Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

PAGINA 48 1 JULI

PAGINA 48 1 JULI 2003 0589aa Wij wensen mps River Duchess een behouden vaart Aon Hudig Makelaars in Assurantiën Risico-Adviseurs kantoor Rotterdam tel: 010 448 75 94 Wij verzorgden de brandwerende en thermische isolatie voor de accommodatie en de isolatie voor de uitlaatgassystemen. Wij wensen Global River Cruises een behouden vaart met mps River Duchess Unisol Isolatietechniek BV Ramgatsweg 11b 4941 VN Raamsdonksveer Tel: 0162 - 684869 Fax: 0162 - 511959 Alles waar een draadje aan zit hebben wij aangesloten Wij wensen Global River Cruises veel succes en behouden vaart met mps River Duchess De Krib 3, 6916 AN Tolkamer Tel. 0316 - 541 759, Fax 0316 - 543269 Wij leverden het complete mps River Duchess en wensen Global River Cruises veel succes en een behouden vaart Scheepswerf Jac. den Breejen b.v. Havenstraat 7, Postbus 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam telefoon: 0184-676140, fax: 0184-676160 email: info@breejen-shipyard.nl

PAGINA 49 1 JULI 2003 Reünie eerste leerlingen Katholieke Binnenvaartschool Na 35 jaar weer één dag bij elkaar Op zaterdag 14 juni vond een bijzondere reünie plaats in het Brabantse dorp Made-Drimmelen. Na heel veel speurwerk waren de adressen van de eerste lichting leerlingen van de Katholieke School voor Rijnen binnenvaart en kustvaart, die in 1966 in Rotterdam haar deuren opende, bij elkaar gezocht. Twee leerlingen van dat jaar organiseerden een reünie. Heel wat mannen, inmiddels vooraan in de vijftig, stonden na 35 jaar weer oog in oog met hun schoolmakkers van toen. Het werd een weerzien waaraan velen prachtige herinneringen zullen bewaren. Op 19 september 1966 werden de eerste leerlingen van de toen van start gegane Katholieke School voor Rijn- en binnenvaart en kustvaart in Rotterdam op de school ontvangen. De opleiding duurde toen nog twee jaar. In totaal werd met 52 leerlingen begonnen. In het tweede jaar kwamen er nog vier leerlingen bij, die elders een deel van het voortgezet onderwijs hadden afgerond en de opleiding aan de Binnenvaartschool in één jaar mochten doen. Toen in 1991 in Mook het 25- jarig bestaan van de school met een grote reünie gevierd werd, waren er ook al veertien leerlingen van die eerste lichting naar het festijn gekomen. ‘Toen werd er al gesproken om eens een grote reünie van onze eigen groep te organiseren,’ vertelt Toon van Lijsdonk, een van de organisatoren van de reünie op 14 juni. ‘Maar ja, dan blijft het aanvankelijk bij een plan en wordt er daarna hooguit door enkele bekenden van toen nog weleens over gemijmerd.’ Maar nu was dan toch de daad bij het woord gevoegd. De gebroeders Toon en Frans van Lijsdonk uit Oirschot namen ongeveer een jaar geleden het initiatief om oude maten uit 1966 te traceren. Enkele bij hen in de buurt wonende schoolkameraden en een paar achterhaalde oud-medewerkers van de school verleenden In de zomer van 1948 lagen wij met onze sleepboot Leo III langszij van twee geladen sleepschepen ten anker in Emmerich, wachtend op uit te klaren. Een sleepboot met drie lege kempenaars (of iets kleiner) passeerden ons in de opvaart. Zij waren bijna voorbij toen ik van een van de sleepschepen een kind overboord zag vallen. Samen met de knecht ben ik zo snel als kon met een roeiboot van een van onze schepen naar de plaats des onheils gegaan. Op het moment dat het jongetje voor de derde keer onderging, deed ik een greep onder water en kon ik hem nog net aan zijn haren omhoog trekken en hem in onze roeiboot in veiligheid brengen. assistentie. Met veel inspanningen werden er van de 56 leerlingen, van wie er inmiddels drie overleden zijn, uiteindelijk 46 jongens teruggevonden. Met allen werd overlegd om op de reünie van 14 juni aanwezig te zijn. Toon en Frans van Lijsdonk waren van mening dat de reünie varend zou moeten plaatsvinden. Daarom namen zij contact op met een rondvaartbedrijf in Made-Drimmelen en arrangeerden een rondvaartboot die met het gezelschap door en langs de Biesbosch zou varen. Op de ochtend van de 14e juni was het een geweldig weerzien. Tegen negen uur kwamen de eerste oud-leerlingen aanrijden en daarna was het op de wal in de kortst mogelijk tijd reeds een drukte van jewelste. Al onmiddellijk werden de nodige herinneringen opgehaald. Ook kregen alle gasten een boek aangeboden dat Toon en Frans met zorg hadden samengesteld aan de hand van oude foto’s en ingestuurde verhalen van oud-klasgenoten. Heel wat vlaggen wapperden aan boord en met name de vlaggen van de bedrijven die deze dag, voor een groot gedeelte door de reünisten zelf betaald, ook mede gesponsord hadden. Dat waren firma Gary van den Camp, Vopak Barging Europe, Verenigde Tankrederij, Mercurius Scheepvaart Group en De Binnenvaartkrant. Oud-directeur Toen alle gasten aan boord waren, opende Toon van Lijsdonk de bijeenkomst en heette allen van harte welkom. Daarna gaf hij het woord aan de oud-directeur van de school, Harrie van Eeuwijk. Deze haalde in zijn openingswoord diverse oude voorvallen uit vroeger tijd aan. Aan het einde van zijn inleiding