Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

PAGINA

PAGINA 14 1 JULI 2003 Scheepsreparatie Gielen BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Scheepswerf Gielen BV Rivierdijk 276 3361 AV Sliedrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6130635 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Scheepsinterieur Gielen BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6352707 Fax.: +31 (0)78 - 6138378 Harold BV Van Leeuwenhoekweg 21 3316 AV Dordrecht Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel.: +31 (0)78 - 6149449 Fax.: +31 (0)78 - 6132784 - laswerk - staalwerk - elektrische installatie - hermotorisering - sectiebouw Gielen-groep e-mail: info@gielengroep.nl www.gielengroep.nl - 2 hellingen van 55 meter - 1 overdekte helling van 75 meter - alle werkzaamheden onder en boven de waterlijn - betimmeringen - roeven - stuurhuizen - keukens - badkamers - waterdichte deuren/luiken - masten - gangways - bordessen - luchtkanalen - constructiewerken ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN 010 4140060 ADVERTEREN? BEL DE BINNENVAARTKRANT www.huizinga-snijder.nl SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. € 980,- excl 2 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR 120 AMP € 67,- excl 200 AMP € 105,- excl 230 AMP € 125,- excl 2 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR GRATIS BEZORGING HEEL NEDERLAND EN IN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl COMPLEET IN DIESELMOTOREN EN SCHEEPSINSTALLATIES Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. Dealer van: Inbouw alle merken motoren Reparatie Detroit Diesel, Daf, Perkins en Iveco motoren Officieel dealer van: generatorsets Tel. 0184-411 922 Fax 0184-419565 Bootshop Waterboot ”Leeuwen” Wist u dat wij ook boodschappen aan boord brengen VHF 82 Fam. A. van Os, Havenkade 14, 6658 KX Beneden-Leeuwen Tel: 0487-591334, Fax: 487-591125, GSM 06-51799273 www.drinkwaterbootleeuwen.nl Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) 49 38 88 Fax: (0184) 49 38 89 Scheepsbetimmeringen en Meubelmakerij als vanouds T E L . : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7 KUPEDO B.V. Zellingstraat 3 en 4 - Krimpen a/d IJssel Tel. 0180-514602 Reparatie alle merken motoren, Keerkoppelingen, aggregaten, enzovoort. Grote voorraad gebruikte motoren en onderdelen zoals Deutz, MWM, MAK, Daf, Volvo, Scania, Lister enzovoort. Een goed geluid ziet er nu ook beter uit De meest verkochte binnenvaart marifoon heeft een goed geluid en optimale kwaliteit. De ontwerpers van Alphatron hebben nu ook dit topproduct een design uiterlijk gegeven Multi Colour Design Perfect geluid Topkwaliteit Standaard geschikt voor inbouw Erkend goed Industrieel Ontwerp Zet een stap in de goede richting. Vraag meer informatie: algemeen: 010 -453 4000 fax: 010 -452 9214 email:jt@alphatronmarine.nl www.alphatronmarine.nl Schaardijk 23 3063 NH Rotterdam Havennummer: 115

Het Waalse promotiebureau voor de binnenvaart OPVN krijgt er twee medewerkers bij. Dat deelde de Waals minister van Mobiliteit, José Daras, mee op de jaarlijkse binnenvaartdag van OPVN in Namen. Daras drukte daar zijn tevredenheid uit over de ontwikkeling van het binnenvaarttransport in Wallonië. Door Sarah De Preter Vorig jaar werd er 41,29 miljoen ton goederen over Waalse vaarwegen vervoerd. Dat was een kleine stijging ten opzichte van 2001. De positieve tendens heeft volgens Daras onder andere te maken met de uitgevoerde baggerwerkzaamheden en de opening van de nieuwe scheepslift in Strépy-Thieu. Maar ook de inspanningen van OPVN in de afgelopen jaren werpen volgens de minister hun vruchten af. De promotieorganisatie heeft in het verleden tal van bedrijven van de mogelijkheden van de binnenvaart overtuigd. Daarnaast werden er studies doorgevoerd naar onder andere het transport van huishoudelijk afval en containers in Wallonië. Momenteel wordt in Wallonië een studie afgerond over maatregelen ter bevordering PAGINA 15 1 JULI 2003 Pakket maatregelen voor Waalse binnenvaart in voorbereiding De Dienst voor de Scheepvaart in Hasselt