Views
4 years ago

2003-23

 • Text
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Marine
 • November
 • Schip
 • Pagina
 • Schepen
 • Nederland
 • Rotterdam

PAGINA 16 4 NOVEMBER

PAGINA 16 4 NOVEMBER 2003 TEUS VLOT ALTIJD OP VOLLE KRACHT VOORUIT Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. Dealer van: Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) 49 38 88 Fax: (0184) 49 38 89 GENCO scheepvaart b.v. Scheepmakerij 148 3331 MA Zwijndrecht Nederland Arie van Gent tel: +31(0)78-6191144 fax: +31(0)78-6207092 mobiel: +31(0)6-10555452 email: info@gencobv.nl site: www.gencobv.nl ACCU’S VARTA 230 Amp. 96801 pr. op aanvr. DAVECO 120 Amp. € 67 150 Amp. € 85 200 Amp. € 103 230 Amp. € 125 Excl. BTW - 2 jaar garantie TRAKTIEBATTERIJEN 490 Amp. • 24V € 1025 590 Amp. • 24V € 1155 690 Amp. • 24V € 1370 790 Amp. • 24V € 1555 890 Amp. • 24V € 1750 exclusief BTW 4 jaar garantie Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Leeghwaterstraat 19 Industrieterrein Bruine Kilhaven 4251 LM Werkendam Tel. 0183-501016 Fax. 0183-502001 Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 RiBrandy Brandbeveiliging N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf Verkoop en keuring van brandblusmaterialen Keuring aan boord, Incl. certificaat SI Prijs brandblusser € 6,50 excl. BTW U belt en wij komen. Werkendam 0183-678030 Mobiel 06-22248335 www.vlootschouw.nl BIETEN GEVAREN? 2 januari weer laden in een schoon ruim Ruimen reinigen met hogedruk en conserveren €1250,- Uiteraard geld deze actie ook voor schepen die geen bieten hebben gevaren. • Begeleiding financieringen • Begeleiding bedrijfsoverdracht • Opstellen ondernemingsplan • Beoordeling contracten • Onafhankelijk advies Jocabo Bedrijvenadvies Wilbert Jansen Steenbakkersstraat 33 2922 XK Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) 59 40 21 Fax: (0180) 59 40 82 Mobiel: (06) 519 235 63 E-mail: jocabo@zonnet.nl Te Koop: compacte oliebad draadankerliertjes 220-380 V, vrijloop en vang, 48 mtr staaldraad, ankergewicht tot 800 kg, evt. te plaatsen aan boord Inl. Tinnemans: 0475-461833 MARITIME BOOSTER KETELBINKIE De CAMPACTE OLIEGESTOOKTE CV (COMBI) - KETEL VOOR MARITIEME DOELEINDEN Holland Warmte www.hollandwarmte.nl Tel. +31 (0) 186 652599 Jan v/d Heijdenstraat 1 Fax. +31 (0) 186 655070 3281 NE Numansdorp www.maritiemebooster.nl AUTOSCHIP TITAN zoekt Stuurman/Kapitein i.b.v. Rijnpatent, loon en vrije tijd n.o.t.k. Info: 06-21 222 061 • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen VOOR NEDERLAND EN BELGIË BARTH AGGREGATEN 's-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 (NA 18.00 UUR 078-673 48 00) AGGREGATEN THERMO-PROFILE Condenswerend, thermisch geïsoleerd Gehard dubbelglas uitvoering Leverbaar als: Voor inlichtingen: Verbunt b.v. !n#ustri)le reiniging en conservering • Vast raam • Schuifraam • Klapraam • Zakkend raam ECHT BETAALBAAR Afwijkende modellen of konstrukties kunnen in overleg vervaardigd worden. INDUSTRIËLE REINIGING EN CONSERVERING Ervenweg 20 6051 EN Maasbracht Tel.:0475 - 465074 Mob.: 0653232534 Mob.: 0651420142 Mob.: 0622711001 Koperijslagerij 10 4651 SK Steenbergen Tel.: +31 (0)167-540970 Fax: +31 (0)167-540965 GSM: +31 (0)6-53 396287 E-mail: info@plasmans-scheepsramen.nl Web: www.scheepsramen.nl Bunkerstation Heijmen b.v. Loswal 5, Postbus 19, 6566 ZG Millingen a/d Rijn, Tel: +31 481 438310 Fax: +31 481 438315 Gelegen bij Rijnkm. 867 - 24 uurs service - BP smeerolie - div. smeermiddelen ruim assortiment scheepsbenodigdheden - C1000 boodschappendienst Tevens andere merken leverbaar e-mail: info@bunkerstationheijmen.nl - www.bunkerstationheijmen.nl

