Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

PAGINA 40 1 JULI

PAGINA 40 1 JULI 2003 Uw specialist op het gebied van: • Airconditioning • Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties • Machinekamer- en ruimventilatoren • RVS volledig afsluitbare klaproosters THERMO-PROFILE Condenswerend, thermisch geïsoleerd Gehard dubbelglas uitvoering Leverbaar als: • Vast raam • Schuifraam • Klapraam • Zakkend raam ECHT BETAALBAAR Afwijkende modellen of konstrukties kunnen in overleg vervaardigd worden. Koperijslagerij 10 4651 SK Steenbergen Tel.: +31 (0)167-540970 Fax: +31 (0)167-540965 GSM: +31 (0)6-53 396287 E-mail: info@plasmans-scheepsramen.nl Web: www.scheepsramen.nl WindeX Engineering BV • Houtschelf 20 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184 - 611 322 • Fax: 0184 - 611 403 • e-mail inf@windex.nl Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen Scheepswerf Grave b.v. Maaskade 28, Postbus 52, 5360 AB Grave Tel. 0486 - 47 24 64, Fax 0486 - 47 59 88 e-mail: info@scheepswerfgrave.com • Alle voorkomende reparatie werkzaamheden • Nieuwbouw van alle typen bedrijfsvaartuigen • Dokcapaciteit 110 mtr Holland Warmte Jan v/d Heydenstraat 1 3281 NE Numansdorp Tel. 0186 652599 Fax 0186 655070 www.maritimebooster.nl Gespecialiseerd in verzekeringen voor de binnenvaart Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen. BINNENVAART BOEKHOUDING BLOK Drie B bv Oude Haven 47, 6511 XE Nijmegen Tel. 024-3446623, Fax. 024-3239503 Mob. 06-10 561192 (verkort 25009) Onze activiteiten : ■ Boekhouding ■ Facturatie ■ Incasso’s ■ Financiering / Financieringsaanvragen ■ Verzekeringen (incl. schadeafhandeling) ■ Personeelszaken (incl.salarissen) ■ Begeleiding subsidie trajecten ■ Bedrijfsadvies Bel geheel vrijblijvend voor een afspraak met Erwin Blok (eventueel bij u aan boord) Voor meer vaart in uw bedrijf • In & verkoop schepen • Logistieke concepten • Advisering publieke sector • Transport bemiddeling DS & T bv Oude Haven 47, 6511 XE Nijmegen Tel. 024-3446623, Fax. 024-3239503 DETACHERING SCHEEPVAART & TRANSPORT

PAGINA 41 1 JULI 2003 Jan van Galen, Nieuw Unithoofd Waterpolitie Rivieren-oost, is al aardig ingeschoten ‘Goede wisselwerking tussen de waterpolitie en de schippers’ Ongeveer een half jaar is Jan van Galen nu unithoofd bij de Waterpolitie voor het oostelijk gedeelte van Nederland. Inmiddels heeft hij in zijn nieuwe functie al aardig wat ervaring opgebouwd. In een gesprek met hem mogen wij hem nader leren kennen, zijn werkzaamheden en zijn inzichten in deze voor hem toch wel ietwat andere tak bij de politie dan hij totnogtoe gewend was. Het politievak als zodanig, en zeker het management daarbij, is Jan van Galen bepaald niet vreemd. Bij de spoorwegpolitie had hij eveneens een leidinggevende taak voor een groot gebied. Toch werkte Van Galen niet altijd bij de politie. Op latere leeftijd kwam hij daar pas terecht. Aanvankelijk was hij in heel andere beroepen werkzaam. Na de middelbare detailhandelschool werkte hij onder andere als vertegenwoordiger en bij de Nederlandse Veiligheidsdienst. Op zijn 37e begon hij aan de opleiding bij de spoorwegpolitie. ‘Toen ik voor het eerst in de klas kwam, dacht iedereen eerst dat ik de docent was, maar toen ik bij mijn naambordje ging zitten, wist men wel beter. Na die opleiding ben ik bij de spoorwegpolitie gekomen en daar heb ik me in de loop der tijd op kunnen werken tot teamchef. Heel Noord-Holland, behalve Amsterdam, behoorde toen tot mijn terrein. Daar werkte een groep van ongeveer dertig mensen. Later kreeg men, nadat de spoorwegpolitie overgegaan was naar de KLPD , de reorganisatie bij de politie. Toen gingen we bij de spoorwegen terug van dertien teams naar negen units. De afvloeiing van personeel vond plaats naar annuïteit, waardoor ik buiten de boot viel. Vervolgens mocht ik op het niveau waarop ik werkte, een ander job zoeken. Een van de zaken waar ik zeer in geïnteresseerd was, was de Waterpolitie en uiteindelijk is het dat geworden.’ Nadat Van Galen trouwde, kwam hij in Hardinxveld terecht en ging daar aan de rivierdijk wonen. ‘Daar is het eerste diep koesterende gevoel voor het water gekomen. In een later stadium verhuisden we naar Wijk en Aalburg en ook daar was natuurlijk weer water.’ Nieuwe werkkring Op zich was van Galen er onder de gegeven omstandigheden best tevreden mee om naar de Waterpolitie te gaan. ‘Immers mijn grootste passie en hobby is al jaren het water. Ik heb zelf een boot en mijn vrouw heeft dezelfde passie. Tijdens onze vrije tijd verblijven we veel op het water in Zeeland.’ Van Galen heeft een Fisher 30 van 9,30 meter. Het is een kotter, een tweemastertje. Hij heeft het politievaarbewijs en wil mogelijk nog Klein Vaarbewijs deel 2 gaan halen. ‘Er zit vanuit de dienst voor een unithoofd weliswaar geen Jan van Galen wil regelmatig meevaren met de patrouillevaartuigen. (foto Harrie van Eeuwijk) druk achter het bezit van dit vaarbewijs, maar voor mezelf wil ik het toch hebben, omdat je daardoor zowel de operationele uitvoering als de theoretische kant beter kunt begrijpen.’ Van Galen wil, als de andere werkzaamheden het hem toelaten, zo nu en dan met een van de surveillanceboten meevaren, omdat hij daardoor contact kan houden met de uitvoering en omdat hij dan ook zicht houdt op de problemen die zich in de praktijk voordoen. Het is voor Van Galen een hectisch jaar, onder meer vanwege de personeelszaken die geregeld moeten worden. ‘Zo zaten we met twee vacatures voor een operationele chef, maar inmiddels is daar voor de groep Arnhem reeds in voorzien.’ Daarnaast vragen het inschieten in het werk en een op handen zijnde verhuizing van het Nijmeegs kantoor, waar Van Galen zijn werkkamer heeft, naar een nieuwe locatie, de nodige aandacht. Bij zijn komst in Oost-Nederland kende Van Galen al wat mensen van de Waterpolitie omdat hij, toen hij aan een managementopleiding bij de politie bezig was, ook een stage bij de Waterpolitie had moeten lopen. ‘Ik kende dus al wat gezichten. Toch zag ik er aanvankelijk wel wat tegenop, omdat je bij de Waterpolitie wel duidelijk minder met de handhaving van de openbare orde te maken hebt, hetgeen bij de spoorwegpolitie natuurlijk veel sterker speelt. In het begin voelde ik me enigszins slachtoffer van de reorganisatie, maar nu ik er in zit, heb ik het bij de Waterpolitie prima naar mijn zin.’ Waterpolitie De voornaamste werkzaamheden voor Van Galen als unithoofd worden gevormd door het management van de groepen Arnhem, Nijmegen, Tiel en Maasbracht en de opstapplaats Zutphen. Daar ligt een boot die speciaal voor de IJssel is gebouwd en die onder Arnhem ressorteert. In de vier groepen gezamenlijk werken 47 mensen. ‘We gaan dit jaar nog, als de ondernemingsraad daar ook achter kan gaan staan, naar vijftig mensen en in de langetermijnvisie vinden we dat we in dit gebied naar 63 mensen moeten. De ondertoon is eigenlijk dat de Waterpolitie in de toekomst niet afgebouwd wordt, maar dat we wat gaan uitbreiden. Voorts gaan we samen met de regiopolitie een takenverkenning doen. We gaan bezien wat het domein van de Waterpolitie en wat het domein van de regiopolitie is. Ook willen we nader bekijken hoe we goed samen kunnen werken. Verder is het een taak voor mij te bezien hoe we in goede gesprekken met Rijkswaterstaat en met het bevoegd gezag, samen kunnen werken.’ Een van de grote problemen die er nu binnen de dienst van de Waterpolitie zijn, is de door de reorganisatie ontstane emotie op het personele vlak. ‘Dat is een heel vervelende zaak, want mensen die vroeger groepscommandant waren en later bootcommandant, zijn door de reorganisatie aangewezen in een rang als medewerker en ervaren dat, ook al kost het hun geen salaris, toch duidelijk als een degradatie. Gevoelsmatig zijn daardoor dus veel mensen gedegradeerd. En als je dat dan na zoveel dienstjaren meemaakt, krijg je nogal wat voor je kiezen.’ Mijn taak is niet alleen daar naar te luisteren, maar eveneens om te proberen om dat af te sluiten. Ik kan dat natuurlijk niet alleen, daar zullen anderen mij bij moeten helpen, maar de mensen moeten wel verder. Ze hebben nu eenmaal voor water gekozen, omdat daar hun hart ligt.’ Als Van Galen spreekt over de relatie tussen de schippers en de Waterpolitie zegt hij: ‘Wat ik als bijzonder heb ervaren, is dat er een heel goede wisselwerking is tussen de Waterpolitie en de schippers. Natuurlijk is het soms wel pittig, omdat bepaalde dingen nu eenmaal moeten gebeuren, maar gemiddeld gesproken heb ik de indruk dat de acceptatie bij de schippers over de wijze waarop wij ons werk doen, goed is. Zij kijken toch op een andere manier naar de Waterpolitie dan de walbewoners naar de regiopolitie. De schippers zien dat wij er ook voor hen zijn. Bijvoorbeeld een schipper, die ziet dat een andere schipper zijn bilgewater overboord zet en daarmee vervuiling aanricht, die heeft daar de pest over in, want zelf heeft hij een dure SAB-kaart om op een nette manier zijn bilgewater af te laten pompen. Maar hij kan daar al varende niets aan doen. Dus hij meldt dat bij ons en wij gaan er mee aan de slag.’ Naast zijn taak als unithoofd voor Oost-Nederland is Van Galen ook landelijk de portefeuillehouder voor de opleidingen binnen de politie op het water. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Arbozorg. ‘Ik zit ook in het landelijk managementteam voor water en ook van daaruit heb ik allerlei klussen,’ geeft hij aan. ‘Ik wil bij die werkzaamheden het landelijk beleid in de gaten houden, want ik wil niet dat de groep of de unit een soort eigen koninkrijkje wordt. De schipper moet als hij door Nederland vaart een soortgelijk optredende politie tegen komen.’ Recreatievaart In de toekomst wil Van Galen bezien op welke wijze het werk van de Waterpolitie nog verbeterd kan worden. ‘Zo wil ik graag dat er veel aandacht besteed wordt aan de hoofdtransportassen; daar daadwerkelijk veel gaan kijken en daar zijn als dat ook echt nodig is. Nutteloos rondvaren vind ik absoluut onzinnig, maar vaarwegbezetting is wel een van onze taken. Wat doe je tijdens die aanwezigheid. Ben je ook werkelijk met je vak bezig, of vaar je maar wat rond. Dus niet enkel de surveillerende taak, maar ook de echt uitvoerende taak.’ Momenteel loopt er voor de politie een domeindiscussie: Wat behoort tot het terrein van de regiopolitie en wat van de Waterpolitie? ‘Wat zeker voor de Waterpolitie is, is het toezicht op de vervoersstromen. En vooral op de hoofdtransportassen en de grote wateroppervlakten. Maar je zou daar misschien dan tegelijkertijd ook wat meer naar de recreatievaart kunnen kijken. Dat kun je combineren.’ ‘Per jaar komt er één procent aan recreatievaartuigen bij. Het zal dus drukker worden en er zal dan ook steeds meer toezicht moeten zijn.

Binnenvaartkrant