heeft ook in 2002 een groei van het vervoer over water kunnen noteren. Er doemen echter donkere wolken op. De bestaande capaciteit van de sluizen en kanalen raakt aan zijn grenzen en aan de andere kant is de kwakkelende economie een onzekere factor. Paul Kumpen, voorzitter van de raad van bestuur, is tevreden over de stijging van het vervoer. Die bedraagt in tonkilometer 7,1 procent tot 2.953.780.260; in vervoerd tonnage is sprake van een stijging van 5,2 procent tot 37.786.004 ton. Hij betwijfelt of de groei ook in 2003 op het zelfde niveau doorzet. Hij verwacht van niet door de algemene economische malaise. Door Jo Bindels Het vervoer van containers laat een spectaculaire stijging zien. Die beloopt ten opzichte van 2001 bijna 33 procent en ging van 131.393 TEU naar 174.496 TEU. Naast de terminals van Meerhout en Genk gaat ook de terminal van Gosselin Worldwide Moving in Deurne vanaf 2003 een belangrijke rol spelen door te starten met de behandeling van containers voor derden. Het Albertkanaal – volgens Kumpen de meeste moderne waterinfrastructuur van Europa – nam zoals gewoonlijk het leeuwendeel van het vervoer voor zijn rekening, namelijk 36.983.753 ton, de kleine kanalen kwamen uit op 804.4769 ton. Het Albertkanaal blijft verreweg de belangrijkste waterweg voor België. Paul Kumpen is echter van mening dat ook de kleine kanalen een belangrijke functie vervullen en moeten blijven vervullen. ‘De trafiek krijg je niet voor niets,’ zegt Kumpen. Het speerpunt van de Dienst om vervoer over water te bevorderen is het aantrekken van watergebonden bedrijven op industrieterreinen langs het water. Op dit punt ventileert Kumpen kritiek richting Belgische overheidsinstellingen en diensten die met betrekking tot de bestemming van watergebonden bedrijven langs elkaar heen werken. Het komt volgens Kumpen in de praktijk te vaak voor dat op een terrein een economische bestemming ligt en tegelijkertijd andere diensten op het gebied van bescherming van flora en fauna met richtlijnen diezelfde economische bestemming beperken. De Dienst heeft plannen om een databestand aan te leggen van gebieden met beperkende maatregelen. De ruimte om te ondernemen is echter zeer beperkt. Langs het Albertkanaal tussen Luik en Antwerpen zijn nog slechts enkele hectaren voor watergebonden bedrijven beschikbaar. Knelpunten Kumpen signaleert nog meer knelpunten. Als de groei van het vervoer over water doorzet, bereiken de kanalen sluizen de komende jaren hun maximale capaciteit. Hij verwacht een matige groei uitgaande van de huidige economische situatie. Als men echter de effecten van de nieuwe kaaimuren, het nieuwe Deurganckdok, de werken aan de ring van Antwerpen en specifieke maatregelen om de modal shift te bevorderen in aanmerking neemt, kon de groei wel eens sterker zijn. Oplossingen zijn de zondagsvaart en de vergroting van de capaciteit. van het transport over vaarwegen. In de afgelopen maanden werden daarvoor alle bij de binnenvaart betrokken partijen benaderd. In totaal 21 maatregelen moeten ertoe bijdragen dat de sector ook in de komende jaren kan blijven groeien. Voorbeelden zijn het verbeteren van de toegang tot de waterwegen en duidelijke criteria voor de toewijzing van terreinen aan het water. Daarnaast wordt er naar steunmogelijkheden voor de watergebonden overslag gezocht. In de slotfase van de studie wordt nu onder andere gekeken naar de financiering van de maatregelen, de coördinatie ervan en tenslotte het tijdskader. Binnen enkele maanden kan men er dan mee aan de slag, beloofde de minister. Duferco Ter gelegenheid van de binnenvaartdag in Namen reikte hij ook de jaarlijkse OPVN-prijs voor het bedrijfsleven uit. Met deze prijs zet de promotieorganisatie ondernemingen in het zonnetje die een pro-binnenvaartbeleid voeren. Twee jaar geleden kwam de winnaar uit de transportsector zelf; vorig jaar was het de beurt aan een graanoverslagbedrijf. Er lopen bij de Dienst momenteel onderzoeken naar deze oplossingen. De Dienst hoopt het onderzoek naar zondagsvaart eind juli af te ronden. Antwerpen is een verhaal apart. Daar