Views
5 years ago

2003-26

 • Text
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Jaar
 • December
 • Schepen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Goed
 • Wensen
 • Schip

Tweewekelijks medium voor Rijn- en binnenvaart www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 In deze Binnenvaartkrant: Pagina 19: Brussel houdt subsidieregeling voor schonere motoren op Pagina 43 t/m 57: Terugblik op 2003 Deutsche Beilage Seite 25: Maut-Disaster: ‘Katastrophe für die Binnenschifffahrt’ (advertenties) victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 www.vlootschouw.nl DIESEL ENGINES Hendrik Ido Ambacht Tel. 078 - 6813127 Fax 6812025 Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl De Nederlandse regering wil geluidshinder en luchtvervuiling door schepen en treinen aan banden leggen. Daartoe heeft ze een voorstel gedaan aan de andere EU-landen. De regering zal de regulering van de overlast aan de orde stellen tijdens het Nederlandse EUvoorzitterschap in de tweede helft van volgend jaar. ’Specifiek beleid voor bronnen van geluid en luchtvervuiling moet worden opgesteld voor treinvervoer en vervoer te water om deze vervoermiddelen duurzaam te maken,’ zegt de regering in haar nota met voorstellen aan de andere EU-landen. Nederland wordt volgend jaar voorzitter – na Ierland, dat op 1 januari de hamer overneemt van Italië. Nederland is op 1 juli aan de beurt. Daarom heeft Den Haag de nota met voorstellen samen met Dublin opgesteld en ingediend. Beide voorzitterschappen hebben bovendien het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn over River Information Services (RIS) op de agenda gezet. Verder zullen Dublin en Den Haag doorgaan met de voorbereiding en invoering van maatregelen om het risico van vervuiling van de zee te beperken door de invoering van adequate straffen. Nieuw is de opname van de Internationale veiligheidsbeheerscode (ISM Code) in de Europese wetgeving. Dublin en Den Haag zullen verder gaan met de verbetering van de veiligheidsmaatregelen in de havens en de intermodale vervoersketen. Er komt een nieuw pakket van maritieme (advertenties) veiligheidsmaatregelen, Erika III genaamd, voor het aanscherpen van de verantwoordelijkheden van de vlagstaten en de controle in de havens. Daarbij zal een systeem worden ingevoerd om de landen te belonen die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het vervoer per schip. 16 DECEMBER 2003 7e jaargang 26 Nederland wil Europese normen voor geluidshinder schepen en treinen ’Schepen maken te veel lawaai’ Ierland en Nederland zullen verder bouwen op de maatregelen die de Europese Commissie al op gang heeft gebracht om shortsea te stimuleren als een alternatief voor het wegtransport. Wat de intermodale vraagstukken en Trans-Europese Transport Netwerken betreft willen Dublin en Den Haag samen bereiken dat de lidstaten de richtsnoeren voor de ontwikkeling van TEN’s aanvaarden en zich daarmee rekenschap geven van de nieuwe omvang van de Europese Unie na de toetreding van de tien nieuwe landen in het voorjaar. (Lees verder op pagina 3) Fijne Kerstdagen en een verlicht 2004 Kerstmis is het feest van het licht. En het is natuurlijk ook het feest voor de lichters, zoals binnenschepen in de zeehavens wel worden genoemd. Uit het jaaroverzicht in deze krant blijkt dat het goed gaat met de binnenvaart. Ondanks het extreem lage water op de rivieren, ademt de hele sector optimisme uit. En terecht, de binnenvaart heeft het tij mee. Redactie en alle andere medewerkers van De Binnenvaartkrant wensen iedereen in en om de binnenvaart fijne feestdagen toe en veel licht in het nieuwe jaar. Volgende krant één week later In verband met de feestdagen verschijnt de volgende Binnenvaartkrant één week later. De eerste editie van 2004 komt daardoor op 6 januari uit. Vervolgens halen we die week meteen weer in, want krant 2 verschijnt al op 13 januari. Vanaf dan volgen we het vertrouwde patroon en kunt u de Binnenvaartkrant dus weer om de veertien dagen verwachten (in de oneven weken). Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het kantoor van de Binnenvaartkrant gesloten. Woensdag 24 december is de laatste werkdag van 2003. In 2004 beginnen we op 2 januari. Advertentiemateriaal voor de eerste krant in het nieuwe jaar dient uiterlijk dinsdag 23 december in ons bezit te zijn. (advertenties) Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Official dealer WIJ WENSEN U EEN VOORTSTUWEND NIEUWJAAR!! Tel. 078-6133831 • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen VOOR NEDERLAND EN BELGIË BARTH AGGREGATEN 's-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 (NA 18.00 UUR 078-673 48 00) AGGREGATEN De Haas Diesel Motoren BV Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie Tel. 010-5913511 www.dehaasdiesel.nl

Binnenvaartkrant