Views
2 years ago

2003-15

 • Text
 • Nieuwe
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Pompen
 • Jaar
 • Schip
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Vaart

PAGINA 8

PAGINA 8 15 JULI 2003 !"#$%&'%()*+(,&-./($*0*1"22%(3*4565 !"#$%&'%()*7,&8%9-/&8%(&%:;&)*4565 veka@wxs.nl J. Versluis tel 0653-685410 !"##$%#&"'()*+),)-.#/01#)23),)4567)89)):$%($;&+< /$=>)7*3?,676@46A)B+C>)7*3?,676@*4 )726?*?42*3A)

Schrijversconstipatie van een schipperskind heb er me het hoofd over zitten breken op m'n lip gebeten op de rivier zijn mijn gedachten bij de schepen op het water want staat die stroom onder woorden dan rolt daaruit een verhaal normaal maar nu niet het lukt gewoon niet mijn sokken slissen over de houten vloer van het ijsberen zijn m'n voeten koud het geheugen dat kraakte ik heb rondjes gelopen naar de tv zitten staren m'n kat om zeep geholpen het schedeltje kraakte Het Deelorgaan Binnenvaart (DBV) adviseert de minister van V&W om de Europese richtlijn ‘arbeidstijd van mobiele werknemers’ niet te strikt te implementeren in de binnenvaart. Deze richtlijn houdt onder andere in dat de arbeidstijd moet worden beperkt tot gemiddeld 48 uur per week. Het DBV erkent de verplichting om de Nederlandse binnenvaartwetgeving aan de Richtlijn aan te passen, maar verzet zich tegen een al te strikte invoering van de Richtlijn met het oog op de mogelijke schade voor de binnenvaart. Daarvoor wordt gewaarschuwd in het onlangs door het NEA opgestelde rapport over de gevolgen van de implementatie. De voordelen van de richtlijn op het gebied van veiligheid en gezondheid worden door NEA en door het DBV betwijfeld; de effecten kunnen zelfs negatief zijn. Bovendien zullen de maatschappelijke kosten van invoering van deze regelgeving groter zijn dan de maatschappelijke baten. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande (internationale) regelgeving, zoals het ROSR, en rekening te houden met de praktijk in de binnenvaart. Er is wel veel gesproken over het toepassen van de richtlijn – met name de 48-urige werkweek – op de zelfstandigen in de scheepvaart. FNV, CNV, VBKO, Rijn en IJssel en NBB geven aan dat zij principieel van mening zijn dat de richtlijn dient te worden uitgebreid naar zelfstandigen. CBOB, ONS en ASV stellen zich op het standpunt dat dit niet het geval mag zijn. Het CBRB is van mening dat een vraag over de inzetbaarheid van bemanningsleden op grond van veiligheid, zoals gebruikelijk, beantwoord dient te worden via de relevante internationale regelgeving, met name het ROSR. Het CBRB spreekt over de discussie over de toepassing op zelfstandigen zelfs van een advertentie heb een wandelingetje gemaakt langs de kade in mijn stamkroeg aan de toog zitten jeppen met mijn vrienden zitten kleppen heb gebeld met m’n vader m'n moeder en m'n broeder aan de telefoon gepraat met m'n oma over vroeger maar ik weet nog steeds niet wat ik schrijven moet zal het weer wel zijn het stremt mijn schrijversbloed kijk maar eens boven de kade wat daar over komt zeilen die grote boze wolken met daarin de sneeuwende meeuwen krijsend geen enkel idee komt me uit de lucht vallen geen inspiratie waait me tegemoet sodemieter begint het weer te regenen vandaag komt het nooit meer goed zo lijkt ik duik tussen mijn schouders weg loop door de nattigheid de billen samengeknepen ik nies en ik snotter en ik loop met de schepen Advies Deelorgaan over richtlijn PAGINA 9 15 JULI 2003 ‘schijndiscussie’ in haar nieuwsbrief en op de website. ‘Dit is een schijndiscussie, ten eerste omdat er geen politiek voornemen is om de richtlijn uit te breiden tot zelfstandigen en ten tweede omdat alle partijen nu juist hebben uitgesproken voortaan dergelijke zaken vooral te willen regelen via het ROSR.’ Het CBRB vindt dat dergelijke regelgeving zoals is vastgelegd in de richtlijn niet alleen onwenselijk is voor zelfstandigen, maar ook voor werknemers. De CAO voor de Binnenvaart aan de ene kant en het ROSR als wetgevingsinstrument aan de andere kant bieden meer dan voldoende handvatten geven voor een veilige binnenvaart. Het DBV beveelt tenslotte aan om de bemanningswetgeving veel krachtiger te handhaven. Daarmee wordt in de visie van het DBV al grotendeels voldaan aan de doelstellingen van de Richtlijn (gezondheid en veiligheid) en wordt een al te strikte implementatie dus overbodig. In de Pareo! Het is de schipper vorig jaar zo goed bevallen om met de caravan op vakantie te gaan dat hij zich er dit jaar heel erg op verheugt. De meisjes vinden het ook prachtig en hopen de lol van het vorig jaar weer mee te maken. Omdat ze er zoveel over verteld hebben besluit ook de man van de nicht van de schippersvrouw om met zijn vrouw en kindje mee te gaan. Aangezien ze nog niet veel ervaring hebben nemen ze niet zo’n grote tent mee. Ze komen allemaal tegelijk op de camping aan en krijgen een mooie plaats toegewezen. Het tweejarige meisje staat