Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

PAGINA 2 1 JULI

PAGINA 2 1 JULI 2003 COLOFON De Binnenvaartkrant is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 30.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Verantwoordelijke uitgever: Riomar BV Adres redactie en acquisitie: Bezoekadres: Pr. Hendrikkade 12e, 3071 KB Rotterdam Postadres: Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam T 010-4140060 F 010-4140212 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl Acquisitie: Tineke Leeuwestein Fokko van der Werf Secretariaat: Karin Hell Marie-Louise Hell Redactie: Martin Dekker (hoofd -/eindredacteur) M 06-50645515 emdee@tiscali.nl Michèl Gonlag (verv. hoofd -/eindredacteur) M 06-53244445 michel@gonlag.nl Eckhard-Herbert Arndt (Noord– en Oost-Duitsland) T +49-4173512170 F +49-41735009070 arndt.redaktionsbuero@t-online.de Jo Bindels (Limburg) T 0475-468246 F 0475-468247 jobindels@home.nl Dr. Hermann Blankmann (Midden-Duitsland) T +49-70023031954 F +49-225173390 dr.blankmann@t-online.de Harry van Eeuwijk (Oost-Nederland) T 024-3584468 F 024-3584468 h.eeuwijk@hetnet.nl Dorothé van Geemert (Noord-Holland) T 020-4215917 d.vangeemert@wanadoo.nl Jan Johan ten Have (Noord-Nederland) T 0599-331445 F 0599-331534 bigbluebird@digitalxp.nl Jan Hoek (Brabant en Drechtsteden) T 0162-521303 F 0162-521779 janhoek@12move.nl Sarah de Preter (Duitsland en België) T 010-2097050 spreter@chello.nl Bekendmaking Scheepvaartverkeerswet De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt, gelet op het gestelde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend: De Minister is voornemens om een verkeersbesluit te nemen als bedoeld in art. A1, bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement waardoor de oude schutkolken van de sluizencomplexen Belfeld en Sambeek vanaf 15 augustus 2003 buiten gebruik worden gesteld, omdat een veilig schutproces met de oude kolken niet meer kan worden gegarandeerd. Bovenstaande betekent dat de maximale schutlengte van de sluizen Belfeld en Sambeek wordt beperkt tot 137 meter. Terinzagelegging Het voornemen en andere van belang zijnde stukken, liggen van 2 juli 2003 tot en met 30 juli 2003 ter inzage op het kantoor van de dienstkring Waterwegen Roermond van het Directoraat-Generaal H. van Gemert houdt ‘t droog met Uniek condenswerend aluminium raamprofiel en voorzien van dubbele beglazing Korte Oyen 3 5433 NE Katwijk (gem. Cuijk) tel: 0485 479699 fax: 0485 317790 Rijkswaterstaat, adres: Minderbroederssingel 12, 6041 KJ Roermond (na telefonische afspraak). Indienen zienswijze Belanghebbenden kunnen gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de dienstkring Waterwegen-Roermond voornoemd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak dient men zich te wenden tot de dienstkring Waterwegen-Roermond, telefoon 0475 - 39 23 00. De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, namens deze, het hoofd van de dienstkring Waterwegen-Roermond, N. (Nicole) M.H. Hendrix MBA • Te leveren in alle maten en modellen • Raamprofielen in gemoffelde of geannodiseerde uitvoering leverbaar. • RVS-Look is ook mogelijk • In klap- en vaste uitvoering leverbaar. Licence number: 1013879 Onderdeel van de van Gemert Group !"#$%&'(# )!*%'# (+(,#)( !"#$%&'$% ()*#+&'$% (),#+*"-#)()+#./+/0"# #1#20+",-3#)#!)!