Views
2 years ago

2003-20

 • Text
 • Schip
 • September
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Meter
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Vaart

PAGINA 4 23 SEPTEMBER

PAGINA 4 23 SEPTEMBER 2003 PERSONEEL GEVRAAGD !"#$%& %()*+((,- ./+/ ADBEMAR UITZENDBUREAU b.v. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de Binnenvaart? Wij hebben diverse mogelijkheden voor u, afloswerk maar ook vaste dienstverbanden. Per direct zoeken wij: MATROZEN / STUURLIEDEN I.b.v. een dienstboekje I.b.v. Rijnpatent en / of Groot Vaarbewijs Voor informatie: Ringdijk 466 C, 3331 LK Zwijndrecht, the Netherlands Telefoon : 078-619 4342 Fax : 078-619 4866 E-mail: uitzendbureau@mercurius-group.nl TRANSPORT SERVICE INNOVATION BV zoekt Kapitein Stuurman i.b.v. Rijnpatent TSI BV, Scheepmakershaven 2 3011 VA Rotterdam Tel. 010-400 47 38 Fax 010-400 48 58 BUNKERSTATION HEIJMEN B.V. Wij zijn een toeleveringsbedrijf voor de internationale binnenvaart, en zoeken met onmiddellijke ingang voor ons bunkerstation een S"HIPPE' ) *E'+,PE' Woonachtig in Millingen a/d Rijn, of directe omgeving Leeftijd: 18-35 jaar U dient in het bezit te zijn van: * Groot vaarbewijs * Radar diploma * ADNR papieren. Mocht U deze papieren nog niet hebben, maar U bent hier wel mee bezig of U bent bereid deze cursus te volgen dan is dit voor ons ook geen probleem * Kennis van Duitse taal Uw taken zullen ondermeer zijn: * Ondersteuning dagelijkse activiteiten op ons bunkerstation * Varen met bunkerboten * Telefonisch en mondeling contact met onze Nederlandse en Duitstalige klanten, derhalve bent U dus een visitekaartje van ons bedrijf * Sollicitaties / informatie direct bij ons bunkerstation t.a.v. Ton Heijmen 0653-126600 / Rob Heijmen 0653-473245 TE KOOP! 691 T, 70x7.10x2.20, 485 CAT 2001, SI 2008 Tel.0653-654396 of 0049-1718790817 GEVRAAGD matroos op ms Alliantie, int.vaart, loon en vrije tijd n.o.t.k. Tel.0653-534786 of 0049-1716057700 TE KOOP Langerdijker +/- 21x3.30 mtr met gloeikop motor, vrpr €19.500,- Tel. 0653-844005 GEVRAAGD (leerl.)matroos op mts, vaart Ned/België, week op week af, vaart zondag's niet. Tel. 06-10560530 N.O.Z. Loswal 5, Postbus 19, 6566 ZG Millingen a/d Rijn Tel: 0481 - 438310 / 431412 www.bunkerstationheijmen.nl Rederij Ringoot en zoon nv vervoer te water van petroleumproducten Gevraagd voor tanker STUURMAN In het bezit van dienstboekje, eventueel Rijnpatent en ANDR basis of C, 14/7 Rederij Ringoot en Zoon n.v. Morckhovenlei 47-49 (bus 1) 2140 Borgerhout BELGIE Tel: + (32) (0)3 235 75 75 Fax: + (32) (0)3 235 00 44 rederij@ringoot.be GEVRAAGD OP TANKER STUURMAN/2E KAPITEIN patent tot Mannheim. ADNR strekt tot aanbeveling. 14/14, loon n.o.t.k. Tel. 0035-2-21-211485 GEVRAAGD Deksman/matroos met dienstboekje M.T.S. "Hanna" 2308 ton, niet rokend, Ned/Duits sprekend. 20/10, loon n.o.t.k. Tel. (0031)-(0)653-634483 WERKGEVERS OPGELET! Wij geven u de mogelijkheid om uw personeel via LUXEMBURG te laten werken Tel. 0035 (0) 22.121.14.85 Gev$&&>9 st##$%&' op Ho't&7'e$sHI7p 5?eJ&'9$& 9)r)9)l1)$%r"#)t"#1$loon$n.o.t.(.$ ;)l)??@AABAC=$ oBB@D=E?B> !"#$%oor()ur$op$(ort)$t)r-"#n$ /o)()n$w"#$%oor)"#n%33rt4 Joh. BOELE b.v. St##$%&''e' e' %&t$o+e' 5)t$-"n"-33l")n7t8o)(#)$ -)t$%r"#)t"#17r)9)l"n9 ,ostb#s 2011, 2940 55 6%pe' &&' 9e :ek te?@: 06C5E@75@52@14 Gevraagd: KAPITEIN In bezit van de benodigde papieren voor de vaart in hoofdzakelijk ARA en beneden Rijn. Goede beloning, reis- en onkostenvergoeding, vrije tijd overeen te komen. V.O.F. Arian M.T.S. Melvin 0115 - 606 003 0032 477 960 228 Gev$%%&' (o*+%,$oos op +,s 0ee12 345e12bo127 Te* 06;10 990>62 v$%&e4 4%%$ @A$B C v%4 To* VDO MARITIEM AG Zoekt voor een van haar schepen: STUURMAN MET PATENT eventueel met tankervaring in bezit van Rijnpatent (minimaal tot Manheim) en ANDR-basis Goede verdiensten onder Luxemburgse condities Reiskosten en voeding vrij. Vaarsysteem 14/14 Meer weten? 06-50298354 of 06-53196172 (verkort 13341) Bedankt ieder die ter gelegenheid van onze open dag een gulle gift gegeven heeft aan het Sophia Kinderziekenhuis 0(1/ !23.,()45 67 8 9:;:7

PAGINA 5 23 SEPTEMBER 2003 Raad voor de Transportveiligheid pleit voor nieuwe regels en controle Dode hoek vaak te groot De grote dode hoek vanuit de stuurhut op het vaarwater vormt een structureel gevaar voor de veiligheid op de binnenwateren. Dat vindt de Raad voor de Transportveiligheid, die pleit voor (betere) regelgeving en handhaving. De Raad heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de dode hoek bij binnenvaartschepen. Metingen aan boord van 86 schepen wees uit dat 59 procent van de beladen containerschepen tijdens de vaart niet voldeed aan de wettelijke norm voor de maximaal toegestane dode hoek: 350 meter. Van de onbeladen motorschepen voldeed veertig procent tijdens de vaart niet aan de wettelijke norm voor de maximaal toegestane dode hoek: 250 meter. Van de onbeladen schepen had één op de vijf schepen een dode hoek van vierhonderd meter of meer. Eén schipper kon pas anderhalve kilometer voor zich uit het vaarwater, en datgene wat zich daarop afspeelde, zien. Eén van de bevindingen van de Raad is dat schippers zelf meestal de dode hoek van hun schip sterk onderschatten. Het onderzoek van de Raad werd gestart nadat in 1999 op het Keeten een luxe motor over een vissersvlet heenvoer met een dode als gevolg. Gebrekkig zicht door de dode hoek speelde daarbij een belangrijke rol, vertelde onderzoeker Van der Hoeven van de Kamer Scheepvaart bij de presentatie van het rapport op 9 september. Van 1 juli 1999 tot 1 september 2002 registreerde de Raad 52 ongevallen in de beroepsvaart waar het beperkte zicht van de Te veel overtredingen De binnenvaart leeft de wetten en regels op water onvoldoende na. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in haar Jaarwerkplan 2004. De overtredingen hebben deels betrekking op het niet melden van gewijzigde omstandigheden. In andere gevallen ontbreekt een geldige vergunning of blijkt de vereiste vakbekwaamheid niet te zijn belegd bij degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de binnenvaartonderneming. Ook worden er regelmatig overtredingen geconstateerd op de regels voor de rusttijden van bemanningsleden. De IVW gaat in 2004 nadrukkelijker toezicht houden. roerganger mede oorzaak was. Scheepseigenaren installeren steeds vaker spiegels en camera-installaties; juist om het probleem van de dode hoek (deels) op te lossen. Maar de betrouwbaarheid daarvan laat nogal eens te wensen over, aldus de Raad voor de Transportveiligheid, die aanbeveelt dat er voor dergelijke installaties regelgeving komt. Vast opgestelde camera’s zouden een goed middel kunnen zijn om bijvoorbeeld bij hefbare stuurhuizen het zicht te verbeteren. Met een vaste instelling, benadrukte Van der Hoeven, omdat de roerganger dan een vast referentiepunt heeft en de afstand van een ander vaartuig of een object goed kan inschatten. Bij spiegels die op het stuurhuis zijn gemonteerd en camera’s met afstandbediening ontbreekt dat referentiepunt, waardoor ze onbetrouwbaar zijn om de afstand in te schatten. ‘Ze zijn ongeschikt om mee te varen, maar wel handig om te zien of een bootje of schip in de dode hoek zit.’ De Raad vindt dat na onderzoek in de wetgeving moet worden vastgelegd waar camerasystemen aan moeten voldoen. De hefbare stuurhuizen vormen op zich ook een probleem, zo heeft de Raad al eerder vastgesteld, als ze niet in de hoogste stand staan. Op een geladen schip heeft de roerganger dan meestal te weinig zicht. ‘Van bijna alle containerschepen stond tijdens het onderzoek het stuurhuis niet helemaal omhoog, ondanks een dode hoek van soms duizend meter,’ aldus Van der Hoeven. Naast de dode hoek speelt ook de blinde zone naast en achter het schip soms een rol bij ongevallen. Vooral als een hefbaar stuurhuis volledig is geheven, wordt dit zicht minder. Hiervoor bestaat nog helemaal geen regelgeving. Controles Voor de duwvaart bestaan geen wettelijke eisen. ‘De duwboot voldoet wel aan de eis van 250 of 350 meter, maar met een bak ervoor is de situatie heel anders.’ Zelfs als de Waterpolitie zou constateren dat de dode hoek te groot is, kan ze geen proces-verbaal opmaken. Dat geldt ook bij controles van schepen tijdens de vaart, aldus Van der Hoeven. Volgens hem controleert de Waterpolitie niet of nauwelijks hoe het met het zicht vanuit de stuurhut gesteld is. Omdat de Waterpolitie niet is uitgerust met meetapparatuur daarvoor. Daarvoor pleit de Raad dus ook. Met DGPs of digitale fotometrie is de techniek inmiddels voorhanden. Controle kan nu hooguit door een agent in de stuurhut te zetten, de patrouilleboot voor het schip vooruit te sturen en op de radar van het schip te kijken op welke afstand de boot met het blote oog zichtbaar wordt. Die werkwijze hanteert de Waterpolitie dan ook als ze bij controle vermoeden dat de dode hoek te groot is. Dat zegt een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten. Hij bestrijdt dat de Waterpolitie in de handhaving tekort schiet. ‘Al zijn de controles niet aan de orde van de dag. Als we vermoeden dat er iets niet in de haak is, controleren we eerst met behulp van de radar. Is de uitkomst niet goed, dan doen we verder onderzoek.’ Bij ongevallen en aanvaringen wordt sowieso de dode hoek onderzocht. De Raad voor de Transportveiligheid heeft het rapport en de aanbevelingen aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat (om de regelgeving te actualiseren) en aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (in verband met het toezicht op de naleving van de regels). Ook de binnenvaartorganisaties Koninklijke Schuttevaer, CBRB en Kantoor Binnenvaart wordt gevraagd hun leden te wijzen op aspecten die het zicht voor en rondom het schip beïnvloeden. Alle partijen moeten binnen een jaar reageren. In memoriam: Harm Stoter, kapitein mts Vlissingen Harm Stoter is dinsdag 9 september op 47-jarige leeftijd overleden als gevolg van een familiaire aandoening aan de aderen. Stoter was kapitein op de nieuwe VTtanker Vlissingen. Zijn dood kwam plotseling en betekende een zware klap voor het personeel van VT. ‘Het is alsof je een mokerslag in je gezicht hebt gekregen,’ schrijft VT-directeur Johan Groenewold in het bedrijfsblad. ‘Een groot verlies voor zijn familie, maar ook voor ons. Ik merk ook dat vele collega’s zijn aangeslagen. De rederij is hem veel dank verschuldigd en verliezen in hem een onmisbare en waardevolle kracht.’ Stoter’s grote kennis van zaken vormde een belangrijke factor bij de bouw van de Vlissingen. Hij kende het schip tot in detail. Zoals vorig jaar in deze krant werd uitgelegd is de nieuwbouw bij VT vooral ‘gevoed’ door mensen uit de praktijk. Met name het leidingsysteem aan dek is mede door hem ontworpen. Hij was ook voortdurend bezig met het vergaren van gegevens over hoe alles aan boord werkte. Hij laat VT dan ook een schat aan digitaal opgeslagen informatie achter. Voorheen had hij op het mts Veldhoven gevaren voor VT op het traject Rotterdam- Karlsruhe. Het was zijn grote wens om die reis ook een keer Harm Stoter. (foto VT) met de Vlissingen te maken. Iets dat ook zeker een keer zou zijn gebeurd; het wachten was alleen nog op de vereiste vergunningen voor de vaart op de Boven-Rijn. Harm Stoter was voorts bijzonder actief. Hij had zowel een vlieg- als een duikbrevet en sloeg de afgelopen jaren geen vergadering van de Ondernemingsraad bij VT over. De feestelijke ingebruikname van het nieuwe mts Voorburg werd uitgesteld naar aanleiding van het overlijden van Harm Stoter. advertentie De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag

De Binnenvaartkrant