met een rood bezwete bol uit haar flesje te drinken. Ach, wat moet zo’n kind nou in die hitte, denkt de schippersvrouw maar de moeder heeft er duidelijk niet zo’n problemen mee en uiteindelijk draagt die de verantwoording. Het is wel nog even zwoegen in de hitte, want de caravan moet goed neer gezet worden. Aan boord liggen ze wel vaker scheef, maar op vakantie moet alles tot in de puntjes! Waterpas zelfs. De voortent wordt opgezet en daarna de tenten van de dochters en het jonge stel. De vader drukt de meiden op het hart dat ze niet steeds hele nachten weg moeten blijven want moeder zou zich maar ongerust maken. Hiermee voor het gemak zijn vrouw naar voren schuivend om er voor te zorgen dat hij zelf in ieder geval een onbezorgde vakantie kan gaan genieten. Als alles eenmaal staat gaan ze naar het zwembad en daar blijkt dat de kleine een echte waterrat is. Die avond eten ze lekker in het restaurant en gaan ze vroeg in het mandje. De eerste dagen is het pendelen van het zwembad naar het strand want vooral de schippersvrouw heeft het behoorlijk warm. Omdat ze niet meer zo slank is als vroeger draagt ze toch steeds een korte broek en T-Shirt. Maar als men goed op een camping rondkijkt zijn er wel meer niet meer piep en niet meer zo aan de maat. En langzaam maar zeker gaan er steeds meer kledingstukken terug in de kast. Het zal haar allemaal een beetje worst wezen en dus loopt ook zij rond in een bikini en dat maakt het warme weer meteen een stuk draaglijker. Omdat ze een beetje Frans kent was het niet zo moeilijk een aanverwante Romaanse taal te leren. Ze heeft er goed op geoefend en nu is zij degene die steeds het woord voert en daar voelt ze zich best lekker bij. Ze voelt zich sowieso best prettig advertentie deze vakantie. Er zijn geen muggen zoals vorig jaar en de camping heeft normale wc’s. Als het jonge stel naar het strand is blijft de schippersvrouw eens een middagje voor de tent. Heerlijk, beetje windje, veel rust. Totdat opeens de jonge man voor haar neus staat en vraagt of ze niet mee kan want zijn vrouw heeft op het strand iets in haar voet gekregen. Hij kijkt alsof er haast bij is en de schippersvrouw grist de pareo uit de caravan en zegt dat de meisjes op het kleintje moeten passen want zij moet naar het ziekenhuis! Papa moet maar voor het eten zorgen. De jongeman stapt in zijn auto en rijdt naar het strand waar de jonge vrouw met een bebloede doek rond haar voet op een muurtje aan het wachten is en snel rijdt de jonge man naar het ziekenhuis. Op dat moment realiseert de schippersvrouw zich dat ze alleen maar een bikini aanheeft en een pareo. Nou ja. Het is niet beter. Het ziekenhuis blijkt al duidelijk heel anders te zijn dan in Nederland. In de wachtkamer zit van alles door elkaar. Mensen die blijkbaar wat ernstigs mankeren en mensen met wie het allemaal nogal meevalt. Er is airco en langzaamaan beseft de schippersvrouw steeds meer dat ze daar met blote schouders en alleen maar een pareo om zit! Gelukkig zitten er nog meer badgasten en velen hebben wat in hun voet! Hmmmm, daar moeten ze volgende keer toch wat beter opletten. Naast haar zit een oudere man die in zijn landstaal een heel verhaal begint te vertellen. De schippersvrouw knikt en af en toe zegt ze: ‘Si’. Als ze het niet helemaal volgen kan gaat ze in gedachten een woord na. Lijkt het op een Frans woord? Desnoods op een engels woord? Meest weet ze toch wel zo’n beetje waar hij het over heeft dan. Eindelijk is de jonge vrouw aan de beurt. Hopelijk kunnen ze zo meteen weer naar de camping want ze krijgen nu toch wel honger. Het duurt even maar dan is de jonge vrouw weer terug. Het valt allemaal nogal mee. Twee hechtingen, wat zalf en een verband moet het weer in orde brengen. En het hele spul moet voortaan strandslippers aan! Eenmaal terug blijkt de schipper een grote pan spaghetti klaar te hebben en kan het hele verhaal in geuren en kleuren verteld worden. ‘Ja, zat ik daar in het ziekenhuis met alleen een bikini en een pareo aan,’ begint de schippersvrouw. Handel & Scheepvaart BV !"#$!"%$"&%'())*"&+$",-$$%$&++'./01%*%$ !"23*4)-.%'%$"&+$",-$$%$&++'./01%*%$ !"5-$+###COLUMNCONTENT###-%'-"&))'",-$$%$&++'./01%*%$ Het Tasveld 20a • 3342 GT Hendrik Ido Ambacht • Tel. 078 - 682 21 01 • Fax 078 - 682 21 04 E-mail: info@beijerland-trading.nl • Website: www.beijerland-trading.nl TELEFONEERT U OOK VOOR RUIM € 0,70 PER MINUUT NAAR NEDERLAND? Met onze kaart telefoneert u voor slechts € 0,08 per minuut naar Nederland, België en Frankrijk. Binnen Duitsland naar het vaste net telefoneert u voor maar € 0,03 per minuut. U hoeft niets aan uw bestaande contracten te veranderen. Ons systeem komt erbij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Topcom Telecom Vertriebs GmbH Grüne Str. 172, D-46446 Emmerich Tel: (+49)-(0)2822-80380 Fax: (0049)-(0)2822-80160 SMS: (+49)-(0)171-2369090 E-mail: topcom.telecom@email.de

De Binnenvaartkrant