Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2003-18

 • Text
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Augustus
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Schip
 • Waar
 • Gulf

PAGINA 16 26 AUGUSTUS

PAGINA 16 26 AUGUSTUS 2003 NRF THE INVENTOR OF THE BOXCOOLER Tailor made heat exchangers for all marine- and offshore applications • Alu-brass coated and uncoated boxcoolers • CuNi uncoated boxcoolers with ECC® Unit (ECC - Electronic Current Control) • Excellent service world-wide SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten 023 - 5325211 06 - 53197317 Contante betaling E-mail: treffers@hetnet.nl Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem NRF MORE THAN JUST A PRODUCER! NRF B.V., P.O. Box 1, NL-5450 AA Mill, phone: +31(0)485-476476 fax : +31(0)485-476405, e-mail : info@nrf.nl, http ://www.nrf.nl www.binnenvaartkrant.nl/vlootschouw ’t Ambacht Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 • SCHEEPSLUIKEN • HAVENSERVICE • ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN • STALEN VLOEREN Scheepswerf en Machinefabriek Voor kleine tot ingrijpende reparaties en kompleet onderhoud. Helling 120 meter. Groot schroevendok. Scheepsbetimmeringen en Meubelmakerij als vanouds T E L . : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7 ★ RUBBER SLANGEN ★ RUBBER TRILLINGDEMPERS ★ RUBBER FENDERS ★ RUBBER TEGELS/STROKEN ★ RUBBER TRILMATTEN ★ RUBBER PROFIELEN ★ RUBBER STOOTBUFFERS ★ RUBBER AFDICHTINGEN ★ RUBBER VORMWERK ★ LEIDING KOMPENSATOREN IN SILICONEN R.V.S. RUBBER ★ HYDRAULIEK SLANGEN EN COMPONENTEN (alles op maat leverbaar) RUBBER PRODUKTEN POLSON AmRSrestraat 20-22 2B52 AA Alblasserdam TeleKoon 0N8-PB13155 TeleKaT 0N8-PB1BB50 F.E.M.M. SCHEEPSUITRUSTING MAASKADE 132 3071 NK ROTTERDAM TEL 010-214.08.47 FAX 010-411.47.38 GSM 06-20704009 E-MAIL info@femm.nl DEKZEIL 3x4 tot 10x12 € 0,40 p/m 2 Voor al uw sloopwerkzaamheden !"#EE%!!L'%E()J NE,E(LAN, ..V. #avenweg 1. %ostbus 5234 32B5 CJ Ds-Fravendeel TeleKoon: 0N8-PN3P055 Autotel. 0P-531BBP1P OECHIES Verkoop-, Installatie- en Reparatiecentrum De elektronische tachograaf voor de binnenvaart met ingebouwde printer. NIEUWBOUW OMBOUW EN REPARATIE VAN DROGE LADING EN TANKSCHEPEN Voorsprong in Kwaliteit, Techniek en Service Uw specialist in: • startlucht compressoren • werklucht compressoren • persluchtdrogers en toebehoren • perslucht en elektrisch gereedschap • pneumatische componenten • modulebouw Poe Poe !!! ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF 17,5% BTW Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam · Telefoon (010) 297 39 99 'KKicieel ,ealer Maxwellstraat 1, 1976 AD IJmuiden, Tel. 0255-535428, Fax: 0255-516446, info@kettingbv.nl, www.kettingbv.nl

