Views
4 years ago

2003-17

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Augustus
 • Schip
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Pagina
 • Motoren
 • Onze

PAGINA 24 12 AUGUSTUS

PAGINA 24 12 AUGUSTUS 2003 Wij feliciteren de familie Buil en de familie van Werkhoven NEPTUN en wensen hen een behouden vaart Wij verzorgden de complete betimmering van het !"#$%&$'()#*+,+ -#./++0123+4+535,,, 5672+89+:;*#+;?/+0123+4+535775 )))/#%@4%A/B. Wij leverden het hefbare stuurhuis met panorama zicht Wij wensen V.O.F. United Shipping veel succes en een behouden vaart kvb United en United 1 en wensen V.O.F. United Shipping een behouden vaart Doornenburgsestraat 33 6691 HB Gendt Tel. 0481 - 421267 Fax. 0481 - 424272 E-mail: info@willemsen-interieurbouw.nl Hét adres voor elke schipper! wij verzorgden de complete afbouw van het kvb United/United 1 En wensen V.O.F. United Shipping een goede en behouden vaart H E T B E T E R E W E R K Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129, 6651 KB Druten Telefoon: 0487 - 515544 b.g.g.: 0487 - 593786 of 591896. Telefax: 0487 - 517088

De ongelukken met de zeevaarttankers Erika en Prestige hebben de overstap naar dubbelwandige tankers in een stroomversnelling gebracht. De beelden van de uit de Prestige lekkende teerachtige ruwe olie heeft diepe indruk gemaakt op de samenleving en de roep om verplicht dubbelwandige schepen is door de Europese Commissie gehonoreerd. Ook in de binnentankvaart is dat geluid gehoord en in het najaar van 2002 kwam er een rapport uit over de ‘duurzame binnentankvaart’ waarin ook voor deze sector de verplichting tot het dubbelwandig vervoeren van milieuonvriendelijke stoffen wordt aangekondigd. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de ondernemers en het door hen geïnvesteerde kapitaal. Maar zijn de risico’s in de binnentankvaart wel vergelijkbaar met die in de tankvaart op zee? De opdracht kwam van het CBRB, het ministerie van V&W, het Nederlands Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (NIDO) en Rabobank Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Projecten Binnenvaart, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanleiding voor het onderzoek vormden de toenemende eisen die gesteld worden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, mede als gevolg van de toegenomen maatschappelijke ongerustheid sinds de gebeurtenissen in Enschede en Volendam. Bij die ongerustheid gaat het om explosie- en brandgevaar. Maar in het rapport zelf wordt de verplichting tot het bouwen van dubbelwandige schepen vooral gekoppeld aan de schade die de lading kan toebrengen aan het milieu. Stookolie bijvoorbeeld en zelfs gasolie (de helft van de door de tankvaart in Europa vervoerde lading) worden genoemd als stoffen die in de nabije toekomst alleen nog met dubbelwandige tankers zouden mogen worden vervoerd. Zout water Secretaris Jan Vogelaar van het CBRB onderschrijft de eis tot dubbelwandigheid, maar hij wil de directe vergelijking met de zeevaart nuanceren. ‘De binnenvaart is minder belast dan de zeevaart, waar het schip zwaarder wordt belast en de scheepshuid bovendien sneller slijt onder invloed van het zoute water. De maatschappij wil steeds minder risico’s voor de dingen die ze wenst. Er is steeds minder bereidheid tot acceptatie van de gevolgen als er iets misgaat. Op de eerste plaats: de scheepvaart is de meest veilige wijze van vervoeren, maar als er iets misgaat, is de schaal erg groot. De maatschappij wil dus minder risico’s, maar wil de maatschappij daar ook voor betalen? De burger wil een schone rivier, schone lucht, maar hij wil ook wel auto kunnen rijden.’ ‘De overheid neemt de wensen van de samenleving over en vertaalt ze in regelgeving. De maatschappij denkt niet echt na over de eisen die voortvloeien uit die wensen. Wij willen dat het gebeurt – punt uit. Hoe? Dat zoeken ze maar uit.’ De verwachting nu is dat in de toekomst ook gasolie in dubbelwandige schepen moet worden vervoerd. Dat heeft niets te maken met explosiegevaar – er is nog nooit een schip met gasolie ontploft – maar alles met waterverontreiniging. Als een schip lek slaat met gasolie, dan is dat lastig schoon te maken en zal de rivier over vele kilometers vervuild raken met alle desastreuze gevolgen voor het milieu in en langs die rivier. Varen met dubbelwandige schepen kan de kans op een dergelijke vervuiling van de rivier verkleinen. In het rapport wordt voor het vervoer van stookolie in dubbelwandige schepen gesproken over 2005. Voor gasolie werd bij de presentatie van het rapport in november vorig jaar gesproken over 2010. maar