Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

PAGINA 44 29 JULI

PAGINA 44 29 JULI 2003 "Wij feliciteren Scheepswerf Gebr. Jooren met de oplevering van het ms Victory en wensen familie Smits een behouden vaart" ! " $ %& '())*+, -./012) 34& 5(46789:;?= ! " $ @2? /B..4& C?= ! " $ %& DE"F92//923G /B2F4& 23G HI5A>J>>A=>?= KA*,*+(;( %& -L=>?=(+ ?() 8)((478M>+8)A)>A (+ 467;*)7)*(J H>>,677A5*,( 8(7;Q R77A 6(+8 ;(C(A*+, *+M;J M(A)*J*M(A*+, C*7 4(

Gelderse ‘shift’ PAGINA 45 29 JULI 2003 Amsterdam gaat samenwerken met Kiel Op 23 juli hebben de havens van Amsterdam en het Duitse Kiel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een shortsea-lijndienst tussen beide havens, de Baltische staten en Rusland. Met een rollon/roll-off lijndienst willen de havens een deel van het wegvervoer overhevelen naar het water. De intentieverklaring werd getekend door algemeen directeur Jörg Rüdel van Seehafen Kiel en algemeen directeur Hans Gerson van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. Momenteel kent de Amsterdamse haven op het gebied van shortsea al lijnverbindingen met Scandinavië, Groot Brittannië en het Middellandse Zee-gebied. Door deze nieuwe samenwerking krijgt Amsterdam een rechtstreekse verbinding met Kiel. In Kiel wordt direct aangesloten op een netwerk van bestaande lijndiensten naar Klaipeda, een van de belangrijkste verbindingen tussen Kiel en de Baltische staten, en andere havens zoals Sint Petersburg, Tallin, Vyborg en Kaliningrad. De lijndienst is gericht op stukgoedlading, zoals houtproducten, consumentenartikelen, elektronica en levensmiddelen. Het marktpotentieel wordt geschat op ruim 500.000 ton lading per jaar. Zo ver is het echter nog niet. Eerst zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de nieuwe verbinding. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de shortseadienst op z’n vroegst in de eerste helft van 2004 van start gaan. Als voorbeeld van modal shift geeft de provincie de inzet van het meelschip Mercurial Latistar aan, waarmee meel tussen Wormerveer en Avebe Latenstein in Nijmegen (foto) wordt verzorgd, en waardoor honderden vrachtautokilometers werden bespaard. (archieffoto MGR) Logistieke scans hebben in Gelderland in de helft van de gevallen tot het gewenste resultaat geleid. Elke dag rijden er tenminste driehonderd vrachtauto’s minder door de provincie als gevolg van die modal shift in Gelderland. De vermindering is jaarlijks maar liefst twintig miljoen ritkilometers. In opdracht van de provincie en Rijkswaterstaat werden 75 De economie mag dan in het slop zitten, de overslag in de Rotterdamse haven is hoger dan ooit tevoren. In de eerste helft van dit jaar is 164 miljoen ton goederen overgeslagen, bijna drie procent meer dan in de eerste helft van 2002. Geheel onverwacht groeide de containeroverslag sterk. In TEU’s met dubbele cijfers: +11,4 procent tot 3.5 miljoen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam is optimistisch over de tweede helft van het jaar en noemt ‘een eindejaarsrecord is haalbaar’. Vooral de aanvoer nam toe. De overslag van massagoed bleef vrijwel constant en die van stukgoederen vertoonde een hoge groei: plus tien procent. Agribulk (-2,5 procent), kolen (-4,5 procent) en aardolieproducten (-17,9 procent) zaten in de min. Positief ontwikkelden zich ertsen en schroot (+5,7 procent), overig droog massagoed (+14,7 procent), ruwe aardolie (+3,3 procent), overig nat massagoed (+7,2 procent), roro (+12 procent), containers (+8,9 procent) en overig stukgoed (+12,7 procent). Algemeen directeur Willem Scholten van het Gemeentelijk Havenbedrijf: ‘Dit is al het derde semester op rij dat de haven goed presteert in combinatie met een matige economie.’ De verklaring is volgens hem tweeledig. ‘Onze overslag en productie steunen sterk op de basisindustrie, zoals de chemie, raffinage, staalfabrieken en kolencentrales. Die zijn, met wat fluctuaties, redelijk tot goed blijven draaien.’ Voor de halffabrikaten en consumptiegoederen, het meest vervoerd in containers, ligt de verklaring in de mondiale productie- en consumptiepatronen. De wereldeconomie is sterker vergroeid. ‘Consumptie- en productiegebieden komen daarin verder uit elkaar te liggen en vooral de assemblage geeft zeer veel extra vervoersbewegingen. De scheepvaart is met zijn schaalvergroting en kostenreducties hét middel om de plekken bij elkaar te brengen. De havens zijn de noodzakelijke schakelpunten en de beste plek om van die, vaak nieuwe, stromen te profiteren. Nederland heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie, nog steeds de beste van Europa.’ De groei in de containersector is volgens Scholten mede te danken aan de inspanningen van Rotterdam. ‘Sinds een jaar wordt daar extra hard aan getrokken en dat werpt vruchten af. Extra aandacht is er ook voor de behandeling van olieproducten, conventioneel stukgoed en de logistiek van chemische producten. Met name in de chemische sector en natte bulk liggen kansen om onze mainportpositie verder te versterken.’ De overslag van kolen zat de bedrijven doorgelicht. Met de ondernemingen is gekeken naar de mogelijkheden om op een andere, minder milieuvervuilende of efficiëntere wijze te vervoeren. Als gevolg daarvan hebben veel bedrijven de overstap gemaakt naar een andere wijze van transporteren, via water of spoor in plaats van over de weg. Andere bedrijven organiseren de transporten nu efficiënter. In de meeste gevallen heeft dit ook geleid tot een kostenbesparing. De resultaten betekenen het succes van het Actieplan goederenvervoer van de provincie Gelderland. In Nederland gaat het grootste deel van het goederenvervoer over de weg. Het genoemde Actieplan is ontwikkeld door een samenwerking van bedrijfsleven en overheid. Het bevat tal van projecten voor meer vervoer over water of spoor. Rotterdamse overslag groeit tegen recessie in laatste jaren in de lift. In het eerste halfjaar van 2003 werd echter ongeveer 500.000 ton minder kolen behandeld. Door de sterke vraag uit Azië zijn de vrachttarieven relatief hoog. Europese afnemers teerden daarom in op voorraden. In de tweede helft van het jaar wordt herstel verwacht. De aanvoer van ruwe olie beleefde één van de beste semesters sinds jaren met een toename van 3,3 procent tot vijftig miljoen ton. In 2002 werd vanwege de hoge olieprijzen en de matige vraag naar olieproducten zo weinig mogelijk ingekocht. Dit jaar werd de situatie gunstig om voorraden aan te vullen. De overslag van olieproducten daalde daarentegen scherp. Er werd zowel minder aan- als afgevoerd, respectievelijk twee en één miljoen ton. Het totaal, veertien miljoen ton, is achttien procent lager dan – het uitzonderlijk hoge – 2002. De overslag van stookolie nam wel toe, maar die van lichtere producten zoals nafta, benzine en diesel daalde sterk. De vraag naar lichte producten in Noordwest-Europa was matig en vooral de productie in het Midden-Oosten is sterk afgenomen. In 2002 was die juist hoog onder invloed van de hoge olieprijzen. Voor de rest van het jaar verwacht het Havenbedrijf enig herstel door toenemende vraag uit de Verenigde Staten. Scheepssloperij Treffers breidt uit Er wordt de komende tien weken bij Scheepssloperij Treffers in Haarlem een nieuwe helling aangelegd. Het bedrijf is er jaren mee bezig geweest om de juiste vergunningen daarvoor los te krijgen bij de diverse instanties. Met name de milieuvergunningen vormden een struikelblok, maar intussen is de directie van Treffers erin geslaagd één en ander te realiseren. Vrijdag 18 juli werd de eerste paal geslagen bij de sloperij. Treffers is gevestigd in de Industriehaven in Haarlem en heeft door de Europese sloopregelingen in de binnenvaart de afgelopen jaren bijzonder veel werk gehad. Volgens Gerrie Treffers, één van de zes broers en degene die zich vooral met de scheepvaart bezighoudt, gaat het om meer dan duizend schepen die werden gesloopt in Haarlem. Treffers BV, dat al in 1952 werd opgericht, sloopt niet alleen schepen, ook woonarken en auto’s worden er verwerkt. Bovendien is het bedrijf actief in de handel in tweedehands auto’s. De nieuwe helling meet veertig bij zeventig meter. Roefeldag 2003 De derde Roefeldag van de Stichting Culturele Activiteiten Maasbracht was net als de voorgaande edities een succes. Dertig Maasbrachtse bedrijven en instellingen werkten zaterdag 21 juni mee. Tachtig kinderen verzamelden zich met begeleid(st)ers in Cultureel Centrum De Spil. Na een begroeting door burgemeester Frans Wilms van Maasbracht vertrokken de kinderen naar de verschillende adressen om daar te onderzoeken hoe de grotemensenmaatschappij in elkaar zit en een kijkje te nemen achter de coulissen. Bijvoorbeeld bij de benedendeuren van de sluis Maasbracht het kolkende Maaswater zien en ruiken, bij de Waterpolitie uitleg krijgen over de handhaving van de wetten op het water, lekker kliederen met putsen water op de tjalk Nooit Volmaakt of bij vleesgrossierderij annex vleeswarenfabriek zien hoe de hartige roomham ontstaat. Ook dit jaar eindigde de Roefeldag weer in zwembad Eurobad in Maasbracht. Een afsluiting met een lekker koud ijsje en een duik in het water. (foto Jo Bindels)

Binnenvaartkrant