Views
4 years ago

2003-17

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Augustus
 • Schip
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Pagina
 • Motoren
 • Onze

PAGINA 36 12 AUGUSTUS

PAGINA 36 12 AUGUSTUS 2003 Blankenstein 150 7943 PE Meppel Tel.: 0522 24 36 00 Fax: 0522 24 36 99 Wij wensen familie Adriaanse met het vernieuwde mbs Nijverheid een behouden vaart www.efmverzekeringen.nl !"#$%$&""'& familie Adriaanse )"& *"& +"',$"-./" )01 2+"'*"$/ ", .",1", *", +""# +44'5",6& $, /" /66' 6,1 0"&$))"'/" .6,$,57 84, /"' 9-,1&'44& :;< =;>: ?2 @"'A",/4)< BC?D E:FGH>E>;E:< !IJD E:FGH>EE=;= Rabobank Lek en IJssel wenst familie Adriaanse met het mbs Nijverheid een behouden vaart Rabobank Lek en IJssel Marathon 9, 2924 XC Krimpen a/d IJssel Postbus 2531, 2940 AA Lekkerkerk T. : ( 0 1 8 0 ) - 6 6 6 1 6 0 F. : ( 0 1 8 0 ) - 5 1 9 6 7 8 www.lek-en-ijssel.rabobank.nl E-mail: bedrijven@lek-en-ijssel.rabobank.nl BUNKERSCHIP “JANNA” NIJVERHEIDSTR. 20 TEL. 010-4508023 FAX 010-4580034 2901 AR CAPELLE A/D IJSSEL feliciteert familie Adriaanse met de oplevering van hun vernieuwde schip mbs Nijverheid en wensen u veel succes en een behouden vaart Hét adres voor elke schipper! wij verzorgden de complete afbouw van het mbs Nijverheid En wensen de familie Adriaanse een goede en behouden vaart H E T B E T E R E W E R K Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129, 6651 KB Druten Telefoon: 0487 - 515544 b.g.g.: 0487 - 593786 of 591896. Telefax: 0487 - 517088

PAGINA 37 12 AUGUSTUS 2003 Familie Adriaanse, veel succes met mbs Nijverheid Rabobank Lek en IJssel

Binnenvaartkrant