBe3 schoorsteen3 6otorka6er3 voortbeYogen 5oor D Ktork-4icar5o 6otoren van GQT pk elk3 tZpe H4 DGF\ F- 5e 8e5erlan5se stalen 6otor59Ysleepboot3 genaa65 S`JNI,S ]ex S!Berk srS^ ge6erkt SPVE H ,rnh GUVQS3 6et een verplaatsing van V3DDF 6P3 hoo@5- a@6etingen GV3FV 6- x F3ET 6- x G3TQ 6-3 gebo9Y5 te Hene5en-Nee9Yen in GUVF3 hebben5e voorpiek3 voorkaB9it3 st99rh9t3 6achineka6er3 achterverbliB@ en achterpiek3 voortbeYogen 5oor een Oaterpillar 6otor van FVE pk3 tZpe PFEX ;I!, \ V- 5e 8e5erlan5se stalen 59Yboot3 genaa65 SFI8EKKES ge6erkt SDDTVE H 4 GUUTS3 6et een verplaatsing van FT3UGP 6P3 hoo@5a@6etingen GX3FE 6- x GG3DE 6- x D3QE 6-3 gebo9Y5 te ;or5recht in GUXQ3 hebben- 5e een 5ek3 @lexibele opgestel5e Yoning3 beYeegbaar st99rh9is3 D 59Ypalen3 6otorka6er en st99r6achineka6er3 voortbeYogen 5oor tYee Oaterpillar 6otoren van TQV kL- elk3 tZpe PVEX ;I!,\ T- 5e 8e5erlan5se stalen 6otor59Ysleepboot3 genaa65 SLEK!F4IKI,S ]ex S!i6orAeeS^ ge6erkt SGXTQ H Nei5 GUTFS3 6et een verplaatsing van DU3VUF 6P3 hoo@5a@- 6etingen DG3UE 6- x V3VE 6- x D3VE 6-3 gebo9Y5 te ae9len in GUDX3 hebben5e een 5ek3 voorkaB9it3 6achineka6er3 st99rh9t3 sleepbeting3 voortbeYogen 5oor een ;e9tA 6otor van UTE pk3 tZpe H,GT+XGT\ Q- 5e 8e5erlan5se stalen 6otor59Yboot3 genaa65 SbIE!E4S ]ex SHarentsAAeeS^ ge6erkt SDDTGP H 4 GUUTS3 6et een verplaatsing van GQ3EVV 6P3 hoo@5a@6etingen DD3EX 6- x V3VG 6- x D 6-3 gebo9Y5 te +in5en ];9itslan5^ in GUFP3 hebben5e een 5ek3 5rie slaapplaatsen3 roe@3 Yoonka6er3 ke9ken3 st99rh9t3 6achineka6er3 toilet en 5o9che3 voortbeYogen 5oor tYee ;,F 6otoren van PVP pk elk3 tZpe GGTE , respectieveliBk GGTE +\ X- het 8e5erlan5se stalen 6otorbe9nschip3 genaa65 S`MJa`E ENIK,HE!.S ge6erkt SPXGX H ;or5 GUTFS3 6et een verplaatsing van G-EPQ3DFQ 6P3 hoo@5- a@6etingen TT3GU 6- x X3ED 6- x P3DD 6-3 gebo9Y5 te bapen5recht in GUTF3 hebben5e een r9i63 voor- en achterroe@3 vooron5er3 st99rh9t3 6achineka6er3 voortbeYogen 5oor een Oaterpillar 6otor van FDV kL-3 tZpe ; PVP E- ;e o6schriBvingen Yor5en gegeven Aon5er verantYoor5eliBkhei5 voor event9ele vergissingen o@ onvolle5ighe5en- ;e exec9tie geschie5t op verAoek van 5e 4abohZpotheekbank 8-=-3 gevestig5 te ,6ster5a6 en 5e Oocperatieve 4abobank Hlokker-dYaag J-,-3 gevestig5 te Hlokker3 te 5eAer Aake 5o6icilie gekoAen hebben5e ten kantore van +r ,-.- /eerling3 notaris te 4otter5a63 ten laste van 5e in staat van @aillisse6ent verkeren5e rechtspersoon Kpecialistisch Latertransport H-=-3 gevestig5 te .oorn3 respectieveliBk ten laste van 5e heer 8icolaas Fine3 Yonen5e te .oorn3 ingevolge 5e artikelen PRDTX en PRDVF van het H9rgerliBk Letboek3 Yaartoe betrekkeliBk AiBn 5e akten van hZpotheekstelling3 verle5en voor +r +-`- +oeskops3 notaris te .oorn3 op GG april DEEG respectieveliBk GF septe6ber DEEG en geschie5t tot verhaal van het 5oor genoe65e vennootschap Kpecialistisch Latertransport H-=-3 genoe65e heer 8icolaas Fine3 als6e5e 5e heer bieter Fine3 Yonen5e te =enh9iAen3 5e erven van 5e heer `an Hergs6a3 5estiB5s Yonen5e te /rootscher6er3 5e besloten