Views
4 years ago

2003-25

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Schip
 • December
 • Pagina
 • Schepen
 • Koop
 • Postbus

PAGINA 18 2 DECEMBER

PAGINA 18 2 DECEMBER 2003 ANKERS • KETTINGEN • LIEREN G.J.Wortelboer Jr. BV Quarantaineweg 5 P.O. Box 5003 3008 AA Rotterdam The Netherlands tel. +31 (0)10 429 22 22 fax +31 (0)10 429 64 59 www.wortelboer.nl gjw@wortelboer.nl ANCHORS • CHAINS • WINCHES Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 • SCHEEPSLUIKEN • HAVENSERVICE • ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN • STALEN VLOEREN Scheepsreparatie Gielen BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Scheepswerf Gielen BV Rivierdijk 276 3361 AV Sliedrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Scheepsinterieur Gielen BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6352707 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Harold BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6149449 Fax.: +31 (0)78 - 6132784 - laswerk - staalwerk - elektrische installatie - hermotorisering - sectiebouw Gielen-groep e-mail: info@gielengroep.nl www.gielengroep.nl - 2 hellingen van 55 meter - 1 overdekte helling van 75 meter - alle werkzaamheden onder en boven de waterlijn - betimmeringen - roeven - stuurhuizen - keukens - badkamers - waterdichte deuren/luiken - masten - gangways - bordessen - luchtkanalen - constructiewerken Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 Voor kleine tot ingrijpende reparaties en kompleet onderhoud. Helling 120 meter. Groot schroevendok. www.euroshipservices.nl BOUWPAKKETTEN Bouwnummer 23 zojuist gesneden /E1, 4A6, 74 E-9A:1 ;77< 7=>E /

