Views
4 years ago

2003-14

 • Text
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip

✁ Stuurman gevr op m/s

✁ Stuurman gevr op m/s Century met pat. tot min. Mannheim, vrijetijdsregeling. Voor info: tel. 0653-892586/0049-172913189 MAASKADE 151a (op het Noordereiland). Bel voor een afspraak met 010-2810191. Medische keuring voor Rijn- en binnenvaart kost bij dokter H.R. Hefting € 40,- Verkoop en afbouw van nieuwbouwschepen. Bemiddeling bij aan- en verkoop van schepen De volgende schepen kunnen wij u vrijblijvend te koop aanbieden: Mds Vita Nova bj 1975/90: 3750 ton, 108x11.40x4.32, containerhut, kan verlengd tot 135m, zeer goed onderhouden, inruil bespreekbaar. M/s Nevada bj 1988: 110x11.40x3.50, 3000 ton, 2350 pk Cat 1994, net onderhouden, nette prijs. D/b Zembla 2 bj 1989, 77x11x2.80, 1810 ton M/s Anda, 110x9.50x3.53, 2803 ton, 2x 750 pk Baudouin M/s Jan Willem bj 1912/74, 90x11.40x3.76, 2x550 pk Cat M/s Breughel bj 1973, 95x10.08x3.02, 2x 750 Mitsubishi M/s Queste bj 1974, 100x9.50x3.02, 1955 ton, 2x 600 pk Stork, net onderhouden, inruil mogelijk M/s Altea bj 1965, 95x9.50x3.00, 1849 ton, 2x 600 pk GM M/s Primair bj 1966, 85x9.50x2.80, 1499 ton, 975 pk MWM, luiken, woning, straalbuis recent nieuw M/s Joma bj 1964, 80x9x2.83, 1389 ton, 900 pk Deutz, direct leverbaar, inruil bespreekbaar. M/s Brise Lammes bj 1972, 80x9x2.79, 1350 ton, 1018 pk Cat bj 2000, nieuw stuurhuis M/s Transitorius bj 1966, 1035 ton, 750 pk MTU , evt klasse mogelijk. Hic et Ubique 80x9.35x2.50, 1221 ton, 800 pk Cummins PAGINA 10 1 JULI 2003 Hinder door Delfsail Van 9 tot en met 14 juli vindt DelfSail 2003 plaatsvinden. Tijdens het zeilevenement Tijdens dit evenement zijn geen ligplaatsen beschikbaar voor schepen die niet aan DelfSail deelnemen. Het vaarwater van de Handelshaven ten noordwesten van de denkbeeldige lijn tussen de lichtopstanden 19 en 20 is verhuurd aan de Stichting DelfSail. Scheepvaart die het Zeehavenkanaal wil passeren, kan dat blijven doen, maar moet voor het schutten door de Zeesluizen in Farmsum rekening houden met vertragingen. Tijdens de inkomende Parade of Sailop 10 juli, tussen 10:00 en 18:00 uur, en de uitgaande Parade of Sail op 14 juli, tussen 00:30 en 08:00 uur, is er een stremming c.q. oponthoud voor de overige scheepvaart in het Zeehavenkanaal zijn. Scheepvaart die tijdens DelfSail in het Zeehavenkanaal moet lossen en/of laden, dient tenminste drie uur van te voren contact op te nemen met de terminalbeheerder en het Nautisch Service Centrum (havendienst): telefoon (0596) 64 04 77. Laden en/of lossen in de Handelshaven van Delfzijl is van 9 tot en met 13 juli niet mogelijk. Op de avonden van 10, 11, 12 en 13 juli vindt omstreeks 22.30 uur en 23.30 uur op een aangewezen locatie in de Handelshaven een vuurwerkevenement plaats. Het is ten strengste verboden om zich ten tijde van dit vuurwerk binnen een straal van 165 meter met een vaartuig of anderszins te water te bevinden. Het gebied zal worden afgeschermd door de Politie te Water. De beschikbare ruimte in de Farmsumerhaven zal tijdens Delfsail beperkt zijn. Steiger C (noordzijde) en de laad- en loskade mogen alleen worden gebruikt door DelfSail-schepen. Is de Farmsumerhaven vol, dan kan worden uitgeweken naar ligplaatsen in de Oosterhornhaven Op 9 juli zullen de deelnemende schepen zich verzamelen in de Eemshaven en op Doekegat Rede. Tijdens het vertrek op 10 juli 2003, vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur, zal er stremming c.q. oponthoud ontstaan voor de overige scheepvaart in of nabij de Eemshaven. Van 10 tot en met 14 juli wordt de Eemshaven veelvuldig bezocht door aan DelfSail deelnemende schepen. De drijvende steiger (oostzijde) is voor dit doel gereserveerd. Voor informatie kan men zich wenden tot het Nautisch Service Centrum (Havendienst) van Groningen Seaports op VHF-kanaal 66 of via telefoonnummer (0596) 64 04 79. Gecertificeerde software voor elektronische douaneaangifte Op initiatief van EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bVa/Beurtvaartadres een softwarepakket ontwikkeld waarmee elektronisch invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften (Transit, ook wel NCTS genoemd) bij de douane kunnen worden afgewikkeld. Het programma, BTMS-Douane, is door de douane getest en heeft – als eerste in Nederland – het NCTS-certificaat. bVa is met enkele honderden klanten momenteel al de grootste leverancier van software voor Sagitta invoer en uitvoer. Het bedrijf wil hetzelfde bereiken met de NCTSdoorvoermodule van BTMS Douane. Sinds kort zijn alle douanekantoren in Nederland aangesloten op NCTS (voluit New Computerized Transit System). Dit is een Europees netwerk voor het indienen, behandelen, beëindigen en zuiveren van aangiften voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer. In Nederland verloopt de aangiftebehandeling via het systeem Transit, dat is gekoppeld aan het Europese netwerk NCTS. Bedrijven met een vergunning TA/TG zijn verplicht met ingang van 1 april 2004 elektronisch aan te geven. Daarom heeft de douane deze vergunninghouders sterk aanbevolen om vóór de zomervakantie van 2003 een aanvraag in te dienen voor de Vergunning elektronisch aangeven, om er zeker van te zijn dat zij vanaf 1 april volgend jaar elektronisch kunnen werken. Leeuwarden heeft oog voor maritieme historie Biesboschhaven.N.16 Werkendam Tel. 0183-600391, Fax. 0183-600192, GSM-0653688772 (Dekatel 2628) Koedijk 4, 7241 CL Lochem E-mail : vofdejong@wxs.nl !"#$%&'$%()*'+*,--, mvs 135 x 11,45 x 3,56 mtr., levering mrt. 2004 kvb 172 x 11,45 x 3,60 mtr., levering mrt. 2004 mts 135 x 11,45 x 5,30 mtr., levering mrt. 2004 .#/#!0(/''*(,11#('/#*"+#(,2-#."!+#! !"#$%&'$%(.,!3#*0456#-"#.,!3#*0 .#(3'')(7 0899:;??@, bj. 1961 afm 22 x 6,40 mtr. 670 pk CAT 0899:;??@, bj. 1961 afm. 22 x 6,30 mtr. 630 pk -AB(-CD@9(-9?, 2709 ton, bj. 1993 afm. 110 x 11,40 x 3,31 mtr. 0.,*.#*0 ')+#1#.(7 Diverse goede schepen prijsgunstig en met financiering !99E(A??D(E99D(FGH?DEC@F9(I?G@CI@(?:(E9@(7 .98J KLMNOPLQKRRS KTOLN(NKUPVUS KTOLN(RPLLVN Marine Service & Trade Tel. 0344 - 600900 www.m.s.t.freeler.nl Mob. 06 - 10990625 Alle schepen kunnen met werk geleverd worden 86 x 9,50 1562 ton 1997, uitstekend containercontract 725 ton met fantastische omzet, nieuwe motor 80 x 8,20 grondig gerenoveerd, met containercontract Schepen met werk, eventueel met financieringshulp: 57x6,60 1965 625 ton 500 Pk mooi schip, i.z.g.s. 67x6,60 1957 750 ton 28 TEU goed doorgerepareerd 67x8,20 1950 800 ton in goede staat, in prijs verlaagd meer dan 80 schepen in ons bestand www.huizinga-snijder.nl !"#$%&'%()*+(,&-./($*0*1"22%(3*4565 !"#$%&'%()*7,&8%9-/&8%(&%:;&)*4565 !"##$%#&"'()*+),)-.#/01#)23),)4567)89)):$%($;&+< /$=>)7*3?,676@46A)B+C>)7*3?,676@*4 )726?*?42*3A)

