Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

PAGINA 17 29 JULI

PAGINA 17 29 JULI 2003 Studierapport ‘Magneet voor vernieuwing’: Kanaal naar Charleroi stapsgewijs vernieuwen In opdracht van de NV Zeekanaal heeft Buck Consultants International een strategisch beleidsplan voor de lange termijn (2020) voor het Kanaal naar Charleroi opgesteld. Het onderzoeksbureau brengt daarin advies uit over de verdere ontwikkeling van de vaarweg en zijn omgeving. Op 3 juli werd het eindrapport in Halle gepresenteerd. Het is een stappenplan geworden voor de omzetting van 26 projecten tussen nu en 2015. Vorig jaar werd op het Kanaal naar Charleroi 3,2 miljoen ton aan goederen vervoerd. Vijf jaar geleden was dat slechts 1,5 miljoen. De groei hangt onder meer samen met de stijging van het transitverkeer via het Zeekanaal Brussel-Schelde en de haven van Brussel, de ingebruikname van de scheepslift in Strépy Thieu en ook de toenemende belangstelling van verladers voor de binnenvaart. Door Sarah De Preter Richting Charleroi worden vooral grondstoffen voor de metaalnijverheid vervoerd. Stroomafwaarts bestaan de ladingen vooral uit bouwmaterialen en afgewerkte producten van de metaalnijverheid. Prognoses gaan ervan uit dat het transitverkeer ook in de komende jaren zal blijven toenemen. Des te belangrijker wordt het om enkele vervelende hindernissen voor de binnenvaart aan te pakken. Te denken valt aan de hoge vaarrechten in Wallonië en de wachttijden en technische problemen op het Hellend Vlak van Ronquières. Daarnaast bestaan er op het kanaal verschillende infrastructurele knelpunten: regelmatige verzandingen op Waals en Vlaams grondgebied, de beperkte hoogte van bruggen in Halle en Brussel, het groot aantal sluizen en de beperkte diepte en breedte op verschillende plaatsen. Op Europees niveau is het kanaal ingedeeld in klasse IV. Er kunnen dus schepen varen tot 1350 ton. In werkelijkheid beantwoorden echter niet alle delen van het kanaal aan die klasse. Bruggen verhogen Het beleidsplan richt zich op het Vlaamse gedeelte van het Kanaal. Dat vak heeft een lengte van 13,85 kilometer en doorsnijdt de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle. De onderzoekers hebben 26 noodzakelijke acties uitgewerkt voor de korte termijn (2003-2005), de middellange termijn (2005- 2008) en de lange termijn (2008-2015). Tot de eerste categorie behoort het verdiepen van het kanaalvak Lembeek-Halle met 1,45 meter. Daarnaast moeten de voorzieningen voor schippers worden uitgebouwd. De onderzoekers denken daarbij aan rustplaatsen en inzamelpunten voor afval. Overleg met schippersverenigingen moet uitwijzen wat er precies nodig is. Verder is onderzoek nodig naar de verhoging van drie bruggen in het studiegebied en de drie bruggen in Brussel. De doorvaarthoogte is er te gering om op termijn ook containerstromen aan te trekken. Er moet naar een doorvaarthoogte van zeven meter worden gestreefd. NV Zeekanaal stimuleert bedrijven langs het Kanaal om meer gebruik te maken van het binnenvaarttransport. In de studie wordt aangeraden een technische analyse te maken van de aanwezige infrastructuur (zoals kaaimuren) en de mogelijkheid om die eventueel door meerdere bedrijven te laten delen. Bossuyt: ‘Ook Walen zullen dit positief vinden’ De Vlaamse regering gelooft in de mogelijkheden van het Kanaal naar Charleroi op diverse terreinen. Dat deelde minister Gilbert Bossuyt van Mobiliteit mee naar aanleiding van de presentatie van het strategisch beleidsplan voor het kanaal. ‘Het Kanaal naar Charleroi heeft heel wat potentieel op commercieelindustrieel vlak. Uiteraard moet dat compatibel zijn met de andere functies op het vlak van waterbeheersing, recreatie, toerisme en natuurbeleving.’ Bossuyt noemde het kanaal een ‘hefboom’ voor het bereiken van duurzame leefbaarheid in de betrokken regio. ‘Het is de verdienste van het strategisch beleidsplan dat de economische groeimogelijkheden zorgvuldig worden getoetst aan een brede visie met een ruim maatschappelijk draagvlak waarbij economie en ecologie met elkaar in evenwicht zijn. Zo moet de herbenutting van bestaande, verouderde terreinen een meerwaarde opleveren voor de ontwikkeling van economische activiteiten maar ook voor de mobiliteitsproblematiek. Dat zal de aantrekkelijkheid van de regio in haar geheel versterken.’ De minister gaf aan dat er wel nog overlegd zal moeten worden gepleegd tussen verschillende overheidsinstanties. ‘En hier kijken we verder dan onze neus lang is. Dit beleidsplan moet ons namelijk toelaten om ook in te spelen op de ontwikkelingen inzake waterwegen ten zuiden van de taalgrens. In denk niet dat mijn Waalse collega’s huiverig staan tegenover positieve taalgrensoverschrijdende effecten.’ De spoorbruggen in Halle zijn voor containertransporten te laag. (foto’s Sarah De Preter) In mei 2000 keurde de Raad van Bestuur van NV Zeekanaal een moderniseringsplan goed voor het kanaal. De minister van Mobiliteit bevestigde dat. De omzetting van dit plan moet tussen 2005 en 2008 plaatsvinden, aldus het advies van de onderzoekers. Op lange termijn moeten financiële middelen worden vrijgemaakt voor een onderhoud- en moderniseringsprogramma van de sluizen. Tevens moeten de openingsuren van de kunstwerken in Vlaanderen en Wallonië zo snel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Regionaal Overslag Centrum Uiteraard kan NV Zeekanaal al deze maatregelen niet alleen omzetten. Bij de verschillende acties zullen tal van andere spelers moeten worden betrokken. De onderzoekers stellen voor om een projectbureau op te richten. Dat krijgt dan een coördinerende functie en staat ook in voor professionele communicatie. Een regelmatige nieuwsbrief en een vaste website moeten daar deel van uitmaken. Ook het interregionaal overleg tussen Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en Frankrijk moet worden opgedreven. Daartoe dienen samenwerkingsverbanden en overlegstructuren worden opgezet. Een belangrijk onderdeel in de studie vormt de ontwikkeling van een Regionaal Overslag Centrum (ROC) voor het Kanaal naar Charleroi. Dat moet ertoe bijdragen dat lading die nu nog over de weg gaat op termijn naar de binnenvaart verschuift. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan bundeling van stromen van bouwmateriaal. Het valt te onderzoeken waar dat ROC kan worden ingeplant en hoe het wordt gefinancierd. Daarbij wordt in de studie een formule van publiek-private samenwerking voorgesteld, zoals bij het kaaimurenprogramma. Het ROC zou een oppervlakte van 2,5 à drie hectare moeten krijgen. Producenten van bouwmateriaal en handelaars zouden er opslagplaatsen kunnen huren voor de tijdelijke opslag van goederen. Parallel aan de uitbouw van dit ROC Bouwplatform moet onderzocht worden welke stromen op lange termijn nog meer via het overslagcentrum kunnen lopen. De onderzoekers denken in eerste instantie aan pallets en in een latere fase aan containerstromen. Als het ROC een succes blijkt, zou het ook kunnen worden opgenomen in een netwerkconcept. Voor containertransport moet dit tamelijk eenvoudig zijn, aldus de studie. Er bestaan immers al verschillende inlandterminals. Wat bouwmateriaal betreft, zou er een netwerk van nieuwe overslag- en stockage-plaatsen kunnen worden gebouwd om de grote agglomeraties te bedienen. Afval Los van de inplanting van een ROC voor bouwmateriaal biedt het kanaal naar Charleroi ook potenties voor afvalstromen. In opdracht van INCOVO (Intercommunale voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen) is onderzoek uitgevoerd naar de locatie van een overslagcentrum voor afval in Vlaams Brabant. Daarvoor komen drie locaties in aanmerking: Wilsele, Drogenbos-Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde. In de studie wordt overigens niet alleen ingegaan op de transportfunctie van het kanaal. Daarnaast worden tal van adviezen uitgebracht voor de recreatieve, landschappelijke, sociale en culturele functie ervan. De sluizen van Lambeek moeten worden vernieuwd maar daar is nog geen geld voor.