vennootschappen 6et beperkte aansprakeliBkhei5 =ang Heheer H-=-3 gevestig5 te .oorn3 8achtegaal Heheer H-=-3 gevestig5 te .e6 en Hergnest Heheer H-=-3 gevestig5 te /rootscher6er3 aan exec9tanten versch9l5ig5e3 per G 5ece6ber DEEP groot EJ4 G-QTV-XTX3VX3 onver6in5er5 5e ree5s vervallen eneo@ 5e nog te vervallen rente en boeten en onver6in5er5 alle te 5eAer Aake gevallen eneo@ nog te vallen kosten- ;e vaart9igen liggen biB =an Hrink KhipZar5 H-=-3 Mphe6ertstraat TE3 4otter5a6 ]Laalhaven bier X3 .avenn966er DVDE^3 alYaar beAichtiging kan plaatsvin5en op Q3GP en GV Ban9ari DEEF van GF-EE 99r tot GT-EE 99r- ;e kopers van 5e vaart9igen 6oeten Aich ter veiling k9nnen legiti6eren en h9n @inancifle gegoe5hei5 5oor 6i55el van een bankverklaring aan k9nnen tonen- diB AiBn tevens verplicht terston5 na 5e toeYiBAing GVg van 5e koopso6 van het betre@@en5e schip als Yaarborgso6 aan 5e notaris te betalen en het restant van 5e koopso6 9iterliBk X 5agen 5aarna te vol5oen- =er5ere in@or6atie en veilingvoorYaar5en AiBn verkriBgbaar biB het voor- 6el5e kantoor 8a9ta;9tilh 8-=-3 Leena QVE3 4otter5a63 tele@oonn966er EGE-DDF ED QQ3 @axn966er EGE-DDF EE GF ]5e heer `- van aranenb9rg^-

ECT neemt Hanno over ECT neemt containeroverslagbedrijf Hanno in de Rotterdamse Waalhaven over. Hanno slaat containers over voor met name Aziatische rederijen. Vanwege de aanhoudende groei van de containeroverslag laten die rederijen grotere schepen bouwen met meer diepgang, waardoor ze niet of nauwelijks meer de Waalhaven kunnen bereiken. Hanno’s directeur-eigenaar www.vlootschouw.nl Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, Nieuw toegevoegd: • mts Fatima • mts Experience (advertentie) Hans Vervat – ook eigenaar van containeroverslagbedrijf Uniport – wilde het bedrijf daarom verhuizen naar de Maasvlakte. Maar de concurrentie voor de daar beschikbare ruimte is groot en de kans dat Hanno er een nieuwe terminal kan bouwen daardoor klein. Dus verkoopt Vervat het bedrijf, dat hij twee jaar terug overnam, aan ECT. Hij blijft wel eigenaar van Uniport. !"#$$%!&$'( Herbekestraat 71 • 2620 Hemiksem • België T. +32(0)3-8707680 • F. +32(0)3-8870135 E. info@casco-hemiksem.be dwarshelling 145m, aan Schelde nabij Antwerpen leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen. NU 360 SCHEPEN! • mvs Delos • mvs Cofelica PAGINA 11 6 JANUARI 2004 Intentieverklaring breedband-internet 66 miljoen voor Amsterdamse haven Breedbandig draadlos dataverkeer langs de belangrijkste vaarwegen in Nederland komt een stap dichterbij. Bureau Telematica Binnenvaart, WiFioperator Swisscom Eurospot Benelux en serviceprovider Dekatel Internet Providing tekenden 30 december tijdens de Telematicadag in Nijmegen een intentieverklaring voor de gezamenlijke uitrol van een breedbandig mobiel WLANdatacommunicatienetwerk. Swisscom Eurospot heeft aangegeven langs de belangrijkste waterwegen een netwerk van zogeheten WiFi-hotspots te willen realiseren Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de behoeften van de