Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

• Havenservice •

• Havenservice • Grijperreparaties • Aluminium / R.V.S. • Knippen / Zetten • AZOBE reparaties • Reparaties alle soorten scheepsluiken lid PAGINA 20 1 JULI 2003 GENERATORSETS ? ADT bouwt generatorsets met DEUTZ motoren en LEROY-SOMER generatoren. ADT BV - Dordrecht 078 - 6136177 Internet: http://www.adtbv.nl • Email: info@adtbv.nl Standaardsets van 4,5 tot 350 kVA waaronder bijvoorbeeld de stille en zuinige oliegekoelde 1011 sets in 18, 26 en 37 kVA. Superstille geluidgedempte versies of speciale uitvoeringen worden voor u op maat gebouwd. DEUTZ generatorsets ........? Natuurlijk bij ADT in Dordrecht. metaalunie Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772 Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied • Scheepsinstallaties voor Zeeen Binnenvaart • Yachting • Navigatie & Communicatie • Reparatie Plankstraat 48, 3316 GS Dordrecht Telefoon: 078 - 6515150 Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Telefax: 078 - 6177944 Internet: http:/www.mousbv.com E-mail: contact@mousbv.com w w w . b i n n e n v a a r t k r a n t . n l Satelliet volgsysteem, speciaal ontworpen voor DE BINNENVAART Dealers: Scheepswerf Wout Liezen BV !"##$%&'(#)*")++"%#,-./0-1234-56--7#88#9 :#9;-/