Vice-voorzitter Pierre Verberght en secretaris Tilly Jorens nemen afscheid De vice-voorzitter en de secretaris van de VBR, Pierre Verberght en diens echtgenote Tilly Jorens, zetten een punt achter hun werkzaamheden voor de vereniging. Zij namen al twee jaar geleden het besluit om vanaf de pensioensgerechtigde leeftijd hun activiteiten terug te schroeven en tijdens de laatste ledenvergadering deelden ze mee niet terug te komen op dat besluit. Verberght en Jorens gaven wel aan dat ze hun opvolgers willen ondersteunen bij hun activiteiten. Tevens hopen ze dat jonge mensen zich kandidaat zullen stellen voor de openstaande functies. De voorzitter van de VBR was al geruime tijd op de hoogte van deze beslissing. Toch is het volgens Amand Bauwens ‘even schrikken’ nu het jaar langzaam ten einde loopt. Op 23 januari 2004 zullen Pierre Verberght en Tilly Jorens immers niet meer herkozen kunnen worden. Niettemin zijn er ook in het komende jaar een hoop klussen te klaren. ‘Mede door het groeiende ledenaantal en de inzet van het bestuur is het aantal participaties aan werkvergaderingen, congressen en commissies in binnenen buitenland de afgelopen jaren gegroeid,’ aldus Bauwens in het recente infoblad van de vereniging. ‘Het komt regelmatig voor dat twee of meer vergaderingen op dezelfde dag op verschillende locaties doorgaan. Dan pas gaat men de waarde inzien van een plaatsvervanger met kennis van de materie en met tijd.’ PAGINA 19 2 DECEMBER 2003 VBR moet op zoek naar nieuwe bestuursleden Voor een aantal mandaten van de huidige vice-voorzitter had een aantal jonge bestuursleden al eerder gemeld de fakkel te willen overnemen. Maar daarmee is het volgens Bauwens nog niet gedaan. ‘De activiteiten van de vice-voorzitter leken de laatste jaren meer op deze van een fulltime ombudsman. Vervanging door opvolging zal dus zeker niet eenvoudig zijn.’ In zijn mededeling aan de leden drukt Bauwens zijn waardering uit voor het werk van Pierre Verberght. ‘Zijn werkwijze – maar ook die van andere leden binnen het dagelijks bestuur – was weliswaar dikwijls ongewoon voor sommige beleidsverantwoordelijken. Maar in het belang van de VBR-leden leverde zij meestal wel de haalbare resultaten op. En daar gaat het om.’ Bauwens vergelijkt de werkmethode van het VBR-bestuur met die van een voetbalclub: ‘Wanneer men zich als bestuursverantwoordelijke van een beroepsvereniging enkel beperkt tot het verdedigen van de belangen van de leden, dan kom je hooguit tot een gelijkspel en af en toe verlies je een match. Als men echter alles uit de kast haalt om te scoren, dan heb je wel meer kans op een gele (of zelfs rode) kaart. Maar je scoort regelmatig en dat is belangrijk. Kritiek komt er Bedrijfsleven vraagt om duidelijkheid over werkzaamheden ring De Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen- Waasland (KKNAW) heeft een open brief geschreven aan de Vlaamse Regering. Daarin wordt duidelijkheid rond de timing en planning van de werkzaamheden op de ring rond Antwerpen verlangd. Meer dan duizend bedrijven kregen in de afgelopen maanden informatie van de Kamer omtrent de geplande maatregelen. Daarbij gaven tal van bedrijven ook aan actief mee te zullen werken aan de vermindering van verkeersoverlast. Maar net nu het bedrijfsleven zich instelt op de start van de heraanleg stelt de Kamer ‘meer dan ooit verwarring vast rond Om de groeiende trafieken te kunnen opvangen, investeert de haven van Oostende in nieuwe infrastructuur. Alle projecten vinden plaats binnen het huidige havengebied. Er worden dus geen nieuwe terreinen aangesneden. Begin volgend jaar gaan de projecten Multimodale infrastructuur Plassendale 1 en Wachtkaai Demeysluis van start. Een derde project, de vernieuwing van de Wandelaarkaai, is al in uitvoering. Het Plassendale 1-gebied in de achterhaven van Oostende werd in de afgelopen jaren ontwikkeld als havengebied en ontsloten voor alle vervoersmodi. Zo werd er onder andere een nieuw dok aangelegd voor de binnenvaart. Daarnaast kwamen er een ontsluitingsweg en een nieuwe spoorwegbrug. Om het gebied volledig af te werken zijn er nog enkele infrastructuurwerken noodza- aflevering van vergunning en verschuiven van de werkzaamheden’. Directeur-Generaal Luc Luwel en voorzitter John Stoop vragen de regering dan ook op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de werkzaamheden van de R1 en de juiste timing mee te delen. De oproep wordt mede ondersteund door het Vlaams Economisch Verbond. Niet alleen de bedrijven uit het Antwerpse zelf gaan de start van de werkzaamheden met bang hart tegemoet. Ook in de Kempen wordt met angst gewacht op de start van de heraanleg. Op een bijeenkomst gaf het Kempens bedrijfsleven vorige week aan grote economische schade te vrezen. Want de ring rond Antwerpen is immers de slagader van de Vlaamse mobiliteit. ‘Het bedrijfsleven heeft in deze moeilijke economische situatie meer dan ooit recht op een juist inzicht van de overheid in dit prangende dossier voor de Antwerpse regio,’ stelt de KKNAW in haar brief. ‘De economische ontwikkeling vraagt een coherente actie van de overheid in een dermate belangrijk topdossier inzake mobiliteit en infrastructuur. Wij verwachten dat op korte termijn met alle stakeholders (belanghebbenden, red.) een conferentie wordt georganiseerd door de Vlaamse Regering om heel dit gebeuren te communiceren.’ Haven Oostende optimaliseert infrastructuur kelijk. Onder andere moeten de kaaimuur aan het nieuwe dok, de 23 hectare grote locatie van het Seagate logistiek park en die van Seminck gas, ontsloten worden. Door deze multimodale infrastructuur kan worden overgeslagen tussen spoor, weg en scheepvaart. Tevens is er een optimalisering van de ligplaatsen en scheepsbewegingen in de haven noodzakelijk. In dat kader loopt een studie naar de renovatie van de Demeysluis. Sinds de ring rond Oostende in gebruik ging, is de scheepvaart van en naar de achterhaven dagelijks gebonden aan spertijden om door de Conterdambruggen en de Demeysluis te varen. Daardoor gebeurt het nu zeer regelmatig dat een schip moet wachten om de sluis in te varen. Uit veiligheidsoverwegingen zal er een wachtkaai worden toegewezen. Er wordt ook een nieuw roroponton geplaatst zodat de Cockerill-kaai als roro-kaai kan gebruikt worden. Afgelopen maand zijn ook grote werkzaamheden gestart aan de Wandelaarkaai. Deze kaai aan de Vismijn is oud en de diepgang bedraagt er slechts drie meter. Er wordt momenteel een totaal nieuwe kaai voor de oude gebouwd. Daardoor kan er gebaggerd worden tot een diepgang van negen meter. Aan het einde van de vernieuwde kaai zal een nieuw ponton worden gebouwd waardoor meteen een derde aanlegkaai voor roro-schepen aan de terminal van het Zeewezendok ontstaat. In de eerste zes maanden van het jaar werden er in Oostende 3,66 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een stijging van 25 procent tegenover vorig jaar. Vooral de overslag van containers en de roro-trafieken groeiden sterk. sowieso. Maar telkens wanneer er gescoord was, konden we dat horen op de maandelijkse ledenvergaderingen.’ De opvolger van vice-voorzitter Verberght mag gewaarschuwd zijn: de belangen van de binnenvaart verdedigen is geen bureaubaan van 9 tot 5. Datzelfde geldt Het LoodsenInformatieSysteem (LIS 21) van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) is één van de drie laureaten geworden op de Kwaliteitsconferentie van de Overheidsdiensten in België. Daarmee kan het meedingen naar de hoofdprijs tijdens de Europese Kwaliteitsconferentie van de Overheidsdiensten. LIS 21 werd door het Belgische Loodswezen samen met het Nederlandse Loodswezen ontwikkeld. Het draagt bij tot de veiligheid op de vaarwegen die toegang geven tot de zeehavens. Het systeem bevat verschillende modules en zorgt in de eerste plaats voor de afstemming tussen vraag en aanbod van de loodsen. Ook de correcte facturatie van de klant en de Op donderdag 14 november heeft in Anderlecht een voetgangersbrug aan de Ferdinand Demetskaai het begeven. Het scheepvaartverkeer op het kanaal Brussel-Charleroi werd daardoor gestremd. De opruimwerkzaamheden gingen donderdagnacht van (advertentie) volgens Bauwens voor het secretariaatswerk. ‘Onder andere heeft Tilly Jorens jarenlang het VBR-infoblad verzorgd. Zij was een stille “Maya de Bij”, die er elke maand – zij het soms met veel kunst- en vliegwerk – voor zorgde dat de leden geïnformeerd werden.’ Loodswezen valt met LIS 21 in de prijzen Brug stort in verloning van de loods worden door het LIS 21 afgehandeld. Daarnaast werkt het systeem als een enorme databank met gegevens over het schip die voor de loods van groot belang kunnen zijn. Ook statistische gegevens die het management van de DAB Loodswezen in staat stellen operationele beleidsbeslissingen te maken en een strategie voor de toekomst op te stellen, komen uit het LIS 21. LIS 21 is tevens verbonden met de informatie verwerkende systemen van de meeste Vlaamse havens. Door zijn modulaire bouw is het systeem tevens geschikt om voor andere logistieke toepassingen in de dienstverlenende sector te worden gebruikt. start. Daarbij werd de brug in stukken gesneden om te vermijden dat ze in het water terecht zou komen. In de loop van vrijdag werden de brokstukken weggebaggerd, zodat de scheepvaart vrijdagochtend weer ongehinderd kon plaatsvinden. Onderzoek naar Schelde-schorren Onder de huidige omstandigheden kunnen de schorren langs de Schelde zichzelf in stand houden. Dat is niet meer het geval wanneer de stijging van het waterpeil in de Schelde sterk zou toenemen of slibconcentraties in het water drastisch zouden afnemen. Baggeren en waterzuivering vormen dus een potentieel gevaar, stelt Stijn Temmerman in zijn doctoraatsstudie aan de Katholieke Universiteit Leuven. De geoloog bestudeerde voor zijn proefschrift maandenlang de Schelde-schorren, zoals het Verdronken Land van Saeftinge. Wereldwijd wil men schorren omwille van hun grote natuurwaarde in stand houden. Het zijn kwetsbare ecosystemen die alleen bij springtij overstroomd worden. Deze beperkte overstroming is cruciaal voor het ontstaan van specifieke leefgemeenschappen van planten en dieren in schorren. Wetenschappers stelden onder andere in Noord-Amerika vast dat door de stijging van de zeespiegel schorren dreigen te veranderen in kale moddervlakten of open water. Volgens Temmerman deden de Scheldeschorren het de afgelopen vijftig jaar goed ondanks een snelle stijging van het waterpeil. De reden is dat ook meer slib en fijn zand werden meegevoerd. Daardoor hoogden de schorren in dezelfde mate mee op. In principe verwacht Temmerman ook voor de toekomst geen probleem. Wel waarschuwt hij voor ingrijpende baggerwerken inde Westerschelde en waterzuivering op de zijrivieren. Die zouden het evenwicht kunnen verstoren. SCHEEPSWERF Herbekestraat 71 • 2620 Hemiksem • België T. +32(0)3-8707680 • F. +32(0)3-8870135 E. info@casco-hemiksem.be dwarshelling 145m, aan Schelde nabij Antwerpen

Binnenvaartkrant