binnenvaart gaat het bedrijf een samenwerking aan met Dekatel, de Nederlandse marktleider op het gebied van mobiele telefonie en mobiele internettoegang voor de professionele scheepvaart. Binnen een WiFi-hotspot kunnen mensen met hun daartoe Tijdens het jaarlijkse Havengildediner – in het Okurahotel, georganiseerd door de Amsterdamse Ports Association – kon men een tevreden gemompel uit de monden van de ruim vijfhonderd aanwezigen horen toen minister Peijs van V & W tijdens haar tafelrede 66 miljoen euro voor de natte infrastructuur rond de hoofdstad toezegde. Met het geld kan zo snel mogelijk een begin worden gemaakt met het uitbaggeren van het Noordzeekanaal en wordt de IJgeul (de vaargeul van 22 kilometer buitengaats tot binnen de pieren van IJmuiden) verdiept. Zo wordt de capaciteit van bulkcarriers met zo’n 5000 ton lading verhoogd. Een absolute noodzakelijkheid wil de gestage groei van de bulksector in de Amsterdamse havenregio niet stagneren. Daarna is het lopende onderhoud aan het sluizencomplex in IJmuiden aan de beurt. Verder liggen er plannen op tafel om het Noordzeekanaal onder volledige radardekking te brengen, waarvoor zes miljoen euro is gereserveerd. Vanaf 1 juli dit jaar, als Nederland voorzitter wordt van de EU, leidt Peijs de Europese Transportraad. Ze heeft al een verlanglijst gemaakt. Zo wil ze de procedures waarmee de kustvaart heeft te maken, gelijk schakelen aan die van het Europese wegvervoer. uitgeruste (laptop) computer of elektronische agenda draadloos inloggen op het internet en bedrijfsnetwerken. Het systeem biedt een snelheid die volgens Swisscom Eurospot vele malen hoger ligt dan gsm, gprs of umts. ‘Deze dienst wordt binnen de telecom industrie in toenemende mate gezien als een belangrijke nieuwe groeimarkt en sluit door het draadloze karakter uitstekend aan bij de communicatiebehoeften in de binnenvaartsector.’ Hiermee worden de administratieve lasten verlicht. Bij de binnenvaart is het streven van de overheid om alles via één loket te regelen. Dat was overigens ook al het streven van minister de Boer, Peijs’ voorganger. ‘U bent de vierde grootste haven van Europa,’ aldus de minister ten slotte, ‘en dat is een plaats om trots op te zijn. Staar u niet blind op Rotterdam. Dat staat met stip op de eerste plaats en dat blijft ook zo. Dus niet: wij zijn maar nummer twee in Nederland, nee, we staan in Europees verband op de vierde plaats.’ En na deze opbeurende woorden werd het als ieder jaar een mooie avond. Recht Vooruit een bijdrage van Recht door zee ’Fel brandende kerstbomen worden aangepakt,’ zo luidde een bericht van justitie in de donkere decembermaand. Het ging niet over het aanpakken van de traditionele kerstbomenbranden in de oudejaarsnacht, maar om de feestverlichting die volgens het bericht veel binnenschepen tooit. Deze feestverlichting zou de reglementair te voeren verlichting kunnen verstoren. Uit het oogpunt van de veiligheid op de binnenwateren is het voeren van de juiste verlichting natuurlijk van belang. Of het aan boord