De Raad voor Verkeer & Waterstaat heeft de regering een advies gegeven over ‘Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie’. In dit advies voor een ‘integraal logistiek beleid’ speelt de binnenvaart als oplossing voor veel logistieke vraagstukken een prominente rol. Professor Niko Wijnolst presenteerde het advies tijdens de Nationale Distributiedag, het jaarlijkse congres van Nederland Distributieland (NDL). Voor tachtig miljoen euro moet het mogelijk zijn de verlader ertoe over te halen tien procent meer per trein of (vooral) per schip te vervoeren. Dat zou kunnen als hij daarvoor een eurocent per ton/kilometer krijgt. Het komt ongeveer neer op hetzelfde onderscheid als in Duitsland ontstaat door de invoering van de Maut (15 eurocent per truck per kilometer belasting) met dat verschil dat de overheid in Duitsland er beter van wordt terwijl het in Nederland natuurlijk geld kost. Voor het rapport werden 21 CEO’s van topbedrijven geïnterviewd, samen goed voor een omzet van jaarlijks 35 miljard euro. Prof. Niko Wijnolst had de onderzoekscommissie voorgezeten en presenteerde het rapport bij de Distributiedag van NDL in het congrescentrum van de RAI in Amsterdam. Volgens hem ligt er een enorme druk op de marges bij grote bedrijven en is het doorslaggevend wat de kosten van logistiek zijn. ‘Het is een belangrijke factor in de concurrentie. CEO’s gaven aan dat ze als de congestie toeneemt weg willen uit Nederland met hun productie.’ Hij voegde er geruststellend aan toe dat het niet onmiddellijk zou zijn maar een termijn van vijf jaar moet serieus worden genomen. ‘Dat heeft niet alleen gevolgen voor de werkgelegenheid maar ook voor de Rotterdamse haven. Ze willen weg, niet eens alleen naar landen als die van Oost-Europa vanwege de lagere loonkosten, maar ook naar bijvoorbeeld België.’ De congestie op de wegen kan ingrijpende gevolgen hebben. ‘Als vanuit de bloemenveiling in Aalsmeer binnen 24 uur het bereik met honderd kilometer afneemt, dan daalt de omzet met vijftien procent.’ Binnenvaart Die tien procent modal shift in vijf jaar tijd zal vooral ten gunste van de binnenvaart komen. Het is aangenaam professor Wijnolst te horen zeggen: ‘Er is een vervijfvoudiging van de binnenvaart mogelijk zonder infrastructurele aanpassingen.’ Ook Distrivaart speelde natuurlijk voortdurend een rol in de gesprekken tijdens het congres van NDL. In oktober wordt gestart met de geheel verbouwde River Hopper, die dan is voorzien van een automatisch laad- en lossysteem voor pallets. Volgens adjunctdirecteur Boersma van NDL betekent dit een halvering van de laad- en lostijden. Er is reden voor optimisme dat Distrivaart werkt als de verladers en afnemers er aan wennen en zich vinden in een vast afnamepatroon. ‘Dan is het schip een varende voorraad.’ Het advies PAGINA 21 1 JULI 2003 Binnenvaart centraal bij advies integrale aanpak logistiek Verlader belonen voor intermodaal vervoer Professor Niko Wijnolst presenteerde het Advies van de Raad voor Verkeer & Waterstaat bij NDL. 99.211 (advertenties) GOED DOOR DE BOCHT MET EEN VETH KOPROER www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Karel Noordzij (voormalig voorzitter TLN) presenteerde de bijeenkomst van NDL. Hier interviewt hij in de zaal adjunct-directeur Boersma van NDL over de toekomst van Distrivaart. (foto’s MGR) Bij het NDL congres meldde professor ir. Bart Vos van de Tilburgse Universiteit dat samenwerking tussen bedrijven absoluut noodzakelijk is, maar dat het moeilijk valt uit te leggen wie hoeveel voordeel daarbij heeft. ‘De speltheorie is niet te snappen,’ verwijst hij naar de wiskundige uitleg van de voordelen van een samenwerking tussen bedrijven. ‘Wie profiteert het meeste van de synergie en hoe verdeel je die winst?’ De zoetwarendistributie doet het erg goed, al twaalf jaar lang, met verdeelsleutels waar professoren nog jarenlang hun tanden op stuk kunnen bijten. In andere sectoren blijkt het allemaal veel weerbarstiger. De prof: ‘Mijn devies: begin maar gewoon, zoals bij Distrivaart. Het blijkt vanzelf wel of het lukt.’ Bij Distrivaart hebben alle grote biermerken in Nederland en bovendien ook frisdrankengigant Coca Cola deelgenomen in het pilotproject van Nederland Distributieland, waarmee NDL natuurlijk graag schermt en pronkt. ‘Het vergt een investering in tijd en geld en mankracht. Gaat het alleen om de macht bij afspraken. Niet altijd. Duitsland wint ook niet altijd van Nederland bij het voetballen.’ Het klonk cryptischer dan het is. René Thijssen van Nijenrode en verbonden aan KPMG Consultants vertelde ook gedreven een mooi verhaal over communities. Hij noemde de papa & mama bedrijven. Iets waarbij de binnenvaart zich aangesproken mag voelen. ‘Belangrijk, maar slecht te organiseren. Bij de industriële organisaties speelt innovatie een grote rol. Wil Nederland Wetenschappelijke benadering zich internationaal handhaven, dan is die innovatie een must.’ Wat hij over de werking en afspraken bij samenwerkingsverbanden te weten was gekomen was wel interessant: ‘Onderzoek wijst uit dat het vooral om de harde zaken gaat: het juridische stramien, de opbrengstverdeling, de klachtenverwerking en de voorwaarden voor break-up. Veel minder aandacht is er voor de zachte factoren als de onderlinge chemie tussen de partners en het level of comfort en de verdeling van de synergie. Kortom: het menselijke aspect (the human factor).’ Kortom: interessant dat NDL wetenschappers had uitgenodigd, maar na afloop vroegen de meeste aanwezigen zich af wat ze er wijzer van waren geworden. In het advies geeft de Raad een beknopt overzicht van de nieuwe situatie in Nederland. Op de eerste plaats moet de Nederlandse regering afstappen van de idee dat de kenniseconomie in plaats van de bestaande productie-economie zou komen, zoals vaak wordt gedacht. De Raad formuleert het onzachtzinnig: Geen clicks zonder bricks. Nederland dreigt door de toenemende congestie productiecapaciteit te verliezen en daarmee werkgelegenheid en de positie van de Rotterdamse haven zou in het gedrang kunnen komen. En het is bovendien juist die productie-economie die zo broodnodig die gesmeerde logistiek nodig heeft. De Raad geeft concrete adviezen voor de stadsdistributie en voor de goederenlogistiek. Als innovatiethema’s merkt de Raad onder andere aan de binnenlandse verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart, de verschuiving van het internationale wegvervoer naar binnenvaart en spoor en een verschuiving van het internationaal wegvervoer naar shortsea. Behalve het steeds terugkerende voorbeeld van Distrivaart maakt het advies ook melding van betere investeringen in de vaarweginfrastructuur, een hogere prioriteit voor vaarwegen in de Europese subsidieprogramma voor Transeuropese netwerken (TEN-T), vereenvoudiging van de administratieve procedures in de EU-landen en het maken van inland terminals als onderdeel van TEN-T. De Raad stelt voor een Taskforce Logistiek en Economie te formeren. Dit zou een ‘verbijzondering’ zijn van het Innovatieplatform zoals dat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt voorgesteld. De belangen overstijgen echter Nederland, en de Raad zou dan bij voorkeur ook het Nederlandse voorzitterschap van de Unie volgend jaar aangrijpen om de infrastructuur en het goederenvervoer op de Europese agenda te krijgen. De trendbreuk in het advies zit hem in het verleggen van het vuur van de vervoerder naar de verlader. Die krijgt iets als hij voor een andere vervoerswijze kiest. De verladersorganisatie EVO is hier vanzelfsprekend gelukkig mee. De EVO vindt dat de minister snel met dit advies aan de slag moet. ‘Een kritiekpunt dat EVO met de Raad deelt is dat verschillende overheden het beleid onderling slecht afstemmen. Dit geldt niet alleen voor het trio rijk, provincie en gemeente, maar geldt ook tussen de verschillende ministeries.’ Aldus de EVO, die het idee van een eurocent per tonkilometer beloning wel aandacht verdient, maar dat er nog ‘veel haken en ogen aan zitten’. De Raad stelt een koppeling of tenminste een betere samenwerking voor tussen de ministeries van EZ, V&W en VROM. 21156 (advertenties) BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant