Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

PAGINA 19 29 JULI

PAGINA 19 29 JULI 2003 Vlaamse zeehavens doen het goed De havens van Antwerpen en Gent hebben er allebei een goed eerste halfjaar opzitten. In Antwerpen groeide de maritieme goederenoverslag met 10,1 procent naar 70,58 miljoen ton. De positieve trend in de containeroverslag houdt aan. Het containerverkeer steeg met 15,5 procent naar 30,2 miljoen ton. In TEU uitgedrukt waren het 2,558 miljoen containers (plus veertien procent). In de maand april kende die sector zelfs een groei van 22 procent. De conventionele stukgoedoverslag kende een daling van 2,8 procent en kwam uit op 7,124 miljoen ton. Het Havenbedrijf noemt deze ontwikkeling zorgwekkend gezien het arbeidsintensieve karakter van deze transporten. De daling heeft vooral te maken met de verminderde aanvoer van papier en cellulose (min zeventien procent). De export van staal kende – na jaren van teruggang – weer een groei met 10,6 procent. De overslag van fruit groeide met 7,9 procent. Het rorotransport steeg met 2,2 procent. De bulkgoederen kwamen uit op 30,338 miljoen ton (plus 9,3 procent). Vloeibare bulkgoederen stegen met 14,5 procent; droge bulk met 3,5 procent. Van januari tot eind juni 2003 liepen 7810 zeeschepen de Antwerpse haven aan. Containers op weg naar Antwerpen. De overslag in deze sector groeide voor de zoveelste keer op rij. (foto Sarah De Preter) In de haven van Gent werd de afgelopen zes maanden 11,716 miljoen ton aan goederen in- en uitgevoerd. Dat is een vooruitgang van 2,3 procent tegenover dezelfde periode in 2002. De aanvoer steeg met 1,5 procent naar 9,337 miljoen ton. Er werd 2,378 miljoen ton uitgevoerd (plus 5,6 procent). Het roro-verkeer in Gent kende een groei van twaalf procent en de containeroverslag ging er met 23 procent op vooruit. Men verwacht dat het maritieme goederenverkeer zich in de tweede helft van het jaar op dit peil zal kunnen handhaven. Inmiddels zijn er ook twee hoogovens van Sidmar vernieuwd, wat zal bijdragen tot een toename van de goederenstromen in de komende jaren. Roro-vervoer in Oostende gestegen In de haven van Oostende werden in de eerste zes maanden van dit jaar meer goederen behandeld dan in dezelfde periode van vorig jaar. De overslag steeg met 25 procent naar 3,66 miljoen ton. Het roro-vervoer ging er met 139.526 eenheden bijna veertig procent op vooruit. Dat heeft voornamelijk te maken met de verhoogde frequentie. Dagelijks zijn er in de haven negen afvaarten naar Ramsgate, vier naar Ipswich en één naar Killingholme (Humber river). Door de conjunctuurgebonden vermindering van zeeaggregaten (zoals zand en grind) daalden bulk en general cargo met 7,5 procent naar 814.000 ton. De groei van diverse kleinere trafieken kon de daling in de zeeaggregaten onvoldoende compenseren. Door het wegvallen van de Hoverspeed-passagiersverbinding met Dover schepen er geen passagiers meer in Oostende in. Er wordt wel werk van gemaakt om opnieuw een passagiersverbinding op te zetten op de schepen van Transeuropa naar Ramsgate. De haven van Oostende heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de veiligheid. Personeelstekort in Wallonië zorgt alweer voor ergernis ESO: ‘Bedieningstijden sluis Comines niet inperken’ ESO-voorzitter Johny Conings heeft een brief geschreven aan Jaques Laurent, generaaldirecteur in het Waalse transportministerie van de afdeling Voies Hydrauliques. Hij drukt daarin zijn ongenoegen uit over het besluit van de Walen om de bedieningstijden van de sluis in Comines de komende weken drastisch in te perken. Er is te weinig personeel beschikbaar. Pierre Verberght van de VBR licht de situatie in Comines (Komen) toe. ‘Voor de bediening van de sluis in Komen staan normaal gezien drie mensen ter beschikking. Nu het vakantietijd is, zijn er dat nog maar twee. Op de sluis moeten steeds twee personen aanwezig zijn; dus is er nu voorlopig niemand om af te lossen. Daarom hebben ze besloten om alleen nog maar tussen acht uur ‘s ochtends en vier uur ’s middags te schutten. Op zaterdagen en zondagen wordt de sluis voorlopig stilgelegd. De situatie zal waarschijnlijk duren tot alle personeelsleden hun verlof achter de rug hebben.’ Klachten De bedieningstijden van de omliggende Leie-sluizen op Vlaams grondgebied zijn veel ruimer. Er wordt geschut van zes uur ‘s ochtends tot half acht ‘s avonds en ook op zaterdagen. Schippers hebben dan ook ontevreden gereageerd op de situatie in Comines. Conings vermeldt dat in zijn brief aan Laurent. ‘Wij hebben van binnenvaartondernemers hierover al diverse klachten ontvangen en er zullen ongetwijfeld nog vele volgen. Wij zijn van mening dat het op deze belangrijke noord-zuidas niet aangaat op deze wijze de belangen van de binnenvaart te schaden. Het is naar onze mening ook in strijd met het belang dat aan de binnenvaart en aan de bevordering van het vervoer over water wordt gehecht. Het is ook in tegenspraak met het beleid dat zowel door de Europese lidstaten als de Europese Commissie is ingezet voor een level playing field (gelijke omstandigheden en voorwaarden, red.) voor alle transportmodaliteiten. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat een vergelijkbare maatregel zelfs maar zou worden overwogen voor weg- of spoorvervoer.’ De ESO-voorzitter sluit zijn brief af met het verzoek de maatregel te herroepen en de bedieningstijden van de sluis weer terug te brengen naar het tot nu toe gebruikelijke niveau. ‘Schippers kunnen eventueel een alternatieve route nemen,’ aldus Pierre Verberght. ‘Maar dan varen ze algauw 120 kilometer om en wie wil dat?’ Personeelsoorlog Het tekort aan personeel voor de bediening van sluizen en andere kunstwerken in Wallonië leidt wel vaker tot ergernis bij de schippers. De situatie in Ronquières is nog steeds ‘magertjes’ te noemen. Er worden momenteel per dag vier schepen op en vier af geschut. ‘We hopen dat het er binnenkort tenminste zes zullen zijn,’ zegt Verberght. ‘Al is dat natuurlijk nog steeds veel te weinig.’ Ook in Ronquières ontbreekt het eenvoudigweg aan personeel. Verberght: ‘Nochtans zijn er in feite wel mensen met kennis van zake beschikbaar. Bijvoorbeeld het bedieningspersoneel van de oude scheepsliftjes in het Canal du Centre. Die mensen zitten thuis en gaan stempelen. Het idee werd geopperd om hen naar Ronquières te sturen maar de syndicaten zijn daar flagrant tegen. Die oorlog tussen het Waals ministerie enerzijds en de syndicaten anderzijds mag de schipperij dan uitzitten.’ Bert Anciaux nieuwe minister van Mobiliteit Op zaterdag 12 juli heeft Paars I op het kasteel van Laken bij de koning de eed afgelegd. De staatssecretarissen deden dat een paar dagen later. Federaal minister van Mobiliteit (zonder de NMBS, de nationale spoorwegen) en Sociale Economie is Bert Anciaux geworden. Anciaux, geboren op 11 september 1959 in Merksem, studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit in Brussel en is vader van vier kinderen. Van 1992 tot 1999 was hij voorzitter van de Volksunie en VU-ID. In 1995 werd hij senator, een mandaat dat hij zou voldragen tot 1999. In dat jaar werd hij Vlaams minister van Cultuur. In 2001 richtte Anciaux samen met een aantal mensen uit ID21 de partij ‘Spirit’ op. Onenigheid binnen de partij (onder andere over de kartelvorming met s.p.a.) leidde uiteindelijk tot het overlopen van een aantal partijleden. Anciaux nam op 1 juli 2002 ontslag als Vlaams minister van Cultuur en trok zich enkele maanden terug uit de politiek. In september zetten de leden van Spirit het licht op groen voor een kartel met s.p.a. Twee maanden later vierde Bert Anciaux zijn comeback met de presentatie van zijn boek De verrijkte samenleving. De ideale samenleving wordt daarin geschetst als ‘multicultureel, met aandacht voor zowel de jongeren als de ouderen’. Bert Anciaux heeft ook een eigen website (www.bertanciaux.be) met een dagboek, genaamd Bert’s Weblog. De campagnefoto van Bert Anciaux. Op de achtergrond verschillende Spirit-kandidaten en medewerkers. (Foto Spirit) Nieuwe ADNR-vragen Begin dit jaar is het nieuwe ADNR van start gegaan. Ook de examenvragen die door de CCR in Straatsburg worden gesteld, zijn daarmee voor een groot deel gewijzigd. Ter voorbereiding op dat examen kan een nieuw boek van Pierre Verberght worden verkregen met 635 vragen. De Commissie haalt er bij het examen dertig vragen uit die binnen het uur moeten worden beantwoord. Het gaat om meerkeuzevragen. Wie 25 van de dertig vragen correct oplost, is geslaagd. Het boek kan telefonisch worden besteld: 0032 3 6470285, of per fax: 0032 3 6459974. De uitgave kost dertig euro (exclusief verzendkosten).

