Views
3 years ago

2003-16

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Juli
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Weer

PAGINA 15 29 JULI

PAGINA 15 29 JULI 2003 Mazenburg: geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten Het huidige restaurant Mazenburg dankt zijn faam aan zijn charmante en unieke ligging aan een dode Maasarm en aan de oprechte liefde voor koken van chef-kok Piet Verdijk en zijn zoon Gert, die samen met Wilmie, Piets echtgenote, Maartje en Jeroen de gasten op hoog niveau verwent. De tijden waren ooit heel wat wilder dan in de 21e eeuw. We beginnen met de geschiedenis van Mazenburg, want schrijven over dit restaurant is niet mogelijk zonder een duik in de roemruchte historie van dit pand waar lekker eten en drinken al vroeg een belangrijke plaats innamen. Mazenburg verschijnt in de geschreven historie aan het eind van de16e eeuw als jachthuis of lusthof van de Graven van den Bergh uit ’s Heerenberg. Het pand was heel geschikt voor het herbergen van lieden van twijfelachtig allooi. Het ging er vaak wild aan toe. In 1581 vonden in Mazenburg uitbundige drinkgelagen plaats waaraan ook de drost van Boxmeer (rechterlijk ambtenaar) deel nam. In 1592 woonde op Mazenburg een zeker Daniël Dericks met zijn vrouw Margriet. Zij verkeerden in gezelschap van gauwdieven en vagebonden. De richterboden, gerechtsdienaars van de drost, hadden de plicht dit soort lieden te arresteren. Daar kwam niet veel van terecht. Mogelijk dat deze richterboden zelf niet van onbesproken gedrag waren. Ook de vele graven en gravinnen Van den Bergh in de periode 1600 tot 1800 lieten zich niet onbetuigd en gaven op Mazenburg vele feesten en partijen, waar lekker eten en drinken en aangenaam vrouwelijk gezelschap ongetwijfeld een belangrijke rol speelden. In 1800 was de grafelijke periode ten einde en kwam het pand in handen van de familie Verdijk die het in gebruik nam als woonhuis. In de hal van het restaurant hangt een tableau met vijf foto’s van achtereenvolgens (uitgaande van de huidige eigenaar Piet) overgrootvader Jan in 1900, opa Piet, vader Gerrit, Piet en diens zoon Gert Verdijk. De binnenvaart nam een belangrijke plaats in bij de familie Verdijk. Piet was werkzaam op een baggermolen, Gerrit voer op een sleepboot bij Sambeek en parlevinkte van 1940 tot 1975 en Piet, de huidige eigenaar en chef-kok, was ook jarenlang parlevinker bij zijn vader op de Maria. Dat was tot 1974 toen bij Sambeek regelmatig vele tientallen schepen lagen te wachten op schutting. In 1975 startte Piet Verdijk in Mazenburg een café. Van 1900 tot 1940 was Mazenburg ook al café geweest, waar vooral de inwoners van Boxmeer ontspanning zochten. De keuze voor een café was geen gelukkige, want, zo zegt Piet, ‘ik voelde mij absoluut niet geschikt voor een café.’ Langzaam maar zeker begon (foto’s Jo Bindels) de metamorfose van café naar restaurant. Het jaar1981 bracht een cruciale gebeurtenis met zich mee. Door kanalisatie van de Maas en het daarmee gepaard gaande afsnijden van twee bochten werd Mazenburg in één klap afgesneden van Boxmeer, zijn belangrijke achterland. Bedroeg de afstand Mazenburg tot het centrum van Boxmeer eerst twee kilometer, door de ingreep verveelvoudigde deze afstand tot een zodanige omvang door de nodige omwegen dat de Boxmeerse klandizie in één klap opdroogde. Piet Verdijk besloot de caféperiode definitief af te sluiten en zich volledig te richten op serviceverlening als restaurant. Michelin Bistro “THE MAYFLOWER” geopend van Ma t/m Vrij Stieltjesplein 2a 3071 JT Rotterdam Telefoon 010-485 15 35 Op de landkaart lijkt Mazenburg wat ingewikkeld bereikbaar maar dat blijkt reuze mee te vallen. Er leidt maar één weg van Heijen naar Mazenburg, namelijk de Boxmeerse weg. Je komt vanzelf uit bij het restaurant. Wat direct opvalt is de stilte want Mazenburg ligt op een eiland, omringd door Maaswater en woningen en industrie liggen op vele kilometers afstand. Slechts de motoren van plezierjachten die een kijkje komen nemen of afmeren om te lunchen of te dineren, verbreken af en toe de stilte en de rust. De dode arm van de Maas waar Mazenburg aan ligt kent geen doorgaand waterverkeer. Wat ook onmiddellijk in het oog springt in het magnifieke uitzicht op het water vanaf het terras, dat gedomineerd wordt door twee duizend jaar oude lindebomen, die ook zorgen voor de nodige schaduw. De inrichting van het restaurant is klassiek, stijlvol en rustgevend met veel oog voor detail en laat direct vermoeden dat er gekookt wordt op hoog niveau. Aan chef-kok Piet Verdijk is overduidelijk te zien dat zijn levensmotto is: geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten. Echtgenote en vinologe Wilmie staat hem terzijde als sommelier. Zoon Gert assisteert zijn vader in de keuken. Maartje en Jeroen vormen de zwarte brigade. Overigens is er een belangrijke norm bij een bezoek aan een restaurant die inzicht Heeft u iets te vieren? Ga gezellig varen!! !"#$%&'()*+ ")-).($)/+ &.%)0)"$*1)*+ .)"/&*))%/'))/()* 2 34546787487 9 3454678:;38

PAGINA 16 29 JULI 2003 !"#$#%&'()#* #&+,"$-."%/)0'"#$#%'()#*1%$ 2221'"#$#%'()#*1%$ kuipen & kolommen stuurhuizen 345##*6(#*,(,7"#.!"#$#%.89 Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 345##*62#(/.!"#$#%.89 Rivierdijk 276 3361 AV Sliedrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 345##*6"%7#("#:(.!"#$#%.89 Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6352707 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 ;,()$

Binnenvaartkrant