/###COLUMNCONTENT###",-3#)"!,0/11/0"#, Koude brug WASMACHINE DEFECT V-Service 0180-412271 servicegebied groot Rotterdam e.o. Tel 0620-492 155 MR M.A. VAN ROTTERDAM Poststraat 32 4301 AD Zierikzee Tel.: 0111-450445 Fax.: 0111-450446 Specialist vervoersrecht GEVRAAGD Postzegels mbt afbeeldingen v/d binnenvaart (ook van buitenlandse afbeeldingen), aanbiedingen naar buro van dit blad onder nr.200004 Let op! Superkleine "DRAADLOZE TELEFOON" voor op het schip, loods, wal enz. div.mod. bereik 500m tot wel 5km! Info:0622-416 888/ 0164-241707 Ook 's avonds en weekend! VEEL VERFWERK? Ervaren scheepsschilder voor binnen- en buitenwerk op alle schepen. Tevens allround medewerker voor nieuwbouwprojecten 078-6106798 of 06-53135007 AL 70 JAAR HET BETROUWBARE ADRES VOOR DE SCHEEPVAART DUITS TOPFABRIKAAT TRACTIE TYPE Ah (20 uur) AFM L-B-H NETTOPRIJS EX PZS - 5400 540 63x420x460 € 1260 PZS - 6480 630 76x420x460 € 1490 PZS - 7560 730 86x420x460 € 1619 PZS - 8640 830 97x420x460 € 1730 PZS - 9720 940 1045x420x460 € 1972 PZS - 10800 1050 1154x420x460 € 2150 Prijzen inclusief container en transport. Garantie 72 maanden pro rata waarvan de eerste 24 volledig. Gratis levering in Nederland + Belgie + Duitsland * Volautomatische Traktie laders * 80 Ah 24V € 680 * 100 Ah 24 V € 770 Start- en tractiebatterijen, laders en omvormers - + Nieuwe Havenweg 15b - 6827 BA - Arnhem P. Montens afd. Scheepvaart Tel.: 026-3614810 - fax 026-3612585 GEVRAAGD op MTS matroos, 2 weken op/2 weken af, reis + kost vrij. Tel. 06-22 480 141 TE KOOP speedboot maxum. 1800XR 5.50 lang 2.33 breed met 90 pk Force Outboard, bouwjaar 1994, eerste eigenaar. Te bevr. 0475-465990 VAKANTIEWERK! Boerendochter 21 jr wil graag in de binnenvaart werken, 10 jul-31 aug. Tel. 050-3134887 Kickers Wilt u een kleine advertentie plaatsen met hierin een verzoek, aanbod of mededeling? Maak dan gebruik van onze 'Kickers'! Zowel voor particulieren als bedrijven een ideale manier om de binnenvaart te bereiken. Wanneer wordt uw kicker geplaatst? Als u voor de vrijdag in de even weken om 12:00 uur uw advertentie opgeeft, dan zal deze in de daarop volgende dinsdag (oneven week) in onze krant staan. Hoe vult u het Kicker-formulier in? G E B R U I K V O O R I E D E R E L E T T E R , L E E S T E K E N E N S P A T I E E E N H O K J E . H O U D T U S S E N I E D E R W O O R D E E N H O K J E L E E G . TE KOOP 50x6.60x2.62, 950 m3, 616 t, bj 1963 Boom, 330 pk, boegschroef, 10 kva gen., zr mooie woning, verf zomer 2003, strak en mooi schip, t.e.a.b. Tel. België 0032-486642334 GESUCHT Steuermänner mit Pat. für Fracht- oder Containerschiff zum sofortigen Eintritt. Tel.0049-62297090 BOOTRECLAME NODIG? www.bootreclame.nl Bij het plaatsen van 3 kickers aaneensluitend betaalt men (totaal) 1x € 8,00 ➙ 3x € 20,00 € 13,00 € 30,00 € 18,00 € 40,00 € 22,00 € 50,00 € 27,00 € 60,00 € 32,00 € 70,00 Cor Spek (Rotterdam en Drechtsteden) T 0184-425245 F 0184-425246 binnenvaartkrant@tekstatelier.nl Lay-out: Bitfactory, Rotterdam info@bitfactory.nl www.bitfactory.nl Druk: PCM Grafische Bedrijven, Rotterdam Abonnement: Nederland: € 20,50 (incl. 6% btw) per jaar Europa: € 60,00 (incl. 6% btw) per jaar 26 nummers Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het aflopen van het jaarabonnement. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. SWISS JFS364 TFT RADAR NU VOOR € 14.250,- excl. BTW Dealer Alphatron, JRC radar en Multi Colour Line, Dealer Travel Vision Modi, Swiss radars, Camerasystemen, (D)GPS kaartplotsystemen, Communicatie apparatuur, Sygo belading/hoogte/diepgang VESTIGING NIJMEGEN Energieweg 46c, 6541 CX Nijmegen, tel: (024) 3716311, fax (024) 3716310 TRAVEL VISION MODI uit voorraad leverbaar, wees er snel bij OP=OP!! JRC JMA608T RADAR, met gratis installatie!! Marine BV VESTIGING ROTTERDAM Van der Giessenweg 51, 6541 CX Krimpen aan den IJssel tel: (0180) 514244, fax (0180) 511871 € 37,00 € 80,00 Wanneer u graag een 'brief onder nummer' wilt, houdt u dan rekening met € 2.36 extra administratiekosten. Bij buitenlandse kickers berekenen we standaard € 2.10 extra administratiekosten. Naam __________________________________________________________________ Aantal plaatsingen? Adres __________________________________________________________________ Telefoonnummer Postcode __________________________________________________________________ Email Woonplaats __________________________________________________________________ BTW nr: ❍ Ja,ik wil dat mijn kicker ook op de website geplaatst wordt voor slechts € 5,- extra per drie plaatsingen (alleen mogelijk vanaf 3 plaatsingen) ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de bovenvermelde kickeradvertentie automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven. (Post)bankrekeningnummer: _____________________________________ Te naam stelling rekeninghouder: _________________________________ Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: _______________ Handtekening: ______________________ ❍ Ik stuur mijn ingevulde kicker - formulier samen met een bank/giro/betaalkaart naar Riomar bv - De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam. Faxen kan natuurlijk ook! Ons faxnummer is 010 - 414 02 12

Vroeg meldden zich al de eerste sleepboten voor een plaatsje aan de ponton. Woensdag 25 juni liepen Scampolo, Brutus, Gejo en Ventura de haven van Maasbracht binnen. De schippers zagen tot hun verbazing en blijdschap dat de ponton ook al lag afgemeerd. Verzekerd dus van een goed plekje. Het duikvaartuig Nautilus stoomde dezelfde avond rond 18.03 uur de haven binnen, opgewacht door comitévoorzitter Roelof Fransbergen en onbezoldigd havenmeester Cor Vissers. De shanty-bijeenkomst vrijdagavond (27 juni) in de Kösterie was goed bezocht. Zaterdagmorgen ontving het gemeentebestuur traditiegetrouw de sleepbootkapiteins met aanhang. Dit jaar zette het gemeentebestuur Cees van Dreumel in het zonnetje omdat hij al 25 jaar trouw present is op de havendagen. Begeleid door het onmiskenbare wentelwiekgeluid van de Lynx-helicopter die even na elf uur zijn opwachting maakte, nam Cees – ‘onze knuffelwalrus’, zo omschrijft een collega-kapitein hem – de felicitaties in onvangst. Roelof Fransbergen had een minder blijde boodschap. De economische tegenwind zit ook de Maasbrachter Havendagen tegen en dat is duidelijk te merken aan de sponsoring. Ondanks een verlaging van het budget kampt het comité met een tekort van zevenduizend euro. Een ander minpunt was de houding van de eigenaar van de bungeejump. Hij verlangde van het comité een garantieomzet van zestig sprongen à raison van zestig euro per stuk, ondanks de overeenkomst waarin de geldelijke verantwoording voor het comité op nul euro was gesteld. Om 13.00 uur opende burgemeester Frans Wilms van Maasbracht de havendagen officieel. Een aardig zonnetje deed inmiddels een geslaagde poging om de weersvoorspellers een hak te zetten. De bezoekers vonden ook de weg naar de havendagen, lieten zich voorlichten bij de verschillende stands en verzamelden zich in een lange rij langs de haven om zich te verbazen over de spectaculaire vliegshow van de Lynx-helikopter en de fly pass op lage hoogte van de viermotorige Orion van de Marine Luchtvaart Dienst. Zondagmorgen begroette een stralende zon aan een mooie blauwe hemel de deelnemers aan de havenmarkt. Van rotonde tot aan restaurant de Kolentip strekte zich een lint van kramen met aanbiedingen van de meest uiteenlopende artikelen. Het was druk op de boulevard, maar ook de winkeliers in Maasbracht-Centrum mochten zich in een puffende hitte verheugen over een grote belangstelling. De thermometer aan PAGINA 3 1 JULI 2003 Efficiënter vervoer containers (vervolg van pagina 1) Hoewel ook inlandterminals wel als depot dienen, zou een onderling tussen inlandterminals geregeld transport van lege containers voorkomen dat veel ‘lucht’ moet