Views
2 years ago

2003-15

 • Text
 • Nieuwe
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Pompen
 • Jaar
 • Schip
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Vaart

PAGINA 16

PAGINA 16 15 JULI 2003 POMP... • Groot programma ladingpompen • Voor nieuwbouw en vervanging • Korte levertijden • Aantrekkelijke prijzen • Volledige kwaliteitsrevisie • Garantie + testrapport • Inruil en inkoop gebruikte pompen • Aandrijving, leidingwerk, fundatie KAMPERS POMPSERVICE specialist in HOUTTUIN en BORNEMANN SERVICE!!! • 24 uurs noodservice, ook op locatie • Snel, betrouwbaar en vakkundig • Aanlegsteiger met kraan • Blauwe kegel service (bij uitzondering) • Nood- en ruilpompen • Vrijwel alle onderdelen op voorraad • Advies en begeleiding bij schade • Overige reparaties Telefoon: +31-(0)78-6763811 Oosthavenzijde 5 / Postbus 5606 NL-3297 ZG Puttershoek Fax: +31-(0)78-6764853 E-mail: pompservice@kampers.nl Vraag naar Gerbert (verkoop), Pim (service & reparatie) of Anouk (info & administratie) Scheepsnieuwbouw & Reparatie - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - haven direct aan toegankelijk vaarwater WAT IS KWALITEIT? - Afspraak is afspraak - Snelle en goede service - Degelijke techniek - Goede adviezen - Klantgericht meedenken - Normale prijzen Als dit u aanspreekt kunnen wij zeker zaken doen! De Krib 3, 6916 AN Tolkamer Tel. 0316 - 541759, Fax 0316 - 543269 ZOMER ACTIE! Brandstof verbruiksmeter * vanaf 1.399,- incl. 2 sensoren excl. montage TVDM Brandstof verbruiksmeter. Het ideale apparaat om uw kosten in economisch mindere tijden te bewaken. Zowel meting op de zuig- en de retourleiding, voor een optimale nauwkeurigheid en een minimale temperatuurschommeling in de brandstof voor het hoogste rendement. GPS Antenne * afhankelijk van merk en type motor Tevens uw adres voor: • Reparatie, revisie, verkoop en inbouw van - diverse merken motoren tot 2000PK - keerkoppelingen tot 2000PK - diverse generatorsets wel of niet onder klasse - zand en jetpompen • Complete afbouw van uw casco • Service contracten op maat (na inventarisatie) • Reparatie, renovatie van uw elektrische installatie • Sateliet communicatie TRAVELVISION • Beladingsmeters SYGO • Tweedraads systemen met touchscreen bediening • Nautische apparatuur Alphatron GPS Uitleesinstrument 534,- compleet met GPS antenne excl. montage Op de GPS kunt u de snelheid, koers en positie van uw schip aflezen. In combinatie met de TVDM brandstof verbruiksmeter kunt u het rendement van uw motor zeer nauwkeurig vaststellen en zitten er wellicht forse brandstof besparingen in het verschiet. Vraag naar de speciale zomersacties. Baanhoek 182 b, 3361 GN Sliedrecht Postbus 12, 2970 AA Bleskensgraaf Tel. 0184 - 49 38 88 Fax 0184 - 49 38 89 D "A urieux ubsidie dvies Scheepswerf Jac. den Breejen b.v. Havenstraat 7, Postbus 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam telefoon: 0184-676140, fax: 0184-676160 email: info@breejen-shipyard.nl Voor al uw sloopwerkzaamheden SC/EEPSSLBPE0IJ AEDE0LAAD L.M. /avenweg 1. Postbus 5234 32T5 CJ Us-Gravendeel Telefoon: 078-6736055 Autotel. 06-531TT616 Phoenixring 13 3328 /0 Dordrecht Tel.: 078-6184007 Fax: 078-6177274 (A.B.C.) Gespecialiseerd in: subsidies voor de binnenvaart Heeft u nieuwbouw of verbouwingsplannen? Pleeg eens vrijblijvend overleg met ons over de subsidiemogelijkheden. Wij zijn MULTI DIESEL Wij werken met all round monteurs Wij kunnen leveren: onderdelen voor alle merken dieselmotoren, zowel nieuw als gebruikt alle benodigheden voor dek- en machinekamer MULTI DIESEL Zinkstraat 1F - 2984 AL - Ridderkerk Tel.: 0180 - 432790 - Fax: 0180 - 432834 Mobiele tel.: 0653 387 660 Alles over en voor de binnenvaart Elk vakgebied in de binnenvaart kent eigen wet- en regelgeving. Vul de bon vandaag nog in en fax deze naar Servicecentrum Uitgevers (070) 378 97 83 of stuur de bon naar Servicecentrum Uitgevers, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers bv en zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Servicecentrum Uitgevers, postbus 20014, 2500 EA Den Haag. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.sdu.nl. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar. Maar hebt u de benodigde informatie al bij de hand? ✁ A n t w o o r d c o u p o n Ja, ik bestel: ____ Organisatie: Afdeling: Om op deze vraag antwoord te geven, hebben we voor u een informatiefolder gemaakt. Hierin vindt u al onze uitgaven op het gebied van de binnenvaart op een rij. Stuur onderstaande bon ingevuld naar ons toe en u ontvangt de GRATIS informatiefolder zo spoedig mogelijk. Ook kunt u voor meer informatie en bestellingen kijken op onze website; www.sdu.nl/binnenvaart exempla(a)r(en) van de gratis Informatiefolder Binnenvaart. [INFOFLDBVT] Naam en voorletters: Functie: Adres: Postcode: Telefoon: E-mail: Plaats: Fax: Geldig t/m 31/12/2003 m/v 4131BV328A

Steeds hogere eisen aan ondernemers in de binnenvaart Wet- en regelgeving lastig maar noodzakelijk PAGINA 17 15 JULI 2003 Die dure arbeidsongeschiktheidsverzekering De techniek veranderde de binnenvaart; de wet- en regelgeving veranderde mee. (archieffoto MGR) Wie de geschiedenis van de binnenvaart overziet, merkt al snel op hoe toepasselijk de vergelijking is met het varen van de ene stroomversnelling naar de andere. De ontwikkelingen volgen elkaar soms in razendsnel tempo op. Nieuwe scheepstypen, schaalvergroting, andere wijzen van werken, van overslaan, voortstuwing en navigatie; het zijn technische veranderingen waar de binnenvaartondernemer zelf snel mee om leert gaan en die worden geïntegreerd in het werk van alledag, alsof het nooit anders is geweest. Hoewel het soms achter de feiten aanrennen is, werden ook wet- en regelgeving steeds aangepast. Dat is net zo goed een dynamisch proces, dat aandacht nodig heeft van de ondernemer in de binnenvaart. Met de techniek veranderden ook de logistiek en de communicatie tussen de ondernemers en andere opvarenden enerzijds en de mensen aan de wal, zoals bevrachters, ontvangers, maar ook familie (kinderen op internaten!) en kennissen anderzijds. Zeker de afgelopen twintig jaar werden de meest bizarre fantasieën achterhaald door de werkelijkheid. Wie had in 1980 kunnen bedenken dat computers aan boord van schepen met elkaar en met computers aan de wal zouden communiceren? Maar wet- en regelgeving passen zich niet alleen aan de nieuwe technische situatie aan, er is ook een maatschappelijke noodzaak om de regels voor het vervoer aan te passen. Denk maar aan de milieuwetgeving, die een direct gevolg is van het milieubewustzijn dat in de samenleving is gegroeid, de afgelopen dertig jaar. Natuurlijk blijft het een discussie die mank gaat over het verschil in vervuiling van scheepsdiesels en vrachtautomotoren (per kilowattuur vervoert een binnenschip immers veel meer tonnen dan een truck!) maar de binnenvaart heeft ook eisen moeten stellen aan scheepsmotoren. Regels waar alle ondernemers in de binnenvaart zich aan moeten houden. Regels ook die in de nabije toekomst verder zullen worden aangescherpt. Maar ook de veiligheid is een belangrijk item voor het vervoer. Niet alleen voor de mensen aan boord, maar ook voor de omgeving waar de schepen zich doorheen bewegen. Enkele verschrikkelijke rampen – die overigens niets met de scheepvaart te maken hadden – in Enschede en Volendam hebben het bewust omgaan met gevaarlijke stoffen een belangrijke impuls gegeven (net zoals het rampzalige ongeluk met een tankauto in 1978 bij een camping in Spanje de directe aanleiding was voor de ontwikkeling van strenge Europese regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). Kennis Het beroep van binnenschipper is mee geëvolueerd met alle technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Niet alleen werd het verwerven van een vaarbewijs noodzakelijk, ook diende de schipper over steeds meer kennis van zaken te beschikken. Immers, hij moest zich bewust worden van de lading die hij vervoert, van de voorschriften die daarvoor op papier staan en hij diende overeenkomstig die voorschriften te gaan handelen. Zonder de vaardigheden van de schipper anno 1950 tekort te doen, mag worden gesteld dat de schipper van de 21e eeuw over een veel uitgebreider en meer divers pakket aan kennis en kunde dient te beschikken. Zeker waar het het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft, de zogeheten ADNR-goederen. En het zijn bepaald niet alleen tankers die met ADNR-goederen varen. Er wordt wel van overheidswege uit regelmatig getoetst of de kennis bij de schippers op het gebied van ADNR-transport toereikend is, maar de schippers kunnen niet alles weten, zeker niet gezien de dynamiek van de wet- en regelgeving, die immers voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat er aan boord van binnenschepen vakliteratuur aanwezig is. Het wordt nogal eens onderschat, hoewel de meeste binnenvaartondernemers zich wel heel goed bewust zijn van de noodzaak van steeds geactualiseerde wet- en regelgeving. