Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

PAGINA 22 1 JULI

PAGINA 22 1 JULI 2003 M"#$%&' $%##"$)'M *+,+ M'-./'0#.$"$S %/ 2.*'#3-4 %32S Wij verzorgden de isolatie voor de woning en wensen familie Teekman een behouden vaart met het ms Lianne Al 44 jaar gespecialiseerd in minerale en synthetische smeeroliën, smeervetten en koelvloeistoffen Unisol Isolatietechniek BV Ramgatsweg 11b 4941 VN Raamsdonksveer Tel: 0162 - 684869 Fax: 0162 - 511959 Postbus 10023 Parallelstraat 120 -122 Tel. 010-4156655 www.metropa-rotterdam.nl 3004 AA Rotterdam 3043 GR Rotterdam Fax. Fax 010-4155216 Email. metropa@planet.nl Op het ms Lianne leverden wij: • 45 Aluminium scheepsluiken type FRK 10.100/2400/2,5 patent • Hydraulische luikenwagen type HLW 10/600 Wij wensen familie Teekman met het ms Lianne een behouden vaart Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem Telefoon 03 / 353.26.89 Telefax 03 / 353.35.90 Bezoek ons op onze website: www.sme-maritiem.nl Wij wensen de familie Teekman van ms Lianne BEHOUDEN VAART Wij mochten verzorgen, leveren en installeren de volledige technische afbouw: • 2 Hoofdmotoren MITSUBISHI type S12A2 - MPTK, 12 cylinders, 701 kW = 953 pk / 1940 omw./min. • Koedood generatorset 120 kVa met Mitsubishi 6D16T • Koedood generatorset 62 kVa met Mitsubishi S6S-DT in geluid gedempte kast. GEFELICITEERD! De ING Bank Zwolle Binnenvaartcentrum Noord wenst ms Lianne een behouden vaart. meer weten Friesewal 1, Zwolle, Tel: 038 - 429 23 06 Fax: 038 - 4292310 E-mail: binnenvaartdesk.zwolle@ingbank.nl •Verkoop •Inbouw •Service Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25 Dealer van Mitsubishi dieselmotoren SCHEEPSBOUW B.V. Wij leverden i.s.m. Hendricks Scheepvaart bv het casco en wensen familie Teekman een behouden vaart met het ms Lianne Biesboschhaven-Zuid 10-11, 4251 NM Werkendam, Telefoon : (0183) 505230, n.o.z.Fax : (0183) 505660

Verzekeraars hebben jarenlang gretig acquisitie gepleegd in de binnenvaart. Er werd in die zware concurrentiestrijd gestunt met lage premies en nagelaten inflatiecorrecties toe te passen op de doorlopende premies. Die tactiek breekt de verzekeraars nu op. De jaarlijkse schade-uitkeringen zijn hoger dan de netto premieinkomsten. De afgelopen twee jaar werden de premies drastisch opgetrokken (tot veertig procent verhoging toe) maar het is nog niet genoeg. Zomaar de premies nog verder verhogen leidt tot onaanvaardbare kostenstijging voor de ondernemers in de binnenvaart. Van de andere kant wordt de binnenvaart steeds minder interessant voor verzekeraars. Een impasse dreigt. Die situatie vormde de aanleiding voor de IVR om een workshop te organiseren met als thema ‘Grenzen van de verzekerbaarheid in de binnenvaart’. Het volgde op een soortgelijk congres in Hamburg vorige maand. Daar kwamen de verzekeraars en ondernemers tot de conclusie dat de grenzen van de risico’s en de premies bereikt zijn. De IVR-workshop, vorige week dinsdagmiddag bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam gehouden, kwam tot een minder uitzichtloze conclusie. Wel liepen de meningen sterk uiteen over de oorzaak van de hoge bedragen die in verband met schades moeten worden uitgekeerd. Het ligt niet aan grote ongelukken, want die vinden niet of nauwelijks plaats, maar aan de schades aan motoren. De schattingen over het aandeel van schade aan motoren in de uitkeringen lopen uiteen tussen de dertig en de vijftig procent van het totaal bedrag aan uitkeringen door verzekeraars. Aanleiding genoeg om de IVR de opdracht te geven de toestand van de motoren in de binnenvaart in kaart te brengen middels een Engine Registration System. Er was niemand die daar bezwaar tegen had. Vrijwel alle grote verzekeringsmaatschappijen – inclusief de ‘onderlingen’ – PAGINA 23 1 JULI 2003 Is de binnenvaart nog wel verzekerbaar? DISCUSSIE !! Drie deelnemers aan de discussie tijdens de workshop over verzekeringen: de heren De Graaff (Zwaans Van der Heuvel), Van den Berg (CBRB) en Van Houwelingen (Rabobank). (foto MGR) ondersteunen de ontwikkeling van het ERS. De schades moeten omlaag, vond verzekeringsadviseur Kees van Houwelingen van de Rabobank, ‘Anders wordt de binnenvaart onverzekerbaar en dus ook niet langer financierbaar.’ Differentiatie Behalve dat er veel nadruk lag op de wenselijkheid van preventie van schade, werd ook ‘de polis’ onder handen genomen. Het zou tijd worden dat er een bonus-malus systeem zou komen, waarbij mensen met veel schade meer premie betalen dan mensen die wat zuiniger met hun materiaal omgaan. Maar ook de vele nieuwe schepen zouden een andere premiewaardering moeten krijgen dan de oudere schepen. Kees de Graaff van tankvaartonderneming Zwaans Van den Heuvel riep op tot deze differentiatie. ‘Ook kan er bij samenwerkingen zoals die in de tankvaart plaatsvinden worden gekeken naar collectief verzekeren.’ René Tempelaars van Oranje BDB ontredderd over ‘ondoordachte stemmingmakerij’ Duitse milieuverenigingen vallen binnenvaart aan Duitse milieuorganisaties hebben in de media de verruiming van de vaarwegen weer zwaar onder vuur genomen. Ze eisen dat verkeersminister Stolpe zijn verantwoordelijkheid opneemt en dubieuze i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n onmiddellijk stopzet. Minister van Financiën Eichel kan dan weer miljarden sparen door de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV, de Duitse vaarwegbeheerders) af te slanken. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) reageert ontdaan en biedt de milieuactivisten aan eerst met de sector te praten vooraleer verdere ‘lichtzinnige’ mededelingen in de media worden verspreid. Met name de geplande aanleg van het Saale-Elbe-kanaal wordt door de milieuverenigingen afgekeurd. Op 12 juni protesteerden leden van de BUND met 22.000 handschriften en een mestkar voor het verkeersministerie in Berlijn. Volgens BUND-directeur Gerhard Timm staan waardevolle milieugebieden in het mondinggebied van de Saale op het spel. ‘Het is absurd om miljoenen in een kanaal te investeren waarop niet eens één schip per week zal varen.’ Daarnaast vreest Timm dat de aanleg van het kanaal de druk op de verruiming van de Elbe zal verhogen. In Sachsen-Anhalt trekt verkeersminister Karl-Heinz Daehre (CDU) zich weinig aan van de protesten. ‘Ik ben niet onder de indruk. Tenslotte zitten we pas in de planfase. In dat kader zullen ook de vooren nadelen van het kanaal worden bekeken.’ Langs de Saale hebben inmiddels tal van verladers te kennen gegeven dat ze intensiever gebruik willen maken van de binnenvaart. ‘Wij hebben de aansluiting op het Europese vaarwegennet gewoon nodig,’ vindt Daehre. ‘Dat geldt ook voor de haven van Halle. De binnenvaart moet een nieuwe toekomst krijgen.’ De verkeersminister vindt de protesten van de milieuverenigingen op z’n minst verwonderlijk. ‘Deze verenigingen hebben zich heftig verzet tegen de bouw van een stuw in de Saale en zelf het kanaalalternatief naar voor gebracht. Ik begrijp niet waarom ze nu opeens afzien van dat plan.’ Schrappen Een tweede Duitse milieuvereniging, de NABU, herinnert de bondsregering aan de belofte die ze deed na het hoogwater van vorig jaar. ‘Destijds werd besloten dat alle vaarwegprojecten opnieuw zouden worden onderzocht,’ zegt directeur Gerd Billen. Dat besluit moet volgens hem duidelijk herkenbaar zijn in het nieuwe Bundesverkehrswegplan van de regering. ‘Projecten als het Saale-Elbe-kanaal en ingrepen in de Weser, de Main, de Havel en de vaarwegen tussen Berlijn en de Oder moeten uit de plannen verdwijnen.’ Holger Wesemüller van het Wereldnatuurfonds (WWF) bekritiseert vooral de geplande verdieping van de Elbe, Weser en Ems. ‘Door het uitbaggeren van deze Noordduitse rivieren gooien we miljoenen belastingsinkomsten weg. De maatregelen vergroten bovendien het gevaar op hoogwater bij stormvloed.’ Net als de twee overige organisaties eist ook WWF ‘dat alle vaarwegprojecten uit het ontwerp voor het Bundesverkehrswegeplan verwijderd en opnieuw worden onderzocht.’ Niet alleen verkeersminister Stolpe maar ook de Duitse minister van Financiën Eichel kreeg enkele weken geleden een milieuvriendelijke tip. De NABU riep de minister ertoe op de ambtenarij in Duitsland af te slanken. Vooral bij de WSV zou volgens de milieuactivisten fors kunnen worden bezuinigd. Hun argument: ‘Voor de vaarwegen zijn in Duitsland maar liefst 15.000 personen verantwoordelijk, terwijl de Duitse binnenvaart nog 6.000 medewerkers telt.’ Bij de BDB moet de maat vol zijn geweest na het lezen van deze berichten. In een persbericht geeft de bond aan zich zeer te storen aan de lichtzinnige argumentatie van de milieuverenigingen. De BDB wijst erop dat de WSV-medewerkers er niet alleen zijn voor de binnenvaart. ‘De rivieren zijn meer dan vaarwegen alleen,’ aldus de bond. ‘Ze hebben tal van andere functies, zoals drinkwaterverzorging, energieopwekking en ontspanning.’ Ook maakt de bond duidelijk dat op Duitse vaarwegen niet alleen Duitse schepen varen. ‘Op al onze kanalen en rivieren worden Duitse en buitenlandse schepen geschut. De verantwoordelijkheid voor een veilige afwikkeling daarvan ligt in de handen van de WSV.’ Bij de vaarwegbeheerders is tegenwoordig eerder sprake van ‘capaciteitsproblemen’, zegt de bond verder. ‘Nu al kunnen beschikbare middelen voor de vaarweginfrastructuur niet meer worden benut door het personeelstekort bij de WSV.’ De kritiek uit groene hoek op de verruiming van de vaarwegen noemt de BDB ‘stemmingmakerij’ tegen de binnenvaart. ‘Wij zijn van mening dat een zakelijk onderhoud met de sector de milieuverenigingen geen kwaad zou doen. Daarvoor staan we ook altijd ter beschikking.’ Verzekeringen sprak tegen dat nieuwe schepen vanzelfsprekend een lagere premie zouden hoeven te betalen. ‘Bij dubbelschroevers is een reparatie duurder. Met de ijzeren buikdenningen en dubbelwandigheid zijn reparaties vaak ook tweemaal zo duur.’ Ook zouden het de nieuwe schepen zijn die meer risico’s met de diepgang nemen (met 110 cm meer dan de Kauber Pegel in plaats van 80 cm) en daarmee meer vlakschade veroorzaken. Een rake opmerking van Tempelaars, die Kees van den Berg, de voorzitter van de Groep Varende Ondernemers bij het CBRB, moeilijk tegen kon spreken. ‘Misschien moeten mensen die niet dieper dan één meter op Kaub varen worden beloond.’ Van den Berg vond dat de binnenvaart niet zit te wachten op nog meer certificaten of regels. Hij bepleitte meer zelfcontrole in de binnenvaart. Hij hield tijdens zijn toespraak de zaal voor dat de tegenvallende resultaten op de beurs ook hebben meegespeeld bij de verslechterde situatie in verzekeringen. ‘Als het leidt tot premieverhoging, dan is de binnenvaart daar niet blij mee. Het is namelijk ook niet eenvoudig door te berekenen aan de verladers.’ Er was helaas geen verlader die daarop kon reageren (de EVO had niemand af willen vaardigen) maar het bleef wel in de lucht hangen tijdens de workshop. Het oude thema dat de verlader de vervoerders voor het uitkiezen heeft en de vervoerder dus niet zomaar zijn hogere kosten kan doorberekenen in een hogere vrachtprijs. De vrije markt speelt ook een rol bij de verzekeraars, die volgens de jurist Pieter den Haan van Van Traa Advocaten steeds meer de krenten uit de pap halen. Een logische ontwikkeling: ‘Je houdt uiteindelijk een bepaalde categorie schepen over die in staat is de premie te betalen, of door te berekenen aan de verlader.’ De Graaf (Zwaans Van der Heuvel): ‘Dat accepteren verladers niet. Misschien dat er in de toekomst een moment komt dat we tegen die verlader kunnen zeggen: Wil je nou nog beter of ga je ervoor betalen?’

Binnenvaartkrant