van schepen nu echt zo vaak voorkomt dat kerstverlichting de navigatieverlichting verstoort, is niet duidelijk. Volgens hetzelfde bericht worden overigens ook de “schippers op de weg” met hun grote vrachtwagens voorzien van allerhande verlichte verwijzingen naar vriendinnen, hobby’s en verlichte reclames, zonodig aangesproken op verstorende verlichting. Wat is er in de jurisprudentie terug te vinden over niet reglementair verlichte schepen? Op eerste gezicht zou men denken dat onreglementaire verlichting veel aanvaringen veroorzaakt. Een rondgang langs de gepubliceerde uitspraken die betrekking hebben op aanvaringen waar iets met de verlichting aan de hand was, leert echter dat de meeste schepen zich keurig houden aan de voorgeschreven verlichting. Een enkel geval van een schipper die volgens getuigen pas na de aanvaring met een oploper zijn heklicht aanzette, heeft het wel tot de gepubliceerde uitspraken gehaald. Verreweg de meeste gepubliceerde uitspraken waarbij onvoldoende verlichting een rol speelt, gaan over aanvaringen met vaste voorwerpen, zoals meerpalen, brugpijlers en dergelijke. De overheid spreekt de scheepseigenaar aan en vice versa; de schipper wil graag dat de overheid de schade aan het schip betaalt. De wet bepaalt daarover het volgende. Wanneer een schip met een ‘zo nodig behoorlijk verlichte (!), vaste of te bekwamer plaats vastgemaakte zaak’ in aanraking komt, is het schip aansprakelijk. Dat is zij alleen maar niet, wanneer zij haar onschuld bewijst. De wet kent hier nog wel het vermoeden van schuld. Bij aanvaring tussen schepen onderling is het bewijsvermoeden op de helling gegaan na de bekende Casuele-de Toekomst uitspraak van de Hoge Raad. De eigenaar van het schip zal dus als verdediging moeten bewijzen dat het niet zijn schuld is dat de aanvaring heeft plaatsgevonden. Om zijn schade op de overheid te kunnen verhalen, is het nodig dat de overheid schuld heeft aan de aanvaring. Daartoe biedt de wet een aanknopingspunt. De wet vereist voor het aannemen van schuld van het schip immers dat het aangevaren vaste voorwerp zonodig goed was verlicht. De schipper zal dan al snel betogen en proberen te bewijzen dat de verlichting niet reglementair in orde was en dat de schipper daarom de meerpaal niet kon zien. In ieder geval is in de gepubliceerde jurisprudentie geen enkel geval terug te vinden van (kerst)feestverlichting die navigatieverlichting heeft verstoord en tot een aanvaring heeft geleid. Het devies “voorkomen is beter dan genezen” heeft overigens ook nog geen aanleiding gegeven tot ingrijpen: de Dienst Zeehavenpolitie kon ons voor Kerstmis bevestigen dat zij tot dan toe louter controlerend en niet verbaliserend hoefde op te treden. Wij wensen u een behouden en goed reglementair verlichte vaart in het nieuwe jaar! J.F. Bienfait en A.A. Marcus, Van Dam & Kruidenier advocaten De tekst is als leidraad bedoeld en de auteurs streven geen volledigheid na. In voorkomend geval is het altijd raadzaam eerst advies in te winnen.

Binnenvaartkrant