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de – begin dit jaar nog drastisch gewijzigde – ADNR-wetgeving. Vaarreglementen, de Wet Vervoer Binnenvaart, binnenvaart- en Rijnvaartpolitiereglementen, vervoerrecht, allemaal regelgeving waar de binnenvaartondernemer van op de hoogte moet blijven. Er zijn uitgaven beschikbaar waarin de veranderingen worden toegelicht, zowel op papier als via e-mail, want ook de sector van de uitgeverij maakt natuurlijk technische ontwikkelingen door. Voor de binnenschipper van de 21e eeuw staat vast dat hij zich bewust moet zijn van de wettelijke voorschriften en de regels waar hij zich aan dient te houden. En als er onverhoopt iets gebeurt aan boord, is het goed om te weten dat je terug kunt vallen op de aan boord aanwezige literatuur, want je kunt nu eenmaal niet alles wéten. Met grote regelmaat komt de vraag langs: wanneer moet ik welke verzekeringen afsluiten tegen welke prijs? Is het verstandig, past het in de begroting, kan ik er niet nog een paar jaar mee wachten? Te denken valt aan levensverzekeringen, risicoverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen. Het gaat dus om het indekken tegen redelijk zekere definieerbare risico’s. En dat de binnenvaart nu eenmaal (extra) risico’s loopt, zal iedereen beamen. Kijk maar eens in de eigen omgeving van familie en collega’s. Steeds zal echter een balans moeten worden gevonden: een balans tussen wat financieel haalbaar is maar ook wenselijk is. In de praktijk blijkt dat binnenschippers één en ander nogal verschillend geregeld hebben; van heel goed tot niet. Veel ondernemers beschikken nog over oude polissen met dito lage premies. Heel lage uitkeringen die vandaag de dag geen enkele echte betekenis meer hebben. Schip zinkt In de Rotterdamse Laurenshaven is dinsdagavond 8 juli een binnenvaartschip gezonken. Het schip vervoerde een ertsproduct. De opvarenden, een man, Eén van die dure jongens is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn de hoge premie, de eigenrisicoperiode en de wijze van vaststellen van de arbeidsongeschiktheid. Om met name die heel hoge premies te reduceren en binnen de perken te houden, valt te denken aan een aangepaste arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aangepast houdt in dit verband in dat alleen bepaalde zaken zijn verzekerd. Bijvoorbeeld: ‘Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor verzekerde beperkt is in zijn functioneren. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt arbeidsongeschiktheid aanwezig geacht indien de verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan het beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen de eigen onderneming worden daarbij betrokken.’ Ernstige aandoeningen Er kan worden aangegeven bij welke ernstige aandoeningen de verzekerde recht heeft op een uitkering. Onder ernstige aandoeningen worden dan bijvoorbeeld uitsluitend de volgende aandoeningen verstaan: hartinfarct, beroerte, nierfalen, kanker (uitgezonderd carcinoma in situ en alle huidtumoren, met uitzondering van maligne melanoom met een dikte van meer dan 0,75 mm), ernstig hersenletsel, verlamming, verlies van twee of meer ledematen, ernstige brandwonden en verbonden aandoeningen. Verbonden aandoeningen zijn aandoeningen die een zo nauwe relatie met elkaar hebben dat het lijden of geleden hebben aan één van genoemde aandoeningen het recht op uitkering voor verbonden aandoeningen geheel of gedeeltelijk beperkt. Hartinfarct, beroerte, nierfalen en verlamming zijn zulke verbonden aandoeningen. Net als verlamming, verlies van twee of meer ledematen en ernstig hersenletsel. Per aandoening is in de polis nauwkeurig omschreven wanneer er volgens de voorwaarden recht op uitkering is. Ter illustratie de criteria voor een beroerte: ‘Het plotseling optreden van ernstige neurologische verschijnselen die ten minste 24 uur aanhouden en het gevolg zijn van afsterven van hersenweefsel, als gevolg van trombose in artiële bloedvaten in of naar de hersenen, intracerebrale of subarachnoïdale bloeding, of embolie uit extra-craniële bron, resulterend in een functionele invaliditeit van ten minste 20% van de gehele mens conform de Nederlandse neurologische schaal, gemeten ten minste 4 weken na het ontstaan van de eerste verschijnselen.’ Voordeel van een dergelijke opzet is dat alleen heel concrete risico’s zijn verzekerd. Weliswaar dus een beperktere dekking, maar wel tegen beter betaalbare premies. door: Wim Onderdelinden een vrouw en een kind, raakten te water. Zij konden worden gered. De vrouw en het kind werden met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis.

De Binnenvaartkrant