worden vervoerd naar de zeehavens. Vandaar de titel van het project van Incodelta: Minder lucht schept ruimte. Dat heeft te maken met de onbalans tussen im- en exportcontainers die bij de terminals aanwezig is. Met de onderlinge uitwisseling van containers kan die onbalans voor een belangrijk deel worden opgeheven. ✂ Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: De Binnnenvaartkrant Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag * Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden advertentie het pand van financieel adviesburo Golsteijn & Partners aan de Hoofdstraat wees 33 graden aan. Goede zaken voor de horeca dus. Ook de deelnemers aan de De gemeente Nederweert heeft brug 15 over de Zuid- Willemsvaart gesloten voor autobussen, omdat het betondek scheuren vertoont. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de toestand van het wegdek. Rijkswaterstaat directie Limburg blijkt in april van dit jaar ook al de brug bij Panheel over het Kanaal Wessem-Nederweert gesloten te hebben voor vrachtverkeer. Deze brug, .. ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! .. ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Email: ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de abonnementskosten van € 19,00 (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: Door de operationele regie in handen te geven van een onafhankelijke regisseur, die in opdracht van Incodelta werkt, wordt voorkomen dat elkaar beconcurrerende terminals in elkaars vaarwater terechtkomen. Deze regisseur krijgt daarvoor een geavanceerde softwaretoepassing, waarmee hij inzicht krijgt in de beschikbaar komende lege containers. Bijkomend voordeel is dat hij inzicht heeft in de verschillende lijndiensten en het aanbod van kleinere partijen containers zodanig efficiënt kan indelen dat die ook over water kunnen worden vervoerd. Het gaat bij dat laatste dus om containers die nu nog over de weg werden vervoerd, omdat zo'n lading niet direct is in te passen binnen de reguliere Hantekening: lijndiensten. Doordat ze ofwel een andere bestemming heeft ofwel door gebrek aan voldoende capaciteit op de betreffende lijndienst niet mee kan. De concurrentie tussen de terminals wordt niet aangetast. Ze blijven verantwoordelijk voor de contacten met de opdrachtgevers, de zeerederijen. De nieuwe IT-toepassing sluit aan bij de reeds bij de terminals in gebruik zijnde toepassingen. Vraag en aanbod van lege containers worden tijdig aan de centrale unit kenbaar gemaakt. Die controleert vraag en aanbod en verwerkt deze in het systeem. De centrale unit zoekt geschikte capaciteit voor de aangeboden ❍ Ik betaal de verzendkosten van € 20,50 incl. 6% btw met de acceptgirokaarten die mij worden toegezonden. lading, waarbij met instemming van alle deelnemers het exclusief voor dit project in te zetten schip als eerste de mogelijkheid wordt geboden om de lading te vervoeren. De centrale unit meldt tijdig aan de aanbieder of de lading al dan niet via het systeem kan worden vervoerd. De betrokken partijen worden via het ITsysteem op de hoogte gehouden van de afhandeling van de opdracht. De pilot – die de officiële naam Samenwerking tussen Intermodale Knooppunten in Zuid- Nederland en België (SIKZNEB) heeft gekregen – kreeg vrijdag het feestelijke startschot in Hasselt en ging gisteren, 30 juni, daadwerkelijk van start. Havendagen Maasbracht als vanouds gezellig (foto MGR) scheepvaartmarkt op zaterdag kijken terug op geslaagde Maasbrachte Havendagen.