Helft maritiem verkeer komt voor rekening van short sea shipping PAGINA 17 26 AUGUSTUS 2003 Kustvaart zet in op actieve marktbenadering Net als de binnenvaart kent ook short sea shipping (SSS) in Vlaanderen een gestage groei. Het volume van de kustvaart in de Vlaamse zeehavens bedroeg vorig jaar bijna 98 miljoen ton. Het promotiebureau voor de kustvaart in Vlaanderen dat deze cijfers bijeensprokkelt, wil de komende jaren nog actiever de markt bewerken. Dat is de primaire doelstelling zoals die valt te lezen in het businessplan voor 2003-2005. Promotie Short Sea Shipping Vlaanderen is een zusterorganisatie van Promotie Binnenvaart. Het bureau kreeg vorig jaar verdere naamsbekendheid en verspreidt op zeer actieve wijze informatie over de kustvaart. Zo werd in samenwerking met andere watergebonden verenigingen de tv-spot Are you waterproof gemaakt. In 2002 gaf het bureau zeventien presentaties waarbij alle deelnemers ook een informatiepakket kregen. Door Sarah De Preter Inmiddels hebben veertien landen een soortgelijk bureau voor de promotie van de kustvaart. Ze staan allemaal met elkaar in verbinding en zijn online te vinden op www.shortsea.info. Laatste nieuwkomer is Groot- Brittannië, dat in juli van dit jaar zijn Short Sea and Wateways Forum lanceerde. Het forum wordt gesubsidieerd door het Department for Transport en moet een centrale, coördinerende rol gaan spelen bij watergebonden belangen in het Verenigd Koninkrijk. Voorzitter is professor James McConville van de London Metropolitan University. Het forum bestaat uit comités voor zowel binnenvaart als short sea shipping. Willy De Decker, marktprospector bij Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen, toont zich verheugd over het initiatief van de Britten. 'Het Verenigd Koninkrijk was in zekere zin nog een missing link door het ontbreken van een promotieorgaan.' Voor het pure, onderling netwerken krijgen de bureaus geen steun van de Europese Commissie. Die steun is er wel voor bepaalde projecten, zoals het opzetten en onderhouden van de gemeenschappelijke website en het samenstellen van een databank voor SSS-lijndiensten. Voor de input van dit project werd een beroep gedaan op scheepsagenten. Eind 2002 was naar schatting 75 procent van alle diensten in de databank ingevoerd. Met de databank kunnen verladers zelf nagaan of er SSS-mogelijkheden bestaan voor het transport van hun goederen. Nieuwe lijndiensten De hoofdrolspelers voor SSS zijn de Vlaamse zeehavens. In Antwerpen, Gent, Oostende en Brugge-Zeebrugge was de kustvaart al in 2001 goed voor vijftig procent van het maritiem verkeer. Eén jaar later bedroeg dat aandeel 51,2 procent. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar heeft die groei zich doorgezet. Naargelang de haven varieert het aandeel van short sea shipping van 38,9 procent (Gent) tot bijna Weer aanvaring op Westerschelde Op woensdag 13 augustus zijn in de ochtenduren op de Westerschelde twee autoschepen op elkaar gebotst. Het ongeval deed zich voor net onder de Bocht van Bath op Nederlands grondgebied. De onder Italiaanse vlag varende Grande Nigeria had net de Antwerpse haven verlaten. Aan boord bevonden zich vierhonderd containers. De onder Panamese vlag varende Nada V was op weg naar Antwerpen. Gewonden vielen er bij het ongeval niet. Er kwamen ook geen gevaarlijke stoffen vrij. De scheepvaart op de Schelde werd enkele uren gestremd. Het was al de derde keer in enkele weken tijd dat schepen op dit punt van de Schelde in problemen raakten. Afgelopen maand botsen er nog twee containerschepen op elkaar. Enkele weken geleden kapseisde de sleepboot Burcht, waarbij een man omkwam. honderd procent (Oostende). Op het Albertkanaal werd vorig jaar 591.449 ton vervoerd met 430 coasters. Op het Zeekanaal was dat 921.809 ton met 329 coasters. Dat de sector niet terugschrikt voor innovatie blijkt uit het laatste informatieblad van het Vlaamse promotiebureau. Zo heeft de Finse shortsea-operator Oy Langh Ship een concept ontwikkeld waarbij stalen rollen op een veilige, schadevrije en kosteneffectieve manier kunnen worden verscheept. Rolls-Royce en de Spaanse scheepsbouwer Izar bouwen aan een supersnelle schip dat kan worden gebruikt om een ferryservice tussen shortseabestemmingen op te zetten. De Vlaamse zeehavens pakken intussen met de ene nieuwe lijndienst na de andere uit. In april laadde in Gent het ms Seahawk voor de eerste keer personenwagens voor Spanje en Portugal. Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen flankeert deze activiteiten met de nodige informatiebrochures. Zo werden er vorig jaar landenspecials over Griekenland en Turkije uitgebracht. Deze brochures verschijnen in de Nederlandse en Engelse taal. Synergie Net als de binnenvaart is short sea shipping in veel gevallen slechts een onderdeel van de logistieke keten. Een prachtige combinatie van kustvaart en binnenvaart vindt Willy De Decker het transport van landbouwmachines vanuit het Vlaamse binnenland naar het Rusland. De dienst werd zes jaar geleden opgezet door Ancora Shipping, dat over kantoren in Antwerpen, Rotterdam en Sint-Petersburg beschikt. Sinds de start van de dienst hebben twintig schepen in totaal zo'n vijfhonderd landbouwmachines van Brugge naar Ufa (in het binnenland van Rusland) gebracht. Het traject is 3000 kilometer lang en wordt afgelegd in 21 tot 25 dagen. In Sint-Petersburg worden de machines uit de coasters overgeladen op lichters voor een lange reis over de Russische rivieren. Door de ijsvorming op deze rivieren in de winter en de lage waterstand in de zomer is de periode voor verscheping evenwel beperkt van mei tot augustus. Het klinkt wat vreemd, maar het dreigende verkeersinfarct op de snelwegen en de geplande invoering van de Maut in Duitsland hebben ook iets stimulerends. Tenminste voor het vervoer over water, zoals Willy De Decker aangeeft: 'Ontwikkelingen als de herstelling van de ring rond Antwerpen en de neergaande conjunctuur zullen mensen er ongetwijfeld toe aanzetten om over alternatieve transportconcepten te gaan nadenken. Als Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen is het daarom onze primaire doelstelling om verladers actief te benaderen.' Naast dit veldwerk houdt het promotiebureau er nog verdere doelstellingen op na: het wegwerken van de infrastructurele knelpunten voor de kustvaart (bijvoorbeeld de lage bruggen op het Albertkanaal), het uitbouwen van het netwerken tussen de promotiebureaus onderling en ten slotte de algemene promotie van de kustvaart. 'Met dat laatste zijn we destijds begonnen en dat blijft ook de komende jaren speerpunt binnen onze activiteiten,' aldus De Decker. Sinds kort beschikt het promotiebureau over nieuwe kantoorruimte aan het Verbindingsdok in Antwerpen. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Gilbert Bossuyt, verrichtte enkele weken geleden de officiële opening. Het nieuwe adres: Verbindingsdok-Oostkaai 13 Bus 10, 2000 Antwerpen. Willy De Decker, marktprospector bij Promotie Shortsea Vlaanderen. (foto's Sarah De Preter)

Copied successfully!

Binnenvaartkrant