Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

Voor de 26e keer deed

Voor de 26e keer deed aan de Vierdaagse in Nijmegen een groep uit de schipperswereld mee. De hele organisatie voor deze wandelgroep werd net als in voorgaande jaren geregeld door het KSCC-Schipperscentrum in Nijmegen. Namens de binnenvaart nam dit jaar een recordaantal wandelaars deel. Door Harrie van Eeuwijk ‘Het is opnieuw een prachtig evenement geweest,’ vertelt een enthousiaste aalmoezenier Bernhard van Welzenes als op vrijdagavond 18 juli de afsluiting van het festijn voor de binnenvaartwandelaars in het Schipperscentrum in Nijmegen plaats vindt. ‘We hadden dit jaar een record aantal deelnemers, de verzorgers hebben zich in alle opzichten geweldig ingezet en van diverse kanten uit het bedrijfsleven heeft men ons, zowel financieel als materieel. weer gul gesponsord om dit jaarlijks terugkerend festijn goed te kunnen organiseren.’ In totaal hadden zich voor de binnenvaartgroep 126 deelnemers ingeschreven. De leeftijden varieerden van twaalf jaar tot begin zeventig. Elf deelnemers volbrachten de vier dagen niet. Ruim dertig mensen waren gedurende de wandeldagen op vier vaste posten en een ambulante post actief om de wandelaars te verzorgen. De verzorging werd gecoördineerd door Antoin Kuenen. Henry Mooren van motorschip Spes Nova, die zelf ook meeliep, had voor de 26e keer allerlei praktische zaken geadviseerd voor dit wandelfestijn. Het weer werkte goed mee; alleen op de tweede dag speelde de grote hitte de mensen wel parten. ‘Daarom mochten de wandelaars van de 40 en de 50 kilometer op die dag tien kilometer minder lopen,’ aldus Mooren. ‘En dat was maar goed ook, want het was op die dag wel afzien.’ Evenals de voorafgaande jaren was de sfeer goed onder de wandelaars van de binnenvaart en toen de groep op de slotdag langs de eretribune in Nijmegen liep, was daar ook Carla Peijs, de minister van Verkeer en Waterstaat, die op uitnodiging van Van Welzenes naar Nijmegen gekomen was en samen met hem even van de tribune kwam om de schippers te complimenteren met hun prestatie. KSCC-lintje PAGINA 5 29 JULI 2003 KSCC eert doorzetters en vrijwilligers Vierdaagse Aanvaring op de Lek Het voet-fietsveer Ameide- Lopik kwam vorige week op de Lek in aanvaring met een binnenvaartschip, geladen met 930 ton vismeel. Het veerbootje raakte weliswaar beschadigd, maar kwam op eigen kracht naar de kant. Door de klap raakten de twee passagiers van de pont te water. Passerende speedbootjes hielpen hen op het droge. Het veer, De Overkant, werd direct uit de vaart genomen voor onderzoek en reparatie. Het veer lag, midden op de rivier, te wachten voor de oversteek. Volgens de KLPD omdat de pont wachtte op een ander schip dat stroomafwaarts kwam. Het opvarende schip was de pont inmiddels tot een meter of vijftien genaderd, toen het veer plotseling vaart maakte. Een aanvaring, zo kort voor de boeg, was onvermijdelijk. De twee passagiers, een jongen en een meisje uit Ameide en Werkendam, sloegen hierop over boord. De Overkant wordt beheerd door een gelijknamige, particuliere stichting. Woordvoerder en bestuurslid Jory Verwolf: ‘Het onderzoek is gaande. Over de exacte toedracht valt niet veel te zeggen. De pont heeft water gemaakt. Door de klap maakte hij over bakboord negentig graden slagzij. De ramen zijn gesprongen. Hierdoor is water naar binnen gestroomd. Aan de voorkant zit een grote duts. Dat valt mee, daar is de pont het sterkst.’ Ook de boegschroef liep lichte schade op. Over de passagiers, een bevriend stel, weet hij: ‘Gelukkig waren het er maar twee. Het zijn jonge mensen. Na de aanvaring zette de schipper direct reddingsmateriaal overboord. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De schipper van het veer is de dag daarop naar hen toe geweest. Ze maken het goed.’ De veertigjarige veerman verklaarde later tegenover de politie dat hij het schip niet had gezien. De binnenvaartschipper kwam met de schrik vrij. Vijfhonderd meter naar boven ging hij voor anker en vervolgde, na verhoor, zijn route naar Duitsland. Het schip had geen noemenswaardige schade. Het veer verbindt inmiddels ook weer de oevers zoals het dat, voor de aanvaring, al negen jaar deed. De vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor hun inzet. (foto Harrie van Eeuwijk) advertentie Traditioneel werden op de vrijdagavond alle KSCC-wandelaars ontvangen op het Schipperscentrum. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes dankte alle vrijwilligers. Uiteraard sprak hij ook zijn bewondering uit voor de prestaties die de lopers aan de dag gelegd hadden. Alle deelnemers ontvingen het KSCC-lintje en een gladiool, die jaarlijks door het KSCC aan de wandelaars worden uitgereikt. Die uitreiking werd gedaan door de vrijwilligers. Eerst gebeurde dit door de jongste vrijwilligers aan de twee jongste deelnemers. Twee twaalfjarigen, Juriaan Verberck en Gera Kersten mochten als eersten naar voren komen. Daarna was de eer aan Jan Bus, de oudste deelnemer die zich mocht laten decoreren. Vervolgens kwamen de lopers van de 30, de 40 en de 50 kilometer aan bod. Nadat alle deelnemers hun versierselen in ontvangst genomen hadden, kon het jaarlijkse blarenbal beginnen. De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. De Overkant is inmiddels weer in dienst. (foto T2oP) Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com