dankte hij de gebroeders Lijsdonk voor het initiatief voor de reünie en voor het vele werk dat zij daarvoor verzet hadden. Op zoek naar drenkeling Inmiddels had zijn vader het ongeval ook ontdekt. Hij kwam met zijn roeiboot naar ons toe en kon zijn zoontje van ongeveer vijf jaar levend en wel in ontvangst nemen. Iedereen was erg geschrokken en wij dreven snel af, met de stroom mee. Vermoedelijk daardoor heb ik nooit de naam van het schip of de schipper geweten. Vaak denk ik aan het voorval terug en ik zou graag willen weten wie ik het leven heb gered. Het jongetje zou nu rond de zestig jaar moeten zijn. Wie was hij en hoe gaat het nu met hem? L. van de Veen, Rotterdam telefoon: (010) 412 51 55 Nog even met de hele groep op de foto. (foto Harrie van Eeuwijk) Inmiddels was de vaartocht begonnen en genoten de oudleerlingen en oud-medewerkers enerzijds van de omgeving waar langs gevaren werd en anderzijds van elkaars aanwezigheid en uiteraard de sterke verhalen van vroeger. De Panheelgroep staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Oorzaak is de aflopende exploitatie van Stevol en de aanstaande start van het Grensmaasproject. Directeur ir. Harry Maessen ziet na vijf jaren de Panheelgroep geleid te hebben geen taak voor zichzelf in de begeleiding van deze ontwikkelingen en heeft daarom besloten de Panheelgroep te verlaten en de scepter over te geven aan een nieuwe interim-directeur. De nieuwe directeur is oudhoogleraar Theo Boshuizen uit Schaesberg, die voorlopig één dag per week de Panheelgroep leidt. Hij was het ook die de scheidende directeur Harry Maessen uitluidde tijdens diens afscheidsreceptie op vrijdag 13 juni. Hij beschouwde het afscheid als een nieuwe fase in de realisatie van het Grensmaasproject. ‘Het mooiste project van Nederland met als doel bescherming tegen hoogwater en de creatie van een prachtig aaneengesloten natuurgebied van circa 1100 hectare,’ omschrijft hij het project. Door Jo Bindels Theo Boshuizen erkent ook dat het een groot en moeilijk project is met hobbels, ondanks de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Maar het Grindhuis heeft vertrouwen in het project en om dat te demonstreren is in Wessem het projectbureau van het Consortium Grensmaas gestart, dat de werkzaamheden voor het Grensmaasproject gaat uitvoeren. Zoals het aanvragen van de vergunningen. Ook voor de meegekomen echtgenotes was het een belevenis. Tegen drie uur in de namiddag meerde de Zilvermeeuw 4 weer in de haven van Drimmelen af. Na het debarkeren streken de meesten nog even neer Harry Maessen neemt aan de vooravond van de start van het Grensmaasproject afscheid van de Panheelgroep. (foto Jo Bindels) Het Consortium Grensmaas bestaat uit de grindproducenten, verenigd in de Panheel Groep, de ontgrinder L’Ortye, de Vereniging tot Behoud Natuurmonumenten en drie aannemers die de infrastructurele werken gaan uitvoeren. Natuurmonumenten zit niet in het projectbureau. De organisatie komt pas in actie als het natuuronderdeel van het Grensmaasproject klaar is. Een aantal medewerkers van de Panheelgroep verhuist mee naar Wessem. Een groot obstakel is het standpunt van de Europese Commissie dat het Grensmaasproject openbaar moet worden aanbesteed. Zowel de provincie als de grindproducenten wijzen deze opvatting af. Zij beroepen zich op het recht van zelfrealisatie. De eigenaar van gronden is volgens de onteigeningswet op een daar in de buurt gelegen terras. Daar werd nog wat nagebabbeld over de gezellige dag. Tevens werden telefoonnummers en adressen uitgewisseld en werden afspraken gemaakt om elkaar nog eens te ontmoeten. Ingrijpende wijzigingen bij Panheelgroep gerechtigd zelf de nieuwe structuur aan te brengen. Theo Boshuizen heeft er alle vertrouwen dat het kabinet niet buigt voor Brussel. De provincie heeft in ieder geval nadrukkelijk herhaald dat zij belangrijke activiteiten zoals het vergunningentraject onverkort voortzet. Gevaar Theo Boshuizen wees op het feit dat als de grindproducenten het project niet kunnen uitvoeren veel belangen op het spel staan. De hoogwaterbescherming komt in gevaar, directe en indirecte werkgelegenheid voor achthonderd personen gaat verloren en de ontwikkeling van 1100 hectare nieuw natuurgebied gaat niet door. Een ander punt dat Boshuizen zorgen baart, en dat ook Maessen de laatste jaren voortdurend aansneed, is het gevaar dat de start van het Grensmaasproject niet soepel aansluit op de beëindiging van Stevol. Het is in ieders belang de productiecapaciteit in stand te houden om te voorkomen dat de financiering van het Grensmaasproject in gevaar komt. Boshuizen eindigt met de grote rol aan te stippen die Harry Maessen heeft gespeeld in de voorbereiding van het Grensmaasproject. Maessen schuwde daarbij geen kritiek op zijns inziens onjuiste beslissingen – zowel van overheidswege als van de aandeelhouders van de Panheelgroep. ‘Het staat echter buiten kijf dat Harry dit altijd heeft gedaan met in het achterhoofd de realisatie van dit project. Bovendien hebben de neuzen niet altijd zo in dezelfde richting gestaan als nu.’

Binnenvaartkrant