De bedrijfsbeëindiging wordt in veel gevallen niet of slecht voorbereid. Deze conclusie kan worden getrokken uit een gesprek met Co Abrahamse, eigenaar van advieskantoor Abrahamse Accountants uit Ouderkerk aan den IJssel. ‘De Nederlandse belastingwetgeving biedt een aantal interessante mogelijkheden, waardoor de belastingheffing over de bij bedrijfsbeëindiging behaalde boekwinsten kan worden uitgesteld of zelfs helemaal kan worden voorkomen. Uit de gevallen die ik binnen krijg in mijn praktijk en uit gesprekken met (oud)ondernemers blijkt dat de mogelijkheden vaak niet bekend zijn. Bij veel binnenvaartondernemers zit het pensioen voor een groot deel in de schepen en is een doordachte bedrijfsbeëindiging dus van groot belang.’ Volgens Abrahamse zijn er verschillende wegen. De Wet Vennootschapsbelasting bevat een aantal mogelijkheden om een onderneming zonder fiscale consequenties te herstructureren. Het kan interessant zijn om vanuit een eenmanszaak of Vof via BV’s een holdingstructuur te creëren. Door de structuur minimaal drie jaar vóór de bedrijfsoverdracht op te zetten, kunnen de ondernemingsactiviteiten na deze periode zonder belastingheffing worden overgedragen. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ’Fiscaalvriendelijk’ Om fiscaalvriendelijk te stoppen hoeft een ondernemer volgens Abrahamse niet altijd de BV in. ‘In veel gevallen bieden de faciliteiten in de inkomstenbelasting genoeg mogelijkheden. Als de boekwinst van een ondernemer minder dan € 386.771 bedraagt, kan deze volledig worden omgezet in een lijfrente. Indien de ondernemer bij de bedrijfsbeëindiging jonger is dan zestig jaar, gelden er echter lagere lijfrentevrijstellingen.’ ‘Een andere mogelijkheid om belastingheffing bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen, is het geruisloos doorschuiven van de meerwaarde in de schepen naar mede-ondernemers of personeelsleden die minimaal drie jaar binnen de onderneming werkzaam zijn. Zowel voor de overdrager als voor de overnemer kan gebruikmaking van de doorschuivingsfaciliteit aantrekkelijk zijn.’ Dit wordt door Abrahamse geïllustreerd met een voorbeeld. ‘Stel: de overdrager heeft een schip met een PAGINA 17 4 NOVEMBER 2003 Bedrijfsoverdracht: benut de mogelijkheden marktwaarde van € 1.000.000. Fiscaal is dit schip volledig afgeschreven. Hij besluit zijn bedrijf te beëindigen en de onderneming met het schip te verkopen aan een personeelslid, dat echter niet beschikt over eigen vermogen. Hij verkoopt het schip voor €1.000.000 minus een vergoeding van bijvoorbeeld €200.000 voor het overnemen van de fiscale claim. De overdrager houdt van de verkoop dus netto € 800.000 over en hoeft daarover niet meer af te rekenen met de fiscus. De overnemer heeft nu een schip met een marktwaarde van €1.000.000 waarvoor hij een financiering nodig heeft van €800.000. Bij de financiering van het schip kan de overnemer de bank, dankzij het feit dat hij het schip geruisloos heeft overgenomen, vervolgens een zekerheid aanbieden van € 200.000 (twintig procent). Voordeel voor de overdrager is dat hij zijn schip goed kan verkopen en dat hij van de verkoopprijs netto relatief veel overhoudt. De overnemer heeft dankzij de geruisloze doorschuiving financieringsvoordelen en kan daardoor op een goed schip beginnen. Wel dient hij rekening te houden met het feit dat hij in de toekomst relatief veel belasting gaat betalen omdat het schip fiscaal al is afgeschreven. Bij gebruikmaking van de doorschuivingsfaciliteit is het voor de betrokken partijen dus belangrijk dat de voor- en nadelen goed worden afgewogen.’ Een goede voorbereiding is van groot belang voor een succesvolle bedrijfsbeëindiging. Omdat er bij het bepalen van de juiste overdrachtstrategie doorgaans een groot aantal factoren een rol spelen, is een goed advies echt maat- Nieuwe methode voor risico-inventarisatie In overleg met Kantoor Binnenvaart heeft Arbode Maritiem het maken van de wettelijk verplichte risicoinventarisatie drastisch vereenvoudigd. Bovendien zijn in de basis-vragenlijst veel praktische suggesties en aandachtspunten opgenomen die het beantwoorden en invullen vergemakkelijken. Tevens kan naast de antwoorden in de vragenlijst direct worden ingevuld wat het bedrijf aan de gevonden knelpunten gaat doen. De vereenvoudiging heeft geleid tot reductie van de prijzen; voor leden ruim onder de richtprijzen van Arbo Platform Nederland voor vergelijkbare RI&E’s. Bij meer dan veertig uur personeel moet een RI&E worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Het Gorkumse bedrijf Arbode Maritiem verzorgt het hele begeleidings- en toetsingstraject op basis van de ingevulde vragenlijst uit het handboek. Daarbij kan een keuze gemaakt worden tussen alleen ondersteuning of volledige begeleiding naar goedkeuring, voornamelijk afhankelijk van bedrijfsgrootte, tijd, deskundigheid en wensen van de opdrachtgever. Bedrijven die minder dan veertig uur per week personeel in dienst hebben, kunnen volstaan met het nauwkeurig beantwoorden van de vragenlijst en het vermelden van de actiepunten. Zij hoeven de gevonden resultaten niet te laten toetsen door een arbodienst. Dit is vooral voordelig voor bedrijven die incidenteel personeel of stagiairs aan boord hebben: handboek en vragenlijst leiden naar de wettelijk voorgeschreven RI&E , zonder dat extra kosten voor certificering noodzakelijk zijn. Recht vooruit een bijdrage van Aanneming van werk De consument moet beschermd worden. Dat is tenminste de trend. Tegelijk met de invoering van de Wet koop onroerende zaken (zie onze vorige column) is daarom een regeling ingevoerd die ziet op aanneming van werk en die met name de particuliere opdrachtgever meer bescherming moet bieden. Aanneming is overigens een ruim begrip en ziet niet alleen op de bouw of verbouwing van een woning, maar, zoals de wet zo mooi zegt, op alles wat het tot stand brengen van een stoffelijke zaak inhoudt. Denk daarbij dus ook aan het bouwen van een schip, of het vervaardigen van een installatie aan boord van een schip. De nieuwe regeling bevat een aantal strenge, dwingende beschermingsregels die overigens vooral gelden voor de particuliere opdrachtgevers die opdracht geven voor de verbouwing of bouw van een woning. Deze regels zijn met name bedoeld om de kopers van nieuwbouwwoningen dezelfde bescherming te geven als de kopers van bestaande woningen. Deze dwingende regels gelden niet voor bedrijfspanden of voor de bouw van de woning op een stuk grond dat al in bezit is van de particulier en dus ook niet wanneer het aangenomen werk ziet op iets anders dan een woning. Voor particulieren wordt net als bij de koop van woningen voortaan vereist dat de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten. Alleen dan geldt de overeenkomst. In de recente weken is een discussie gevoerd over de vraag wat er nu gebeurt als er mondeling overeenstemming is en een van beide partijen vlak voor het tekenen een wijziging wil doorvoeren. Denk daarbij met name aan de prijs. Kan de andere partij dan desnoods naar de rechter gaan om een handtekening af te dwingen? Dat lijkt in strijd met het dwingendrechtelijke schriftelijkheidsvereiste. Geen handtekening, geen overeenkomst. Dat dit