PAGINA 11 1 JULI 2003 Tegen www.picaro.nl kan geen Franse binnenvaartsite op Franse ‘batellerie’ met een zweem van nostalgie ‘La batellerie’ is Frans voor de scheepvaart, maar ligt voor veel lezers achter de taalbarrière. Op het web zijn we dan ook verguld met de aanwezigheid van de site www.picaro.nl, behalve aan de gelijknamige spits vooral gewijd aan de grote liefde van de bemanning: de Franse vaarwegen en hun geschiedenis. Een gids, gewoon in je moerstaal, over de binnenvaart in vakantieland Frankrijk. Maar met één site ben je natuurlijk niet klaar. Met ‘batellerie’ als zoekwoord kwamen we Googlend langs de spreekwoordelijke schoenendozen vol mooie ansichten, overtrokken met een zweem van nostalgie. Het Web op de Franse toer. Op Batellerie - Essor et Déclin lijk je met de neus in de boter te vallen. De site brengt foto- ’s en ansichten die volgens samensteller en ex-schipper T.J.P. Severine ‘opkomst en verval van een prachtige bedrijfstak’ illustreren. Een moderne brandstoftanker, schepen die in een onafzienbare rij liggen afgemeerd aan Béthune en vervallen spitsen op een drooggevallen kanaal. Je kunt je er als plaatjeskijker van alles bij voorstellen. Een pagina ‘Bricole’ laat foto- ’s van mensen ‘in de lijn’ zien, gevolgd door pagina’s ‘Traction Animale’ (trekdieren), ‘Touage’(gemechaniseerd slepen, vooral door tunnels), ‘Remorquage’ (veelal particuliere sleepdiensten), ‘Traction Electrique’ (elektrotractie, ondermeer met locomotieven langs kanalen) en de veel modernere ‘Poussage’ (duwvaart). De afbeeldingen zijn allemaal op klein formaat weergegeven en, alsof dat nog niet genoeg is als kopieerbeveiliging, heeft Severine er ook nog maar eens lijnen overheen getrokken. Zo blijf je toch weer aangewezen op de originelen in zijn schoenendoos. Verzameling ansichten Zoekmachine Google heeft 6240 webpagina’s met ‘batellerie’. De hoogst genoteerde site, die zich simpel ‘Batellerie’ noemt, is (alweer) een verzameling van, maar liefst vijfhonderd, foto’s en ansichten. Op overzichtspagina’s per thema is geprobeerd de (advertentie) SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !""#$"%&'()*&+(,(+-..&+/"0 12134561,,,(/789:;?@=

Binnenvaartkrant