Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

Elke veertien dagen zijn

Elke veertien dagen zijn in de Binnenvaartkrant meerdere nieuw in de vaart gebrachte, verbouwde en omgebouwde schepen te bewonderen. Met verhalen van eigenaren, makelaars, afbouwers en leveranciers, foto’s, felicitatiepagina’s en technische gegevens. Afzonderlijk waren die artikelen stuk voor stuk de moeite waard (en de voor een krant onmisbare advertenties; eerlijk is eerlijk). De ene keer wegens de vernieuwingen op het gebied van techniek of ontwerp; de andere keer omwille van de persoonlijke of commerciële beweegredenen van de schipper of rederij. Samen geven de in de loop der jaren belichte schepen een beeld geeft van de ontwikkeling en de vernieuwing van de binnenvaartvloot. eigen website. Ook voor de eigenaren van schepen die zijn opgenomen in Vlootschouw zelf is de pres e n t a t i e a a n - PAGINA 23 29 JULI 2003 Ontwikkeling vloot zichtbaar op nieuw website-onderdeel van “de Binnenvaartkrant” Online schepen kijken op ’Vlootschouw’ Al 315 schepen Het schepenarchief is te vinden via de button Vlootschouw linksboven op de openingspagina van de site van de Binnenvaartkrant: www.binnenvaartkrant.nl. Er staan 315 schepen online, het resultaat van 1999 tot en met krant 14 van dit jaar. Tankers, drogeladingschepen, beunschepen, passagiersschepen, duwboten enzovoort. Compleet met kleurenfoto en gegevens als Europanummer, tonnage, afmetingen, eigenaar, waar het casco gebouwd is en welke werf de afbouw heeft verzorgd. Ook de overige leveranciers worden, voorzover bekend, opgesomd. Het heeft ruim een half jaar gevergd om Vlootschouw te maken, alle gegevens in te voeren en op hun juistheid te controleren. De komende tijd worden schepen toegevoegd die in de eerste twee jaar van de Binnenvaart aan de orde zijn gekomen: 1997 en 1998. Ondertussen komen ook de nieuwe, verbouwde en omgebouwde schepen die voortaan in deze krant worden belicht, op de website te staan. Zo houden we het archief up-todate. Bezoekers van de site kunnen zelf ook hun steentje bijdragen. Zo kunnen scheepseigenaren en werven het melden als ze een nieuw schip (laten) bouwen of bezig zijn met een ver- of ombouw. Ook wijzigingen en aanvullingen zijn welkom. Het doorgeven daarvan kan heel eenvoudig op de website zelf. Eenmaal op dit site-onderdeel kan worden gezocht op scheepsnaam en leverancier. Door de naam van bijvoorbeeld een werf of motorenleverancier in te toetsen, krijgt de bezoeker alle schepen in beeld waaraan het betreffende bedrijf heeft meegewerkt. trekkelijk. Het is p u r e r e c l a m e voor hun b i n n e n - vaartonderneming. Daarnaast kunnen ze familieleden, vrienden en kennissen hun schip op internet laten zien, met alle wetenswaardigheden daarbij. Op termijn kunnen ook zij bezoekers laten doorlinken naar hun eigen website, als ze die hebben. Er zijn inmiddels ruim 1500 bedrijven in de databank opgenomen, die leveren aan de binnenvaart. Daarmee is Vlootschouw in feite ook een soort gouden gids geworden voor iedereen die op zoek is naar een leverancier. En wie helemaal weg is van een bepaald schip en zelf nieuwbouwplannen heeft, kan achterhalen welke bedrijven de (af)bouw hebben gerealiseerd. Kijk op www.binnenvaartkrant.nl en klik linksboven op de button ‘Vlootschouw’. Reclame advertentie Voor leveranciers is de site daarmee een mooi visitekaartje. Mede dankzij de logo’s. In de toekomst wordt het voor bedrijven (tegen een redelijke vergoeding) mogelijk om bezoekers via hun logo te laten doorklikken naar hun

PAGINA 24 29 JULI 2003 PAGINA 25 29 JULI 2003 Wij feliciteren de familie Van Lang met hun nieuwe Hazard M A C H I N E FA B R I E K - S C H E E P S T E C H N I E K !"#$%&' ()*+&,#!-".* /0,0 accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF ‘MISTI’ ZUID LIMBURG O.A. AUTOKRANEN • MOTORINBOUW • ELEKTRA • LASWERK • HYDRAULIEK DE RUYTER !"#$#%&#'()"#*+,-.- C.E. van ’t Hof B.V. Rabobank Shipping

Binnenvaartkrant