PAGINA 20 29 JULI 2003 !"#$%&'&()*$%)'$++,$+)('-.-/00' !"#$%&'&()*$%-'!,)('-.-20' Hoofdmotor, Boegschroefmotor, Generatormotor, en Pompmotor !"#$CD op basis DAF motor 300 tot 400 pk* € 10.500,- !"#$CD op basis DAF motor 430 pk* € 11.250,- * Afhankelijk van toepassing: -Prijzen excl. BTW. -Garantie 2jaar mits onderhoud aantoonbaar is. !"#$DEF op basis Scania motor V8 350 tot 450 pk* € 13.500,- 3)()4-5))(6)$ %&'&'()*)4)(800( %)'$++,9/)('-.-/00' :;#?3$"@A@,:%488%$.'$+$W$S4=7)5';$DE::5V R5V0$,!2,W#!+-," N@8=>=6K@/=FF@/D@>9@G/D767>@G4 Z@@>9788@FKGJ@G4/=JJ>@J=6@G4/@GI7H77>61 R>76@/H77>>==?/J@[>BK96@/D767>@G/@G/ 7G?@>?@F@G/I7=FA/U@B6I4/$/$TZ4/U=X4 07FH74/#Y=GK=4/!KA6@>/@GI7H77>61 www.euroshipservices.nl BOUWPAKKETTEN Bouwnummer 21 zojuist gesneden BEL, FAX, OF E-MAIL VOOR ONZE BROCURE TEL : 0487 57 1498 FAX : 0487 57 3350 EMAIL : info@euroshipservices.nl Comfortabel varen en slapen? Bel Rubber Design 078 - 677 87 78 Specialist in effectieve oplossingen: • Trillingsdempers • Dekhuisopstellingen • Flexibele Koppelingen • Uitlaatophangingen • Compensatoren - Rubber & RVS • Geluidsisolatie Omkastingen Industrieweg 21 • Industrieterrein Gors-Zuid • PB 15, 2995 ZG Heerjansdam info@rubberdesign.nl • www.rubberdesign.nl Tel.:+31 (0)78 677 87 78 • Fax:+31 (0)78 677 10 38 G.H. FRANCOIS BVBA Nassaustr. 18 ANTWERPEN TEL. 03-23116 13 FAX. 03-226 66 07 Koolteer 20 l. Rustol 5 l. !"#$%&#"" !"'(%)* T.O. Ruimverf 20 l. !"**%+, met certificaat voor eetbare goederen Wrijfhouten touw 16 mm blauw per rol !"$-%-) Lamp 24 V - 60 W !""&%$$ Sjorbanden 9 meter - 5 ton !",$%,& 13 meter - 5 ton !"#'%*$ T.L. Armaturen, 2x 20 W., !"#-%#- Gedistilleerd water 5 liter !",%#& Epoxy 5 l. !"#(%&& Poetslappen/katoen !",,%,* Hercules 24 mm Blauw !""#%+(" met staaldraad touwkern, soepel Glansgrafiet grijs - rood - bruin 5 kg !"#&%&& Reddingsboot gekeurd 3.60 meter !,&&&%&& Navigatie lamp 24V-25W !""""#%( Super-X-cleaner 10 l. !",$%-- Palrein 10 l. ! )%,) Tricoflex slang P.M. !"" ,%+- 1” = 25 mm Overall blauw !",$%-- Autohijsbanden 4 stuks !"*'%'( Belg-Ned vlag !"##%#+ 130-200 carburator norm marin !"'+%(& !"$-%#& Druppel ladder 30 amp. !"""#+( AUTOMATISCH REDDINGSVEST L5TU784&&; STORK, WIJ ZIJN DEALER VOOR DE SCHEEPVAART !" 92,96 verfspuit 10 liter , 171 isolatieband 1100 GR. 10cm !""#%*( Alu ladders openstaande volgens dim 4.5m !"+$%,$ 5m !,&+%)# Compressor 2pk ,-'(! Gasoliepomp zelfaanzuigend !"**" Stuurstoel Recaro Nergens goedkoper HOULEY BORSTELWERK AAN SUPER PRIJZEN!!! REDDINGSBOEI $%&/NTUTNN%V!%W&"N , %%$#& 6789:14/;/4/ ?@9:=A?>B9C 87D84/-/89/C/-.+/0 ,--E;4;+ STOPTOUW PE-GROEN 32 mm ,-!$'( 36 mm ,-!$#) 40 mm ,-!$&% Bij complete rol 220 mtr EXTRA 5% KORTING M#/%N/%%O/'NMP#/&%/Q""R4

Binnenvaartkrant