tot misbruik kan leiden wordt dus gevreesd. De minister antwoordde op Kamervragen dat een partij die weigert te tekenen, gedwongen zou kunnen worden alsnog te tekenen omdat hij anders onbehoorlijk handelt. Daarmee is de duidelijkheid die met de wet beoogd is deels verdwenen en zijn partijen toch weer veroordeeld tot de discussie of er nu wel of geen mondelinge afspraak is. Het is de vraag of de rechter de mening van de minister deelt. Naast het schriftelijkheidsvereiste is er een bedenktermijn van drie dagen. In die termijn kan de particuliere opdrachtgever dus eenvoudig van de aannemingsovereenkomst af. Maar dit is niet het enige nieuws: de wet heeft nog meer verrassingen in petto. Ingrijpend zijn de bepalingen over voorfinanciering. De meeste aannemers die woningen voor particulieren bouwen hanteren betalingsschema’s, vaak opgenomen in algemene voorwaarden, die voorzien in stapsgewijze vooruitbetaling. Dat is in de nieuwe regeling nu verboden bij particuliere opdrachtgevers. De aannemer mag betalingen wel globaal gelijk laten lopen met de voortgang van de bouw. In de praktijk moet de aannemer nu dus steeds voorfinancieren, en daar rekent hij niet op. Daarbij loopt hij een meer dan gebruikelijk financieel risico. Wat nu als de aannemer zich toch baseert op zijn voorwaarden en een schema afspreekt, in strijd met de wet? De wet lijkt dan duidelijk. Een dergelijke afspraak geldt niet en de opdrachtgever hoeft zich er niet aan te houden, terwijl de aannemer toch moet voldoen aan zijn verplichtingen. Het lijkt zelfs mogelijk dat de opdrachtgever de reeds gedane betalingen ongestraft kan terugvorderen, eventueel met rente. Heeft de aannemer dan helemaal geen mogelijkheid om zich tegen financieel onvermogen van de opdrachtgever in te dekken? Toch wel: de aannemer mag verlangen dat maximaal tien procent van de aanneemsom bij een notaris wordt gestort ter zekerheid, of dat voor dat bedrag een garantie wordt gesteld. De opdrachtgever heeft weer het recht om de laatste vijf procent van de aanneemsom te storten bij de notaris. Dit bedrag behoeft hij dan pas te betalen wanneer alle gebreken zijn opgelost. Niet van dwingend recht zijn enkele bepalingen over oplevering, die ook van toepassing zijn voor niet-particuliere opdrachtgevers en bij aanneming van ander werk dan woningen. Van deze bepalingen kunnen partijen wel afwijken, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. De regeling bevat ook een tamelijk technische maar juridisch interessante verjaringsregeling, die nogal wat vragen oproept wanneer die wordt gekoppeld aan de regeling over oplevering. Kort gezegd komt de nieuwe regeling daarop neer dat niet protesteren bij oplevering voor de opdrachtgever gevaarlijk is. Verval van recht ligt op de loer. Niet ingaan op een uitnodiging tot het opnemen van het werk bij oplevering houdt in dat het werk als goedgekeurd geldt. Tenslotte zijn enige eerder in de rechtspraak aanvaarde regels in de wet vastgelegd. In onze volgende column zullen wij op deze regels, die de verplichtingen van aannemer en opdrachtgever verder invullen, ingaan. Al met al is de nieuwe regeling van aanneming van werk tot nu toe ten onrechte onbekend en onderbelicht gebleven: zij heeft immers ingrijpende gevolgen, niet alleen op het gebied van nieuwbouw van woningen. Het wachten is nu op de eerste ervaringen met de nieuwe regelingen. J.F. Bienfait en A.A. Marcus, Van Dam & Kruidenier advocaten mail@damkru.nl De tekst is als leidraad bedoeld en de auteurs streven geen volledigheid na. In voorkomend geval is het altijd raadzaam eerst advies in te winnen.

Binnenvaartkrant