driekwart van de vloot tankers – en zeker de schepen die met gasolie varen – is enkelwandig. De werven zouden de bouw van zoveel dubbelwandige schepen amper aan kunnen, als er al voldoende kapitaal voor zou worden gegenereerd. Wat te doen met al die – soms nog vrij nieuwe – enkelwandige schepen? Jan Vogelaar verzucht: ‘Wat er altijd al mee gedaan wordt: veilig vervoeren. Je kunt als maatschappij wel van alles willen veranderen, en daar moet het bedrijfsleven dan wel aan voldoen, maar je moet er als overheid dan voor zorgen dat het op een bedrijfseconomische basis kan gebeuren. De maatschappij mag er ook wel oog voor hebben dat het beter is om het schip te vervangen als het op is. Net als bij auto’s: telkens zal een nieuwe generatie personenauto’s veiliger zijn dan de vorige.’ ‘Natuurlijk verdient een beter schip de voorkeur, maar beter wil niet zeggen dat het andere niet goed zou zijn. In de scheepvaart heeft een dergelijke verbetering veel tijd nodig. Dus moet die overgang naar dubbelwandige schepen gebeuren op een gezonde bedrijfseconomische basis, met een geleidelijke uitfasering. De sector zelf is innovatief genoeg om ook te streven naar een steeds veiliger schip.’ Betalen PAGINA 25 12 AUGUSTUS 2003 Hoe lang nog voor de binnentankvaart helemaal dubbelwandig is? advertentie Thrustful solutions HRP Thruster Systems b.v. Zaag 27 • P.O. Box 2020 2930 AA Krimpen aan de Lek The Netherlands T : +31 (0)180 33 10 00 F : +31 (0)180 33 10 99 E : info@HRP.nl I : www.HRP.nl Jan Vogelaar, secretaris van het CBRB. ‘Op basis van die theorie kun je wel op een bepaald niveau maatregelen afspreken als maatschappij, maar de vraag is of je er als maatschappij dan ook voor wilt betalen.’ (foto’s MGR) 2005 of zelfs 2010 is dus geen haalbare kaart? ‘Een overgangsregeling van vijftien jaar klinkt waarschijnlijker. Je kunt niet tegen een groep ondernemers zeggen: vanaf vandaag voldoe je niet meer aan de eisen, terwijl je er wel aan voldeed toen je die miljoenen investeerde en niemand je vertelde dat die regelgeving eraan zou komen. Regelgeving dient er niet toe om bedrijven kapot te laten gaan. Investeringen in Nederland moet je kunnen doen op economische basis. Daarom dien je een overgangsregeling in te stellen als je de regels verandert.’ Daar komt volgens Vogelaar nog bij dat het absoluut niet is bewezen dat enkelwandige binnenvaarttankers onveiliger zijn dan dubbelwandige. ‘Ik kan me van de laatste vijftien jaar niet één ongeluk met een binnenvaarttanker herinneren, dat anders had gelopen als een betrokken enkelwandige tanker dubbelwandig zou zijn geweest. De gezonken tanker Stolt-Rotterdam in Krefeld een paar jaar geleden was dubbelwandig. Niet dat ik de theorie tegen wil spreken dat de kans bij een enkelwandig schip bij een aanvaring waarbij de scheepshuid wordt opengereten groter is dat hij lading verliest. Op basis van die theorie kun je wel op een bepaald niveau maatregelen afspreken als maatschappij, maar de vraag is of je er als maatschappij dan ook voor wilt betalen.’ De vergelijking met de zeevaart gaat in elk geval niet op. Eén reden is nog niet eens genoemd: binnenvaarttankers worden – door de veel geroemde bezieling van de schipper, die ook vaak de eigenaar is – eenvoudig veel beter onderhouden. Hoewel de lijst van stoffen die in dubbelwandige binnenschepen moeten worden vervoerd, groeit, blijft het speculeren over de datum waarop benzine en mettertijd ook gasolie op die lijst worden gezet. Voor wat benzine betreft, geldt natuurlijk wél het explosiegevaar. In sommige havens in Duitsland waar benzine wordt geladen, heeft een olieraffinaderij zelf al afgekondigd dat er alleen nog dubbelwandige tankers mogen komen. De vraag naar dubbelwandige schepen heeft nog geen paniek veroorzaakt onder de eigenaren van enkelwandige schepen. Daarvoor is de markt in het vervoer van minerale olieproducten de afgelopen twee á drie jaar te goed geweest. Tot ieders verrassing heeft de situatie in het Midden-Oosten niet geleid tot extreme vrachtprijsstijgingen, maar het hele jaar door ligt de prijs die per ton wordt betaald voor het vervoer van benzine en gasolie tientallen procenten hoger dan enkele jaren geleden. Een ontwikkeling die meer investeringen in (dubbelwandige) nieuwbouwtankers heeft gegenereerd. Omdat een groot deel van de markt niet langer afhankelijk is van de spotmarkt maar gebruik maakt van langlopende contracten, zal die voor de scheepvaartondernemers gunstige ontwikkeling wellicht nog jarenlang standhouden. Een nieuwe tanker (hier de roestvrijstalen Stolt Variante) is tegenwoordig altijd dubbelwandig.

Binnenvaartkrant