‘Met dank aan sponsoren, deelnemers en vrijwilligers,’ liet Roelof Fransbergen weten. Scheuren in brug 15 bekend als de Trambrug, verkeert in slechte staat en moet eigenlijk vervangen worden. Rijkswaterstaat heeft naar verluidt al jaren geen onderhoud meer gepleegd aan deze brug – ook met het oog op de mogelijke verbreding van het Kanaal Wessem-Nederweert ter plekke. In dat geval zou de bouw van een nieuwe brug toch nodig zijn geweest. De verbreding gaat in ieder geval de komende jaren niet door, omdat het Rijkswaterstaat aan geld ontbreekt. Deze situatie is voor het vrachtverkeer een vervelende zaak, want er zijn in de directe omgeving geen alternatieven. Vrachtauto’s zouden gebruik kunnen maken van de brug over de sluis van Panheel, maar de toegangswegen naar deze brug zijn eigenlijk niet geschikt voor vrachtverkeer. Er blijft voor vrachtauto’s, in hoofdzaak naar de steendrukkerij Wessem, dus niets anders over dan om te rijden. advertentie Sperry - Service in Duisburg Tel.: 0203-8 22 15 Fax: 0203-8 22 21 Uitgerekend In het AD stond dat het 768 pagina’s tellende boek Harry Potter and the order of the Phoenix door de 15-jarige Jennifer Gosling was uitgelezen in 108 minuten. Da’s negen seconden per pagina. Jennifer wordt vast een fantastisch politica later, zo overtuigend kan ze beweren dat ze iets gelezen heeft. Gewoon opschrijven heren en dames journalisten, vooral niet narekenen. Als journalisten op18 juni van de Rijksvoorlichtingsdienst te horen krijgen dat een prinses drie maanden zwanger is en dat de kleine Claus-Bernhard half januari is uitgerekend, dan schrijven ze dat braaf op. Een zwangerschap duurt bij de meeste mensen negen maanden. Negen min drie is zes, dus zes maanden na 18 juni is in mijn simpele berekening half december. Journalisten zijn dikhuiden en gewend aan een olifantdracht, maar hebben de Rekenkamer nodig om een zwangerschap uit te rekenen. Journalist zijn is in Nederland juist zo’n leuk beroep. In dit land waarvan het volk als kleine kinderen met oranje vlaggetjes staat te zwaaien om de zwangerschap van twee rijkelui te vieren, terwijl een schip met gecontaineriseerde abortus provocatus apparatuur aan boord uitvaart om Poolse zwangerschappen onder de Nederlandse vlag provocerend te onderbreken. Nee, het is (hopelijk) niet door V&W gesponsord om het shortsea containervervoer te promoten. Er zijn gelukkig andere opties voor de promotie van containervervoer over water. Alleen blijft het ook na al die jaren van Betuwelijndiscussie lastig om de simpele rekensommetjes van het goederenvervoer op de redactietafels van de landelijke dagbladen helder te krijgen. In 1995 kwam het NRC Handelsblad nog met een hoofdredactioneel commentaar dat het na de commissie Loek Hermans (11 januari 1995) de hoogste tijd werd dat die Betuwelijn werd aangelegd. Wegen en vaarwegen zouden immers spoedig dichtslibben en dan is het spoor hoognodig. Elf jaar later ligt die lijn er. Ja, als rechtgeaard journalist tel ik er nog maar een jaartje bij. In de oorspronkelijke planning had de spoorlijn er immers al in 2003 moeten liggen, of nog een paar jaar eerder zelfs. Niet zo gek dus dat journalisten automatisch bij de planning van grote projecten er wat tijd bijtellen, bijvoorbeeld bij een embryonale oranje kroonprins van Argentijns/Duitse ouders (voor de voetbalfans: if you can’t beat them, join them). Iets zinvols over De Lijn stond in Vrij Nederland: ‘Het enige raadsel blijft waarom het parlement akkoord ging met alle schijnargumenten.’ Journalisten zijn echter niet schuldig. Waar was de rekenkamer toen het idee voor een goederenspoorlijn nog zo embryonaal was dat het afdrijven ervan nog binnen de wettelijke kaders paste? Maar uiteindelijk zijn politici verantwoordelijk. Die lezen rapporten met negen pagina’s per seconde. Journalisten moeten erop worden afgerekend als ze voor zoete koek slikken dat mensen zomaar zeggen wanneer ze zijn uitgerekend. www.gonlag.nl

Binnenvaartkrant