PAGINA 18 29 JULI 2003 ANKERS • KETTINGEN • LIEREN G.J.Wortelboer Jr. BV Quarantaineweg 5 P.O. Box 5003 3008 AA Rotterdam The Netherlands tel. +31 (0)10 429 22 22 fax +31 (0)10 429 64 59 www.wortelboer.nl gjw@wortelboer.nl ANCHORS • CHAINS • WINCHES ZOMER ACTIE! Brandstof verbruiksmeter * vanaf 1.399,- incl. 2 sensoren excl. montage TVDM Brandstof verbruiksmeter. Het ideale apparaat om uw kosten in economisch mindere tijden te bewaken. Zowel meting op de zuig- en de retourleiding, voor een optimale nauwkeurigheid en een minimale temperatuurschommeling in de brandstof voor het hoogste rendement. GPS Antenne * afhankelijk van merk en type motor Tevens uw adres voor: • Reparatie, revisie, verkoop en inbouw van - diverse merken motoren tot 2000PK - keerkoppelingen tot 2000PK - diverse generatorsets wel of niet onder klasse - zand en jetpompen • Complete afbouw van uw casco • Service contracten op maat (na inventarisatie) • Reparatie, renovatie van uw elektrische installatie • Sateliet communicatie TRAVELVISION • Beladingsmeters SYGO • Tweedraads systemen met touchscreen bediening • Nautische apparatuur Alphatron GPS Uitleesinstrument 534,- compleet met GPS antenne excl. montage Op de GPS kunt u de snelheid, koers en positie van uw schip aflezen. In combinatie met de TVDM brandstof verbruiksmeter kunt u het rendement van uw motor zeer nauwkeurig vaststellen en zitten er wellicht forse brandstof besparingen in het verschiet. Vraag naar de speciale zomersacties. Baanhoek 182 b, 3361 GN Sliedrecht Postbus 12, 2970 AA Bleskensgraaf Tel. 0184 - 49 38 88 Fax 0184 - 49 38 89 Tresco Inland ECDIS viewer • Tresco Radarpilot tel +32(0)36695736 • fax +32(0)6695737 http://www.tresconavigationsystems.com • info@tresconavigationsystems.com Bootshop Waterboot ”Leeuwen” Wist u dat wij ook boodschappen aan boord brengen !"#$%& Fam. A. van Os, Havenkade 14, 6658 KX Beneden-Leeuwen Tel: 0487-591334, Fax: 487-591125, GSM 06-51799273 www.drinkwaterbootleeuwen.nl Navigatiesystemen voor de scheepvaart Elektronische rivierkaarten Een Tresco kaartsysteem aan halve prijs ? Het kan ! Nieuwe mogelijkheden Nieuwe naam Nieuwe prijs Speciaal voor de binnenvaart. Kaarten en Programma thans volledig conform normen Rijnvaartcommissie Nieuwe ECDIS Viewer nu ook voor Apple computers geschikt!! TRESCO Inland ECDIS viewer €995 * * zonder kaarten Te Koop: compacte oliebad draadankerliertjes 220-380 V, vrijloop en vang, 48 mtr staaldraad, ankergewicht tot 800 kg, evt. te plaatsen aan boord Inl. Tinnemans: 0475-461833 HET STILSTE JONGETJE VAN DE KLAS... maar ook de slimste. De Specialist in SCHEEPSCLEANING Drechttankcleaning b.v. Postbus 573, 3330 AN Zwijndrecht Tel. 078 - 6165527 Olieservice: 0620 - 405292 / Olieservice II: 0620 - 405289 Olieservice III: 0651 - 182516 / Zwaantje: 0620 - 405297 Gewoon... VD 29/24 serie Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied de SKL Leverbaar van 1.200 tot 3.200 pk We kunnen wel vertellen welke voordelen een motor uit deze serie heeft, maar u moet het eigenlijk zelf ervaren... Bel voor meer informatie 078-6148522 • Scheepsinstallaties voor Zeeen Binnenvaart • Yachting • Navigatie & Communicatie • Reparatie Plankstraat 48, 3316 GS Dordrecht Telefoon: 078 - 6515150 Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Telefax: 078 - 6177944 Internet: http:/www.mousbv.com E-mail: contact@mousbv.com OMDAT EEN SCHIP HOORT TE VAREN PHONE +31(0)78-614 85 22 FAX +31(0)78-613 71 36 E-MAIL INFO@PJBRAND.COM INTERNET HTTP://WWW.PJBRAND.COM

Binnenvaartkrant