PAGINA 7 29 JULI 2003 Beeld van de binnenvaart wereldwijd zichtbaar De website van het BVB (www.inlandshipping.com) wordt steeds dynamischer. Begin deze maand werd een webcam aangesloten. Beelden van de drukke vaarweg bij Dordrecht gaan nu de wereld over. Het drukste waterwegenkruispunt van West-Europa; de kruising van de Noord, Merwede en Oude Maas bij Dordrecht. Kleurrijk en levendig wordt het vooral door de steeds aanen afmerende gele fast ferry’s, maar natuurlijk ook door de stapels containers op binnenschepen en de soms fel gekleurde tankers, die passeren over het beeld dat de webcam biedt op de site onder de button ‘rondleiding’. Links Maar er is meer. Het BVB biedt A-sponsors de mogelijkheid tot het aanbrengen van een link. Op die wijze kunnen bezoekers van de BVB-site op de sponsorpagina zien wie de promotie van de sector ondersteunt. De link leidt de bezoekers bovendien meteen naar de sites van de diverse ondernemingen die met een website vertegenwoordigd zijn op internet. Wie dat wil, kan volstaan met een verzoek en het websiteadres, gezonden aan rh@inlandshipping.com. Dit geldt uiteraard allen voor sponsors met een minimum jaarlijkse bijdrage van 495 euro. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com Voortouw Nieuws van het BVB Op de website staat al heel veel informatie over de binnenvaart in de vorm van teksten, foto's en grafieken. Maar er komt nog meer dynamische info. Er zijn al filmpjes in de maak die de bezoekers van de site laten zien hoe het leven op een binnenschip eraan toegaat. Gouden Gids Er is natuurlijk ook een link met de koepelorganisatie voor Europese binnenvaartpromotie Inland Navigation Europe (INE) die op het web is vertegenwoordigd op het adres www.inlandnavigation.org . Het BVB werkt met INE aan een Gouden Gids van de Europese binnenvaart op internet. Alle landelijke promotieorganisaties leveren adressen aan van terminals, bevrachters en binnenvaartbedrijven en –organisaties. INE maakt zo van de site een platform met directe links naar alle betrokkenen in de Europese binnenvaart. Brochures Er gebeurt ook in deze vakantietijd veel bij het BVB. Bijvoorbeeld het herdrukken van brochuremateriaal en uiteraard de voorbereidingen voor de Wereldhavendagen in het weekend van 5, 6 en 7 september. Binnenvaartondernemers die bereid zijn om een of twee dagen bezoekers een kijkje achter de schermen van de binnenvaart te geven, worden verzocht contact op te nemen met het BVB. Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART Waar varen we langs? Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Dat er over het havengeld BTW moet worden afgedragen hoeft geen probleem te zijn voor BTW-plichtige ondernemers. Immers, de betaalde BTW kan worden teruggevorderd. Er doet zich bij het havengeld echter het probleem voor dat schippers het al terug vorderen zonder dat er een factuur tegenover stond van het Havenbedrijf. Dat mag niet. Op verzoek van Kantoor Binnenvaart is met de Dienst Waterbeheer in Amsterdam afgesproken dat schippers alvorens te betalen een factuur ontvangen. Die factuur wordt verstuurd na de melding van het schip in de Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. advertentie Uw inzending moet uiterlijk 7 AUGUSTUS 2003 in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie (NR 15) was: SIGNALSTELLE E (DIE BANK) WINNAAR: Naam: C.R. Flobbe Plaatsnaam: Rotterdam Scheepsnaam: ex Marco Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. Moderne hoofdstedelijke havengeldinning Amsterdamse haven. Dat kan via internet of via e- mail (bhg@binnenwaterbeheer.nl). zo kunnen alle gegevens worden doorgegeven, zoals scheepsnaam, Europanummer, tonnage of (bij passagiersschepen) aantal m 2 , datum en tijdstip van aankomst en vertrek, bedrijfsnaam, factuuradres, et cetera. het kan ook nog via meldkaarten. Die zijn telefonisch te bestellen bij binnenwaterbeheer (020 – 550 36 36). Bij het binnenkomen in de haven is het belangrijk om het tijdstip van binnenkomst te vermelden, anders gaat de havendienst uit van 06.00 uur. Dat kan bijna een dag havengeld schelen als het schip pas ’s avonds arriveert. Verblijft een schip langere tijd aaneengesloten in de haven, dan berekent Binnenwaterbeheer de voor de schipper voordeligste oplossing. Betalen kan per machtiging of binnen vier weken na ontvangst van de factuur te betalen.Kantoor Binnenvaart is bijzonder ingenomen met deze moderne en klantvriendelijke aanpak van de Amsterdamse haven. Met de gemeente Rotterdam wordt overleg gevoerd over een soortgelijke werkwijze, maar dat vlot niet. Er is een gemeentelijke verordening nodig. Ligt u financieel goed op koers? Prócount Accountants + is vanuit vijf locaties actief op het gebied van accountancy, bedrijfs- en belastingadvies. Circa honderd werknemers verzorgen op accurate wijze de cijfers van een breed scala aan klanten. Hierdoor kunnen de juiste beslissingen op het juiste moment genomen worden t.b.v. de continuïteit, resultaten en efficiency van uw organisatie. Belt u snel voor een afspraak of vraag geheel vrijblijvend onze brochure aan. PROVINCIES VERHINDEREN NIEUWE LOSKADES LANGS RIVIER www.procount.nl Cijfers voor mensen! Stationspark 404, Sliedrecht, telefoon 0184 - 67 67 67, fax 0184 - 67 67 80, e-mail: sliedrecht@procount.nl

Binnenvaartkrant