zijn twee projecten gestart, die van invloed zijn op het vervoer over water. Het eerste project draagt de naam BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Een onderdeel daarvan is de modernisering van het Albertkanaal op Antwerps grondgebied. Het tweede project omvat een ingrijpende en langdurige herstructurering van onder andere de Antwerpse ring. De verwachting is dat het aantal files en vertragingen daardoor explosief zal stijgen. Dit negatieve gevolg pakt positief uit voor de Dienst. In samenwerking met de NV Zeekanaal en Watergebonden Nu heeft het Waalse staalbedrijf Duferco gewonnen. ‘De binnenvaart kan werkelijk in alle sectoren een rol spelen,’ becommentarieerde Daras. Duferco heeft vorig jaar 305.302 ton over de binnenwateren vervoerd. Ten opzichten van 2001 (163.708 ton) was dat een stijging van 87 procent. ‘Duferco heeft daarmee een actief bijgedragen aan verbetering van de mobiliteit in Wallonië. De verschuiving van lading naar het water is belangrijk om ook in de toekomst het goederenvervoer vlot te laten verlopen,’ aldus de Waalse minister van Mobiliteit. Capaciteit Vlaamse sluizen en kanalen dreigt probleem te worden Deurganckdok In het kader van de bouw van het Deurganckdok heeft de Vlaamse regering de gunning van het onderhandelingsvoorstel OC2176 goedgekeurd. Daarmee kan de bouw van een 400 meter lange kaaimuur aan de oostkant van het dok van start gaan. De Vlaamse overheid draagt 9,5 miljoen euro van de totale bouwkosten. De onderhandelingsovereenkomst werd opgesteld en goedgekeurd door het Havenbedrijf Antwerpen. De regering gaat ook akkoord met de gunning van het deelcontract nummer 1, goed voor de bouw van 400 meter kaaimuur aan de westkant van het dok. Het aandeel van de Vlaamse overheid in dit deelcontract bedraagt 10,1 miljoen euro. Het Albertkanaal is nog steeds de koningin van de Belgische vaarwegen. (foto Jo Bindels) De spoorinfrastructuur in en rond de haven van Antwerpen moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. Dat zei sp.a-voorzitter Steve Stevaert in een reactie op het ondernemingsplan Move 2007 van het directiecomité van de NMBS. Volgens Stevaert is de uitbreiding van de spoorinfrastructuur niet alleen voor Antwerpen en Vlaanderen van groot belang maar voor heel België. De bouw van de Liefkenshoekspoortunnel, die de havengebieden op linkeroever en rechteroever zal verbinden, heeft de hoogste prioriteit. ‘Als er op federaal niveau Grondbeheer Vlaanderen heeft de Dienst een overeenkomst afgesloten met de Kamers van Koophandel van Mechelen en de Kempen om een vervoersdeskundige aan te stellen. Die gaat onafhankelijke adviezen geven aan bedrijven uit de regio over de mogelijkheden van het vervoer over water. Jaak Tielens, administrateur-generaal van de Dienst constateert tevreden:´Veel bedrijven in en rondom Antwerpen zien de bui al aankomen en benaderen op eigen initiatief de Dienst voor informatie over vervoer over water.´ Stevaert eist spoorontsluiting haven Antwerpen geen geld beschikbaar is, zal Vlaanderen de tunnel financieren,’ aldus Stevaert In het ondernemingsplan dat spoorbaas Karel Vinck onlangs voorstelde, is geen geld voor deze tunnel voorzien. Ook een tweede spoortoegang naar de haven en de rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Zaventem worden uitgesteld wegens geldgebrek. Maar volgens Stevaert dreigt een ‘impasse zonder voorgaande’ als deze zaak niet snel wordt aangepakt. ‘Waalse protesten leggen we naast ons neer,’ deelde hij mee. ‘Wij doen met ons geld wat we willen.’ Stevaert gaat daarmee ook in tegen de omstreden 60/40- regeling voor investeringen in de NMBS, waarbij Vlaanderen zestig en Wallonië veertig procent van de kosten op zich neemt. Met het voorstel zit de partij op dezelfde golflengte als de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx. Die stelt dat de Antwerpse haven zonder een tunnel tussen beide oevers niet meer behoorlijk kan functioneren. De tunnel zou in 2010 klaar moeten zijn. Op voorwaarde dat de regering snel beslist, is dit volgens ingenieurs gemakkelijk haalbaar.

Binnenvaartkrant